De Arcturiërs, Opstanding, deel 2

Opstanding, deel 2

De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

8 november 2004

Gegroet, geliefden. In deze boodschap gaan we kijken naar de mechanismen van het Opstandingsproces. Het medium heeft het in zijn boek “Life on the Cutting Edge” over het opbouwen van het kristallen lichtlichaam. Voordat we naar de kern van dit onderwerp gaan, zullen we eerst wat nader ingaan op de voorbereiding die nodig is om op te staan.

Er is hier een paradox, geliefden. In deel 1 zeiden we dat opstanding een natuurlijk proces is dat zich spontaan ontvouwt. Dus waarom de noodzaak van voorbereiding? Laten we de cocon-analogy gebruiken. Als de cocon zich in een gunstige en veilige omgeving bevindt, dan komt de vlinder na een stasisperiode op natuurlijke wijze te voorschijn. Evenzo, als de menselijke omgeving gunstig en veilig is, zal de mens te voorschijn komen in het lichtlichaam. Dus in deze zin betekent voorbereiding het creëren van een gunstige en veilige omgeving om opstanding te laten plaatsvinden.

We weten allemaal dat als je een ontkiemd zaad voortdurend opgraaft om te zien of het nog steeds groeit, je het groeiproces hindert of zelfs vernietigt. Hetzelfde geldt voor de vlinder en de cocon. Je kunt de cocon niet openen om de vooruitgang van de vlinder te controleren zonder het proces te vernietigen. Tijdens het proces van menselijke opstanding kun je niet voortdurend aan het proces twijfelen, of het kunstmatig te versnellen, of het met drugs of externe effecten beheersen. Je moet het proces VERTROUWEN en het laten ontvouwen.

Er zijn een aantal externe factoren die het proces of zullen helpen of hinderen. We zullen hier kort op ingaan voordat we het gaan hebben over het Meester-model, de feitelijke mechanismen van de Opstanding [in deel 3].

Het Fysieke Voertuig Voorbereiden

De manier om een gunstige en veilige omgeving te creëren voor het lichaam is het herkennen van het verschil tussen wat het ego wil en wat het lichaam werkelijk nodig heeft. Geliefden, jullie moeten leren luisteren naar het lichaam zonder het geschreeuw en gekrijs van de verlangens van het ego. In Aartsengel Zadkiel’s verhandeling over Sri Ram Kaa in het boek “Sacred Union”, wordt hij geïnformeerd over het verschil tussen voeding en eten. We beginnen daarom in de boodschap van vandaag met dit belangrijke onderscheid. Ofschoon dit medium [Sal] nog steeds enkele dierlijke producten eet, heeft hij ontdekt dat het beperken van zware maaltijden tot één per dag in het midden van de waakperiode het beste blijkt te werken voor zijn persoonlijke energie. Als ontbijt en avondmaal heeft hij vaak een energybar of een kleine trailmix of een paar noten. De meest substantiële en beste maaltijd is een salade of een bord groente, ofschoon het medium toegeeft dat hij niet altijd de tijd neemt om de middagmaaltijd goed voor te bereiden.

Geliefden, wij proberen in deze boodschap geen voedingskeuzes en eetgewoontes te dicteren, maar proberen duidelijk te maken dat jullie zouden moeten experimenten en kijken wat energie vasthoudt en wat energie verbruikt. De meeste mensen, met name in dit land [Amerika] eten veel te veel voedsel. Mensen eten voor medische zelfzorg, om te socialiseren, uit gewoonte of uit gerieflijkheid. Wij zullen een uitspraak doen en daarbij jullie individualiteit respecteren: minimaliseer vlees en zuivel. Minimaliseer de hoeveelheid voedsel. Maximaliseer de voedingswaarde van het voedsel. Gebruik poeder- of vloeibare supplementen (geen capsules of tabletten). Probeer, wanneer dat maar mogelijk is, om organisch voedsel te gebruiken. En bovenal – LUISTER NAAR JE LICHAAM. Niet het ego, het LICHAAM. Eet wanneer je echt honger hebt, niet uit gewoonte.

Een ander aspect om het fysieke voertuig voor te bereiden op opstanding is het observeren van natuurlijke lichaamsritmes. Probeer slapen op geplande tijden te voorkomen. Wij realiseren ons dat dit moeilijk is voor diegenen van jullie die vaste banen hebben. Het medium is in de laatste maanden in een ritme terecht gekomen van slapen tussen de uren 21:00 en 02:00. Hij gebruikt de periode tussen 02:00 en 04:00 om psychologische zaken te verwerken en instructies van ons en van de Confederatie te ontvangen. Jouw ritmes kunnen afwijken van die van het medium. Onze eenvoudige uitspraak betreffende lichaamsritmes is deze: let op je opgaande en neergaande cycli. Werk tijdens opgaande cycli, rust tijdens neergaande cycli. Structureer je leven zodanig dat je je bioritmes eert.

Wij willen iets belangrijks zeggen over omgeving. Het is essentieel dat je een ruimte om je heen creëert die welzijn en opstanding bevordert. Verenig je met gelijkdenkende mensen. Bezoek workshops en seminars over opstanding. Luister naar muziek die verheft. Bepaalde klassieke en New Age-melodieën zijn specifiek afgestemd op het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor opstanding. Ga niet met mensen om die jouw energie “zuigen” of “trekken” – je weet wie het zijn. Zoals één van jullie bekende psychologen eens zei: “Leer ‘nee’ te zeggen”. Jullie tijd en ruimte zijn waardevol voor jullie. Hoewel zij in de ultieme betekenis illusies zijn, zijn zij in deze 3D-wereld waarin jullie je bevinden, belangrijke gereedschappen om je te helpen opstaan. Gebruik ze met wijsheid. Maak tijd vrij om alleen te zijn. Maak ruimte om alleen te zijn. Kies zorgvuldig de mensen die je in je ruimte toelaat. Sta geen pessimisme, bezorgdheid, angst of twijfel in je ruimte toe. Deze zijn als vijandige elementen rondom de cocon. Zij kunnen al dan niet de beschermlagen van de cocon penetreren, maar waarom risico nemen? Het vergt energie om je voortdurend te beschermen tegen negatieve psychische of fysieke invloeden. Eer en respecteer jouw eigen persoonlijke ruimte. Het is niet liefdeloos om onderscheid te maken. Het is feitelijk één van de meest liefdevolle dingen die je kunt doen. Je kunt tenslotte niet volledig dienstbaar zijn aan anderen als je jezelf omgeeft met afleidingen en tegendraadse mensen.

Tenslotte moeten we in onze boodschap over het voorbereiden van het fysieke lichaam de noodzaak vertellen van het loslaten van alle vooroordelen en misvattingen over het lichaam zelf. Dit voertuig waarin jullie wonen, is een fijn afgestemd instrument, zoals een supercomputer. Als er goed voor wordt gezorgd, zal het dienst doen zolang als dat gewenst wordt. In het geval van opstanding (en hier gaan we later op in), wordt het lichaam letterlijk getransformeerd zonder door het stervensproces heen te gaan (ofschoon de meeste cellen elke paar jaar afsterven). Hoewel dit lichaam niet bedoeld is om voor altijd te bestaan, kan het niettemin onsterfelijk worden gemaakt, onvatbaar voor dood, ziekte en vernietiging. Het is verstandig om je ervan bewust te worden dat dit lichaam elke gewenste vorm kan aannemen: jong, mooi, sterk, vrij van ziekte en veroudering. Uiteindelijk zullen jullie zelfs leren hoe je het lichaam kunt deconstrueren en herconstrueren (materialiseren en dematerialiseren). Jullie zullen leren hoe je het van de ene locatie naar de andere teleporteert. Jullie kunnen zelfs leren hoe je naar behoefte de vorm of de uiterlijke kenmerken verandert. Jullie kunnen al deze dingen doen als je het proces van opstanding meester wordt. Door deze dingen te visualiseren en te beseffen dat ze mogelijk zijn, begin je deze ervaringen naar je toe te trekken, overeenkomstig de Wet van de Geest en de wet van de vierde dimensie. Ofschoon opstanding een beweging is naar de vijfde dimensie, is meesterschap over de wetten van de vierde dimensie een noodzakelijk deel van het opbouwen en onderhouden van het lichtlichaam, net zoals meesterschap over algebra nodig is om te leren rekenen.

Wel, geliefden, wij hebben heel wat besproken in deze introductieles. Het volstaat om te zeggen dat er een deel 3 komt en misschien een deel 4 in deze serie.

Wij zijn de Arcturiërs. Wij komen met grote liefde. Wij komen in dienstbaarheid aan de Oneindige Ene.

Terug naar pagina De Arcturiërs