Ancient Awakenings, “Velen van jullie zien nu voorbij de illusie”

Velen van jullie zien nu voorbij de illusie

Ashtar gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 31 januari 2021.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Asthar

Ik ben Ashtar en ik ben op dit moment gekomen om bij jullie te zijn op deze momenten die aan het veranderen zijn. Momenten die als je kijkt naar de verschillende dingen die overal gebeuren, dingen die nog in de schaduw staan. De dingen die nog steeds worden vastgehouden in uitvluchten, die nog in de doofpot zitten, dit alles.     

Maar dit is zoals jullie hebben gezegd en gehoord, allemaal een illusie. Het maakt deel uit van de driedimensionale illusie die uiteenvalt. De illusie komt naar beneden.   

Maar om het naar beneden te laten komen, om het uit elkaar te laten vallen moet het eerst worden getoond. Het moet aan de bevolking worden getoond dat het een illusie is, dat het een show is, een film, zo je wilt. Dit alles is bedoeld om mensen wakker te schudden. Om het Grote Ontwaken te creëren. Maar om het Grote Ontwaken te hebben, moeten eerst diegene tot een begrip komen dat alles niet is zoals het was. Het is niet meer zoals gewoonlijk.   

Jullie die allemaal ontwaakt zijn zien die dingen in werkelijkheid, in de werkelijkheid die jullie nu creëren. De tijdlijn zo je wilt, die je aan het creëren bent. Het is een tijdlijn die je weghaalt uit de illusie. Je wegneemt van dat alles.       

Nu weten we dat jullie verwachtingen hebben. Veel verwachtingen worden gewekt door degenen die bepalen dat het op deze of die datum zal zijn. Dit gaat op dit moment veranderen. Diegene zullen opstaan ​​en het overnemen. Maar het gaat niet precies op die manier.     

Ja, aan alles komt een einde wat betreft de oude illusie. Het oude paradigma loopt ten einde. Wat betreft tijd kunnen we je dat niet doorgeven omdat het gebaseerd is op mogelijkheden en waarschijnlijkheden, niet op verwachtingen. Verwachtingen leiden er alleen maar toe dat je gedesillusioneerd en ontmoedigd raakt, zoals velen van jullie waren wanneer een datum was vastgesteld en de datum komt en er gebeurt niets, of schijnbaar gebeurt er niets.      

Maar toch gebeuren er zoveel dingen. En toch gebeuren ze zelfs op die datum. Het is alleen niet te zien aan de buitenkant van de illusie. Je bent nog steeds verwikkeld in de illusie wanneer je verwacht dat die datums tot een grote verandering zullen leiden. Maar ook al komen en gaan die datums zonder de schijnbare veranderingen waarnaar je op zoek bent vanwege de verwachting die dat creëert, zelfs dan kom je op een punt waarop alles niet is zoals het lijkt. Maar toch kun je verder kijken dan het uiterlijke.       

Je kunt achter de schermen zien wat echt is. Je kunt de man achter het gordijn zien, zoals in de ‘Wizard of Oz’ waar ze zeggen, “heb geen aandacht voor dat mens achter het gordijn.” Maar toch doe je dat wel. Je kijkt ernaar. Je ziet de uitvlucht, de dekmantel, die niet alleen in dit jaar heeft plaatsgevonden, niet alleen in dit leven, maar leven na leven, na leven, deze dingen zijn al lang aan de gang. Deze dingen die zich diep in de Aarde hebben afgespeeld in die diepe ondergrondse militaire basis waar je nu over hoort, waar de kinderen vreselijk, vreselijk worden bewerkt en verkeerd worden beheerd en waarvan wordt voorkomen dat ze een eigen leven leiden, waar dit allemaal is voorgevallen. En het gebeurt nog.       

Maar het loopt ten einde. Omdat degenen die mededogen hebben, degenen die de eenheid in zich voelen, de hogere vibratie voelen, de hogere roeping voelen, zijn hen aan het bevrijden, zij helpen deze kleintjes te bevrijden. Niet zozeer helpen om ze in het zonlicht te brengen, maar om ze in het Licht te brengen, in het Licht van hun eigen weten. Dit gebeurt er. En het zal naar buiten komen als de waarheden worden onthuld.           

Maar is de bevolking als geheel, zijn zij klaar voor deze onthulling? Dat moet je jezelf afvragen. Omdat als je daar het antwoord op hebt dan zal je het weten, zoals timing en de verwachtingen die door deze timing worden gecreëerd dat niet kunnen. Het moet gebaseerd zijn op mogelijkheden en waarschijnlijkheden en op het bewustzijn van de mensheid, het collectieve bewustzijn. En hoe het collectieve bewustzijn deze nieuwe tijdlijn creëert, deze nieuwe tijdlijn die de oude manieren vernietigt, het oude paradigma van de driedimensionale illusie vernietigt, het volledig uit elkaar haalt.      

En als het eenmaal uit elkaar is gehaald kan de realiteit achter deze illusie, achter de sluier, herrijzen zoals in de Republiek, jullie Republiek van dit land. Maar niet alleen van dit land, maar van de hele planeet. Deze Republiek kan weer herontwaken uit de geest van degenen die haar eerder hebben gecreëerd. Maar het werd niet gecreëerd door de Founding Fathers, zoals jullie hier in Amerika dachten, het werd gecreëerd door degenen buiten deze evolutie die dit naar de Founding Fathers brachten, het naar hen toe brachten als een begrip, een weten dat tot hen kwam en werd toen tot ontstaan ​​gebracht vanwege dat weten.       

Dat is wat er nu gebeurt. Dat weten komt naar jullie allemaal terug, jullie allemaal die zich hebben voorbereid en gereed gemaakt voor deze veranderingen, deze hogere trillingsfrequenties die het bewustzijn verhogen, niet het bewustzijn verlagen.  

Angst verlaagt het bewustzijn. Maar als je de angst op afstand houd, als je geen angst hebt blijf je in een hoger bewustzijn. Zo eenvoudig is het!       

Het is angst versus liefde. Blijf in het liefdesprincipe en er is geen angst. Als je in dat liefdesprincipe blijft, in mededogen, in saamhorigheid, in eenheid, dan blijf je in die hogere vibratie en daardoor ga je naar de hogere dimensie en steeds dichter naar je eigen ascensie. Dit is waar jullie nu allemaal naartoe werken.      

Dus kijk nu voorbij de illusie. Het is een show! Het is een show die aan de hele wereld wordt getoond. Jullie hebben het eerder gehoord, “Je zult genieten van hoe deze film eindigt, hoe deze show eindigt.”      

Je zult genieten als deze illusie eindigt. En het loopt ten einde. Het is niet te stoppen, zoals je al vaak uit verschillende bronnen hebt gehoord. Het kan op dit moment niet meer worden gestopt. Het Licht kan niet worden gestopt. Het Licht zal het overnemen, is het aan het overnemen en heeft het in de hogere dimensies al over genomen. In de hogere tijdlijnen is het al gebeurd.              

In de tijdlijnen die jullie aan het creëren zijn is het al gebeurd. Ga door met het creëren van die hogere tijdlijn, die hogere tijdlijn met hogere trillingsfrequenties en hoger dimensionaal begrip. En omdat jullie dat creëren, zal dat er zijn.   

Het Plan is niet te stoppen. Vertrouw op het Plan. Het Plan is Goddelijk. Het gaat de mensheid te boven. Het is voorbij de mogelijkheid van de mensheid om het te veranderen. Ja, het kan hier en daar worden uitgesteld, zoals is gebeurd. Maar het kan uiteindelijk niet worden veranderd. Het is bezig om volledig tot bloei te komen.         

Ik ben Ashtar, en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid. Dat je door zult gaan en  steeds dichterbij komt om volledig te beseffen wie je bent en voor de missies waarvoor jullie allemaal kwamen.  Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen