De Pleiadiërs – De Grote reis naar de Aarde!

DE PLEIADIËRS – DE GROTE REIS NAAR DE AARDE!

Gechanneld door:  MICHAEL LOVE – 22 Februari 2021

EEN SPECIALE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…

DE PLEIADIËRS VERTELLEN VAAK VERHALEN DIE ONTWORPEN ZIJN OM JE NAAR HOGERE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN TE BRENGEN! HET GAAT NIET ZOZEER OM HET VERHAAL, MAAR OM HOE HET GECODEERD IS OM JE HERINNERINGEN TE TRIGGEREN! DE GEGEVENS IN DEZE TRANSMISSIE ZIJN AFKOMSTIG VAN DIRECTE PLEIADISCHE CHANNELLING, VAN NDE’S, VAN PROFESSIONELE KWANTUMHYPNOSE-SESSIES EN BEPAALDE PRE-HISTORISCHE GEGEVENS KOMEN UIT DE LEMURISCHE ROLLEN DIE ZIJN DOORGEGEVEN DOOR DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP.

VANAVOND ZULLEN WIJ JULLIE HET VERHAAL VERTELLEN VAN JULLIE GROTE REIS NAAR PLANEET AARDE. JULLIE HEBBEN VERHALEN GEHOORD, MAAR ER IS MEER: ER IS HET HELE VERHAAL! DIT HELE VERHAAL HEEFT TE MAKEN MET JULLIE HELE ZIEL DIE VELE VERSIES VAN JULLIE BEVAT DIE OPEREREN OP VELE DIMENSIONALE NIVEAUS EN DOOR DE WAARGENOMEN UITGESTREKTHEID VAN RUIMTE-TIJD! …ALLE SYSTEMEN IN STAND-BY MODUS VOOR:

MISSIE AARDE. BEREID JE VOOR OP EEN VERSNELLING. GROOTSHEID, TERWIJL JULLIE HET GODDELIJKE MYSTERIE ONTSLUITEN VAN WIE EN WAT JULLIE WERKELIJK ZIJN, ONTWAKEN JULLIE TOT DE WERKELIJKE EN PRACHTIGE HERINNERINGEN VAN JULLIE OUDE VERLEDEN! TERWIJL JULLIE ERAAN WERKEN OM JE VIBRATIE TE VERHOGEN, ZULLEN JULLIE MERKEN DAT LEVENDIGE EN ZEER ECHTE HERINNERINGEN JULLIE BEWUSTZIJN BINNENSTROMEN. JULLIE DNA IS EEN LEVENDE GESCHIEDENIS VAN WAARHEID EN LEVEN, DIE DE CODE EN BLAUWDRUK BEVAT VAN IDENTITEIT, HET PLAN VOOR HET BESTAAN, DE GESCHIEDENIS VAN HET UNIVERSUM, EN DE GESCHIEDENIS VAN HET LEVEN OP AARDE.

ELKE GEDETAILLEERDE HERINNERING AAN JULLIE BESTAAN, IN ELKE DIMENSIE, EN IN ELKE WAARGENOMEN TIJD EN RUIMTE WORDT GEREGISTREERD EN VOOR ALTIJD OPGESLAGEN IN HET DNA VAN JULLIE CELLEN EN DEZE GEGEVENS KUNNEN DOOR JULLIE WORDEN TERUGGELEZEN EN GEÏNTERPRETEERD ALS GEHEUGEN! HOEWEL WE EEN SOORT MET GEHEUGENVERLIES ZIJN GEWEEST, IS ER EEN PUNT OP JULLIE ASCENSIE – TIJDLIJN WAAR JULLIE JE ALLES ZULLEN HERINNEREN WAT ER IN JULLIE VERLEDEN IS GEBEURD, ZELFS MILJOENEN JAREN GELEDEN, EN ZELFS IN VEEL HOGERE DIMENSIES! BOVENDIEN OMVAT DIT HET HEBBEN VAN HERINNERINGEN AAN GEBEURTENISSEN DIE JE NIET RECHTSTREEKS HEBT MEEGEMAAKT! HOE IS DIT ZELFS MOGELIJK? DNA DATA TRANSMISSIE, ONTVANGST, OPNAME EN OPSLAG GEBEUREN ALLEMAAL BUITEN TIJD EN RUIMTE EN OMDAT ALLE DNA VERSTRENGELD IS OP KWANTUM NIVEAU, ZIJN ALLE UNIVERSELE HERINNERINGEN VAN ALLE WEZENS OOK JOUW HERINNERINGEN! ER IS MAAR ÉÉN SET VAN HERINNERINGEN, UITEINDELIJK! DAT DE MENSHEID HET WARE VERHAAL VERTELT EN HET HELE VERHAAL VERTELT WAAROM WE NAAR DE AARDE KWAMEN! DUISTERNIS BETEKENT IN HET DONKER OF VERBORGEN!

ALS IEMAND NIET OVER ALLE INFORMATIE BESCHIKT, TAST HIJ IN HET DUISTER EN WANDELT HIJ IN DUISTERNIS! DE MENSHEID WEET NIET WAT ER IN HET RECENTE VERLEDEN IS GEBEURD, LAAT STAAN MILJOENEN JAREN GELEDEN EN VEEL VAN DE 4,5 MILJARD STERRENZADEN OP AARDE TASTEN OOK NOG IN HET DUISTER OVER WAT ER IS GEBEURD! HET VERHAAL VAN WAT ER GEBEURD IS, IS HET LICHT DAT SCHIJNT IN HET DUISTER EN DIT IS HET WARE VERHAAL VAN WAT ER GEBEURD IS!

22 MILJOEN AARDSE JAREN GELEDEN WAREN ONZE DIRECTE VOOROUDERS DE EERSTE BESCHAVING DIE VEGA KOLONISEERDE IN DE LYRAN CONSTELLATIE! LYRA BESTAAT IN DE 12E-DIMENSIE EN IS HET HOOGST RESONERENDE GEBIED VAN DIT UNIVERSUM. WE BESTONDEN IN HARMONIE EN PERFECTIE IN DIT HEMELSE RIJK VAN LICHT EN WE WANDELDEN TUSSEN DE AARTSENGELEN EN DE HEMELSE GASTHEREN! IN DE TIJD, ONZE VOOROUDERS, DE OORSPRONKELIJKE HUMANOIDE BEVOLKING VAN VEGA BREIDDEN ZICH UIT EN STICHTTEN PRACHTIGE NEDERZETTINGEN OP WERELDEN IN DE STERRENSTELSELS ALTAIR EN CENTAURI! TERWIJL WE DE RINGNEVEL VERKENDEN, KWAMEN WE EEN HAGEDISACHTIG RAS TEGEN DAT AFKOMSTIG WAS UIT HET STERRENSTELSEL DRACO EN DAT DE RINGNEVEL VOOR ZICHZELF OPEISTE EN DIT IS WAAR DE GALACTISCHE OORLOGEN UITBRAKEN!

DIE WEZENS VIELEN LATER VELE BUITENPOSTEN VAN LYRA AAN MET EXOTISCHE WAPENS EN DEDEN EEN GROTE VERRASSINGSAANVAL OP ONS THUISLAND VEGA! VEEL STERRENZADEN HEBBEN EEN VERRE MAAR DUIDELIJKE HERINNERING AAN DIT MOMENT OMDAT HET EEN TRAUMATISCHE INDRUK OP ONS HEEFT ACHTERGELATEN! IETS VAN DEZE OMVANG WAS NOG NOOIT EERDER GEBEURD EN WE MOESTEN SNEL DENKEN OMDAT ONZE HELE WERELD WERD VERNIETIGD! JULLIE HERINNEREN JE MISSCHIEN NOG HOE WE SNEL LYRA ONTVLUCHTTEN IN ONZE RUIMTESCHEPEN, VIJANDELIJK VUUR ONTWIJKEND EN MET LICHTSNELHEID DOOR VERSCHILLENDE DIMENSIES REIZEND OM IN VEILIGHEID TE KOMEN!

DE VLUCHTELINGEN VAN LYRA DAALDEN UITEINDELIJK IN GROTE LICHTSCHEPEN AF NAAR DE 5E DIMENSIE EN VESTIGDEN ZICH IN DE SIRIUS, ORION, ARCTURIAANSE, ANDROMEDAANSE EN PLEIADISCHE STERRENSTELSELS! HOEWEL WE ALLEMAAL LYRAANSE-MENSEN WAREN, VERANDERDEN ONZE STERRENNATIE- NAMEN OM OVEREEN TE KOMEN MET ONZE NIEUWE HUIZEN IN DEZE 5E DIMENSIONALE STERRENSTELSELS! KLEINE GROEPEN VAN DEZE NIEUWE 5 DIMENSIONALE STERREN NATIES (VOORNAMELIJK DE PLEIADIËRS) MIGREERDEN AL VROEG NAAR DE AARDE, TOEN DE GALACTISCHE OORLOGEN UITEINDELIJK HUN WEG VONDEN NAAR ELK STERRENSYSTEEM! DEZE EERSTE LYRAANSE STERREIZIGERS NAAR DE AARDE STAAN BEKEND ALS PRE-ADAMIETEN DIE MILJOENEN JAREN GELEDEN AANKWAMEN EN MILJOENEN JAREN GELEDEN OP AARDE WAREN! DEZE GROOTSE WEZENS WAREN DE LEMURIËRS EN DE ATLANTIËRS VAN DE PREHISTORIE, GEAVANCEERDE HUMANOÏDEN VAN DE PLEIADEN EN UITEINDELIJK VAN HET LYRA STERRENSYSTEEM!

DEZE LYRAANSE MENSEN, DIE HET EERST NAAR DE AARDE KWAMEN, WAREN DE ORIGINELE TERRAVORMERS VAN DE AARDE EN ZIJ INTRODUCEERDEN GEAVANCEERDE HOMINOÏDEN, VOOROUDERS VAN DE ERECTUS, NEANDERTHALER EN BIGFOOT, DIE LATER DOOR DE ANNUNAKI TOT MODERNE HOMO SAPIEN MENSEN ZOUDEN WORDEN OPGEWAARDEERD! DEZE ORIGINELE GEAVANCEERDE TERRAVORMERS EN WERELD PLANNERS VERLIETEN DE AARDE IN VERSCHILLENDE PERIODES, EN OM VERSCHILLENDE REDENEN, MILJOENEN JAREN GELEDEN EN KEERDEN TERUG NAAR DE 5E DIMENSIE! SOMMIGE DRACO-WEZENS, EVENALS DE GRIJZEN UIT HET ZETA RETICULI STERRENSYSTEEM VOLGDEN DE LYRAANSE HUMANOÏDEN NAAR DE AARDE MILJOENEN JAREN GELEDEN EN RAAKTEN BETROKKEN BIJ HET ZAAIEN VAN PLANEET AARDE MET LEVEN IN DIE TIJD EN RAAKTEN LATER BETROKKEN BIJ DE MENSELIJKE EVOLUTIE EN GENETICA!

DE GRONDGEBIEDEN VAN DE AARDE EN DE MENSHEID ZIJN ALTIJD EEN BRON VAN CONFLICTEN GEWEEST TUSSEN VERSCHILLENDE RASSEN EN GROTE OORLOGEN ZIJN UITGEVOCHTEN IN DE RUIMTE OVER HET EIGENDOM VAN DE AARDE!

GEDURENDE ONZE LANGE REIS VAN LYRA IN 12D NAAR ONS NIEUWE THUIS IN DE VIJFDE DIMENSIE, WAS HET EEN GROTE UITDAGING OM ONZE LYRAANSE FAMILIE WEER BIJ ELKAAR TE BRENGEN NADAT ZIJ OVER DE HELE KOSMOS VERSPREID WAREN GERAAKT! SOMMIGE GROEPEN IN HET SIRIUS STERRENSYSTEEM PROBEERDEN HUWELIJKEN TUSSEN KONINKLIJKE GESLACHTEN TOT STAND TE BRENGEN OM EEN DYNASTIE TE CREËREN DIE IEDEREEN ZOU VERENIGEN, MAAR VEEL LYRANEN WEIGERDEN TROUW AAN DEZE NIEUWE DYNASTIE. LEDEN VAN DEZE NIEUWE KONINKLIJKE DYNASTIE VESTIGDEN ZICH OP NIBIRU (DIE UIT ZIJN OORSPRONKELIJKE BAAN ROND SIRIUS C ZOU SCHIETEN NAAR EEN PAD DAT ONS BINNENSTE ZONNESTELSEL DOORKRUIST EN DAN MET DE KLOK MEE NAAR EEN LANGGEREKTE BAAN OM NEMESIS, DE ENIGSZINS AFGEKOELDE OVERBLIJFSELEN VAN SIRIUS C.

KONINKLIJKEN VAN HET GECOMBINEERDE TOEKOMSTIGE EENHEIDS KONINKRIJK VESTIGDEN ZICH OP DE PLANEET NIBIRU. DEZE WEZENS ZIJN DE ANNUNAKI! SOMMIGE FACTIES VAN DEZE ANNUNAKI DYNASTIE REISDEN 445.000 JAAR GELEDEN NAAR DE AARDE OM GOUD EN MINERALE GRONDSTOFFEN TE VERKRIJGEN OM DE ATMOSFEER VAN HUN PLANEET TE REDDEN! DE ANNUNAKI KNOEIDEN MET DE UNIVERSELE WET VAN NIET-INMENGING EN SCHIEPEN MENSEN DOOR HUN EIGEN DNA TE VERMENGEN MET HOMINOÏDEN, MAAR DAT WAS OP ZICHZELF NOG NIET ZO’N SLECHTE ZAAK! HET ECHTE PROBLEEM ONTSTOND TOEN DE ANNUNAKI HET MENSELIJK GENOOM PROGRAMMEERDEN OM OP EEN ZEER LAAG NIVEAU TE FUNCTIONEREN, EN MENSEN ONTWIERPEN OM ONBEWUSTE WERKSLAVEN TE ZIJN EN HUN SCHEPPERS TE AANBIDDEN EN TE DIENEN ALS GOD! TOEN DE MODERNE MENSEN OP AARDE DOOR DE ANUNNAKI WERDEN GESCHAPEN, WERDEN ZIJ GEMANIPULEERD EN WERD HUN BEWUSTZIJN METEEN UITGESCHAKELD EN WERDEN ZIJ IN EXTREME SLAVERNIJ EN DIENSTBAARHEID GEPLAATST!

DEZE EINDELOZE COMMERCIËLE EN RELIGIEUZE TIRANNIE OP PLANEET AARDE ZOU LATER DE KREET ZIJN DIE HELEMAAL TOT IN DE HEMEL ZOU UITREIKEN, IN 5D, VOOR DE GROTE GALACTISCHE FEDERATIE! OMDAT DE ANUNNAKI VAN HET SIRIUS STERRENSYSTEEM DE AFSTAMMELINGEN ZIJN VAN LYRAANSE MENSACHTIGEN DIE EEN OVER HET ALGEMEEN WELWILLEND VAN AARD WAREN, MERKEN WIJ OP DAT NIET ALLE ANUNNAKI SLECHTE BEDOELINGEN HADDEN MET DE MENSHEID! ZIJ WAREN ZELF MENSEN, ALLEEN VEEL MEER GEAVANCEERD EN MACHTIG! WIJ GEVEN ENKI ALTIJD ENIG KREDIET OMDAT HIJ EEN WELWILLEND WEZEN WAS DAT MEDELIJDEN HAD MET DE MENSHEID TERWIJL ZIJN BROER ENLIL EN VADER ANNU NIET ZO VRIENDELIJK WAREN TEGEN DE MENSEN!

ENKI’S MOEDER WAS EEN ZEER WELWILLENDE EN WIJZE KONINKLIJKE PLEIADISCHE PRINSES EN ENKI=EA WAS VERNOEMD NAAR DE PLEIADEN! TOEN DE LYRAANSE HUMANOÏDEN ZICH VESTIGDEN IN DE VERSCHILLENDE STERRESTELSELS VAN DE 5E DIMENSIE, KWAMEN DEZE 5D STERREN NATIES, MET UITZONDERING VAN DE ANUNNAKI VAN SIRIUS, SAMEN IN EENHEID OM WAT GENOEMD WORDT DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN WERELDEN TE VORMEN! DE GALACTISCHE FEDERATIE WERD GEVORMD OM INFORMATIE, BRONNEN, LEIDING EN VEILIGHEID TE DELEN VOOR AL HAAR AANGESLOTEN NATIES! DE GALACTISCHE CODEX WERD OPGERICHT DOOR DE GALACTISCHE FEDERATIE ALS EEN VORM VAN KOSMISCHE BEGELEIDING DIE GOEDHEID EN LEVEN BEVORDERT VOOR ALLE AANGESLOTEN STERREN NATIES! EEN GROEP VAN 24 OUDSTEN GENAAMD DE RAAD VAN LICHT DIENEN ALS WIJZE EN WELWILLENDE RAAD VOOR DE HELE GALACTISCHE FEDERATIE!

HOEWEL HET PRIMAIRE WERK VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE GERICHT IS OP DE 4-5 BELANGRIJKSTE STERRENNATIES EN DUIZENDEN KLEINERE LEDEN, WORDT IN SOMMIGE GEVALLEN DEZE KOSMISCHE LEIDING, RAAD, ZELFS HULP EN VEILIGHEID, UITGEBREID NAAR PLANETEN OF STERRENNATIES DIE (NOG) GEEN LID ZIJN VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE! HIER WORDT HET VERHAAL INTERESSANT… WE NEMEN JULLIE MEE TERUG NAAR DE EXACTE DAG EN HET MOMENT WAAROP JULLIE REIS NAAR DE AARDE BEGON! KIJK OF JULLIE JE HIER IETS VAN HERINNEREN… OP DIE NOODLOTTIGE DAG WERDEN 4,5 MILJARD ELITE LEDEN VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE OPGEROEPEN OM TE WORDEN TOEGESPROKEN DOOR DE RAAD VAN LICHT IN EEN ZAAK VAN GROTE URGENTIE EN BELANG!

WIJ LUISTERDEN AANDACHTIG TOEN DE VOLGENDE BOODSCHAP VAN DE RAAD KWAM;

“WIJ HEBBEN EEN ENERGETISCH NOODSIGNAAL ONTVANGEN VAN PLANEET AARDE!” “WE HEBBEN DE STEM EN DE SCHREEUW VAN DE MENSEN VAN DE AARDE GEHOORD EN ZE ZIJN IN SLAVERNIJ, LIJDEN IN GROTE TIRANNIE EN IN DUISTERNIS!”

“DE WEZENS VAN SIRIUS C, DIE NAAR DE AARDE ZIJN GEREISD OM HET GOUD VOOR DE HEMEL VAN NIBIRU TE HALEN, HEBBEN DAAR EEN WEZEN VAN DE HOMINIDE GEMAAKT! EEN WERKER WEZEN HEBBEN ZE GEMAAKT DOOR HUN EIGEN ESSENTIE TE COMBINEREN MET HET WILDE WEZEN! EEN INTELLIGENT WEZEN HEBBEN ZE GEMAAKT EN ZE HEBBEN DE MENSEN GELEERD HOE ZE BESCHAAFD MOESTEN ZIJN, MAAR DE MENSEN ZIJN NOG STEEDS DE SLAVEN VAN DE ANNUNAKI! KIJK HOE ZE DE WEZENS VAN DE AARDE DWINGEN OM HEN TE AANBIDDEN! DE MENSEN WETEN NIET WAT ER MET HEN IS GEBEURD, WANT DE WAARHEID IS VOOR HEN VERBORGEN!”

EEN STEM VAN DE HOGE RAAD ZEI: “WE MOETEN HEN HELPEN!” “WE MOETEN LICHT NAAR HEN BRENGEN!” “WE MOETEN HEN DE WAARHEID VERTELLEN OVER WAT ER IS GEBEURD EN DEZE WAARHEID ZAL HEN BEVRIJDEN!”

EEN ANDER LID VAN DE HOGE RAAD ZEI: “WE MOETEN NAAR DE AARDE REIZEN EN DEZE WEZENS BEVRIJDEN VAN SLAVERNIJ EN LIJDEN!”

WE LUISTERDEN EN HOORDEN VEEL DISCUSSIE TUSSEN DE WIJZEN OVER DEZE ZAAK. EEN VROEG: “BREIDEN WE ONZE HULP UIT BUITEN DE FEDERATIE?”

EEN ANDER ZEI: “DE AARDE IS NIET GENOEG ONTWIKKELD OM TE RESONEREN OP HET 5D NIVEAU! DIT IS BUITEN ONZE PARAMETERS EN MISSCHIEN IS HET BETER DAT WE ONS ER NIET MEE BEMOEIEN”.

EEN ANDER RAADSLID MERKTE OP: “DE HOOFDREGEL VAN DE GALACTISCHE CODEX IS: “IN OVEREENSTEMMING MET EEN UNIVERSUM VAN VRIJE WIL, KAN GEEN WEZEN OF GROEP WEZENS ZICH BEMOEIEN MET DE EVOLUTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK”.

NA VEEL HEEN EN WEER GEPRAAT WERD UITEINDELIJK BESLOTEN DAT HET JUISTE WAS OM DE WEZENS VAN DE AARDE TE HELPEN! IEDEREEN WAS HET ER MEE EENS DAT DIT MOEST GEBEUREN, MAAR HET LEEK IN STRIJD TE ZIJN MET DE VRIJE WIL VAN DE GALACTISCHE CODEX, DUS “HOE KUNNEN WE DIT DOEN, VROEGEN DE WIJZEN?”

HET ANTWOORD KWAM VAN DE WIJSTE VAN DE RAAD TOEN ZE ZEI: “JE KUNT JE NIET RECHTSTREEKS BEMOEIEN MET DE ZAKEN VAN DE MENSEN, DUS DE ENIGE MANIER WAAROP JE HEN KUNT HELPEN IS DOOR EEN VAN HEN TE WORDEN!”

IN VERWARRING VROEGEN WIJ, “WIJ BEGRIJPEN NIET WAT U BEDOELT GROTE RAADSVROUW?”  ZE ZEI: “JE MOET IN EEN MENSELIJK LICHAAM KRUIPEN EN ALS EEN VAN HEN LEVEN EN VOLGENS DE GALACTISCHE CODEX IS DIT DE ENIGE MANIER WAAROP JE HUN SITUATIE KUNT VERANDEREN ZONDER INMENGING VAN BUITENAF!”ZEI ZE, “DE ENIGE MANIER OM IN DIT MENSELIJK LICHAAM TE KOMEN EN ERIN TE LEVEN IS ER IN GEBOREN TE WORDEN, ALS EEN MENSELIJKE ZUIGELING!” “JE ESSENTIE ZUL JE NOG STEEDS ZIJN, MAAR DOOR DE LAGE VIBRATIES OP AARDE, ZULLEN JE HOGERE VERMOGENS NIET ZO GOED FUNCTIONEREN, DUS ZUL JE MOETEN IMPROVISEREN!”

BOVENDIEN ZEI ZE: “IK MOET JULLIE DE WAARHEID VERTELLEN, “DE LAGE VIBRATIES VAN DE AARDE ZULLEN IN FEITE SCHADELIJK EN ZELFS GIFTIG ZIJN VOOR JULLIE WEZEN EN TIJDENS EEN MENSENLEVEN IS HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT JE EEN AANTAL PIJNLIJKE EN STRESSVOLLE MOMENTEN ZULT ERVAREN!” “HET IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN DE PERFECTIE DIE JULLIE GEWEND ZIJN EN HET IS WAAR ENGELEN BANG VOOR ZIJN OM TE BETREDEN! “ZEI ZE, “JE ZULT DAAR STEEDS OPNIEUW MOETEN INCARNEREN IN EEN MENSELIJK LICHAAM  VOOR EEN LANGE TIJD TOTDAT JE MISSIE SUCCESVOL IS EN VOLTOOID EN HET GAAT EEN LANGE TIJD DUREN VOOR JE EEN NIVEAU VAN SPIRITUELE VOLWASSENHEID BEREIKT IN DAT MENSELIJK LICHAAM OM IN STAAT TE ZIJN OM ENIGE ECHTE INVLOED TE HEBBEN!”

NA HET HOREN VAN AL DEZE DISCUSSIES OVER NAAR DE AARDE GAAN, WAREN WE HELEMAAL NIET ZO ENTHOUSIAST, IN FEITE JUIST HET TEGENOVERGESTELDE! HOE DAN OOK, LATER OP DIE NOODLOTTIGE DAG, BESLOOT DE HOGE RAAD DAT DE MISSIE NAAR DE AARDE EEN GO WAS! DINGEN WORDEN VOORNAMELIJK GEDAAN DOOR VRIJWILLIGERS IN DE GALACTISCHE FEDERATIE, DUS WERD DE VRAAG UITGEZONDEN NAAR ALLE ELITELEDEN DIE DOOR DE HOGE RAAD WERDEN TOEGESPROKEN; “WIE GAAT ER NAAR BENEDEN?” “WIE BIEDT ZICH AAN OM MEE TE GAAN OP DE MISSIE NAAR DE AARDE OM DE MENSHEID TE REDDEN VAN DE DUISTERNIS?” “WIE IS DAPPER GENOEG EN WIE IS STERK GENOEG OM TE GAAN?”  ZEI ZE, “WE HEBBEN JULLIE SPECIAAL BIJEENGEBRACHT OMDAT JULLIE DE MEEST ELITAIRE EN STERKSTE LICHTWEZENS IN DIT UNIVERSUM ZIJN! “WILLEN JULLIE NAAR BENEDEN GAAN? ALS JULLIE JE DIE NOODLOTTIGE DAG HERINNEREN ZOALS WIJ, ZULLEN JULLIE JE HERINNEREN DAT NIEMAND VAN ONS JA ZEI. NIEMAND STAK ZIJN HAND OP EN BOOD ZICH VRIJWILLIG AAN, VAN DE 4,5 MILJARD!

OM EERLIJK TE ZIJN, WE DACHTEN HOE HET ZOU VOELEN OM ONZE VIBRATIE ZO LAAG TE BRENGEN OM OP AARDE TE LEVEN EN OVER ALLE ANDERE NIET-ZO-LEUKE DINGEN DIE WE ZOUDEN ERVAREN! OM HET NOG ERGER TE MAKEN, ZOUDEN WE NIET IN STAAT ZIJN OM ONZE HOGERE KRACHTEN TE GEBRUIKEN OM DINGEN BETER TE MAKEN, DUS ALLES BIJ ELKAAR WAS HET HET MEEST BEANGSTIGENDE DING DAT WE OOIT HADDEN OVERWOGEN! HERINNEREN JULLIE JE DAT MOMENT? ELK GROOT VERHAAL HEEFT EEN WENDING DUS HIER IS ER EEN VOOR JULLIE… IN DE GROTE AMENTI ZALEN VAN DE PLEIADEN WAAR WE DIE DAG STONDEN, KEEK IK NAAR RECHTS EN IK ZAG JOU NAAST ME STAAN! DE GROTE RAAD VAN LICHT ZEI: “WE VRAGEN OPNIEUW, WIE ZAL ER NAAR DE AARDE GAAN EN DE WEZENS DAAR GAAN REDDEN?” “WIE ZAL ALLES OPOFFEREN EN DAAR NAAR BENEDEN GAAN?”

HET WAS ZO STIL DIE NOODLOTTIGE DAG DAT JE EEN SPELD KON HOREN VALLEN TOEN WE ALLEMAAL NAAST ELKAAR STONDEN IN DE GROTE ZALEN. ER WAS EEN STILTE IN DE HEMEL VOOR ONGEVEER EEN ½ UUR. TOEN, PLOTSELING, ZAG IK JE NAAR VOREN STAPPEN!!! IK ZAG JE JOUW HAND OPSTEKEN VOOR DE RAAD VAN HET LICHT. IK HOORDE JE TOEN ZEGGEN, “IK ZAL DAAR NAAR BENEDEN GAAN.” “IK ZAL HET DOEN’, VERKONDIGDE JE. IK ZAL ALLES OPOFFEREN EN VAN DEZE HOGE PLAATS NAAR DE AARDE AFDALEN OM DE MENSHEID TE REDDEN. IK ZAL MIJN GODDELIJKE KONINKLIJKHEID OPGEVEN, AL MIJN BOVENNATUURLIJKE VERMOGENS EN IK ZAL MET HEN WANDELEN, ALS EEN VAN HEN EN IK ZAL VERDRAGEN WAT MIJ OP DIE PLAATS WORDT GEGEVEN. IK ZAL EEN LICHT VOOR HEN ALLEN ZIJN EN IK ZAL HEN HELPEN HUN WEG TE VINDEN. IK ZAL HEN HELPEN DE WERELD WAARIN ZIJ LEVEN TE VERANDEREN EN SAMEN ZULLEN WIJ HET EEN BETERE PLAATS MAKEN VOOR ALLE WEZENS VAN DE AARDE.”

TOEN IK JE DIT ZAG DOEN EN JE WOORDEN HOORDE, VULDEN TRANEN MIJN OGEN EN OOK IK STAPTE NAAR VOREN MET GROOT ENTHOUSIASME. IK ZEI: ALS ZIJ NAAR BENEDEN GAAT, ZAL IK ZEKER MET HAAR MEEGAAN. ALS ZIJ DAPPER GENOEG IS OM TE GAAN, DAN BEN IK DAT ZEKER. IK ZAL GAAN EN IK ZAL ALLES OPOFFEREN OM DE WEZENS VAN DE AARDE TE HELPEN.”

WIJ VERTELLEN JULLIE DE WAARHEID, AAN HET EIND VAN DIE NOODLOTTIGE DAG MELDDEN ALLE 4,5 MILJARD ELITE-STERWEZENS DIE GEVRAAGD WAREN OM NAAR DE AARDE TE GAAN, ZICH VRIJWILLIG VOOR DEZE LANGE MISSIE! HET DECREET WERD TOEN GEGEVEN DAT EEN REDDINGSMISSIE NAAR DE AARDE SPOEDIG ZOU BEGINNEN! EEN TIJD LANG VERZAMELDEN WIJ ONS ALLEMAAL IN DE GROTE ZALEN VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE EN WIJ BEGONNEN ONZE MISSIE NAAR DE AARDE TE PLANNEN! OP ENORME TAFELS OPENDEN WIJ DE GROTE ROLLEN EN TAFELEN VAN LICHT EN WIJ BEGONNEN EEN PLAN TE MAKEN VOOR DE REIS NAAR DE AARDE! WIJ MAAKTEN BLAUWDRUKKEN EN WIJ MAAKTEN KOSMISCHE CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN VOOR ONZE MISSIE NAAR DE AARDE! WIJ PLANDEN EN DETAILLEERDEN ELKE GEBEURTENIS EN SITUATIE DIE ZOU GEBEUREN WANNEER WIJ OP AARDE IN MENSELIJKE LICHAMEN ZOUDEN INCARNEREN! JULLIE HERINNEREN HET JE TOCH NOG WEL?

TOEN WIJ ALLEN BIJEEN WAREN EN EEN PLAN MAAKTEN VOOR ONZE MISSIE, ZEI ER EEN: “IN EEN INCARNATIE ZAL IK ALS BABY GEBOREN WORDEN BIJ JOHN EN MARY, MIJN UITGEKOZEN OUDERS EN IK ZAL IN DEZE BEPAALDE AARDSE STAD WONEN!” “MIJN OUDERS, VOORAL MIJN MOEDER, ZULLEN NIET ERG AARDIG VOOR ME ZIJN!” “ALS IK 4 JAAR OUD BEN, ZAL IK LEREN FIETSEN!”, ZEI ZE! “IK ZAL MIJN FIETS VERNIELEN EN LITTEKENS OP MIJN KNIEËN KRIJGEN ALS IK LEER RIJDEN! “ZE GING VERDER, ALS IK OP DE AARDSE SCHOOL ZIT ZAL IK VERLIEFD WORDEN OP EEN LEUKE JONGEN. HIJ ZAL MIJN HART BREKEN ALS HIJ NIET OP DEZELFDE MANIER VAN MIJ HOUDT. ZE GING VERDER MET HET BESCHRIJVEN VAN ELK DETAIL VAN DEZE INCARNATIE. ZE BESCHREEF ZELFS ANDERE INCARNATIES WAAR ZE KREUPEL ZOU ZIJN EN IN EEN ROLSTOEL ZOU ZITTEN EN EEN INCARNATIE WAAR ZE EEN FATAAL AUTO-ONGELUK ZOU HEBBEN. WE LUISTERDEN AANDACHTIG TERWIJL DE UITDRUKKINGEN OP ONZE GEZICHTEN VERANDERDEN. TOEN VROEGEN WE: “MEEN JE DAT?” “WAAROM ZOU JE NAAR DE AARDE GAAN EN JEZELF AL DIE PIJNLIJKE DINGEN AANDOEN?” “WAAROM ZOU JE ER BEWUST VOOR KIEZEN OM ZO’N SLECHTE LEVENSERVARING TE HEBBEN?”

“WAAROM ZOU JE ZOIETS DOEN? WIJ BEGRIJPEN HET NIET?” JE ANTWOORDDE MET EEN GLIMLACH OP JE GEZICHT: “ALLES WAT IK NU WEET IS MIJN VOLMAAKTE ZELF EN IK HEB NOOIT DUALITEIT ERVAREN OF HET TEGENOVERGESTELDE VAN WAT IK BEN. IK KAN MEZELF NIET VOLLEDIG KENNEN TOTDAT IK HET TEGENOVERGESTELDE HEB ERVAREN EN WEET VAN WIE EN WAT IK BEN!” “DIT IS WAAROM IK DIT ALLEMAAL ZAL DOEN OP MIJN REIS NAAR DE AARDE”, ZEI JE! ONZE PRIMAIRE REDEN OM NAAR DE AARDE TE KOMEN WAS OM MENSEN TE HELPEN IN HUN BEWUSTE EVOLUTIE, MAAR WE HADDEN OOK DE MOGELIJKHEID OM HET CONTRAST VAN DE MENSELIJKE DUALITEIT TE ERVAREN EN ONS TE ONTWIKKELEN OP EEN MANIER DIE ONS UITEINDELIJK WEER DICHTER BIJ EENHEID BRACHT!

TOEN ONZE PLANNEN ALLEMAAL GEMAAKT WAREN, WAREN WE KLAAR OM NAAR DE AARDE TE VERTREKKEN! 3, 2, 1, GO…WE OPENDEN EEN MULTI-DIMENSIONAAL PORTAAL IN HET MIDDEN VAN DE GROTE HAL EN DIT WAS ONZE REISWEG EN PORTAAL NAAR DE AARDE! OP DAT MOMENT HIELDEN WE ALLEMAAL ELKAARS HAND VAST, HAALDEN WE DIEP ADEM EN SPRONGEN WE IN DE AFGROND! TERWIJL WE DE VIBRATIE VAN ONZE LICHAMEN LIETEN ZAKKEN TOT NIVEAUS DIE ZE NOG NOOIT HADDEN ERVAREN, STORTTEN WE NEER DOOR TWEE DIMENSIONALE NIVEAUS TERWIJL WE VIELEN!

TOEN WE NAAR BENEDEN KWAMEN, SLOEGEN WE DOOR DE FREQUENTIE BARRIÈRES DIE DIMENSIES SCHEIDEN, EN HET WAS OP ZIJN ZACHTST GEZEGD PIJNLIJK! IEDER VAN ONS KWAM TEVOORSCHIJN VANUIT DE ANDERE KANT VAN DEZE TUNNEL VAN LICHT, MAAR DE 3D AARDE KANT VAN DEZE TUNNEL WAS EEN VROUWELIJKE GEBOORTE TUNNEL! ONZE ZIELEN WAREN GEBOREN IN MENSELIJKE LICHAMEN, ALS BABY’S EN WE WAREN OP AARDE! ER IS EEN VOORBEHOUD BIJ DEZE REIS NAAR DE AARDE. HET IS EEN MULTIDIMENSIONALE REIS, DUS HET WERKT OP VELE NIVEAUS. EEN PLEJADISCHE METAFOOR – DE LANDING OP AARDE! DE EERSTE DAG VAN JULLIE EERSTE INCARNATIE OP AARDE WAS ONGEVEER 5 MILJOEN JAAR GELEDEN EN OP DE DAG DAT JULLIE OP AARDE AANKWAMEN, WAS DE LANDING NIET ZACHT, IN FEITE MAAKTEN JULLIE EEN NOODLANDING OP JULLIE LICHTLICHAAM-SCHIP! TOEN JULLIE MERKABA DIE DAG OP AARDE NEERSTORTTE, WERD JULLIE LICHTVOERTUIG BESCHADIGD DOOR DE IMPACT EN JULLIE HOGERE WEZEN WERD KNOCK-OUT GESLAGEN EN RAAKTE VOLLEDIG BEWUSTELOOS! JULLIE WAREN GESTRAND OP EEN BUITENAARDSE WERELD!

JULLIE BLEVEN MILLENNIA LANG IN DEZE BEWUSTELOZE TOESTAND! OP EEN DAG KWAM ER EEN ANDER HOGER WEZEN, ZAG JE BEWUSTELOOS EN TIKTE JE OP DE SCHOUDER EN ZEI: “WORD WAKKER! JE HEBT LANG GESLAPEN! DAT WEZEN ZEI: “KIJK EN ZIE HET GROTE SCHIP DAT JE NAAR DE AARDE BRACHT!” “HET IS TIJD OM DE SCHADE AAN JE LICHT VOERTUIG TE REPAREREN, DE BRANDSTOFCELLEN OP TE LADEN EN JE VOOR TE BEREIDEN OM WEER OP TE STIJGEN NAAR DE HEMEL VANWAAR JE KWAM!” “HET IS TIJD OM OP TE STIJGEN NAAR DE HOGERE SFEREN!” “HET IS TIJD OM NAAR HUIS TE GAAN!” DIT IS WAAR WE ZIJN OP JULLIE GROTE REIS, HIER EN NU EN ONZE METAFOOR IS GEBEURD TERWIJL JULLIE DEZE BOODSCHAP LEZEN. KIJK GOED. JE WEET WAT ER GEBEURD IS. JE KENT HET HELE VERHAAL. JE WEET WIE JE BENT, WAT JE KUNT EN WAAR JE VANDAAN KOMT. JE KENT DE DETAILS VAN GEBEURTENISSEN, ZELFS VAN EONEN GELEDEN DIE ALLEMAAL TOT NU HEBBEN GELEID.

JULLIE ZIJN JE NU VOLLEDIG BEWUST EN JULLIE HEBBEN JE ZIEL GEËVOLUEERD. JULLIE ZIJN KLAAR OM NAAR HUIS TERUG TE KEREN, MAAR ONTHOUD DAT JULLIE BELANGRIJKSTE MISSIE HET BIJSTAAN VAN DE MENSHEID IS EN DAT JULLIE NOG WAT LANGER OP HEN MOETEN WACHTEN! ZE KOMEN ALLEMAAL VEEL SNELLER DAN JULLIE NU DENKEN! MENSEN ZIJN DICHTERBIJ DAN OOIT OM IN STAAT TE ZIJN HET VERHAAL TE ONTVANGEN VAN WAT ER WERKELIJK IS GEBEURD, MAAR WE MOETEN HET HEN OP EEN ZACHTE MANIER VERTELLEN EN ALLEEN ALS ZE ER HELEMAAL KLAAR VOOR ZIJN OM HET TE HOREN!

DE GALACTISCHE OORLOGEN ZIJN SINDSDIEN GEËINDIGD EN ER IS NU VREDE TUSSEN ALLE STERREN NATIES! GEEN DONKERE KRACHT CONTROLEERT NU PLANEET AARDE, EN MEER EN MEER LICHT INFORMATIE BEGINT TE STROMEN NAAR DE WEZENS VAN DE AARDE VANUIT DE VIJFDE DIMENSIE! DIT LICHT IS WAARHEID EN DEZE WAARHEID IS ALLE VRIJHEID! ALS DIT LICHT BLIJFT DOORDRINGEN IN HET AARDSE RIJK, ZAL DE MENSHEID BLIJVEN ONTWAKEN OP ONGELOOFLIJKE NIVEAUS! IN HET AARDSE JAAR 2015 RICHTTE DE GALACTISCHE FEDERATIE DE AARDE ALLIANTIE OP, DIE BESTAAT UIT ELITE LICHTKRACHTEN DIE AAN DE OPPERVLAKTE ZIJN GESTATIONEERD MET DE OPDRACHT OM DE MENSEN VEEL SNELLER LANGS DE POSITIEVE GAMMALIJN TE BEWEGEN! GROTE AANTALLEN AARDSE ALLIANTIEWEZENS BEKLEDEN NU MACHTIGE POSITIES BINNEN WERELDORGANISATIES EN AARDSE REGERINGEN EN VANUIT DEZE INNERLIJKE POSITIE BEÏNVLOEDEN ZIJ INDERDAAD GROTE POSITIEVE VERANDERINGEN OP AARDE! GROTE RESETS ZIJN ONLANGS OVERAL OP DE PLANEET IN GANG GEZET DOOR DEZE PRACHTIGE WEZENS EN DE DINGEN GAAN SNEL OP DE NIEUWE TIJDLIJN TERWIJL DEZE RESET OP GALACTISCH NIVEAU ZICH OVER DE WERELD VERSPREIDT!

DE PRIMAIRE 5D STERREN NATIES BETROKKEN IN WELWILLENDE DIENST AAN DE  ASCENSIE VAN DE MENSHEID OP DIT MOMENT ZIJN DE ANDROMEDANEN, DE ARCTURIËRS, DE SIRIANEN EN DE PLEIADIËRS! WEES ERVAN VERZEKERD DAT EEN VAN DEZE GROEPEN JOUW DIRECTE LYRAANSE-HOMINID STERRENFAMILIE IS EN DAT DIT IS WAAR JE VANDAAN KWAM VOOR JE REIS NAAR DE AARDE! JE KUNT GEMAKKELIJK ONTDEKKEN TOT WELKE STERRENFAMILIE JE BEHOORT DOOR WAT OPZOEKINGEN TE DOEN OM DE VERSCHILLENDE KENMERKEN VAN ELKE GROEP TE LEREN KENNEN! GROOTHEDEN, JULLIE ZIJN EEN HEEL ANDERE SOORT DAN DE INHEEMSE MENSEN OP AARDE! JULLIE ZIJN MENSELIJK GENOEG OMDAT JULLIE IN EEN MENSELIJK LICHAAM ZITTEN EN ELKE DAG MET MENSEN LEVEN, MAAR JULLIE WETEN HEEL GOED DAT JULLIE ANDERS ZIJN DAN ZIJ! JULLIE ZIJN NIET BETER DAN ZIJ, JULLIE RESONEREN GEWOON OP EEN HOGERE FREQUENTIE. DE OUDE BOEKEN ZEGGEN ZELFS: “DE ENGELEN ZIJN EEN BEETJE HOGER GESCHAPEN DAN DE MENSEN!” BEWUST WORDEN VAN WIE EN WAT JE WERKELIJK BENT IS EEN VAN DE HOOFDDOELEN VAN JULLIE REIS NAAR DE AARDE! DUS WIE EN WAT BEN JE, UITEINDELIJK?

WE ZOUDEN KUNNEN ZEGGEN EEN ENGEL EN HET ZOU WAAR ZIJN. ENGELEN WORDEN VERKEERD BEGREPEN IN DE AARDSE RELIGIEUZE LEER OMDAT ZE GEEN VEREN VLEUGELS HEBBEN EN HET ZIJN GEEN ZACHTE KLEINE BABY’S. ZE ZIEN ERUIT ALS JIJ EN ZE ZIEN ERUIT ALS IK EN ZE ZIJN DE MACHTIGSTE WEZENS IN HET UNIVERSUM. WE ZOUDEN JE EEN HEMELS WEZEN, EEN LICHTWEZEN, EEN STERWEZEN OF EEN STERRENZAAD KUNNEN NOEMEN EN WE ZOUDEN CORRECT ZIJN. WE ZOUDEN KUNNEN ZEGGEN DAT JE EEN BUITENAARDS WEZEN BENT EN HET ZOU 100% ACCURAAT ZIJN OMDAT JE NAAR DE AARDE KWAM VANUIT EEN ANDERE WERELD. HET IS NU BEWEZEN DOOR AARDSE WETENSCHAP DAT EEN GROOT DEEL VAN JULLIE DNA NIET VAN DE AARDE KOMT! ALS JE OUDE MEGALITHISCHE STENEN ZIET MET MARKERINGEN ERIN GEKERFD, WEET DAN DAT JULLIE DAT DEDEN! SPOREN VAN WAT JULLIE HIER BOUWDEN ZIJN TOT OP DE DAG VAN VANDAAG OVER DE HELE PLANEET VERSPREID! JULLIE ZIJN DE OUDE BUITENAARDSEN, MAAR WE GEVEN NIET OM HET WOORD BUITENAARDSEN, WANT WE WORDEN LIEVER FAMILIE GENOEMD! JULLIE ZIJN DE GODEN DIE UIT DE HEMEL NAAR DE AARDE KWAMEN!

OVER JULLIE WORDT GESCHREVEN IN ELK OUD BOEK IN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS EN HET GROTE VERHAAL DAT WIJ VERTELLEN GAAT OVER JULLIE! JULLIE KWAMEN MILJOENEN JAREN GELEDEN VAN EEN HEMELSE WERELD NAAR DE AARDE! JULLIE KWAMEN HIER MET EEN DOEL EN EEN BEDOELING EN JULLIE HEBBEN DEZE WERELD AL BETER GEMAAKT, GEWOON DOOR HIER TE ZIJN! ONTHOUD DAT ALLEEN DE STERKSTE EN MEEST GEAVANCEERDE ZIELEN WERDEN GEVRAAGD OM NAAR DE AARDE TE KOMEN VOOR DEZE GROOTSE MISSIE OM DE MENSHEID TE HELPEN, DUS NU JULLIE HIER ZIJN, WEET HOE GEWELDIG JULLIE ZIJN! OP DIT MOMENT ZIJN ER ONGEVEER 4,5 MILJARD ELITE STERRENZADEN OP DE PLANEET GESTATIONEERD DIE JULLIE DIRECTE LYRAANSE MENSACHTIGE FAMILIE ZIJN, DIE HIER VANUIT DE 5E DIMENSIE KWAMEN OM DE ENERGIE VAN DIT RIJK TE VERANDEREN! DE 4,5 MILJARD ELITE STERRENZADEN HIER ZIJN DE MEEST GEAVANCEERDE SPIRITUELE WEZENS OP AARDE VANDAAG!

ZIJ ZIJN DE GIDSEN EN MEESTERS DIE ELKE DAG WERKEN OM EEN BETERE WERELD VOOR IEDEREEN TE CREËREN! HUN PRIMAIRE DOEL IS OM EEN HOOG VIBRATIONELE REALITEIT OP AARDE TE CREËREN WAAR MENSEN OVERVLOEDIG, VRIJ, GEZOND EN ALLEMAAL IN VREDE LEVEN! DE REIS NAAR DE AARDE IS EEN LANGE EN MOEILIJKE MISSIE GEWEEST, GEVULD MET VEEL PIJN, MAAR OOK GEVULD MET ZOVEEL MOOIE MOMENTEN! HET IS HET CONTRAST DAT BESTAAT OP ONS MOOIE THUIS OP AARDE WAAR WE ZO VAN HOUDEN! DE AARDE IS EEN HEEL SPECIALE PLEK EN ER IS GEEN PLEK ZOALS DEZE IN DE HELE KOSMOS! DANK JULLIE VOOR HET OPNEMEN VAN DE INFORMATIE DIE WIJ JULLIE HIER HEBBEN GEGEVEN!

LICHT SCHIJNT OP DEZE WERELD ALS NOOIT TEVOREN TERWIJL DE KINDEREN VAN LYRA DEZE WERELD TERUGBRENGEN IN HET PARADIJS DAT HET ALTIJD BEDOELD WAS TE ZIJN! JULLIE ZIJN DIRECTE FAMILIE EN WE HOUDEN VAN JULLIE! SAMEN ZIJN WIJ DE GROTE FAMILIE VAN HET LICHT EN WIJ ZIJN DEGENEN DIE GETELD ZIJN ALS HET ZAND VAN DE ZEE EN DIE DE HELE WERELD HEBBEN OVERWONNEN! VERTEL EEN VAN JE OUDE HERINNERINGEN, DEEL EEN ERVARING DIE JE HAD MET EEN ANDER HOGER WEZEN EN LAAT ONS WETEN MET WELKE STERRENFAMILIE JE HET MEEST RESONEERT!

DE PLEIADIËRS

Bron

Vertaling: Martien

Terug naar pagina Diverse Berichten