“Dit Plan is veel groter dan wat je je maar kunt voorstellen”

“Dit Plan is veel groter dan wat je je maar kunt voorstellen”

KaRa gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 12 juli 2020. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Zoals altijd waardeer ik deze kansen, deze momenten dat ik bij jullie kan zijn en met jullie kan delen, mijn geliefde broeders en zusters van de sterren. Want jullie allemaal, allen die aan deze bijeenkomst deelnemen, en de velen die deze woorden zullen lezen of naar deze woorden zullen luisteren, velen van jullie zijn sterrenzaden die van de sterren kwamen.   

In de momenten die nog komen ga je naar diepere bewustzijnstoestanden in jezelf. Want daar gaat het allemaal om, een ontwaken van bewustzijn en het verschuiven in bewustzijn. Want zei Jeshua niet dat het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, binnenin is? Hij sprak nooit over een plaats om naartoe te gaan. Een plaats om naar toe te gaan, in je bewustzijn. Dat is wat je doet terwijl je je bewustzijn verhoogt, terwijl je je vibraties verhoogt.       

Je gaat dieper in de niveaus van bewustzijn die je geruime tijd niet gekend heeft. Zeker de meeste, zo niet alle levens op deze planeet. Maar toch kwam je van dat hogere bewustzijn, die hogere vibraties voordat je op deze planeet kwam voor deze evolutie.   

Velen van jullie waren meesters, zijn meesters. Velen van jullie zijn zelfs sterren en planeten geweest en hebben overal om je heen leven geschapen. Want jullie hebben allemaal die Schepper-geest in je, dat Schepper-leven in je. Dat hebben we allemaal. Maar het is nu slechts een kwestie van herinneren dat je die creatieve geest en het vermogen hebt om te creëren. Ja, je kunt zelfs leven creëren. Maar voor nu, moet je je gewoon concentreren op het creëren van het leven in jezelf om al degenen om je heen te helpen om te creëren in hun leven, om te creëren en te weten dat ze hun eigen realiteit creëren buiten de illusie van deze derde dimensie.       

Want er zijn wezens waarvan je weet dat ze de duistere zijn, of de cabal, of de Illuminati, en degenen die de Illuminati overheersen. Er zijn er die zo betrokken zijn geweest om je tegen te houden, het licht in je tegen te houden en je in de schaduw proberen te houden, net zoals zij in de schaduw zijn, om jou in die schaduw te trekken, in die duisternis. Ze proberen dit te doen op hun verschillende manieren van controleren. Massahypnose, zo je wilt. En in veel opzichten slagen ze nu voor velen.

Maar zelfs die velen beginnen te ontwaken. Het lijkt misschien niet zo. Zij beginnen met hun ontwakingsproces. Omdat sommigen om zich heen kijken en jullie zien die niet in de pas lopen. Ze vragen zich af, ‘Waarom loop je niet in de pas? Waarom ben je egoïstisch? Zeggen ze. Maar in hun verwondering, beginnen ze te ontwaken. Omdat ze zich afvragen waarom, waarom zijn er zo veel tegen het dragen van maskers? Waarom zijn er zoveel tegen een relatief veilige afstand tussen elkaar. 

Maar diep in hen, net zo diep als bij jou, het bewustzijn dat in jou ontwaakte, dat bewustzijn ontwaakt ook in hen. De herinneringen komen ook bij hen terug. Ze herinneren zich de vrijheid, het verlangen naar die vrijheid, niet alleen in dit land, maar in de hele wereld.   

Ja, je kunt over de hele wereld kijken en de vele veldslagen zien. Veel mensen verhongeren, veel mensen sterven door ziekte omdat ze niet ontvangen wat ze nodig hebben om te blijven leven. Ja, dat gebeurt. Het is een algemeen ontwaken, een planetair ontwaken dat plaatsvindt. Je moet dit weten. Je moet dit geloven, jullie allemaal, de Lichtwerkers en Lichtkrijgers, jullie moeten dit geloven. Het gebeurt allemaal om een reden, dat er sprake is van een plan dat aan de gang is. Dit plan is veel groter dan wat je je zelfs maar kunt voorstellen. Het omvat zoveel meer dan je dagelijkse leven.

Want als je naar het grote plaatje kijkt, zie je het leven terugkeren. Je ziet het licht terugkeren, deze planeet wordt weer het licht binnen de sterren. En jullie, jullie allemaal, jullie allemaal brengen dat licht terug, laten het licht toe om van de vele verschillende bronnen te komen die het uitstralen. En toch, vanuit die ene bron die nu de Melkweg nadert.    

Hoe snel het komt, hangt af van de frequentie van bewustzijn op de planeet. Jullie overwinnen alle omstandigheden die nu op de planeet verschijnen, die het ontwaken brengen.  

Het lijkt erop dat iedereen verdeeld raakt. Maar om te ontwaken moet er eerst scheiding zijn. De chaos moet voor de orde komen. De afbraak moet voor de doorbraak komen. Want het is zo’n enorme doorbraak waar jullie allemaal aan werken en je op voorbereiden.     

Jullie acclimatiseren steeds meer aan deze energieën zodat wanneer je iets hoort, een nieuwe waarheid die nu naar buiten komt, die nu wordt onthuld, velen van jullie zullen er niet eens door geschokt zijn, zoals in jullie eerdere bespreking. Want je wist dat het gebeurde, je wist alleen niet uit welke richting het kwam.  

Maar de waarheid moet onthuld worden. En het moet naar diegenen komen die nog in het ontwakingsproces zijn, of die nog in hun sluimerproces zijn.  

Dus nogmaals, mijn vrienden, mijn broeders, mijn zusters, vertrouw. Vertrouw op het plan. Vertrouw op jezelf om dit plan te realiseren. En vertrouw op ons allemaal die hier zijn om je te helpen en te begeleiden bij dit plan. Dit plan is zo immens dat het je driedimensionale geest zou verbazen om zelfs maar de volheid, de onmetelijkheid van dit plan te begrijpen.      

Ik ben KaRa en ik verlaat jullie in rust, liefde en eenheid. En dat je de vreugde vindt in het moment, op elk moment dat je kunt.  Omdat dit nu jullie tijd is. Dit is jullie tijd om achterover te leunen en te kijken. Kijk, en doe mee wanneer je kunt. Maar raak er emotioneel niet bij betrokken. Doe een stap achteruit en kijk hoe alles zich ontvouwt.        Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen