De Arcturiërs, Eén Worden, deel 2: Het Verenigen van de Polariteiten “Ik Heb/Wij Hebben”

Eén Worden, deel 2: Het Verenigen van de Polariteiten “Ik Heb/Wij Hebben”

De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

1 februari 2006

Wij, de Arcturiërs, zijn opnieuw teruggekomen om jullie te helpen in het proces van EÉN worden. Jullie Tweede Chakra beheerst ook het comfort dat jullie hebben van jullie bezittingen. De eerste herkenning van een kind’s individualiteit is “dat is van mij”, zoals jullie allemaal jullie tweejarigen horen zeggen. Echter, nu de individualiteit van “IK BEN” de eenheid is geworden van “WIJ ZIJN”, zullen de bezittingen van “IK HEB” overgaan in de eenheid van “WIJ HEBBEN”.

Zoals je duidelijk kunt zien, verhoogt de trilling van jullie realiteit zich “met de snelheid van het licht”. Hierdoor lijkt alles om je heen zo snel te veranderen dat je jezelf nauwelijks kunt bijhouden. Je merkt ook dat er veel dingen zijn die je niet langer kunt tolereren. Je hebt niet langer hetzelfde gevoel bij veel van je medemensen omdat je niet langer resoneert met hun levenskeuzes. Je probeert hen niet te veroordelen, maar je hebt het gevoel alsof de 3D-realiteit niet langer “jouw realiteit” is. De 3D-realiteit van scheiding en beperking, werk en beloning, beroert je niet meer en geeft je geen voldoening meer. De uiterlijke beloning van iets “hebben” wordt minder belangrijk dan de innerlijke beloning van “iemand zijn”.

De nieuwe afstemming van je Eerste en Tweede Chakra veroorzaakt diep in je binnenste een immense verschuiving. De “reguliere” wereld bestaat nog steeds, maar je wordt er minder snel emotioneel door geladen. Als gevolg ben je emotioneel minder gehecht aan de vele externe drama’s en illusies en heel erg betrokken bij het interne spektakel van je eigen transformatie. Je toenemende onthechting van de 3D-realiteit maakt het je mogelijk om geleidelijk aan je trilling ongeveer een ½ octaaf boven de gemiddelde, fysieke realiteit te verheffen. Met deze verhoogde trilling wordt je in toenemende mate meer een waarnemer dan een deelnemer van het 3D-Spel.

Met de nieuwe afstemming van het eerste en tweede chakra, moest je opnieuw leren omgaan met je persoonlijke relaties omdat je mannelijke en vrouwelijke polariteiten nu meer met elkaar zijn vermengd en je geslachtsrollen in de war zijn gebracht. Je zou zelfs je Goddelijke Complement “in jezelf” kunnen voelen in plaats van “boven jezelf”. Je toegenomen “innerlijke intimiteit” geeft een innerlijk VERTROUWEN waardoor je intiemer kunt zijn met je uiterlijke liefdesrelaties en met je vriendenkring.

Met je Ziel die niet langer “gescheiden” is van je ego, verruimt je bewustzijn zich tot steeds hogere dimensies. Met je nieuwe, verruimde bewustzijn werken de oude tactieken van “anderen de schuld geven” voor je problemen niet meer. Misschien probeert je ego dit oude gedrag te herhalen, maar het geeft niet meer zoveel voldoening als vroeger. De 3D-illusies van scheiding verlaten je realiteit en je beseft je rol en verantwoordelijkheid in al je handelingen. Met de vereniging van de polariteiten IK/WIJ na de integratie van je Eerste Chakra, geloof je niet langer dat er een “zij” is die je kunnen beperken. Daardoor moet JIJ de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de realiteit die JIJ hebben gecreëerd.

Met de integratie van je Multidimensionale Ziel tot je driedimensionale ego, kun je fysieke symptomen ervaren van hitteopwellingen die van binnenuit je aardse voertuig komen. Deze hitteopwellingen duiden op de weerstand van je ego/zelf tegen de trillingsverhoging als je Ziel/ZELF langzaam en zeker het roer overneemt. Vermoeidheid vergezelt eveneens dit proces van “wisseling van de wacht”. Je fysieke voertuig is niet gewend aan de frequentie van je Ziel/ZELF en raakt buitengewoon vermoeid in zijn poging om de hogere frequenties te integreren. Gedurende deze overgang is tijd voor jezelf en in jezelf heel belangrijk opdat je dagelijkse bewustzijn het proces van afstemming begrijpt en accepteert.

Als je je Ziel integreert in je aardse voertuig, is het van vitaal belang dat je het aardingskoord van je nieuw afgestemde wortelchakra verbonden houdt met de kern van Gaia. Met dit aardingskoord kun je Gaia helpen en tegelijkertijd haar hulp ontvangen. Door het aardingskoord kun je je ook verbinden met het Planetaire Bewustzijn waardoor je de steun voelt van en de kameraadschap met het HELE Planetaire Opstandingteam. Onthoud dat dit Team niet alleen uit mensen bestaat, aangezien ALLE bewoners van Gaia betrokken zijn bij dit grootse moment.

De aangeboren instincten, intuïtie en het Collectieve Bewustzijn van je meest “primitieve zelf”, die je Eerste en Tweede Chakra beheersen, worden versterkt als je deze chakra’s opnieuw afstemt. Als daarnaast je eerste en tweede dimensionale zintuigen worden geactiveerd door deze afstemming, begin je bewust het fundament van de 3D-Matrix waar te nemen. Gedurende een enkele seconde zul je een geometrisch raster zien waar eens alleen maar lucht, grond en water was. Tegelijkertijd begint de matrix waarop je “constante illusie” in stand werd gehouden, uiteen te vallen. Daardoor beginnen dingen, of mensen, die gedurende je hele leven hetzelfde zijn geweest, te verschuiven en te veranderen.

Verruimde Waarnemingen

Als de polariteit van “Ik” overgaat in “Wij”, dan verandert “Ik Heb” in “Wij Hebben”. Je “gevoel van eigendom” omvat niet alleen wat van jou is, maar ook wat van ONS is. Met de terugkeer van je “primitieve zelf” herinner je je dat de Aarde een levend Wezen is, net zoals jij. Nu je bewustzijn verder reikt dan de grenzen van je kleine fysieke voertuig, voel je dat je een deel bent van dat grote Wezen. Net zoals je vingers en tenen deel uitmaken van je fysieke voertuig, zijn alle rotsen, insecten, vissen, planten, dieren, mensen, elementalen, feeën, deva’s, Engelen, een deel van je Wezen, Planeet Aarde.

Als je verschuift van “IK HEB een lichaam” naar “WIJ HEBBEN een planeet” breidt je besef van Multidimensionale Eenheid met ALLE Leven zich uit. Aldus breidt je vermogen om de aura waar te nemen van een vriend, de levenskracht van een plant, een hoger dimensionaal wezen dat naast je staat, de feeën in je tuin, etc, zich ook uit, aangezien je niet langer “gescheiden bent van” of “beperkt in” je besef van de Realiteit dat WIJ HEBBEN. Met je diepere gevoel van het ZELF kun je iets of iemand in je ooghoek zien, die verdwijnt zodra je je hoofd er naartoe draait.

Je leert ook je gehoor te focussen op het horen van de “boventonen” en “ondertonen” van geluid. Je communicatie met de eerste en tweede dimensionale wereld groeit gestaag tot het punt dat je soms de “stilte” kunt horen, met een rots kunt communiceren als je die in je hand houdt, een boom aanraakt of er tegenaan leunt om jou zijn verhaal te vertellen. Bomen hebben veel te vertellen omdat zij hun wortels diep in Moeder Aarde hebben en de levenskracht van hun takken en bladeren hoog in Vader Hemel.

Begrijp je nu waarom je zo moe bent? Je verruimt een zeer beperkt bewustzijn tot het waarnemen van de vele verschillende frequenties van de verschillende dimensies op hetzelfde moment van het NU. Vanuit je driedimensionale bewustzijn is deze verruimde waarneming heel erg belastend. Maar vanuit je “primitieve” eerste en tweede multidimensionale bewustzijn is het heel gewoon, omdat je daarmee je gewaarwording constant kunt uitrekken naar Gaia en Haar bewoners. Gaia is zich terdege bewust van je bijdrage aan het Planetaire Bewustzijn en Zij draagt Haar verruimde frequentiemodulatie bij aan jouw proces. De partnerschap is begonnen. Jij en de planeet zijn aan het “ÉÉN Worden”.

Feitelijk, geliefde, heb je je bewustzijn zo enorm verruimd dat het niet langer in een klein voertuig van vlees kan blijven. Je bewustzijn verruimt zich om de ganse Aarde te vullen, wat de reden is waarom je al Haar schepselen kunt waarnemen en met hen kunt communiceren. Maar om je bewust te zijn van deze ervaringen, moet je de “innerlijke stem” vertrouwen van je nieuwe Kapitein, je Ziel, die jouw multidimensionale waarnemingen vertaalt opdat jouw driedimensionale organen ze kan begrijpen.

Geleidelijk aan, naarmate elke chakra opnieuw wordt afgestemd, zullen de organen, het zenuwstelsel en de endocriene klier die door die chakra worden beheerst ook opnieuw worden afgestemd om te resoneren met de vijfde en hogere dimensies. Als deze innerlijke mechanismen van je aardse voertuig  zijn afgestemd, zal je aardse voertuig haar langzame en zekere transformatie beginnen naar het nieuwe JIJ. Probeer niet vooruit te zien wie je zult zijn of hoe je eruit zult zien, want je bent nog niet vrij van de invloed van je ego/zelf en je zou jezelf met anderen willen vergelijken of met hen willen concurreren. Onthoud, keer op keer, geef ALLE controle van je fysieke lichaam over aan je Ziel!

De Laatste Hindernissen Loslaten

Je ontwaakte vermogen om nauw in contact te staan met ALLE leven, ruimt de laatste hindernissen van beperking en scheiding op die eens de illusies van de 3D-Matrix op z’n plaats hielden. De “vaste” wereld om je heen begint te wankelen en heen en weer te bewegen. Slechts in een seconde, de seconde waarin wij in staat zijn om je bewustzijn af te stemmen op je ontwakende multidimensionale waarnemingen, gaat je realiteit van “IK BEN” over in “WIJ ZIJN”. Dan besef je dat “IK” en “WIJ” ÉÉN zijn. Daarom zijn dat wat “IK HEB” en wat “WIJ HEBBEN” ook ÉÉN. Op dat moment verenigen de polariteiten van “Ik heb/waardeer/verlang” zich met “Wij (familie, gemeenschap, natie, planeet, Gaia, Zonnestelsel, Melkweg, Universum, Al Wat Is) hebben/waarderen/verlangen”.

Toen wij, de Arcturiërs, jou voor het eerst door onze Corridor leidden naar de matrix van het 3D-Spel, scheidde je je bewustzijn van de Stroom van Al Wat Is. Je wilde individualiteit ervaren. Nu voelen velen van jullie dat de ervaring ten einde is en verlangen naar het opnieuw verbinden met de Stroom.

Je hebt voldoende “gehad”, “gewaardeerd”, “verlangd” en “bereikt” van wat de driedimensionale wereld heeft te bieden, en je hebt behoorlijk betaald voor deze “individuele” verlangens en successen. Het is het gevoel van THUIS, van het Stromen met Al Wat Is, dat jou nu roept. Wij wensen dat je begrijpt dat wij opnieuw hier zijn om je door de Arcturische Corridor te leiden. Maar deze keer brengen we je er niet doorheen als een persoon maar als een planeet, want Gaia en AL Haar bewoners verheffen zich.

Als voorbereiding op deze reis is het het beste om de Stroom van Al Wat Is binnen te gaan door je ALLEEN te focussen op Onvoorwaardelijke Liefde. Als je je focust op angst, spijt en pijn, dan stem je jezelf af op de derde dimensie, omdat je “comfort, bevestiging en genoegdoening nodig “HEBT”. Maar als je je focust op de Onvoorwaardelijke Liefde van de Stroom, dan is er geen verlangen om te “HEBBEN” omdat je WEET dat je HET ALLEMAAL HEBT.

Eén van de eerste missies van de nieuwe Kapitein van je aardse voertuig, je Ziel, is het omarmen van je lijdende ego/zelf en het het comfort, de bevestiging, de erkenning en het succes geven die het altijd wilde hebben. Dan hoeft je ego/zelf niet langer het geld, de beroemdheid en het succes van het 3D-Spel te HEBBEN, omdat het weer zijn ware Essentie “HEEFT”.

De Vereniging van het Ego met de Ziel

Als je ego zich verenigt met je Ziel, dan kun je gemakkelijk herinneren dat je alles kunt manifesteren wat je wilt HEBBEN door je gedachten en emoties door je intentie te leiden. Maar je ego ontdekt ook dat deze manifestatie alleen werkt vanuit een staat van vijfdimensionaal Eenheidsbewustzijn. Daarom kan het ego niets voor zich “zelf” verlangen dat enig leed veroorzaakt, niet alleen voor alle anderen, maar ook voor alle andere “dingen”. Binnen eenheidsbewustzijn zijn alle “dingen” een levenskracht, een levensstroom, een universele schepping van het ENE.

Sommige “dingen” zullen zich met jou willen verenigen, zoals eten of water, totdat het Lichtlichaam is voltooid en wij niet langer eten of drinken nodig hebben. Sommige planten kunnen van je verlangen om de dode delen af te knippen, totdat de delen van de planten niet meer afsterven. Sommige wateren willen misschien gereinigd worden, totdat het Planetaire Bewustzijn sterk genoeg is om alleen zuiverheid naar het hologram van de 3D-Aarde te projecteren.

Met het vermengen van de polariteiten van het ego en de Ziel kan het “persoonlijke verlangen”van het ego niet worden gebruikt om een ander “gescheiden” persoonlijk verlangen kwaad te doen, omdat NIETS en NIEMAND gescheiden is. Je Begeertelichaam wordt aangepast om overeen te komen met jouw verruimde bewustzijn en met het verruimde bewustzijn van Gaia en Haar bewoners. Er zijn er nog velen die persoonlijke, individuele verlangens hebben. Maar het feit dat zij persoonlijke, gescheiden verlangens koesteren, beperkt hen tot de 3D-illusies waarin zij “hard moeten werken” om deze verlangens te “realiseren” en te “beschermen” opdat niemand ANDERS ze kan “stelen”.

Binnen de hogere trillingen hoef je nooit te werken. Alles wat je hoeft te DOEN om te VERKRIJGEN is ervoor kiezen om je verlangens af te stemmen op je gedachten, je gevoelens en je Ziel’s intenties. Dan zul je onmiddellijk het hologram van de realiteit manifesteren die jij verkiest te ervaren. Als je voelt dat je klaar bent met een bepaald hologram, dan pas je je gedachten aan om je realiteit te veranderen.

Net zoals de Bron zichzelf scheidde in God/Geest en Godin/Materie opdat het zich ZELF gemanifesteerd in het lichaam van de Godin kon ervaren, heb jij je bij het 3D-Spel gevoegd opdat je je Geest ZELF kunt ervaren in de vorm van een fysiek lichaam. Met je verruimde bewustzijn worden de illusies die jou eens beperkten tot je gescheiden, fysieke lichaam, losgelaten en begin je te beseffen dat je wordt geleid door je ZELF dat ALTIJD heeft bestaan in eenheid met Al Wat Is.

Ben je klaar om terug te keren naar je ZELF? Of eigenlijk, ben je klaar om jouw ZELF te laten terugkeren naar JOU? Of wil je in illusie blijven leven? De keuze is aan jou. Wij, de Arcturiërs, steunen je bij elke beslissing die je neemt. Er zijn geen “goede” of “slechte” beslissingen vanuit ons gezichtspunt. Een andere 3D-planeet wordt voorbereid voor diegenen van jullie die nog niet klaar zijn met het 3D-Spel. Planetaire Opstanding is geen beloning. Het is een verandering van realiteit. Het is jouw keuze of je die realiteit wel of niet wenst te ervaren.

Wij zullen spoedig terugkomen.

De Arcturiërs

Terug naar pagina De Arcturiërs