De Arcturiërs, Buitenaardse Realiteiten

Buitenaardse Realiteiten


De Arcturiërs via Frank Hoogerbeets

15 december 2005

Geliefden,

Vandaag willen wij het met jullie hebben over een voor het merendeel van de mensen heel heikel onderwerp, namelijk “buitenaardse realiteiten”. Sommigen van jullie zijn gevoelig genoeg om te herkennen dat buitenaardse realiteiten werkelijk bestaan, zoals dit medium en andere mediums door wie wij onze boodschappen sturen. Maar behalve die telepathische herkenning – het gevoelsmatige besef dat buitenaardsen jullie planeet bezoeken, zijn er ook mensen die zeggen dat ze openlijk – fysiek – contact hebben met wezens van andere werelden. Wij moeten helaas constateren dat tot op de dag van vandaag deze mensen door de massa niet serieus worden genomen en zelfs belachelijk worden gemaakt.

Waarom bestaat er in jullie wereld zo’n hardnekkige ontkenning en onderdrukking van kennis omtrent buitenaardse ruimteschepen of “UFO’s” zoals ze meestal worden genoemd? Hoe komt het dat sinds de grote oorlog zoveel mensen getuige zijn geweest van duidelijk waarneembare luchtschepen en hun verhalen nauwelijks in jullie nieuws komen? Hoe komt het dat mensen, die zich met behulp van regressietherapie kunnen herinneren hoe ze contact hadden met buitenaardse wezens en ruimteschepen van binnen hebben gezien, nooit in het nieuws komen? En waarom komen “graancirkels”, zoals jullie die noemen, niet in het nieuws zonder dat ze worden verbonden met oplichterij en grappenmakers?

Het antwoord is, wederom, ANGST! Stel je eens voor dat je een gebied ontdekt en verkent en besluit dat je van dat gebied je wereld wilt maken – dat je je dat gebied wilt toe-eigenen en dat je alles wat er binnen leeft wilt domineren en beheersen. Het laatste wat je dan kunt gebruiken zijn andere “indringers” die willen kijken wat er zich in “jouw” gebied afspeelt, en je wilt al helemaal niet dat die anderen in contact treden met het leven in jouw wereld, want dan zou dat leven zich bewust kunnen worden van ander leven buiten hun vertrouwde gebied; het leven “daarbinnen” zou ontwaken tot het leven “daarbuiten”!

De situatie op Aarde is niet anders dan de hierboven genoemde analogie. Ofschoon de Aarde in alle tijden bezoek heeft gehad van buitenaardse beschavingen, zijn de contacten in de “moderne tijd” van een andere aard, niet zo openlijk als in vroeger tijden, zoals in jullie grote beschaving Atlantis. Dit, geliefden, heeft alles te maken met het verleden. Zoals Aldiean heeft gezegd in “De Terugkeer van Atlantis”, zijn jullie sinds de val van Atlantis in de lage derde dimensie terecht gekomen. Jullie zijn, vanuit onze positie gezien, in een diepe slaap gevallen en vergaten het leven “daarbuiten”.

Behalve enkele negatieve buitenaardse groepen die zich bij de Aarde manifesteren om macht over jullie uit te oefenen, zijn er nog steeds velen onder jullie die “slapen” en zich eigenlijk prima vermaken in hun 3D-Spel. Zij hebben geen behoefte aan “bemoeienis” van buitenaf, want net als kinderen, zijn zij doodsbang dat het speelgoed dat zij “bezitten”, van hun zal worden afgenomen. Dit maakt het een stuk moeilijker voor ons om tot jullie door te dringen. Er is namelijk nog steeds “de vrije wil” in het spel, en die mogen wij jullie niet afnemen. Daarom maken wij gebruik van Universele Codes of symbolen, die wij energetisch in jullie graanvelden projecteren. Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe zulke grote symbolen ’s nachts in enkele uren tijd kunnen ontstaan? Zouden jullie knapste landmeters in het donker daartoe in staat zijn? Jullie wetenschappers weten dat en beseffen dat intelligenties van buiten de Aarde voor de graancirkels verantwoordelijk zijn. Daarom worden zij ook niet op de enig juiste en voor de hand liggende wijze in de nieuwsberichten van jullie hoofdmedia naar voren gebracht.

Dus hebben wij in de eerste plaats de negatieve buitenaardse groepen die de Aarde als hun “speeltuin” beschouwen en in de tweede plaats de mensen die het 3D-Spel uit alle macht in stand proberen te houden. Jullie huidige politieke, financiële, educatieve en mediastructuren, worden allemaal beïnvloed door deze buitenaardse groepen, omdat deze structuren zonder uitzondering in handen zijn van degenen die de illusie hoog willen houden, want zij zijn het makkelijkst te beïnvloeden, en worden dat ook, zonder het te weten, door die buitenaardse groepen. Dit is wat de vooruitgang op jullie planeet zo moeilijk maakt. Maar wij willen jullie ook duidelijk maken dat gelijken elkaar aantrekken en dat die negatieve buitenaardsen zich niet bij jullie planeet hadden gemanifesteerd als niet iets in jullie hen had aangetrokken!

Meer nog dan de “graancirkels” zijn er de “ufo’s”. Velen van jullie beweren dat zij schotels of ellipsvormige toestellen hebben zien vliegen of zweven, die op geen enkele manier leken op jullie door brandstofmotoren aangedreven vliegtuigen. Ofschoon niet alle ufo verslagen daadwerkelijk ruimteschepen betroffen, was dat in veel gevallen wel degelijk het geval. In sommige gevallen zijn ruimteschepen door meerdere mensen of zelfs door een hele gemeenschap waargenomen. Jullie plaatselijke autoriteiten kwamen dan met verklaringen voor zulke waarnemingen, zoals weerballonnen of militaire toestellen van “een nieuw prototype”. Maar de mensen die het met eigen ogen hadden gezien, wisten wel beter! Toch hebben jullie “autoriteiten” tientallen jaren de deur stevig op slot weten te houden. Wij zijn hierover zeer bedroefd, want jullie situatie had nu al heel anders kunnen zijn als jullie leiders van meet af aan open kaart hadden gespeeld. Maar zij gaven de voorkeur aan de bescherming van “hun” wereld en weigerden hun macht over de massa af te staan en de mensen te laten ontwaken tot het leven dat ook buiten de Aarde bestaat.

Er zal echter een dag komen dat iedereen de waarheid zal kennen en hoe jullie vele jaren zijn voorgelogen door jullie regeringen. En wij kunnen jullie verzekeren dat die dag niet meer zo ver weg is. Wij horen velen van jullie vragen: “Waarom landen die goedgezinde buitenaardsen niet gewoon openlijk in onze steden zodat we allemaal weten dat zij er zijn?” Om antwoord op die vraag te geven, geliefden, hoeven jullie maar naar de toestand in jullie wereld te kijken. Tot op heden was het zo dat als zij openlijk zouden landen, de chaos nog vele malen groter zou worden, want de regeringen op jullie planeet, met name die van de VS, weten heel goed dat zo’n landing het einde zou betekenen van hun machtsspel.

Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van het bestaan van buitenaards leven, dit mede dankzij goede “sciencefiction”-series zoals Star-Trek, zodat een openlijke landing niet meer zo snel tot massahysterie zal leiden als in vroegere jaren het geval zou zijn geweest. Toch weten wij dat er nog steeds velen onder jullie zijn die niets moeten hebben van het idee dat “daarbuiten” leven is dat zich met de Aarde “bemoeit”. Maar, geliefden, bedenk dat jullie Aarde uiteindelijk deel uitmaakt van het grotere geheel en dat het ook onze verantwoordelijkheid is om jullie niet alleen te laten. Ouders laten hun kinderen toch ook niet in de steek omdat ze “lastig” zijn of tegen hen rebelleren? Voor ons is dat precies zo. Wij houden van jullie en zien jullie niet als onze kinderen, maar als onze Broeders. Want uiteindelijk zijn wij één, zoals al het leven één is. Zien jullie dan in dat wij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat uiteindelijk niemand zich werkelijk kan “afscheiden” en dat afscheiding dus altijd een illusie is omdat ze niet werkelijk bestaat, ook al denken velen van jullie dat ze wel echt is?

Tot slot willen wij jullie nog iets zeggen over de aard van andere beschavingen in het Universum. De meeste van die beschavingen bevinden zich in hogere dimensies. Zij weten hoe zij hun frequentie moeten verlagen om voor jullie zichtbaar te worden. Toch kunnen de meesten van jullie zich geen voorstelling maken van “hogere dimensies”. Maar onthoud dat jullie zelf van hogere dimensies afkomstig zijn; jullie hoeven je dat alleen maar te HERINNEREN. Om jullie een idee te geven: jullie stemmen dagelijks en zonder na te denken jullie radio en tv af op de kanalen die je wilt ontvangen. Dat is voor jullie zo’n alledaagse handeling geworden dat jullie je niet meer bewust zijn van het achterliggende mechanisme, namelijk frequentieverschuiving. Dagelijks doen jullie aan frequentieverschuiving door op je afstandbediening het nummer van je favoriete zender of kanaal in te toetsen, want elke zender bevindt zich op een andere frequentie.

Zo is het met dimensies net zo; elke dimensie bevindt zich op een andere frequentie, of nauwkeuriger gezegd, beschikt over een frequentiebereik of bandbreedte, en als je je niet op zo’n andere frequentie afstemt, dan kun je ook het “programma” van die dimensie niet zien. Jullie hebben je nu al heel lang afgestemd op de frequentie van de driedimensionale wereld van de Aarde. Daarom hebben jullie ook fysieke lichamen aangenomen om deze wereld “echt” te kunnen beleven. Niettemin gaan jullie ’s nachts tijdens jullie fysieke slaap, naar andere dimensies, andere “buitenaardse” werelden, en jullie noemen dat dromen. Maar feitelijk is jullie grootste droom de wereld waarin je overdag vertoeft: jullie aardse 3D-wereld!

Maar nu is de frequentie van jullie wereld zich aan het verhogen en zal het steeds makkelijk voor jullie zijn om aansluiting te vinden bij de “hogere werelden”. Tevens zal het voor de hogere buitenaardse beschavingen makkelijker zijn om contact met jullie te maken, want hoe hoger de frequentie, des te makkelijker jullie zullen accepteren dat jullie niet alleen zijn. Jullie zijn nooit alleen geweest, maar hebben er tijdelijk voor gekozen om je af te zonderen in jullie 3D-wereld. Hebben jullie daar zo onder de hand niet genoeg van?

Wij zien de vele veranderingen die komen voor jullie wereld. Hoe meer jullie je (opnieuw) leren afstemmen op andere en hogere realiteiten, des te makkelijker zullen die veranderingen voor jullie zijn. Wij kunnen veel voor jullie doen en veel buitenaardse beschavingen observeren op dit moment de Aarde en willen jullie bijstaan tijdens de grote veranderingen die komen. Maar besef ook dat de Aarde een gebied is van vrije wil en dat wij jullie die niet kunnen afnemen. Jullie moeten zelf de eerste stap zetten, want zonder jullie medewerking kunnen wij jullie de hand niet reiken!

Wij zijn de Arcturiërs, wij zijn hier om jullie te helpen. Reiken jullie ook ons de hand?

Terug naar pagina De Arcturiërs