Ontvangen bericht – DNA-herstructurering met lichttaal

Ontvangen bericht over DNA-herstructurering door Lichttaal


Door Christy Wallace, 14 mei 2020

Zoals u wellicht weet, kan Lichttaal de mensheid zeker helpen bij het proces van upgraden of, laten we zeggen, het DNA herstellen tot zijn natuurlijke schepping binnen de menselijke lichamelijkheid en de elementaire Aarde, die één zijn.

Dit is een proces en een reis, aangezien de ontmanteling van het DNA niet van de ene op de andere dag is gebeurd en het volledige herstel ook niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden omdat je daar nog niet klaar voor bent. Er kan echter veel worden gedaan om dit proces te activeren en te stroomlijnen.     

Je zou je kunnen voorstellen dat je slapende DNA luistert! Alsof het oren heeft en een lichaam dat moet worden afgestemd, zoals bij fysieke conditionering van je spieren. Nu moet je allereerst zijn aandacht trekken en dat doe je door een intentie in je hartruimte, omdat je weet dat je veel meer bent dan de kleinheid die je je hele leven hebt gecreëerd. Word groot in je hart, claim je waarheid, je authenticiteit en roep je DNA aan om mee te doen met dit Nieuwe Aarde programma dat je aan het creëren bent.      

Als we programma zeggen, gebruiken we deze term niet in de zin van herhaling, patroonvorming, controle en oude paradigma dynamiek. We zeggen programma in de zin van constant veranderen en evolueren, want dat is wie je bent. Dat is waar je DNA zich mee zal verhouden. Dus noemen we het iets nieuws, laten we het voorlopig herstructureren noemen, aangezien je hele lichaam herstructureert in dit NU-moment terwijl het kristallijn wordt en het watergehalte van je lichaam toeneemt.    

Laten we vandaag de Universele Lichttaal van Liefde oproepen om te helpen bij de herstructurering van je DNA waardoor al die oude voorouderlijke patronen kunnen wegvallen terwijl we dat uit ons systeem verwijderen door gebruik te maken van de trillingen en frequenties die in Lichttaal worden voortgebracht. Omdat we allemaal verbonden zijn hebben we de intentie dit binnen onze afstamming en het menselijk collectief te doen zodat we met gemak en gratie door dit ascensieproces kunnen gaan en dat we allemaal kunnen stijgen naar hun gaven en uitdrukkingen die dit nieuwe paradigma op Aarde volledig beginnen te creëren en vormen. We vragen ook om Gaia’s aanwezigheid in dit Nu- moment om ons te helpen onze vormen opnieuw te creëren om de hare te matchen, waar Liefde, Vrede en Harmonie alles zijn wat er is.    


Opmerking: dit is het bericht dat ik heb ontvangen om naar buiten te brengen voor de Lichttaal Transmissie genaamd – DNA Herstructurerings Serie, nr. 1.

Zie onderstaande YouTube-video voor de eerste van de serie. 

Website Christy Wallace

Terug naar Pagina Diverse Berichten