Ronna Herman, “Jullie Vaardigheden als een Medeschepper Perfectioneren”

“Jullie Vaardigheden als een Medeschepper Perfectioneren”

dinsdag 30 juli 2013

Doorgegeven via Ronna Herman, Augustus 2013

Geliefde meesters, gedurende vele jaren nu zijn er zoveel nieuwe uitvindingen en wetenschappelijke doorbraken geweest, samen met een overweldigende hoeveelheid aan filosofische en spirituele informatie welke de geesten van de mensheid bombardeerden, zodat het menselijke brein nauwelijks de ontelbare theorieën en nieuwe concepten kon absorberen zonder overbelast te raken.

Jullie zitten middenin een monumentaal proces – een complexe procedure van het kiezen en manifesteren van jullie bestemming voor het Nieuwe Tijdperk, welke geleidelijk aan jullie meer verfijnde, uitgebreide werkelijkheid van morgen zal worden. Jullie keuzes – de focus, helderheid en macht van jullie gedachten en handelingen zullen bepalen hoe snel jullie verlangens zich zullen manifesteren in de materiële wereld van de vorm.

Het is wezenlijk belangrijk dat jullie leren om jullie geest te disciplineren, jullie concentratievermogens te versterken, en in controle te blijven van jullie emoties en gedachten gekwebbel. De geschenken en mogelijkheden of Goddelijke dispensaties die er aan jullie aangeboden worden verlangen/eisen een corresponderende sterke, persoonlijke discipline, samen met een hoog niveau van verantwoordelijkheid.

Je scherp bewust worden van jouw emoties en jouw gedachtepatronen is een kritisch component binnenin het proces van cocreatie, want het zal de kwaliteit van de trillingspatronen bepalen die je voort zult sturen in/naar jouw persoonlijke Twaalf Straal Scheppers Wiel. De frequenties van de Zaad gedachten die je plant in jouw persoonlijke Wiel van Creatie zullen de kwaliteit bepalen van wat je zult manifesteren, en zullen ook bepalen wat je zult ervaren in jouw dagelijkse leven – ofwel positief of negatief. Deze voorvallen zullen jouw barometer zijn als tot wat voor soort van trillingspatronen je voort stuurt in/naar de wereld van oorzaak en gevolg.

Jouw primaire taak/doel op dit moment is om een staat van bedachtzaam besef te ontwikkelen, terwijl je steeds dieper in/naar de kern Zaad Atoom van jouw Heilige Hart en Heilige Geest beweegt, waar je alle kracht en begeleiding zult vinden die je ooit nodig zult hebben. Als jij jouw co-creatieve bekwaamheden ontwikkeld en meer vaardig wordt met jouw persoonlijke geestcontrole en visualisatie vermogens, zal je begrijpen hoe belangrijk het is om voortdurend de frequentiepatronen in de gaten te houden die je voort straalt naar buiten toe de wereld in. Wees altijd bedachtzaam dat je in een wereld leeft van trillende, neutrale, kosmische energie – de krachten van de Schepping – welke op jou wachten om hen in alles dat jij je voor kunt stellen te kneden. Jij creëert jouw eigen Hemel of hel. Je kunt niemand anders de schuld geven voor de werkelijkheid die je momenteel ervaart.

Jij bent een Vonk van de Goddelijke Schepper, en toen aan jou het geschenk van geïndividualiseerd bewustzijn gegeven werd, een besef van jouw Goddelijke, onafhankelijke natuur, werd jou verteld, “Ga voort en creëer werelden zonder einde in mijn naam.” Vanaf die tijd voorbij de herinnering, ben je aan het experimenteren, streven, leren, je slaagt bij tijden en je vaalt ook vele keren; maar toch, heb je gestaag vooruitgang geboekt en er wordt nu een mogelijkheid gegeven om een volwaardige deelnemer te worden in de schepping van een nieuw Gouden Tijdperk.

Het integreren en perfectioneren van de deugden, kwaliteiten en eigenschappen van jouw vele Hogere Zelven is een geleidelijk proces. De veelvoudigheid aan Vonken van jouw God zelf omvat een rijkdom aan informatie, en ieder individueel facet heeft vele wonderbaarlijke ervaringen en successen met jou te delen, samen met een grote infusie van Goddelijke liefde, gelukzaligheid en vreugde. Elk Zaad Atoom van jouw Hogere Ziel Zelf dat jij integreert zal jou bevoorraden met meer wonderbaarlijke geschenken van God Bewustzijn – bekwaamheden, talenten en wijsheid voorbij jouw wildste verbeelding.

Het is wezenlijk belangrijk dat je leert om bewust te zijn, de leiding gevende agent van alle levenskrachten. Om een bekwaam medeschepper te worden, moet je lang genoeg een idee in jouw geest vasthouden ten behoeve van het duidelijk registreren binnenin het brein. Alle gebeurtenissen en gecreëerde manifestaties van de vorm zijn bewijs van energie en geesteskracht; het gebruik of misbruik van macht.

Herinner je, de ademhaling is de geleider van de onontbeerlijke Levenskracht energie. In de komende jaren, zal de mensheid begrijpen dat de ademhaling heilig is – het is het geschenk van het leven – en jullie zullen leren om het niet te verspillen. Als je iedere adem inhaleert, wees je ervan bewust dat het de enige adem is waarvan je verzekerd bent, want het kan net zo goed jouw laatste ademhaling zijn.

Geliefden, het betaamt jullie om tijd te nemen om na te denken over de belangrijke concepten van de Schepping die wij aan jullie doorgeven en deze integreren. Jullie, de Sterren Zaden, die het vereiste niveau van harmonieuze frequentiepatronen bereikt hebben, zijn nu gereed om alles dat jullie geleerd hebben in de praktijk te brengen. Terwijl jullie dat doen, zullen diegenen rondom jullie heen die nog steeds worstelen binnen de grenzen van het beperkende lagere-dimensionale milieu, verbijsterd zijn op wat jullie bewerkstelligen, en geleidelijk aan zullen zij jullie voorbeeld beginnen te volgen. Zoals jullie je bewust zijn, is het leren door voorbeeld de meest effectieve manier om de aandacht van diegenen rondom jullie heen te krijgen. Een cliché vanuit het verleden is ook van toepassing: “Door de vruchten van uw werken, zult u gekend worden.”

BESTUDEER DEZE CONCEPTEN TOTDAT ZIJ STEVIG IN JULLIE GEHEUGEN INGEWORTELD ZIJN, WANT ZIJ ZIJN EEN DEEL VAN DE “WETTEN VAN MANIFESTATIE” EN ZIJ ZIJN KRITISCHE COMPONENTEN VOOR JULLIE SUCCESVOLLE VERWEZENLIJKING VAN DE STATUS VAN EEN “MEESTER VAN MANIFESTATIE”.

. Wordt een omstander, een waarnemer, geen deelnemer in alle negatieve drama dat voortdurend gaande is rondom jou heen. Het is de staat van jouw emoties die jou in de maalstroom van negativiteit trekken, of als je harmonieuze, hogere frequentiepatronen uitstraalt, zal je immuun zijn voor de disharmonieuze energie rondom jou heen.

• Je bent in het proces van het uitbreiden van jouw bewuste besef van wat er zich rondom jou heen voordoet, en dus is het wezenlijk belangrijk dat je een onthechte staat van geest handhaaft. Je bent bezig een nieuwe manier van denken te ontwikkelen, welke gebaseerd is op persoonlijke gedachten/geest en emotionele controle.

• Eerst komt Zelfbesef, dan Ziel-bewustzijn, gevolgd door Galactisch-bewustzijn en uiteindelijk Sub-Universeel-bewustzijn. Je streeft ernaar om in te tappen op de stromen van Oneindig Besef, Alsook de grote Licht Piramides welke de Kosmische Manifestatie voor de volledige Goddelijke Blauwdruk voor deze Sub-Universele ervaring bevatten.

• Je bent ook bezig een verhoogde, gecontroleerde gevoeligheid te ontwikkelen jegens diegenen waar je mee omgaat, wat een empathisch, maar ietwat onthecht gezichtpunt omvat. Dit is een integraal deel van het ontwikkelen van het hebben van geen-oordeel. Je zult onvermoeibaar zoeken, opeisen en jouw waarheid leven naar het beste van jouw vermogen, en je staat anderen toe om hetzelfde recht te hebben.

• Sta niet toe dat iets of wie dan ook jouw sereniteit verstoord. Ontwikkel een hoog niveau van kalme afwachtendheid/inschikkelijkheid en gevoeligheid, en beoefen ijverig het geduldig zijn en langzaam jegens kwaadheid te zijn.

• Terwijl je streeft naar Zelf-Meesterschap, een deel van jouw toetsing zal zijn dat je zult moeten ervaren, overwinnen, en mogelijk zelfs voorbij gaan aan sommige van de problematische relaties met de mensen in jouw leven die niet gereed of bereid zijn om voorwaarts te gaan op het spiraal van bewuste Ziel-ontwaking. Elke en iedere Ziel moet het pad kiezen dat zij verlangen te volgen. Jij bent alleen verantwoordelijk voor jouw eigen spirituele evolutie.

• Het is noodzakelijk dat je niet jouw speurtocht naar persoonlijke Spirituele-ontwaking en Zelf-meesterschap terugtrekt vanwege een verkeerd gevoel van plicht of loyaliteit jegens diegenen die ernaar streven om door te gaan aan jouw energie te trekken of diegenen die een onredelijke hoeveelheid van jouw aandacht en tijd eisen.

ZOVELEN VAN JULLIE WORSTELEN NOG STEEDS MET JULLIE RELATIES, WELKE DE BRON ZIJN VAN EEN GOED PERCENTAGE VAN HET HUIDIGE PIJN EN LIJDEN VAN HET MENSELIJKE RAS. ALS JE BEREID BENT OM DE WAARHEID ONDER OGEN TE KOMEN, IS HET TIJD VOOR JOU OM IN/NAAR JOUW VIJF-DIMENSIONALE PIRAMIDE VAN LICHT TE GAAN, EN DE ONDERSTEUNING VAN JOUW HOGERE ZELF TE WERVEN OM JOU TE HELPEN TERUG TE BLIKKEN EN TE ANALISEREN, VANUIT EEN HOGERE WAARNEMINGSPOST, DE REDENEN WAAROM JE OMGAAT MET EN REAGEERT ZOALS JE DOET MET JOUW PARTNER, JOUW FAMILIE EN DIEGENEN WAARMEE JE EEN NAUWE RELATIE HEBT. BEN JE BANG OM JOUW WAARHEID MEE TE DELEN EN STEVIG IN JOUW BESLISSING TE STAAN OM DE MEESTER VAN JOUW EIGEN BESTEMMING TE WORDEN?

• Ben je aan het leren om alleen dat van jezelf te geven wat comfortabel aanvoelt met het geven, terwijl je leert om je te houden aan de wetten van balans en harmonie met het geven en ontvangen?

• Ben je nog steeds bang om alleen te zijn, jouw baan of jouw veiligheid te verliezen?

• Twijfel je nog steeds dat je succes, macht of verantwoordelijkheid kunt hanteren? Velen van jullie zullen naar de afgrond geleid worden gedurende deze komende jaren. Het zal lijken alsof er alleen duisternis is, een grote leegte of een zekere vernietiging die voor jou ligt, maar feitelijk zal het jouw Spirit Zelf zijn die jou voorwaarts duwt – jou uitdagend om jouw symbolische vleugels uit te proberen en jou uittestend om te zien of je gereed bent om hoog te vliegen.

• Omdat je in een zeer kritieke fase van jouw verlichtingsproces bent, een tijd wanneer je zeer kwetsbaar bent en waarin jouw beproevingen en toetsingen niet zo dramatisch zijn als in het verleden, je bent vrij vaak verward, en je weet niet wat de volgende stap zal zijn of wat de volgende waarheid is die je in jouw altijd-veranderende werkelijkheid moet incorporeren. 

• Herinner je, wanneer je verklaard, “Ik geef alles over dat ik heb en alles dat ik ben voor mijn grootste goed,” of “Ik lijn mijn wil uit met de Goddelijke Wil van onze Vader/Moeder God voor mijn hoogste goed en het grootste goed van allen,” dit niet betekend dat jij jouw wereldse bezittingen opgeeft of jouw vrije wil. Het gaat over het vertrouwen van de wijsheid van jouw OverZiel-Hogere Zelf en jouw God Zelf, want deze wijze, hogere facetten van jouw Goddelijke bewustzijn weten altijd wat het beste en meest heilzame voor jou op ieder gegeven moment is.

Kijk uit met het terugvallen in/naar de oude patronen van het anderen toe te staan om voor jou te denken, om de weg te leiden zonder vragen te stellen, zonder te valideren wat jouw waarheid is door naar binnen te keren en je te verbinden met de onfeilbare bron, jouw eigen Goddelijke Aanwezigheid. Velen van jullie zoeken nog steeds buiten jezelf, je wendend naar diegenen waarvan je denkt dat zij meer machtig zijn of meer kennis hebben dan jij, erop hopend dat zij de weg zullen leiden zodat jij niet naar de voorgrond in/naar onbeproefd terrein hoeft te stappen. Wij vertellen jullie, dierbaren, dit zal niet werken. Jullie, als de Wegwijzers en Pad-Vinders, moeten jullie eigen pad verlichten, ontlenen aan jullie eigen kostbare innerlijke wijsheid, waarvoor betaald is en welke gewonnen werd door vele lange tijdperken van ervaring, beproevingen en lijden, en uiteindelijk, succes.  

Ik vertel jullie, mijn dapperen, je kunt niet lafhartig of timide in de Spirit zijn, want de volgende stap op jullie pad naar volledige Zelf-meesterschap is om de heerschappij van jullie persoonlijke wereld te nemen, om voorwaarts te treden met moed en vastberadenheid terwijl jullie je Goddelijke erfenis opnieuw opeisen. Het wacht op jullie, maar jullie moeten naar jezelf aantrekken, integreren en activeren de Schepper Essentie – Adamantine Deeltjes van Licht – de Goddelijke substantie/stof van de gehele Schepping dat jullie zullen gebruiken om jullie wonderbaarlijke nieuwe wereld te kneden en te creëren. Jullie zijn altijd voorbestemd geweest om de katalysator en regisseur van jullie eigen toekomst te worden. Je moet jouw visioen bezielen met emoties van opwinding en onvervaardheid; je moet stoutmoedig en dapper zijn als jij tegen het getijde van gemeenschappelijkheid ingaat, en vanonder de wurggreep van het massabewustzijn vandaan gaat.

Je moet woorden spreken die met de trillingen van succes resoneren, en je moet het standpunt dragen en de acties ondernemen van een triomferende winnaar. Je moet durven om jouw alles te riskeren als je aan jezelf bewijst, dat wanneer je in harmonie met Spirit bent en wat het ook is dat je vrijelijk met liefdevolle intentie geeft honderdvoudig geretourneerd zult krijgen.

Jullie allemaal hebben een integraal deel te spelen, jullie zullen niet langer in staat zijn om jullie autoriteit terug te trekken of om onderdanig te volgen waar anderen jullie naartoe leiden. Je moet actief deelnemen en de rol spelen die jou toegewezen werd door jouw Goddelijke Zelf, dat wat jouw geschenk en bijdrage aan het geheel zal zijn. Je moet de gelofte vervullen die je nam voorafgaand aan de incarnatie in/naar deze zeer kritische tijd op Aarde.

Nu, meer dan ooit, heb je de gereedschappen van manifestatie bij de hand. Je moet uit jouw comfortzone vandaan treden, en alles loslaten dat jou niet langer meer van dienst is – jullie weten allemaal waarop dit in jullie leven van toepassing is – het heeft je gedurende maanden en zelfs jaren in het gezicht gestaard, en zal zelfs meer onverdraagzaam worden totdat jij je definitief laat vermurwen en dat wat jou terughoudt loslaat. 

Geliefden, terwijl jullie meer bekwame en geïnspireerde medescheppers worden, zullen jullie niet langer jullie energie focussen op het creëren van de kleine, alledaagse verlangens van het verleden. Jullie zullen een onophoudelijke stroom van Adamantine Deeltjes gevestigd hebben in/naar en door jullie gehele fysieke voertuig heen, met het overblijfsel dat uitstroomt in/naar de wereld van de vorm. Jullie zullen tot in het kleinste detail geprogrammeerd hebben dat wat jullie wensen te manifesteren voor jullie persoonlijke comfort en genot, en jullie onophoudelijke mantra zal zijn, “Al mijn behoeften en verlangens zijn vervuld zelfs voordat ik me realiseer wat zij zijn, wat altijd voor mijn grootste goed zal zijn en het meest heilzame goed van alles.” Jullie hebben nauwkeurig jullie pad van dienstbaarheid aan de mensheid uitgestippeld, wat in volmaakte harmonie zal zijn met jullie Goddelijke missie voor dit nieuwe tijdperk. Jullie zullen een voortdurende, duidelijke en heilzame verbinding hebben met jullie inwonende OverZiel-Hoger Zelf, en jullie zullen gracieus en gemakkelijk het Pad van Licht volgen dat altijd hoger en hoger opwindt in/naar de meer verfijnde rijken van bestaan. Wees ervan verzekerd dat Ik jullie altijd zal begeleiden, dirigeren, inspireren en beschermen als jullie voort reizen in/naar het onbekende. Ik straal de eeuwige Liefde van onze Moeder/Vader God naar een ieder van jullie uit.

IK BEN Aartsengel Michael.  

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Terug naar pagina Diverse berichten