WIENS PLAN IS HET EIGENLIJK, door Barbara J.Marciniak

WIENS PLAN IS HET EIGENLIJK?

door Barbara J.Marciniak

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Daar zijn we dan weer. Velen van jullie hebben ons horen praten over de noodzaak om voortdurend op een consistente wijze te handelen en te leven op de toppen van je mogelijkheden.

Jullie hebben ons horen spreken over het denkbeeld, dat jullie verwikkeld zijn in veel drama’s, die eens op veel plaatsen hebben plaatsgevonden. Jullie hebben ons horen zeggen, dat jullie planeet zich halverwege een ongelofelijke transformatie bevindt. Jullie hebben ons horen praten over het Goddelijk Plan. Jullie hebben ons horen spreken over de Familie van Licht. Jullie hebben ons horen spreken over de behoefte van de Familie van Licht om een begin te maken met de samenwerking. Sommigen van jullie beginnen hierover vragen te stellen. Sommigen van jullie beginnen te zeggen: “Wel, wiens plan is dit eigenlijk?” Onder welke vlag varen jullie? Wie zijn de opperheren, de toezichthouders, de eigenaars van de Aarde?

Inderdaad, de Aarde behoort tot iemand. Iemand bezit inderdaad elke planetaire combinatie van moleculen die bestaan. Sommigen geloven hierin.

Jullie zijn volledig afgesloten voor de hogere kennis van bestaan. Jullie zijn geïsoleerd en in quarantaine vanwege talrijke redenen die voortvloeien uit bepaalde plannen. Jullie zijn geïsoleerd door een controle van je frequenties, elektromagnetisme. Het is soms zelfs moeilijk om de Aarde op de ruimtekaarten te lokaliseren. Sommige bezitters van jullie Aarde hebben het bestaan van de Aarde verborgen, waardoor het voor een lange tijd vergeten zou worden en niet meer op de kaarten was te vinden. Dat is interessant, nietwaar? Waarom zouden ze dat hebben gedaan?

Sommigen van jullie hebben ons horen spreken over de ongelooflijke schatten van bewustzijn die in de Aarde opgesloten liggen. Jullie hebben ons horen praten over het oorspronkelijke doel van deze planeet: het zou een warenhuis van informatie worden, informatie dat verzameld en edelmoedig gegeven was door een enorme verzameling van gewaarwordend bewustzijn. Het experiment was om een plek te creëren, een warenhuis van informatie waar men, vanuit andere universa naar dit universum kon reizen en een levende bibliotheek kon bezoeken, om het doel van de energie en de geschiedenis van de universele structuur te leren begrijpen. Probeer aan te voelen wat wij zeggen, want binnen de komende paar jaren zal dit concept van de Levende Bibliotheek op jullie lichamen worden aangesloten. Hoe zullen jullie dit straks ervaren? Wanneer jullie straks buiten je deur over deze kiezelstenen lopen, beginnen deze stenen jullie het verhaal van hun moleculen toe te zingen. Of de salamander die over je schutting loopt. Of de vogel die zijn ochtendlied aan je venster zingt.

De Levende Bibliotheek werd met een groots doel gevormd. Het was een experiment, waar het leven genetisch van kennis kon worden voorzien. Wanneer iemand deze Levende Bibliotheek binnentrad, wanneer iemand de frequentiecodes wist te bespelen en leerde hoe zijn eigen elektromagnetisch spectrum door middel van gedachten te veranderen, kon hij de volledige geschiedenis van het universum ontvangen: van de insecten, de planten, de grond, de rotsen, de bomen. Alle dingen op deze planeet waren ontworpen om kennis vast te houden. Het is te vergelijken met de bibliotheek van het Congres dat kennis vastlegt op gedrukt papier of op microfilm. De oorspronkelijke scheppers ontwierpen de Aarde en het zonnestelsel met een duidelijke reden en toen, eonen later, kwamen er scheuringen en afscheidingen. In de huidige moderne tijd zijn jullie het bezit en worden jullie gecontroleerd door een zeer afvallige groep.

Deze groep begon heel klein en onbelangrijk en creëerden op de een of ander manier een systeem van tijdwaarschijnlijkheden en kregen zo de gelegenheid om verschillende werkelijkheden binnen te gaan door het zich toe-eigenen van verschillende toegangspoorten die in de ruimte bestaan. Er ontstond een enorme revolutie en een grote ontreddering die miljoenen jaren duurden. Jullie Aarde werd hierdoor niet beïnvloedt, tot 300.000 jaren geleden. Jullie moeten je herinneren, dat tijd zeer elastisch is en de verschillende werkelijkheden niet op dezelfde wijze beïnvloedt. Zoals we jullie al zo vaak hebben verteld, zijn jullie een deel van de Familie van Licht met energieën die in staat zijn om energieën te transformeren. Jullie, als leden van de Familie van Licht, hebben iets gemeenschappelijk. Ook jullie zijn in staat om onberispelijke omvormers te zijn. Het is alsof je door een bliksemflits getroffen zou zijn en doorgaat en het zou je een grote schok geven en die dag zou je uit je bol gaan.

Jullie kunnen energieën uit de kosmos opnemen en deze in je lichaam vasthouden en veranderen en naar de planeet laten afvloeien. Anderen kunnen zelfs niet aanvoelen dat deze energieën bestaan. De energieën dringen hun lichaam niet binnen, want er is niets in het fysieke lichaam dat deze energieën kan opvangen en vasthouden omdat ze als soort gemanipuleerd zijn. Er werd een strijd gestreden door de wezens die jullie goden noemen, wiens enige taak het was om toezicht te houden op bewustzijnsstructuren die jullie planeten noemen. Toen deze tirannieke bezitters kwamen en de Aarde 300.000 jaren geleden overnamen, na grote vernietigingen te hebben veroorzaakt, creëerden zij volledige verschillende soorten en zij herstructureerden en manipuleerden genetisch degenen die op Aarde waren achtergebleven. Er bestaat nu een plan om in werking te worden gesteld. Het plan behelst het opnieuw aanleggen van een verbinding tussen de oorspronkelijke bezitters en de Aarde, om het Originele Plan naar zijn oorspronkelijk doel terug te brengen. Wie zijn de oorspronkelijke bezitters? In welk drama zijn jullie betrokken? Wie maakt een film van jullie leven? Op welke schermen in de kosmos zijn jullie beroemd?

Begin op deze manier te denken. Sta het jezelf toe om je identiteit uit te breiden, over je geloof wie je bent, over hoe anoniem je misschien wel niet bent. Als leden van de Lichtfamilie ben je met een opdracht uitgezonden om een systeem te veranderen. Je bent getraind om met ongelooflijke hoeveelheden energie om te springen. In Hollywood hebben jullie stuntmannen. Zij kunnen trucjes laten zien en klappen incasseren. Jullie zijn de stuntmannen van energie. Jullie zijn de stuntmannen van het leven. Dit doet de familie van Licht. Jullie zijn de specialisten binnen het systeem. Er zijn momenteel veel van dit soort specialisten op de planeet.

De familie van Licht is hier miljoenvoudig aanwezig. Er zijn andere bewustzijnsverwanten. Wanneer de tijd rijp is, zullen jullie ontdekken dat er vele, vele, vele miljoenen zijn die hun energieën willen samenvoegen. De dagen dat jullie niets gemeenschappelijk hebben te doen, zal tot het verre verleden behoren, want er zullen gebeurtenissen plaatsvinden die jullie naar elkaar toetrekken en jullie zullen bemerken, dat jullie levens nog nooit zo schoon zijn geweest. Het is de waarheid. Jullie zullen ondervinden, dat alle leegte en eenzaamheid en alle dingen die jullie hebben gescheiden van je hogere identiteit, zullen verdwijnen.

Vraag: Toch krijgen wij nu veel informatie van wezens van veraf gelegen planeten. Ik heb begrepen dat het hen niet toegestaan is om de vrije wil te veranderen. Is dat zo?

Pleiaden: Er zijn twee soorten wetten. Het drama waar de Aarde momenteel in verwikkeld is, is een multidimensionaal drama. Jullie worden momenteel in je eigen identiteit geperst. Ieder gemis aan integriteit houd je gevangen met ‘je broek naar beneden’. Het is niet anders. Dus zullen jullie een consistente lijn moeten volgen. Jullie wereld moet een consistente lijn volgen. Met andere woorden, jullie kunnen geen corporaties bezitten die voorgeven milieubeheerders te zijn en gelijktijdig meer afval dumpen en meer oorlogen voeren dan ieder andere. Dat schept een ontzettende verwarring en verdeeldheid binnen de energie. Er zijn sommigen onder degenen die zich de bezitters van de aarde noemen, die het op die manier doen. Er zijn anderen die niet de wetten volgen, wetten die zeggen dat een wereld zijn eigen integriteit moet handhaven en dat het niet toegestaan is om zijn frequenties onder controle te brengen.

De energieën die deze wetten van vrijheid terug willen brengen naar deze werkelijkheid, brengen hun plan binnen. Het is slechts een van de plannen die momenteel op deze planeet in botsing komen. Er zijn er die zeggen: “Wel ja, je kunt dit soort zaken er niet bij betrekken. Het leven moet evolueren.” Aan de andere kant, wanneer jullie alleen gelaten worden en nooit hulp bij je evolutie zou krijgen, zouden jullie nergens komen, want jullie zijn het bezit van anderen. Jullie kunnen niet bestaan zonder degenen wiens speeltjes jullie zijn. Jullie bestaan niet gescheiden. Jullie bestaan in een collectief. En het is juist dit recht dat de mensen plaatst in de onderste regionen van de collectiviteit, opgesloten binnen de derde dimensie, waarvan de frequenties onder controle staan. Zij hebben geen idee van de rijkdom van het potentieel, dat ontstaat uit de samenwerking van het bestaan, wanneer de ene bestaansvorm weet dat het de andere beïnvloedt, dat het iets toevoegt. Het is een symbiotische relatie.

Wij zijn niet zeker of we het wel duidelijk genoeg uitleggen. Het is nogal wat. Wanneer wij soms zeggen dat jullie de speeltjes van anderen zijn, dan moet je ervan naar de wc. Je denkt: “Wel, stop eens even. Ik heb een vrije wil. Hier ben ik niet iemands bezit. Wie gaat er mij vertellen wat ik moet doen?” Aan de andere kant, degenen die door de Eerste Oorzaak geschapen werden en verder gingen in het scheppen van andere werelden, konden zij dan wel bestaan zonder de Eerste Oorzaak? Jij zou er niet geweest zijn als niet iemand jou geschapen had. Je bent het product van een plan. Dus zijn jullie de speeltjes van anderen. Jij bent de opperheer geweest, toen anderen als jouw speelgoed fungeerden. Je moet dit allemaal in je multidimensionale zelf uitwerken, het zelf dat weet dat het honderdduizenden simultane levens heeft gekend. Zo omvangrijk kan het zijn. Zoveel energie kan het verzamelen en zelf kennen, geen probleem. Er bestaat een gevoel van beloning, compensatie. Er bestaat een gevoel van prestatie, want men weet hoe complex het is. Men vraagt zich niet af of iemand alleen maar door zichzelf wordt geïsoleerd. Men weet dat het niet één kan zijn. En informatie keert terug en gaat verder van het ene werkelijkheidssysteem naar het andere en men voelt zich geen eigendom en speeltje, men voelt zich verbonden met harmonie.

Wordt je vinger moe, wanneer het op een plek komt waar het niet naar toe wil, maar de rest van het lichaam gaat gewoon. Je begint te begrijpen dat je hand niet kan zeggen: “Ik blijf thuis, gaan jullie maar. Ik ga niet met het lichaam nee”. Het is een onderdeel van een collectief. Wanneer je lichaam idealiter samenwerkt en de coöperatie van alle delen begrijpt, zo geldt dit ook voor al je identiteiten. Daarom wilden je scheppende goden niet dat de mensheid tot alles toegang zouden krijgen, want dan zouden ze hen niet kunnen controleren. Dus vernietigden zij de plek zo goed mogelijk, namen wat er overgebleven was, regenereerden de genetische structuur en schiepen een soort dat biogenetisch in onwetendheid opgesloten zat en konden en wilden angst teweegbrengen. Die vrees werd gebruikt. Het werd gecultiveerd. Het werd geoogst. Het werd gebruikt om het rond te bazuinen, om andere werelden in het universum te controleren. Dit gebeurt momenteel in het Midden-Oosten.

Vraag: Het lijkt wel of er een soort schifting plaatsvindt wie er nu in het licht durft te staan. De mensen zijn geschokt en ze zijn óf door vrees bevangen, óf ze zeggen: “Dit is niet goed. Ik heb er genoeg van. Ik wil dit niet langer doen”. Nu is het de tijd en we kunnen niet langer lui zijn, we kunnen niet op het hek blijven zitten. Je wordt ofwel door de angst overheerst, óf je moet wat gaan doen.

Pleiaden: Ja. En degenen die niet in beweging komen, zullen door gebeurtenissen geforceerd worden met een nog grotere impact. En dat zal op korte termijn plaatsvinden. Het neemt langzaam toe. Wie heeft dit plan bedacht? Er zijn veel plannen in uitvoering. Het lijkt op een multidimensionale holografische schaakspel, waar verschillende stukken worden gezet en verschillende personen verschillende doeleinden nastreven en dan is er ook nog eens een ander plan. De een wilt dit doen. Deze neemt de energie van de ander en legt dit er bovenop. Er is een enorme creativiteit buiten jullie planeet, dat de gebeurtenissen orkestreert. Jullie hebben geen idee van de krachten die er zijn en het menselijke bewustzijn als poppetjes bespelen. Jullie zijn als familieleden van het Licht gecodeerd en geprogrammeerd. Het ligt allemaal binnenin jullie.

Jullie moeten naar die plek gaan, waarvan je denkt dat je die bezit. Je moet naar de boodschap gaan luisteren, naar de energie die in jou geprogrammeerd, gecodeerd is, die zich wil bekendmaken. Er zal een voortdurende communicatie ontstaan om je in beweging te krijgen, zoals degenen die toezicht houden over jullie planeet en de plannen van anderen gebruiken om dingen te doen. Zij die jullie willen controleren en de frequenties van vrees opjagen, doen dit inderdaad. Gelijktijdig rekenen ze op hun technologische superioriteit om de frequenties te controleren en om deze vrees veelvuldig op de gehele wereld te vestigen.

Zij houden geen rekening met het feit, dat de Familie van Licht vanuit zichzelf én gemakkelijk telepathisch kunnen aansluiten én een entiteit worden, een station van kracht. Sommigen zijn nog niet genoeg geïnformeerd over onze vermogens. Of misschien, geloven ze er niet in. Wij geloven in jullie. Wij rekenen op jullie. Er zijn ontelbare energieën, energieën zonder getal die op jullie rekenen dat jullie in staat zullen zijn dat ene ding te doen: jullie werkelijkheid te transformeren van een plek van vrees en chaos naar een plek van vrijheid, eenvoudig omdat jullie dit willen en dit kunnen.

Vraag: Ik zou graag willen weten hoe je informatie kunt ontvangen of geleid kunt worden.

Pleiaden: Allereerst, en dit geldt voor jullie allen, laten we eerst een paar basisgegevens bespreken. Geloof het of niet, alles rond de aardbol op dit moment, de energie die jullie voelen, dit alles is niets bijzonders. Velen zijn niet langer alleen. Zij hebben een kleine verwante, of een groeiende familie van bewustzijn ontdekt. Zij beginnen te begrijpen, dat er  een doel is dat voor hun leven veel meer betekent dan dat zij zich ooit gerealiseerd hebben. Ze worden verenigd door de een of andere bron. Wij zijn slechts één informatiebron. Wij zijn hiertoe benoemd, zoals jullie ook hier met een opdracht zijn. Dus, laten we ons herinneren, allen, op iedere plek van deze wereldbol, waar je ook maar bent, degenen die hier vandaag zijn, op dit moment de 19e februari, en zij die in de toekomst zijn, we spreken ook nu tot jullie.

Krijg vertrouwen in jezelf. Begin te begrijpen dat, hoe jij denkt dat het is, ook zo zal zijn! Begin om hulp te roepen en vraag dringend aan je zelven alle hulp die jij nodig hebt, en het doet niet ter zake wat dat is. Er is alleen maar energie beschikbaar voor bepaalde gebeurtenissen en weer niet voor andere. Wanneer je jezelf begint te herkennen als een lid van de Familie van Licht, besef je dat er veel gastvrije energie is geweest, die zich al sinds lange tijd bewust is van wie jij bent. Zij moesten wachten tot jij zover was. Wanneer je er eenmaal zeker van bent, kan je alle hulp krijgen waarvan je ooit gedroomd hebt en ben je in staat om op je maximale capaciteit te opereren, alleen maar omdat je erin gelooft. Vertrouw en heb lief wat je bezit en het voertuig dat je bewoont.

Maak een begin om je communicatie te voelen, dat op jouw luisterend oor wacht. Veroorloof jezelf daarna, met een groot onderscheidingsvermogen en geen onbezonnenheid en zonder enige vrees, het gevoel dat je wordt bemind. Niet door een vrouw of een man, niet door ouders of een familielid. Begin de liefde te voelen van het zelf naar het zelf. Wanneer je hieraan overgeeft, erin toestemt om lief te hebben wat je hebt of bent, dan ga je het bestaan van je multidimensionale zelf voelen, dat je liefheeft op de plek waar je moet zijn, want je voedt alle andere identiteiten met een vermogen om een ongelooflijke, universele bewustzijnsverandering teweeg te brengen.

Vraag: Vrees, zoals ik dat begrijp, wordt als een voedingsbron gebruikt en wordt naar de planeet uitgestraald. Ook wordt op andere tapes verklaard, dat deze vrees naar andere werelden wordt gezonden om deze te controleren.

Pleiaden: Het is als een radiostation of een frequentie, dat naar andere werelden uitzendt. Dit omgeeft hen. Zoals we jullie al vertelden, er bestaat iets rond jullie planeet dat jullie onder controle plaatst.

Vraag: Mijn vraag is nu, wanneer de emotie van vrees de gewenste frequentie is, wat gebeurt er aan die andere kant, wanneer we aan deze kant bezig zijn met de Wereld Vrede Meditatie? Verstoort dat de wezens die de vrees gebruiken?

Pleiaden: Natuurlijk is dat het gevolg. Het is duidelijk, dat de signalen die de planeet eens uitzond, op een bepaald moment is gewijzigd. Daarom zijn die wezens hier bij jullie gekomen, om ermee te werken.

Vraag: Deze frequentie van vrees die door de planeet wordt uitgezonden en laten we stellen dat iemand dit gebruikt en plotseling wordt dit signaal vermengd met veel liefde en geluksgevoelens en vreugde, doet dit dan meer dan iemand een indigestie bezorgen?

Pleiaden: Het maakt hen zeer bezorgd. Grote zorgen, inderdaad. Toch gebeurt het soms dat, ondanks de energie, de frequentie, de verbinding die tot stand is gekomen, er niets gedaan kan worden. Wanneer je gelooft dat je verantwoordelijk bent, dan ben je verantwoordelijk. De wil die je aan te verzamelen bent, moet getest worden. Soms komt er iets dat je van je spoor afgooit. Toch, wanneer je door middel van je wil je weer terug kan zetten op het spoor, dan kan er niet langer met je gehannest worden, want dan begin je te handelen vanuit je eigen krachten en ga je energieën ontvangen. De elektrische schutting, of de energie die rond je planeet geplaatst was, houdt sommige energieën tot een bepaalde sterkte tegen. Ook wanneer andere energieën de elektrische muur wel kunnen penetreren, was daar gedurende een lange periode niemand om deze te ontvangen. De energie kan doorkomen, maar wat heb je er aan als niemand het in zijn lichaam opneemt en kan transmuteren.

Wat is dan het nut? Het is als regenwater. Het is prachtig, maar als je geen regenton hebt om het op te vangen, verdwijnt het simpel in de grond. De energieën konden de lichamen van de mensen niet binnenkomen, zelfs niet als de Aarde (op de ruimtekaart) was gevonden, of als de hartslag van de Aarde elektromagnetisch was ontdekt. Er was hier sinds lang tijd niets dat kon ontvangen, dat de energie kon vasthouden, dat kon reorganiseren, dat de pagina’s van een dik boek kon dichtslaan. Wanneer sommigen van jullie op de planeet in staat zijn je frequentie te veranderen, dan wordt dit absoluut zeker opgemerkt. Het wordt in al het bestaan zeer goed begrepen, dat de Aarde momenteel een enorme verandering doormaakt. Er werd op gerekend. Dit was gepland. Het is een gigantisch spel. Het is een gigantische strijd, zoals het door bepaalde energetische ogen wordt gezien. Jullie Aarde bestaat in zovele werkelijkheden. Wij praten niet over één Aarde of één Aardse werkelijkheid. Er zijn verschillende versies van jullie Aarde en van je toekomst en van jullie heden.

Vraag: Hebben die andere aspecten van onszelf al uitgeplozen hoe die werkelijkheid ontsloten kan worden of hebben ze een groter begrip gekregen van hun multidimensionale zelven?

Pleiaden: Sommigen hebben dit gerealiseerd en zij wachten tot jullie zover zijn. Anderen twijfelen nog en hebben geen idee dat ze verbonden zijn. Op een intellectuele wijze is jullie verteld, dat jullie verbonden zijn en dat jullie op veel plaatsen bestaan. Sommigen van jullie hebben er even mee geëxperimenteerd. Toch hebben jullie, dankzij  je te overheersend verstand, zelfs de herinnering aan iets dergelijks niet serieus genomen. Soms is dat moeilijk, als je ervaring schept en daarna het geheugen blokkeert voor die gebeurtenis. Jullie hebben er geen idee van hoe ingewikkeld en hoe sterk de lichaamsfrequentie onder controle staat en hoeveel werkelijkheden zich opdringen aan deze werkelijkheid en hoeveel ervaringen jullie hebben gehad die je negeert, omdat je geen stopcontact hebt om op in te pluggen. Jullie worden voortdurend gevolgd, als het effect van de neurologische veranderingen die in jullie lichamen plaatsvinden.

Wanneer jullie opnieuw ‘bedraad’ en gestructureerd worden, gebruiken we graag de uitdrukking dat je van een tweebaansweg naar een twaalfbaansweg in jullie zenuwstelsel gaan. Wanneer dit plaatsvindt, komen er gebeurtenissen in je geheugen die simultaan met andere gebeurtenissen lopen en je zult een beetje van streek raken, want je kunt ze nog niet goed plaatsen. Met andere woorden, zeg twee jaar geleden toen je de weg afreed, herinner je een ‘thanksgiving’ diner die je had in 1989 of 1990. Plotseling krijg je een herinnering van een gebeurtenis die je nog nooit herinnerd hebt en deze loopt parallel met het ‘thanksgiving’ diner, die je wel herinnert. En je zou het idee krijgen dat je op twee ‘thanksgivings’ was geweest. Dit vindt plaats wanneer het zenuwstelsel in een nieuwe vibratie komt, wanneer het lichaam de bibliotheek weer compleet maakt.

Wanneer de met lichtdeeltjes gecodeerde gloeidraden zichzelf herstructureren en beginnen uit te zenden wat zij beschikbaar hebben, moet het zenuwstelsel zover zijn dat het dit kan verdragen en vertalen. Waarom denken jullie dat het brein in deze tijd zo overheersend is? Waarom gebruiken jullie maar zo’n klein percentage van je hersenen? Omdat het DNA niet aangesloten was. Vandaar. Ongetwijfeld moet er een reden zijn, dat jullie maar 5 tot 8% van je breincapaciteit benut. Iets in het lichaam is er niet op aangesloten. Zegt dat jullie niets? Nu maakt het lichaam een verbinding, want stralen uit de ruimte, elektromagnetische komische stralen, kunnen de elektronische muur doordringen en jullie kunnen deze opvangen. Jullie hebben de opdracht om dit te realiseren.

Dit proces gaat geleidelijk, anders zou je verbranden. Het zou te veel zijn. Het zou hoe dan ook te veel van alles zijn als het in de nacht zou gebeuren. Er vindt een geleidelijk proces plaats, waardoor jullie uiteindelijk het volledige vermogen van het brein op de planeet beginnen te gebruiken. Of dit wel of niet tijdens jullie leven gaat plaatsvinden, is nog niet helemaal duidelijk. Voor jullie wel. Wanneer we zeggen dat het niet zeker is dat het wel of niet tijdens jullie levens zal plaatsvinden, bedoelen wij voor de gehele mensheid, degenen die besloten hebben hier te blijven. Voor jullie, ja, meer dan waarschijnlijk, jullie bereiken dit wanneer je niet bang bent en niet terughoudend bent, je kunt je leven met honderden jaren verlengen, je kunt je lichaam compleet verjongen – dat is ongehoord in deze tijd – en je kunt op vol vermogen operen met de DNA in een 12-streng toestand met een volledige breincapaciteit. Denk er eens over na wat je niet kunt zijn.

Vraag: Aan het begin van je lezing, sprak je over wiens plan dit eigenlijk is en misschien mogen wij vragen hoe dit ons persoonlijk leven gaat beïnvloeden. Onlangs had ik het gevoel, dat ik bepaalde dingen in de toekomst zou gaan doen en ik begin nu te ontdekken dat er andere dingen bestaan en ik vraag me af hoeveel plannen er thans lopen en of het plan gewijzigd is.

Pleiaden: De plannen wijzigen zich voortdurend. Er is altijd sappig materiaal aan toe te voegen, nieuwe scripts te schrijven. Nieuwe ideeën. Zoals jullie allen opgewonden raken en nieuwe mogelijkheden zien, zou raken ook degenen die jullie gebruiken, zij die aan jullie touwtjes trekken, opgewonden en zien nieuwe mogelijkheden wanneer jullie meer geschikt worden. Wanneer jullie meer vrijgemaakt, losser worden, maken jullie je geschikt voor stoutmoediger avonturen.

Vraag: Goed. Dus wat ik me afvraag, het idee dat er vele plannen bestaan waar we mee werken en dat ze veranderen en dat dit het deel van ons werk is om bewust te zijn van de veranderingen en mee te bewegen met de nieuwe …

Pleiaden: Jouw werk is een prettige tijd te hebben. Om helder te zijn over je nut en helder te zijn over je opdracht die je is gegeven, dat je een toezichthouder van frequentie bent en dat je hier bent om niet al te veel waarde te hechten aan de wetten, zoals die momenteel aan de mensheid zijn opgelegd. Met andere woorden, alles wat je over deze plek is geleerd, kan je met een korreltje zout nemen. Elk denkbeeld en iedere wet die door je onderwijsstelsel is overgedragen en elke graad die achter je naam staat. Ieder mens die zegt: ‘Dit is alles, meer is er niet,” dan kan jij zeggen: “Let maar eens op!”. Je moet alles negeren, je zult het model zo drastisch moeten veranderen, zodat iedereen in de war is en niemand nog iets gelooft. En je zult een goede tijd doormaken wanneer je dit doet. Je moet niet langer overdreven bezorgd zijn over de plannen. Soms gaat dit je niets aan. Het is prima dat je gaat speculeren. Soms word je ook bezorgd en denk je dat je het moet sturen en dingen uitzoeken, maar dat hoeft niet. Je bent beschikbaar om de frequentie vast te houden en je toestand – verbeeld je dat je een Frequentie-Bewaarder bent – is, dat je een goede tijd wilt hebben. En je wilt hiervan graag de profijten ontvangen en je wilt leren. En je wilt plezier, veiligheid en harmonie verkrijgen en zo nu en dan een beetje seks.

Vraag: Ik begrijp dat alles verbonden is. Licht als informatie. Liefde betekent scheppen en DNA is scheppen. Het is bijna overal in het universum en misschien in de veelvoudige universa, een zeer belangrijke unieke manier om de schepping te formeren, wanneer liefde erbij betrokken is, wanneer de vrije wil een rol speelt. Ik rek me uit om te zien dat alles verbonden is. De vrije wil en het licht en de informatie en de DNA en het grote belang van de mens. In feite, wordt het menselijke wezen de naaf in plaats van de velg.

Pleiaden: In feite wordt het de weinigen in dit universum langzamerhand duidelijk, dat het menselijk wezen de sleutel vasthoudt en het middelpunt punt is en achter de hand werd gehouden door de Oorspronkelijke Planners, om in het geval dat een mogelijke wereld, een mogelijk universum de oogst zou binnenhalen, waar werelden op het punt stonden te sterven, vanwege het ontbreken van liefde. Wij komen in opdracht, een opdracht van dat waarschijnlijke universum. Het betekent niet dat wij van dat mogelijke universum zijn. Het betekent, dat het onze opdracht is om met dat waarschijnlijke universum te werken. Breng in je herinnering, dat wij jullie verteld hebben dat wij afvalligen waren en dat er binnen het Plejadenstelsel wezens zijn die ons voor gek verklaren. Maar wie vraagt zich nog af wat wij zijn, wanneer dit alles gerealiseerd is!

Wij begonnen met een paar en we kunnen jullie nu zeggen dat onze naam nu op jullie wereld bekend is en het verspreidt zich nog steeds. Onze naam wordt door de cellen van vele mensen herinnerd. Op onze naam, de ‘Pleiadians’, die slechts een verzameling van bewustzijn is dat het Plejadenstelsel vertegenwoordigt, wordt door de mensen gereageerd omdat jullie zo gecodeerd zijn. Dat alleen al is voldoende om een zeker bewustzijn bij de mensen te activeren. Die codering. Simpel door die codering van de kennis van de Pleiaden en de liefde van de ‘Pleiadians’ voor de mensen, wordt het menselijk geheugen geactiveerd en kan daardoor een verandering optreden. Zonder de hulp van de Familie van het Licht zou jullie wereld de vernietiging tegemoet gaan. Maar allereerst stellen we vast, dat het gedurende alle tijden onder controle is geweest. Zonder de aanpassingen van de toekomst van de Familie van Licht, zonder de inspanningen in de zestiger jaren om de coderingen van vele leden van de Familie van het Licht te activeren, zou dit alles overgenomen zijn.

Er zijn kansen van een overname geweest in jullie vijftiger, zeventiger en nu in de negentiger jaren. Jullie hebben die mogelijkheid gewijzigd, want jullie hebben de frequentie hier veranderd. Jullie hebben alles door jullie aanwezigheid veranderd. Wij rekenen op het feit dat, als we deze kern veranderen en wanneer we het geheim in de mensen ontsluiten en als de mensen de frequentie kunnen verdragen, zij een kans maken om hun eigen kennis en hun eigen geschiedenis bloot te leggen. Je kunt dit niet forceren. Je kunt de mensen niet forceren om te veranderen. Je kunt hen alleen maar de mogelijkheid geven. Als jullie de frequentie wijzigen en wanneer de mensen die keus maken, gaan ze iets toevoegen aan een werkelijkheid dat over miljoenen jaren in de toekomst nodig is. Zij beginnen de tirannie te verwerpen, die dit universum heeft overgenomen tot ver in de toekomst, waar werelden stervende zijn omdat er geen liefde is. Dus wat er gebeurt is, dat vanuit deze kern, vanuit dit tijdsmoment, wij en vele anderen aanmoedigen om een mogelijk universum waar liefde en vrijheid zijn vergeten, waar zij geen verband hebben, uit te wissen. Dat is een deel van het plan. Deze volgende twintig jaren zijn verschrikkelijk belangrijk. De gebeurtenissen die nu plaatsvinden zijn ongelooflijk belangrijk.

Wij willen jullie scherpzinnigheid aanscherpen. Wij willen dat jullie de liefde beoefenen en spelen in deze multidimensionale tijden, terwijl je plezier hebt in het leven, dat je doet wat je wilt, terwijl je de beperktheden overstijgt, terwijl je een Frequentie-Bewaarder bent en duidelijk maakt wat je wilt als een Frequentie-Bewaarder. Wanneer jullie je bewust beginnen te worden van je potentieel en jullie bewust worden van je vermogens, hoe zouden jullie dan gecompenseerd willen worden voor het ontwikkelen van deze vermogens? Wat willen jullie? Probeer dit helder te maken en vergeet het dan en wacht daarna op de dingen die tot manifestatie komen. Hoe meer je zorgen maakt of je die vermogens wel bezit en of je ze wel verdient, hoe meer je in kringetjes ronddraait en niet meer weet wat je aan het doen bent.

Vraag: Je zei dat we hier een grote verantwoordelijkheid dragen. Je sprak over de toekomst van de wereld en het universum die geen liefde kenen. Dus gaan wij op deze weg en hebben plezier, maar we hebben een belangrijk doel.

Pleiaden: Daarom vertellen wij jullie dat je plezier moet hebben, want als je het niet naar je zin hebt, word je te ernstig en wordt het een te zware last en zal je misschien overwegen te zeggen: “Dit doe ik niet’. Kijk, wanneer we jullie vertellen plezier te hebben, dan schep je jouw eigen werkelijkheid, maar wanneer we zeggen dit of dat te doen, dan gaan jullie en scheppen het en blijven jullie er een poos aan vastzitten waardoor je geen millimeter verder komt. Wanneer jullie plezier hebben, zijn jullie meer open en beschikbaar. Wanneer jullie het naar je zin hebt, is het gemakkelijker om je energie te gebruiken dan wanneer je geen plezier hebt. Jullie stribbelen meer tegen wanneer de lol ontbreekt.

Jullie zijn eenvoudiger te veranderen en meer geschikt en soepeler wanneer jullie plezier hebben. Jullie zullen dan zeggen: “Nog meer, Pleiadians! Meer, meer!” Begrijpen jullie hoe wij jullie op een bepaalde manier voor het lapje houden? Als je geen plezier hebt, stop er dan mee. Het maakt ons niet uit wat jullie allemaal uitspoken. Als je er geen lol aan beleeft, doe het dan niet, want je bouwt een boosheid op en dat is misbruik van energie. Als het je niet bevalt, zeg eenvoudig: “Ik ben niet beschikbaar. Sorry, als ik je beledig. Ik ben niet boos op jou, ik heb er alleen geen zin in als het niet prettig is”. Het zou je moeder kunnen zijn die je voor het zondagse diner uitnodigt. Je hebt het al twintig jaren gedaan en nu zeg je: “Dit is niet meer leuk. Ik doe er niet meer aan mee”. Je moet dit soort dingen onder ogen zien en stoppen met het slachtoffertje spelen in situaties waarin je weigerde duidelijk te stellen: “Ik hou er niet van”. Doe niet langer de dingen die je niet leuk vindt. Het betekent natuurlijk niet dat je boos moet worden. Je begint simpel het recht op te eisen voor de integriteit van je moleculen.

Vraag: En als dit mijn werk nu eens is? Stop ik met dat werk en ga ik dan mijn rekeningen niet meer betalen?

Pleiaden: Het klinkt of je geen keus hebt. Het klinkt alsof dat je enige keus is, waarin je gelooft dat je die hebt, dat je moet blijven in iets dat geen plezier geeft, want als je het opgeeft is er geen alternatief. Wij proberen alleen maar zeggen dat, wanneer je het denkbeeld begint te begrijpen dat je recht op plezier hebt, je best veel geld mag verdienen om de dingen te doen die je leuk vindt. Wanneer je aan een geloofsstelsel vastzit dat zegt: “Ik haat mijn werk, maar ik kan het niet opgeven, want wat moet ik dan gaan doen?”

Maar dat is jouw werkelijkheid die je ons hebt geschetst. Wij zeggen je dat je mag zeggen: “Weet je, ik ga niet langer de dingen doen waar ik geen lol aan beleef. Ik stop met alle onplezierige zaken. Ik ga alleen nog maar deelnemen aan prettige dingen. Ik zal hiervoor beloond worden en ik ben veilig”. Jullie hebben een ongelooflijke vrees om te verliezen. En zo worden jullie door de samenleving gecontroleerd. Wat denken jullie, hoevelen van de miljoenen in de U.S.A. zouden van een baantje houden? Zeer, zeer weinigen. Zij gaan naar hun werk, omdat ze denken dat ze dit moeten doen om te overleven.

Een hele samenleving, opgescheept met het denkbeeld dat ze hun baantjes moeten behouden, is gegrondvest op alleen maar het idee van intimidatie en dat ze hun baantje moeten behouden om te overleven. Jullie hebben een enorme materiële overvloed gecreëerd en gelijktijdig voelen jullie dat je hier niet zonder kunt. Wanneer je eenmaal gaat begrijpen dat die materiële wereld slechts één klein wereldje is en dat er een spirituele wereld bestaat dat veel meer plezier brengt en dat je geen baantjes nodig hebt om jezelf in leven te houden, dat je kan manifesteren wat je wilt, simpel omdat je slim genoeg bent te geloven wat niemand gelooft, dat je dingen gratis kunt krijgen en dat je op een heel eenvoudige wijze dingen uit andere werkelijkheden naar deze werkelijkheid kunt brengen.

Wanneer beginnen jullie er eens aan om dit te krijgen en dit te doen? Jullie allen handelen alsof dit zo verschrikkelijk moeilijk is. Dit komt, omdat jullie argumenteren met de belemmeringen die door jullie samenleving zijn opgelegd, door middel van het controleren van jullie gedachten. Met ons wordt niet gediscussieerd.

Vraag: Wat bedoel je met binnenbrengen van dingen uit een andere werkelijkheid? Is dat misschien het theoretisch winnen van de loterij?

Pleiaden: Om hier nog even nader op in te gaan. Je doet net of het winnen van een loterij een inspanning vereist. Wat is de kwestie. Je hoeft niet op de loterij te vertrouwen. Je kunt vertrouwen hebben in jezelf. Je kunt op je vermogens vertrouwen, die de werkelijkheid opdracht kunnen geven om eenvoudig te dingen te brengen die jij wilt, om geld naar jou toe te brengen. Om welvarend te worden. Om gevoed te worden en veilig te zijn, dat simpel voor je beschikbaar is. Je kunt het denkbeeld volledig uitwissen, dat je hiervoor hard moet werken of dat iemand jou zegt dat je het niet gratis kunt krijgen.

Dat weerhoud je juist om het te krijgen. Je bent bang dat je het niet verdient, of je bent getraind, je bent geprogrammeerd met het denkbeeld dat je moet werken voor de kost. Dat geld niet aan de bomen groeit. Nee, het groeit in de lucht. Het groeit niet aan bomen, het groeit in de lucht en het kan in je handen zichtbaar worden, wanneer je hierin gaat geloven. Het bezit de neiging om zich zo nu en dan in tekens (van de tekenaar) te laten zien. Het wordt daar door verschillende energieën gemanifesteerd. Dingen komen van de ene werkelijkheid naar de andere. Het is een open systeem.

Hoe meer jij je afstemt op deze niet-fysieke wezens, hoe meer zij met jou willen spelen met dit soort energieën. Je polshorloge is hier één dag, het is twee maanden verdwenen en dan vertoont het zich weer op die plek, waarvan je zeker was dat je het twee maanden geleden had afgedaan bij het afstoffen en schoonmaken, terwijl je alles hebt afgezocht. Dan plotseling is het er weer. En dit overkomt je voortdurend. Maak jezelf duidelijk wat je wilt. Speel ermee. Als je het helder hebt wat je wilt en daarna maak je hierover zorgen, vergeet het dan maar snel. Het is verspilde moeite. Je moet jezelf duidelijk maken wat je wilt en vergeet het daarna en laat het naar je toekomen en stop met je bezorgdheid en met het jezelf afvragen wat je moeder je ooit heeft geleerd, wat je leraar met zijn zes titels je heeft onderwezen, wat je vrienden wel niet zullen zeggen. Dit zijn de echte redenen waarom die dingen niet bij je bezorgd worden.

Genoeg nu van dit oppeppen om je eigen werkelijkheid te creëren. Jullie zijn al een aardig poosje onderweg en jullie doen het heel goed.

(Vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

Terug naar pagina Diverse berichten