Koninging An- Ra, Boodschap over nieuwe technologieën in de Nieuwe Gouden Eeuw

Koninging An- Ra, Boodschap over nieuwe technologieën in de Nieuwe Gouden Eeuw

Radiant Rose Academy6.7.2020  

Vandaag breng ik jullie groeten van het Huis van Ra. 

Wij leven op wat je zou kunnen beschouwen de helderste ster in het centrum van de Andromeda-Melkweg. Ik ben dankbaar voor deze tijd met jullie.  

Ongeveer 5.000 jaar geleden bezocht ik en de Machtige God Ra jullie planeet Aarde om de vooruitgang van jullie beschaving te ondersteunen. Velen van onze soort kwamen met ons mee en we plantten ons neer in het oude land van Egypte. Tot onze nakomelingen behoren degene zoals Thoth, Isis en Osiris, en de lange lijn van Egyptische farao’s inclusief Achnaton en Ramses. Onze nakomelingen zijn de grote Egyptische koninginnen, ook wel de Afrikaanse koninginnen genoemd, zoals Nefertari, Nefertiti en de laatste van onze bloedlijn, Cleopatra.    

We zijn gekomen om jullie beschaving te bevorderen en om de wereld te helpen verbinden met andere werelden. Onze mensen bouwden grote zonnetempels, piramides en meer. We onderwezen jullie wetenschappers in die tijd in onze technologieën en plaatsten onze technologieën en onze wetenschappen in deze oude tempels en piramides. Deze technologie omvatte hoe je concentraties van lichtstralen van de fysieke Zon kunt ontvangen en die lichtstralen met behulp van onze technologie kunt gebruiken om die stralen vervolgens naar de kosmos te richten om communicatie tot stand te brengen met andere systemen van werelden. We kwamen en we plaatsten wat jullie wereld satellieten noemen in de lagere baan van de Aarde atmosfeer om de wetenschap op dat moment vooruit te helpen. We hadden een beperkte hoeveelheid tijd om op jullie planeet te zijn om onze technologieën in jullie wereld te brengen om jullie wetenschappers in die tijd onderricht te geven en als de tijd daar was, weer terug te keren naar ons eigen sterrenstelsel.      

Vanwege de menselijke aard van sommigen die op dat moment de leiding hadden, wil ik zeggen dat er uiteindelijk een tijd zou komen dat we weer terug moesten komen naar jullie Aarde en onze technologieën van jullie wereld moesten verwijderen. Deze geschiedenis is nu niet zo belangrijk meer. Wat belangrijk is, is wat er nu in jullie wereld en planeet gebeurt en hoe we de beschaving kunnen helpen op een manier waarvan we weten dat deze nieuwe Gouden Eeuw ervoor zal zorgen dat alle hulp aan de mensen op Aarde de beschaving zal bevorderen op een manier dat geavanceerde technologieën, ontdekkingen en de wetenschap bevorderen zal en nooit meer destructief tegen de mensen of tegen andere werelden worden gebruikt door jullie wereld.   

Als ik nadenk over de woorden van jullie moeder Akasha die heeft aangegeven dat de wereld een periode van stormen ingaat, zou ik haar begrip willen herhalen dat dit alles tot stand komt terwijl machtige lichtstralen vanuit verschillende bronnen naar jullie wereld worden geprojecteerd. Deze lichtstralen proberen te onthullen wat verborgen is, te onthullen wat gevaarlijk is, en uiteindelijk om een ​​nieuwe wil tot stand te brengen, een nieuwe moed onder de volkeren die hun stem terug zullen vinden en nieuwe veranderingen op jullie planeet zullen eisen.  

Wat in jullie wereld is bedekt en voor de mensen verborgen is, moet nu geopenbaard worden in jullie Nieuwe Gouden Eeuw die zich over de Aarde zal uitstrekken, tot zover mijn eigen geloofsbrieven en voor wie ik ben en waar ik dien. 

Ik sta bekend als Koningin An-Ra. Ik ben de Tweelingvlam van Ra, die in de wereldgeschiedenis wordt beschouwd als de oude Egyptische Zonnegod. Momenteel zit ik in verschillende grote Raden voor de Andromedaanse, de Siriaanse en de Pleiadiaanse systemen. Raden die zijn ontworpen om jullie planeet Aarde te helpen in deze Nieuwe Zevende Gouden Eeuw.     

Leden van deze grote Raden worden beschouwd als grote kosmische sterrenwezens die zijn aangesteld en die nu verschillende manieren zullen gebruiken om de mensen op Aarde te laten weten dat het nu tijd is om jezelf, elkaar, en je planeet te genezen. Deze grote Raden waarin ik en mijn familie dienen, zijn, zo je wilt, een stap terug van de Hoge Galactische Raad die toezicht houdt op onze Andromedaanse Melkweg en jullie Melkweg. Ik ben tevens lid van de Hoge Raad voor onze sector van het universum, dat zowel ons Andromedaans sterrenstelsel als jullie Melkwegstelsel omvat, en ook dien ik in de grote Raden van andere werelden. We kunnen voor deze tijd worden beschouwd als de universele mentoren en adviseurs die zijn aangesteld om ontwikkelende werelden zoals die van jullie te helpen.    

We zijn nu hier om jullie wereld te overlichten voor de komende 25 jaar van deze Nieuwe Gouden Eeuw die zich nu op jullie planeet Aarde ontvouwt. We hebben veel manieren waarop we de verschillende mensen in jullie wereld kunnen overlichten, inclusief leiders, wetenschappers, mensen in alle lagen van de bevolking, en het meest belangrijke, om met de huidige generatie jongeren samen te werken om blijvende verandering op jullie planeet te brengen.  

We zullen wat je als telepathie zou kunnen beschouwen gebruiken, denkprojectie, terwijl we ideeën, openbaringen, oplossingen in de geest van de mensen zullen planten om de evolutie van nieuwe uitvindingen te bevorderen en meer. 

We komen om de persoonlijke wil van de mensen te versterken. We gaan genezingsmodaliteiten bevorderen die de geest, de menselijke geest, zich op dit moment niet eens kunnen voorstellen. We zorgen ervoor dat alle huidige en nieuwe wetenschappelijke, technische en technologische middelen worden geleverd met de nodige technologie om de gevaarlijke effecten van de huidige technologieën van jullie wereld tegen te gaan. We zullen stilletjes achter de schermen werken, ongezien en onbekend door de mensen op Aarde, totdat jullie wereld militairen en leiders begrijpen dat we de mensen op Aarde geen kwaad willen doen.    

We zullen wetenschappers in jullie ruimte-agentschappen helpen om audiocontact te maken met beschavingen van andere werelden om een ​​gesprek te beginnen en hopelijk vele gesprekken en de voorbereiding van een uitwisseling van wetenschappers uit jullie wereld met wetenschappers uit onze werelden om jullie wereldleiders voor te bereiden op het onschadelijke bezoek van andere werelden, allen die willen komen helpen, allen die deel uitmaken van een Goddelijk plan om jullie wereld te helpen. 

We zullen momenteel de grootste risico’s voor al het leven op jullie planeet overwegen, risico’s voor de mensen op Aarde, huidige risico’s die jullie planeet in gevaar kunnen brengen en de krachten van de natuur. Het is onze bedoeling om jullie wetenschappers te helpen de huidige technologieën in jullie wereld te onderscheiden die gevaarlijk zijn en ze te leren, ze te laten zien, hoe ze tegenmaatregelen kunnen bedenken en maken die het beste van die technologieën kunnen gebruiken, terwijl ze de gevaarlijke effecten ervan neutraliseren.  

En zo zullen we, als we komen, degenen in jullie medische wereld, wetenschappers, artsen en meer helpen bij het naar buiten brengen van nieuwe medische uitvindingen die uiteindelijk alle ziekten van jullie wereld zullen genezen. We zullen helpen om een ​​beter begrip te krijgen van de biologische vormen van je fysieke lichaam.  

En we zullen helpen om je begrip van de aard van bewustzijn en de prachtige interactie tussen bewustzijn en het fysieke brein te vergroten. 

We komen om jullie wereld te helpen nieuwe onschadelijke energieën te ontwikkelen. We zullen jullie wetenschappers helpen bij het bedenken van nieuwe technologieën die de atmosfeer snel kunnen schoonmaken en de schade kunnen herstellen die zich heeft voorgedaan op het oppervlak van de planeet, de wetenschap voorzien van nieuwe interventies, uitvindingen voor het schoonmaken van de oceanen en meer.  

Het is belangrijk dat we mensen in universiteiten, degenen die gespecialiseerd zijn in talen, willen helpen om een ​​prachtige nieuwe taal te leren begrijpen en spreken over hoe je kunt communiceren met veel van de koninkrijken waarmee je het leven deelt in jullie wereld. 

We zullen diegenen in jullie wereld leren hoe ze de communicatie kunnen begrijpen die door dolfijnen en walvissen wordt uitgezonden en hoe ze naar hen terug kunnen communiceren, evenals communicatie met het dierenrijk, als voorbeeld. 

We zullen nieuwe wetenschap en uitvindingen aanbieden om de chemische schade die zich in de wereld heeft voorgedaan te neutraliseren en hoe je de natuurlijke hulpbronnen, zoals de bodem, snel kunt herstellen zodat de landbouwwereld weer gezond voedsel kan verbouwen. 

We zijn voornemens om nauw samen te werken met de technische wereld. En als voorbeeld, om aan hen te onthullen om hen datgene te leren wat ervoor zorgt dat er tegenmaatregelen beschikbaar zijn om vreselijke ongevallen te voorkomen zoals met nucleaire locaties, nucleaire onderzeeërs en meer, als voorbeeld.  

We willen helpen door toezicht te houden om de uitvinding van nieuwe vliegtuigen 100% veilig te maken en het ontwikkelen en voorbereiden van technologieën voor de creatie van ruimtevaartuigen zodat jullie wereld zich kan voorbereiden op contact met andere werelden. 

We willen technische gemeenschappen leren hoe ze vloeibaar licht van de fysieke zon kunnen opslaan om te beginnen met het herstellen van de gaslagen in de planeet om de tektonische platen van de Aarde in evenwicht te brengen en nog veel meer in dit gebied.

Het is onze wens om via de geest van de mensen te werken, om hen te helpen een einde te maken aan alle onrechtvaardigheden in de wereld en door de geest van de geweldige mensen op Aarde nieuwe dynamische sociale genezing aan te bieden om vrij beschikbaar te zijn voor iedereen op Aarde. 

Terwijl het licht nu naar jullie planeet stroomt, zullen de gedachten en het bewustzijn van mensen worden vrijgemaakt van oude dichtheden en oude angsten waardoor de geest van de mensen wordt geopend voor hun eigen briljante, almachtige geesten die ze nog niet hebben ervaren. 

Met onze hulp (we maken deel uit van het ontworpen plan voor jullie Aarde, jullie mensen), we willen zaadjes planten van wonderbaarlijke ideen over hoe je echte democratieën in alle landen van de wereld kunt creëren en een einde kunt maken aan alle armoede en de technische gemeenschappen van de wereld helpen bij het bouwen van wonderbaarlijke nieuwe groene steden, steden die vrij zullen zijn van sloppenwijken en armoede zodat iedereen een prachtig huis heeft om in te wonen. 

We willen voortdurend proberen de wil van de mensen te versterken en om op dit moment te helpen om een ​​einde te maken aan wat opzettelijk voor hen verborgen is gehouden. De geest en het hart van jullie volk zullen geweldige nieuwe oplossingen vinden voor elk probleem dat in de wereld bestaat. We willen direct al degenen helpen die spiritueel ontwaken op dit moment zodat ze snel kunnen doorgaan en kunnen helpen bij het grote ontwaken van de volkeren van de Aarde.   

Als je kijkt naar degenen die ik noemde die in jouw wereld zijn geweest, oude afstammelingen van het Huis van Ra zoals Thoth, Isis en Osiris, de lange lijn van Egyptische farao’s die ik noemde, inclusief Akhenaten en Ramses, onze afstammelingen waaronder de grote Egyptische koninginnen, de Afrikaanse koninginnen zoals Nefertari, Nefertiti en Cleopatra, weet dat elk van deze en meer (er zijn er veel meer) allemaal van Andromeda kwamen, we zijn teruggekeerd naar de helderste ster van ons sterrenstelsel en in overeenstemming met het Goddelijke Plan van de Aarde, keren we terug. 

Ik heb begrepen dat Moeder Akasha, door middel van enkele van haar lessen en evenementen, nu de weg zal openen naar een aantal van hen die ik heb genoemd om naar voren te komen en iets te bevorderen waarover ik heb gesproken en ervoor te zorgen dat ons deel van het Goddelijk Plan om in te stappen en de mensen op Aarde te helpen opstaan, om te herinneren, om één stem te worden, ervoor te zorgen dat de vijf stenen die jullie Moeder Akasha heeft voorgesteld mogelijk zijn door de wil van de mensen, de laatste steen waardoor de mensen op Aarde zullen opstaan. De mensen die worden geboren met een nieuwe wil, om een ​​nieuwe wil te zijn voor nieuwe veranderingen op jullie prachtige aarde.  

Het is tijd, geliefde harten, om te helen, om de schade te herstellen die je jezelf hebt toegebracht, aan de natuurkrachten en aan de krachten van de elementen. Het is tijd om je planeet te helen en een einde te maken aan gevaarlijke technologieën. Een tijd om ervoor te zorgen dat alle toekomstige wetenschappelijke uitvindingen en ontdekkingen, techniek en technologie van de wetenschap zelf altijd die tegenmaatregelen hebben die onmiddellijk van kracht worden als er momenten zijn dat die technologieën falen of de mensen op Aarde en de Aarde zelf kunnen schaden.   

Een nieuwe wereld, geliefde harten, komt eraan. Een nieuwe planeet. Planetaire verandering komt eraan en het zal niet lang meer duren voordat jullie volkeren zullen ontdekken hoe ze eeuwenlang in prachtige, gezonde fysieke lichamen kunnen leven. Laat hierbij je fantasie de vrije loop. Het zal niet lang meer duren voordat de verandering die ‘dood’ wordt genoemd, uit het bewustzijn van de mensen wordt verwijderd. Want in deze Nieuwe Gouden Eeuw moeten de volkeren geleerd worden hoe ze een sterfelijk bewustzijnsgevoel kunnen afwerpen, hoe de sterfelijkheid af te werpen die gevolgd wordt door de dood van hun lichaam.        

Het wordt tijd dat de mensen verlicht worden over hoe ze het Licht van God Bron, de liefde voor de goddelijke werkelijkheid in hun geest en in hun lichaam kunnen laten groeien. De tijd is gekomen voor de mensen op Aarde om te ontdekken hoe ze gewaden van onsterfelijkheid kunnen aannemen, door het geschenk van hun Licht, hun geest en hun ziel te geven en onbeperkte toegang hebben tot nieuwe fysieke lichamen, fysieke lichamen die bedoeld waren om het Licht van God te oogsten, het leven van God, het leven van liefde van de ziel zelf. Fysieke lichamen die kunnen worden verzorgd in het hart van tijdloosheid, onschuld en de weg openen zodat ieder van jullie het grootste geschenk van het leven zelf kan geven aan je fysieke lichaam, het geschenk van onsterfelijkheid.  

Jullie eigen geliefde Jezus die zo’n 2000 jaar geleden jullie wereld bezocht kwam uit een ver sterrenstelsel, het Gouden Heiligdom sterrenstelsel. We hebben vaak gesproken. Hij heeft een visie die je op alle nieuwe manieren zou kunnen beschouwen als enkele woorden die hij aanbood, die hij aanraadde, namelijk: “de laatste vijand die je moet overwinnen is de dood.” En hoewel in sommige wereldreligies deze woorden van Jezus Christus in een andere context worden gezet, verzeker ik je dat zijn woorden dat de laatste vijand die je moet overwinnen de dood is, ik verzeker je dat hij doelde op de dood van de fysieke lichaam.     

Dus echt, het leven is een zegen. En dat, als we kijken hoe mensen hun fysieke kleed afleggen door de verandering die ‘dood’ wordt genoemd, ze dat misschien niet weten. Maar wij weten, dat degenen die hun fysieke leven in jullie wereld verliezen als ze vertrekken, reizen zij naar een plek die de Vlakte van Gelukzaligheid wordt genoemd, daar rusten ze uit. Toch komt de tijd dat ze in een nieuwe belichaming terug moeten keren naar de Aarde en het opnieuw moeten proberen.     

Dit proces van opnieuw een lichaam aannemen en reïncarnatie, ook al is het een feit, we observeren het, toch is jullie wereld gevuld van mensen met de vreemdste concepten, mensen die geloven dat ze maar één keer leven. Wel, ik zeg je, als dat waar was, wat zou dat een tragedie zijn. De waarheid is dat de mensen op Aarde, als ze hun fysieke lichaam afleggen, steeds weer terug zullen komen, opnieuw en opnieuw, tot een moment van universele verlichting de geest, de harten en het bewustzijn, de mensen gaan beseffen wat een geschenk hun fysieke lichaam is.   

En om te beseffen dat toen de fysieke lichamen lang geleden voor het eerst voor de mensen op Aarde werden gemaakt door de Zevende Machtige Elohim van het Universum, die lichamen in hun oorspronkelijke schepping nooit bedoeld waren om te verouderen. Helaas zijn het de overtuigingen, is het de dualiteit, waar de mensen op Aarde in zijn vervallen waardoor de mensen zijn vergeten hoe ze moeten groeien, hoe ze hun eigen geest, hun eigen ziel, hun eigen licht in hun fysieke lichaam kunnen bijeenbrengen en hun fysieke lichaam zulke prachtige tempels kunnen maken van de grote God aanwezigheid, dat is de waarheid van elke persoon op Aarde.  

En evenzo zullen degenen die uit Andromeda komen proberen nieuwe filosofieën te initiëren, een nieuw begrip van wat wordt aangeduid als spiritualiteit en/of metafysica. Dit is al begonnen in jullie wereld, door de Moeder Akasha’s Levensboom leringen hebben veel van haar studenten nu het verouderingsproces van hun lichaam gestopt, door de leringen, door hun meditaties, door hun lichaam voor te bereiden op het ontvangen van een nieuwe geboorte, een spirituele wedergeboorte. Wat een geweldige tijd gaat jullie wereld nu in.   

Blijf sterk doorheen deze tijd van stenen. De mensen zullen opstaan.  

Ik ben Koningin An-Ra, mijn familie die zo’n 5000 jaar geleden jullie Aarde bezocht en al onze nakomelingen, we zijn onderweg. We verlaten Andromeda en we komen eraan, we zullen ons stationeren in de vijfde dimensie van de Aarde om met jullie eigen Aardse geascendeerde soort te werken om de grote verlichting te beginnen van het bewustzijn, de geest en de harten van de mensen op Aarde.  

Ik dank je voor het overwegen van alles wat ik heb aangeboden. Moge je leven zo’n magnetische aanwezigheid zijn dat het via je hart naar ieder aantrekt wat je wenst, wat je nodig hebt om een ​​verschil te maken in deze tijden.  

Ik bedank jullie. Adonai. Adonai. Adonai. 

Terug naar pagina Diverse berichten