Matthew Ward over het Coronavirus

Matthew Ward over het coronavirus

4 juni 2020 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat, vooral in tijden van grote beroering zoals nu, wat jou met vreugde, inspiratie of dankbaarheid, vervult alsjeblieft het begin en het einde van elke dag zijn. De hoge trillingen van die sensaties en visioenen doen wonderen voor het welzijn van lichaam, geest en ziel!

Nu dan, onze laatste boodschap over deze “pandemie” is net zo goed op vandaag van toepassing, maar we zullen explicieter zijn over waarom de reguliere media het coronavirus zogezegd “voor jullie neus” houden. Dit is het mind-control gedeelte van de duistere agenda, en ze combineren dit met de universele wet van aantrekking – ze weten dat de energie van gedachten en gevoelens terugbrengt wat hen past. De mate waarin ze deze combinatie gebruiken om de bevolking te misleiden en te manipuleren, is verbijsterend.

Hun TV-media zenden herhaaldelijk beelden uit van patiënten met ademhalingsapparatuur, zodat jullie bang zullen zijn om ook covid-19 op te lopen en boos, bang en haatdragend zullen zijn over de nadelige invloed op jullie leven en inkomstenbronnen. Het duister heeft de lage trilling van die negatieve reacties nodig om zichzelf in stand te houden en hun ‘pandemie’ gaande te houden.

Hun medisch experts beweren dat testen, het dragen van maskers en sociale afstand essentieel zijn; en dat de menigte die zich verzamelt – de mensen die geen maskers dragen en bedrijven die te snel heropenen – jou en je dierbaren in gevaar brengen. Behalve dat ze de bevolking nerveus houdt door te melden dat sommige testresultaten onjuist of niet overtuigend zijn, vertellen ze jullie keer op keer dat het negeren van richtlijnen het nog waarschijnlijker maakt dat een nieuwe golf van de ziekte, die erger zou kunnen zijn dan de eerste, zich binnen een paar maanden zal aandienen.

Deze “experts” weten dat maskers een normale in- en uitademing, de normale ademhalingsfunctie verhindert en het immuunsysteem verzwakt. Hun “blijf thuis”-opdracht zorgt voor stress, en stress verzwakt eveneens het immuunsysteem. Een bevolking met verminderde immuniteit is zeer vatbaar voor ziekte en dat zou tot meer doden leiden – de tweede golf van covid-19. Net als de valse statistieken die jullie bijna dagelijks krijgen aangeleverd, worden sterfgevallen door welke oorzaak dan ook toegeschreven aan deze ziekte of door “een complicatie” daarvan.  

Er wordt jullie verteld dat het virus haar dodelijke tocht zal vervolgen totdat de gehele bevolking is gevaccineerd. De duistere wezens hebben de positieve reactie van het publiek nodig wat betreft een vaccin dat een einde zou maken aan deze “pandemie”, zodat de energie van die gedachten en gevoelens hun verplichte vaccinatieplan tot wasdom zal brengen.

Oorspronkelijk meldden “experts” dat het ontwikkelen van een vaccin minstens twee tot drie jaar zou duren. Misschien heeft die wachttijd niet de verwachte angst-energie voortgebracht of misschien wilden de duistere wezens niet zo lang wachten om jullie te vernietigen. Nu zijn enkele laboratoria zo succesvol in het ontwikkelen van een vaccin dat het misschien al vóór het einde van dit jaar beschikbaar zal zijn.

Dat zal het inderdaad zijn! Vaccins vol met een dodelijke hoeveelheid ziekteverwekkers en de geprogrammeerde microchips in de vaccins lagen al klaar, ruim voordat het coronavirus werd vrijgegeven. Alle aspecten van deze “pandemische” agenda van het duister – laten we ze de Deep State noemen, de algemene term die nu wordt gebruikt – werden jaren geleden al zorgvuldig gepland, nadat hun pogingen met SARS, vogelgriep en andere door het laboratorium ontworpen virussen er niet in waren geslaagd de pandemieën die, net als het coronavirus, bedoeld waren om miljarden te doden.

We voegen dit uiterst belangrijke punt toe: buitenaardse wetenschappers onder jullie hebben de toxiciteit van deze vaccinvoorraad sterk verminderd en de programmering van de chips gewist.

Lieve familie, de ontwakende zielen die officiële verklaringen in twijfel trekken, moeten wel op de hoogte zijn van de pogingen die worden gedaan tot mind-control met het oog op de wet van de aantrekking, maar relatief weinig mensen zijn in hun bewustzijn voldoende gevorderd om te geloven in buitenaardse boodschappers. Je kunt vrienden, familie en kennissen doorverwijzen naar het internet, dat een schat aan accurate informatie van medisch specialisten en onderzoekers bevat over de aard van virussen en de principes achter deze “pandemie”. Deep State-agenten die het internet controleren verwijderen al het mogelijke dat hen en hun duivelse activiteiten aan het licht brengt, maar ze zijn niet in staat om alle waarheid die aan het licht komt te onderdrukken.

“Ik ben nooit een fan geweest van [Amerikaans president] Trump, maar ik vond zijn opmerkingen verrassend en bemoedigend. “Vaccin of geen vaccin, we zijn er weer” (hij doelde op de heropening van bedrijven) en: “Vaccins zullen op vrijwillige basis beschikbaar zijn, niet iedereen zal het willen.” Kan Matthew ons hier alstublieft enig inzicht geven?

President Trump is op de hoogte van de waarheid omtrent deze “pandemie”. Wetende dat één van de doelstellingen ervan de economische ondergang van zijn land is, handelt hij om dat te voorkomen en wereldwijd het sinistere plan voor verplichte vaccinaties te laten ontsporen. Hij is zich er eveneens van bewust dat Deep State-agenten in zijn land de rellen en plunderingen, die begonnen als vreedzame protesten, op gang hebben gebracht.

Hoewel hij deze situatie kundiger en verstandiger had kunnen aanpakken, kan hij niet vrijuit spreken over deze kennis of onverbloemd actie ondernemen zonder datgene wat achter de schermen gebeurt in gevaar te brengen. Alle dominostenen in het gerechtelijke proces van vervolging worden opgesteld, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor covid-19 en de vele andere misdaden tegen de mensheid kunnen worden gearresteerd en gestraft.

De “pandemie” is de laatste stap op weg naar wereldwijde controle door de Deep State, en door tegen deze kracht in te gaan, heeft president Trump grote vijanden gemaakt. Dit zijn niet alleen de individuen aan de top van de alfabet-agentschappen van het medisch establishment zoals AMA, FDA, NIH en CDC; de Wereldgezondheidsorganisatie; Big Pharma; en fabrikanten van medische apparatuur en benodigdheden, maar al hun cohorten over de hele wereld die het leven op Aarde controleren.

De bondgenoten van de president – de andere personen binnen de internationale groep van invloedrijke individuen wier inspanningen om het duister in haar geheel te verdrijven door het licht worden gesteund – zijn sterker.

Nu zullen we een heel andere kijk geven op het coronavirus dan wat de reguliere media de samenleving doet geloven. Ik heb mijn moeder gevraagd om het bericht, dat ze van het virus had ontvangen, hier te plaatsen.


12 mei 2020, ontvangen bericht door Suzie Ward

Virus:     Ja, Suzanne, ik heb je gevraagd met me te communiceren. Natuurlijk is dat mogelijk. Alles is energie, energie is bewustzijn.  Je denkt vaak aan mij, maar nooit in angst en altijd met accuraatheid voor zover de informatie over mij misleidend is door intentie of door onwetendheid.

Ik maak, net als andere alomtegenwoordige virussen, gewoon deel uit van het leven op planeet Aarde en we hebben allen functies die helemaal niets met ziekte te maken hebben. Door in laboratoria ziekteverwekkers aan ons toe te voegen, worden we besmettelijk gemaakt en verspreiden we ziekten, iets wat niet onze ware aard is.

Ja, sterfgevallen hebben zich voorgedaan, maar met een kwaadaardige intentie en vele daarvan zijn niet te wijten aan waar wetenschappers ons in hebben gemuteerd. Angst en dood zijn hun twee doelen – beide zenden lage trillingen uit waar het duister zich mee voedt.

Het kwaad van degenen die iedereen misleiden zal spoedig ongedaan worden gemaakt. Deze keer worden de bewoners van de Aarde wakker. Matthew helpt daarbij, maar het zijn de dappere medisch specialisten en gerespecteerde onderzoekers die door de mensen zullen worden geloofd. Telepathische communicatie wordt nog niet begrepen – dat komt nog wel, maar een virus dat tegen een persoon spreekt, is voor de meeste mensen niet te bevatten. 

Dankjewel Suzanne voor het opnemen van mijn bericht. Heb je een vraag die je wilt stellen?

 Suzie:    Dank u. Bent u zich bewust van de sterfgevallen wereldwijd en de voorzorgsmaatregelen die landen nemen om hun burgers te beschermen?

  V:   Oh ja, natuurlijk zijn we dat.

  S:     Zijn regeringen goed bezig met wat ze doen; maskers en “sociale afstand”?

  V:     Ze denken van wel, maar wij zien de maskers als contraproductief.

  S:     Weet u wanneer de ziekte die ze covid-19 noemen zal eindigen?

  V:    Nee, niet in jullie concept van tijd, maar de huidige besmettingen zullen eindigen. Je weet dat de “gestoorde wetenschappers” zo een nieuwe golf kunnen starten.

  S:     Ja. Maar zullen ze worden “gepakt” voordat ze dit kunnen doen en voordat een groot aantal vaccins kan worden ontwikkeld en vaccinaties wereldwijd verplicht worden gesteld met daarin geprogrammeerde microchips?

  V:   We zien dat wat jullie “goddelijke interventie” kunnen noemen, dit niet zal toestaan.

  S:   Wat is jullie bron van deze informatie vandaan?

  V:   De schepper van alle levensvormen in dit universum.

   S:   Dat is de meest betrouwbare bron!

   V:   Ja. Het kwaad heerst al té lang over de planeet. Het wordt gestopt.

   S:   Bedankt dat je tot mij hebt gesproken. Hebben jullie een naam?

   V:   We houden niet van de naam, coronavirus, dat ons door de kwade geesten is gegeven. Je hoeft ons geen naam te geven.

   S:   Oké. Spreken jullie als individueel virus of namens de talloze andere virussen?

   V:   Ik spreek namens ons allemaal.

    S:   Dank. Ik deel dit met mensen die het kunnen begrijpen.

    V:   Matthew begrijpt het en weet dat wat ik je heb verteld waar is.  

    S:   Ja, daar ben ik het mee eens. Ook veel wetenschappers weten het.

     V:  Ja, en zij zijn het die zich uitspreken. Zij zijn de mensen waar de mensen op de planeet naar zullen luisteren. Dat zal de ondergang van de duistere zielen betekenen die ons onterecht neerzetten als zijnde dodelijk. Het zijn juist deze zielen die dodelijk zijn voor de mensen.

S:  Bedankt voor het gesprek.

      V:  Bedankt voor het aannemen van mijn boodschap.


Een virus dat een bericht overbrengt, is hoogst ongebruikelijk, maar niet uniek. Twee anderen mensen met wie het virus heeft gecommuniceerd, schreven mijn moeder over hun ervaringen.

Het volgende is afkomstig van een hoogontwikkelde ziel, een gepensioneerde hoogleraar biologie, die ik goed ken vanuit dit en andere levens. Hij en zijn vrouw openen energieportalen op heilige plaatsen in Zuid-Amerika en zetten een universitair programma op voor inheemse gemeenschappen.

“Ik zat op de luchthaven van Sao Paul te wachten op mijn vlucht naar New York en zag dat de virusdreiging de hoofden en emoties van velen is binnengedrongen, maar niet bij alle reizigers. Ik begon me af te vragen waarom we het virus voeden met onze angsten, maar ook: waar en wat is angst?

“Op de een of andere manier zou ik de angst terzijde kunnen schuiven omdat wij, de mensen van het licht, alles mobiliseren wat maar mogelijk is om vrede en mededogen voor ons en voor alle anderen uit te nodigen binnen te komen, waarbij liefde het meest krachtige aspect is.

“Ik begon na te denken over het “arme” virus dat klem was komen te zitten in een vreemd proces. Afgezien van de gebruikelijke veroordelende reactie op problemen, had ik er bijna medelijden mee.

“In een soort rusteloze stilte begon ik waar te nemen, of in de aanwezigheid van het coronavirus te zijn. Het was niet zoals wanneer je in contact staat met een persoon of individu of entiteit, maar het was een dimensionale realiteits-verbondenheid, iets wat je kunt voelen of iets waar je mee samen bent.

“Ik voelde een ondefinieerbare compassie en liefde voor “die realiteit” die bij me was, of waar ik mee in contact stond. In wezen was het absoluut niet “slecht”. Onze “communicatie” en ons “contact” kwamen snel tot stand. Het was een gewaarwording, een gevoel, een bewustzijn dat niet van een bepaald wezen (afkomstig) was, maar van een waarneembare “afgebakende realiteit”. 

“De waarneembare realiteit met “wie” ik samen was, of een deel van het bestaan dat we deelden, creëerde of “schilderde” een communicatie die voor saamhorigheid stond en niet voor afgescheidenheid. In mijn gedachten of in mijn hart-geest-realiteit ontstond een geschreven iets dat mijn-ons bestaan vervulde. Dit stuk van bewustzijnseenheid was afkomstig van het coronavirus:”

“Wij zijn niet goed of slecht. We zijn neutraal omdat we goed-slecht zijn. Het zijn de mensen die ons goed of slecht maken en ons daarmee in ons bestaan definiëren.

“Mijn perceptie “er”-van was als een veld van wit licht, als een zachte stof, als een zachte witte handdoek, werkelijk ondefinieerbaar wat betreft communicatie, mij herinnerend aan het delen van een realiteit.

“De realiteit van het coronavirus komt op mij af en toe nog steeds over alsof er om begrip, hulp en bevestiging van een “vriendschap” wordt gevraagd op een andere dimensie. Ik denk dat de essentie ervan diep verbonden is met de “totale” manifestatie van leven, natuur en menselijkheid. Het is een dienstbaar aspect voor het menselijk leven en voor het “hiernamaals”. Onthoud, biologisch gezien kan een virus leven zijn en kan het geen-leven zijn.

“Ik ben deze ontmoeting nog steeds aan het overdenken en probeer “het” en ons te helpen om de ongewenste impact die “het” genereert te neutraliseren. Ik nodig “het” uit en spoor “het” aan om neutraal te worden. “


Een andere stralende ziel, een tuinier wiens liefdevolle interactie met planten verbazingwekkende gewassen en bloemen voortbrengt, beschreef haar ervaring als volgt:

“De eerste waarheid die ik hoorde was dat het virus met kwaadaardige bedoelingen door de Illuminati in dit land [de Verenigde Staten] is gemaakt en vervolgens is overgebracht naar China. En al vroeg op deze reis hebben al ons licht en al onze hulp van de Galactische Federatie zich bij het virus aangesloten waardoor het is veranderd van een dodelijk wapen dat bedoeld was om miljarden te doden, in een middel om de gehele planeet wakker te schudden door middel van een proces van ontmanteling en opnieuw instellen. Het virus is naar huis teruggekeerd en is daarbij geëvolueerd.”


Geliefde familie, wees onverschrokken en optimistisch in deze tijd van onrust en verwarring. Een vredige, mooie, gezonde wereld rijst op uit de as van lange tijden van duisternis. De wereld die jullie in deze tijd helpen manifesteren, bloeit al in het continuüm – jullie en het licht hebben al overwonnen.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Marja en Rob
Gepost door wakkeremensen op 11:30:00

Terug naar pagina Diverse berichten