Hoe zet je iets negatiefs om in iets positiefs.

Hoe zet je iets negatiefs om in iets positiefs.

juni 2020

Ik bedank de regering en de farmaceutische industrie dat ze ons hebben gewezen op de anderhalve meter omgeving. (misschien een vreemde uitspraak, maar lees verder)

Het is namelijk altijd zo geweest dat, als je iets niet uit eigen beweging veranderd wat nodig is om van te leren, er iets negatiefs naar je toe komt om je te laten onderzoeken wat het jou wilt vertellen om van te leren. Dikwijls zien we het als vervelend, of, waarom moet dat mij nou weer gebeuren, je kent de diverse uitspraken die men gebruikt om iets vervelends af te wijzen en te verwoorden. Op dat moment echter staat er een mogelijkheid voor je neus om iets te leren en verder te komen op je levenspad.

Het begint al tijdens de kinderjaren, je ouders willen je overal voor beschermen, maar je onderzoekt het liever zelf, meestal gevolgd door de nodige vervelende ervaringen. Zo is het ook in dit geval. Door op deze manier te leren, zij het wel op de ‘harde’ manier, bouwt men bij elke les een stuk levenservaring op die altijd bij je blijft, het is ‘ervaren’ of ‘doorleeft’ en niet ‘geleerd’. Als men iets ‘leert’ komt er geen gevoel bij en is het slechts een oppervlakkige beleving.

Ik kwam op het idee om dit verhaal te schrijven terwijl ik rustig op een bankje in  de tuin zat en mijn gedachte gingen, bijna vanzelf, naar de anderhalve meter situatie en de nieuwe regels die De Regering van plan is om de bevolking op te leggen.

Toen schoot me te binnen dat de Aura van de mens en ook de spirituele ‘Buis van Licht’ worden afgebeeld als zijnde een vorm van energie die elk mens omringd, deze energie vormen zijn ook ongeveer ter grootte van anderhalve meter om je heen.  Het heeft, zij het niet zoals de regering het bedoeld heeft, wel degelijk zin om je eigen anderhalve meter gebied eens nader te onderzoeken, dit brengt je namelijk terug naar jezelf. Want wat er in de buitenwereld gebeurt is eigenlijk een directe afspiegeling van de innerlijke wereld. De termen, zo binnen zo buiten, je bent wat je zegt, enz. zijn je waarschijnlijk wel bekend.  

De ‘Buis van Licht’ is meer een beschermende energievorm die je om je heen kan zetten en is dus anders dan de Aura.

Wat wilt dit ons zeggen, en wat kunnen we hiermee.

De Aura bestaat uit meerdere lagen, de zogenaamde lichamen, zoals astraal, etherisch, mentaal, enz. Deze lagen/lichamen vormen de totaliteit van de mens, maar in het dagelijkse leven staan de meeste mensen daar niet zozeer bij stil, vele weten niet eens dat dit zo is.

De Aura bewijst eigenlijk dat de mens een groter wezen is dan dat men denkt of wat men geleerd is. De diverse lagen/lichamen die om je heen zijn en die jou totaliteit vormen hebben allemaal een bepaalde functie in het geheel, zoals elk orgaan zijn eigen functie in het lichaam heeft.

Echter de functie van de Aura lagen/lichamen blijft niet beperkt tot alleen jouw fysieke lichaam, het reikt tot ver daarbuiten. De lagen/lichamen van de Aura zijn niet slechts opgebouwd rondom het fysieke lichaam, het is zelfs andersom, de fysieke laag van de Aura heeft zich kunnen vormen nadat er een Astrale laag was en het Astrale lichaam heeft zich kunnen vormen nadat er een Etherische laag was, enz.

Wij als mens zijn niet een fysiek wezen wat een spirituele pad moet zoeken om verder te komen of om verlichting te zoeken, wij zijn al een spiritueel wezen die in een fysiek lichaam zitten. Het enige wat we moeten doen is ons dit weer herinneren.

Echter, generaties lang is dit nooit verteld aan de meerderheid van de bevolking, slechts een enkeling wist dit en gebruikte deze kennis alleen voor zichzelf. Het was ook totaal niet mogelijk om dit aan de meerderheid van de mensen te vertellen omdat men er mentaal nog niet klaar voor was.

Het is dus van belang dat men begrijpt hoe dingen werken, evolutie is niet iets van een paar dagen. En ook wij mensen zijn slechts het fysieke wezen dat je ziet, daar zit veel meer achter. De mens is vanuit zijn Goddelijkheid die hij oorspronkelijk is, zijn hoger dimensionaal zelf of Hoger Zelf, “ingedaald” in steeds lager vibrerende lagen/lichamen om uiteindelijk als fysiek mens te fungeren in de derde dimensie op Aarde.

Dit verklaard tevens dat de Goddelijke Universele wetten ook op Aarde werkzaam zijn. Hieruit blijkt dat door een ‘mentale actie’ er een gevolg is in de (onderliggende) materiële wereld, als men iets visualiseert of door een diep blijvend verlangen of gevoel er dingen of situaties worden gematerialiseerd die werkelijkheid worden. Je kunt dit in je  eigen leven of omgeving zien door naar situaties te kijken waar dit zo is of geweest is, zo kan men leren begrijpen dat men zelf de werkelijk creëert door de eigen gedachte, verlangens en emoties.

Men creëert dus eigenlijk vanuit het denken en voelen, dus vanuit het hogere mentale, waarna deze gedachte zogezegd ‘indaalt’ en vorm kan gaan aannemen op de fysieke laag. Dit proces kan soms lang duren of wat korter afhankelijk van de intensiteit van het verlangen en tevens door de traagheid van de dimensie waarin wij leven. Hoe dieper of hoe langer men aan een gedachte of situatie vasthoudt zal deze zich gaan manifesteren in de werkelijkheid. Dit is echter een flinke kluif want we worden door duizenden dingen afgeleid zodat de intentie weer verzwakt en dingen minder snel gebeuren die we zo graag willen.

Zodoende kan men eenvoudig een lijn trekken vanuit het verleden naar het heden waarom de mens via zogenaamde ‘vooraanstaande’ instanties, wetenschappers, kerken, geschreven geschiedenis en regeringen allerlei dingen werden verteld om hun zogenaamde ‘waarheid’ te geloven. Dit werkt hetzelfde als dat je voor jezelf iets wenst en het werkelijkheid wordt, dus door de ‘waarheid’ van andere te geloven wordt dit ook voor jou werkelijkheid omdat jij het bent gaan geloven, dit is simpelweg hoe creatie of manifestatie werkt.

Kan je nagaan hoeveel zgn. ‘waarheden’ en ‘negativiteit’ er is opgebouwd in de honderden jaren dat de mensheid klakkeloos alles van hun zogenaamde ‘wijzere’ leiders of overheidsdienaren hebben aangenomen en zijn gaan geloven als ‘De Waarheid’ en hebben het daardoor ook voor henzelf gecreëerd, de mensheid is al heel lang gebruikt/misbruikt om onbewust mee te helpen om het ‘imperium’ van de ‘wijzere’ op te bouwen door zelf niet na te denken of te onderzoeken.

Men kan er niet altijd aan ontkomen, maar het is van belang dat je je eigen waarheid zoekt en niet iedereen zomaar gelooft of dingen voor waar aanneemt. Als een meerderheid van de mensheid een eigen mening of hun eigen waarheid gaat vormen, dan pas kan men een vuist vormen tegen overheersers. Het is dus heel belangrijk dat men ‘wakker’ wordt en deze waarheid gaat inzien zodat deze eeuwenoude situatie kan worden omgedraaid in het voordeel van ‘Het Volk’.

Het verleden heeft meerdere malen bewezen dat situaties steeds tot aan de rand van de afgrond geduwd kunnen worden door de ‘wijzere’ voordat men gaat kijken wat er precies aan de hand is, en net voordat we over de rand vallen wordt er pas nagedacht en actie ondernomen. Er zijn er zelfs die over de rand vallen en nog niet begrijpen wat er aan de hand was.

Het heeft ook totaal geen zin om geweld of ruwheid tegen onrechtmatigheden te gebruiken, want dat keert zich tegen je door je eigen creatie ervan. Het massaal NEE zeggen tegen iets wat we niet willen werkt beter, want zodoende creëer je ook een werkelijkheid.

Wat er momenteel op de Aarde gebeurt is dat alle oude “negatieve” (veelal onbewust gecreëerde) energieën uit het verleden naar de oppervlakte komen om gezien te worden en om te genezen, dit is zowel een proces voor elk individueel persoon als voor de hele mensheid, maar ook voor de Aarde zelf en het Universum waarop en waarin we leven, welke op het punt staat een overgang te maken naar een positievere situatie, maar dit vereist dat de meerderheid van de mensheid dit inziet en er wakker voor wordt. Hierna kan het proces van heling en verandering starten.  

Je kunt deze corona situatie eigenlijk zien als iets wat naar de mensheid komt en vraagt, ’wat willen jullie en waar kies je voor’, voor de angst die de ‘wijzere’ je voorzet of kies je voor wat jij denkt dat goed is voor jezelf en voor de mensheid. En zodra de mensheid als collectief heeft aangegeven wat het wil zal dat ook gaan gebeuren, het moet wel, omdat we het zelf creëren en het dus werkelijkheid wordt.

Er wacht een Nieuwe Wereld op ons, maar wij, het Volk,  moeten NU beslissen of we daar naar toe willen.

Bedankt voor het lezen van dit bericht. De website beheerder.

Terug naar pagina Diverse berichten