Oefening voor het aantrekken van zuivere, Goddelijke energie van de Schepper.

Oefening voor het aantrekken van zuivere, Goddelijke energie van de Schepper om uw IK BEN aanwezigheid te bereiken.

Dit is een oefening om u te omringen en te vullen met hoge energieën en u een gevoel te geven van rust, kalmte en bescherming. Neem er de tijd voor en zonder u even af om deze oefening te doen. Hoe meer u in uzelf kunt komen des te beter zal het resultaat zijn.

Uw IK BEN aanwezigheid zetelt in de chacra boven uw hoofd en is de verbinding naar de goddelijke energieën, u hoeft geen enkele ervaring te hebben met meditatie, laat het een moeiteloze inspanning zijn voor je.

Doe deze oefening zo mogelijk ’s morgens en ’s avonds. Het opent voor de lichtwereld een weg om in direct contact met u te komen en u te allen tijd raad en bescherming te bieden.


Oefening

Concentreer uw aandacht ongeveer 30 cm boven uw hoofd en voel het pulseren van de Christusenergie die in kracht toeneemt en om u heen golft tot u er helemaal door wordt omhult.

Zie die energie in gedachten als een fonkelend goud-wit Licht en voel dat zij geleidelijk naar beneden stroomt door uw kruinchakra. Houd haar daar even en voel de kracht ervan toenemen tot zij uw hoofd, uw pijnappelklier, uw hypofyse, al uw hersencellen en uw derde-oog chakra vult.

Laat haar groeien en opzwellen tot u een volheid of voltooiing voelt en laat haar dan naar uw keelchakra stromen. Laat haar de klieren en spieren in uw keel omspoelen en dit gebied opwekken en activeren, opdat u de wijsheid van het Licht en de liefde leert en daarnaar leeft, u dan ook in staat bent deze energie met onderscheidingsvermogen helder en duidelijk over te dragen.

Laat nu de energie uw hartcentrum binnengaan, helend en zuiverend, alle resterende pijn en leed wegwassend en een zuivere, pulserende grootheid van Christusliefde achterlatend. Voel de volheid in het borstgebied en wees u ervan bewust dat u uw geestelijke wapenuitrusting opbouwt, waarin geen negatieve energie ooit kan doordringen, zolang u deze volmaakte bezieling door Gods Licht vasthoudt.

Voel hoe de energie uw emotionele centrum, de solar plexus, reinigt en zuivert, in evenwicht brengt en alle opgehoopte herinneringen van eenzaamheid, pijn en lijden oplost. Denk er aan dat het emotionele centrum nu van het hoogste belang is, want het emotionele lichaam moet geheel in evenwicht en onder controle gebracht worden, als de gaven van het meesterschap u zullen worden geschonken. Een meester beheerst te allen tijde alle energiecentra. Verstorende aarzelingen worden niet toegestaan. Wij begrijpen dat dit voor u een zeer moeilijk te overwinnen gebied is, maar zo lang u eensgezind een poging doet, zullen wij u op alle mogelijke manieren leiden en helpen, zodat het heel gemakkelijk en met zo weinig mogelijk inspanning kan worden bereikt.

Laat nu deze kostbare energie opwekkend en zuiverend naar beneden stromen door het overige deel van uw lichaam en uw wezen, en laat de rest via uw vingertoppen en uw voeten afvloeien naar de Aarde…..als een liefdevol geschenk van u aan uw dierbare planeet om haar te helpen bij haar verlossing van spanning en pijn terwijl zij haar overgang doormaakt.


Uit het boek: Op vleugelen van Licht….blz. 50-51

Terug naar pagina Diverse berichten