Christy Wallace, Portaal openen om ondersteuning te geven aan de energieën van specifieke elementen.

Portaal openen om ondersteuning te geven aan de energieën van specifieke elementen.

door Christy Wallace

24 februari 2021,

Ik ontving een weten dat ik enkele Aardelementen moest downloaden om mijn wezen te helpen in balans te komen terwijl ik al deze prachtige energie-upgrades, activeringen, enz. ontving.

Ik begreep via een ander kanaal (Garri van de Lichtbrengers) dat deze elementen / codes al deel uitmaken van mijn wezen. Ik heb ze simpelweg geactiveerd door de energie op te roepen via een portaal en dit door de watercellen (moleculen) te voeren in mijn lichaam. Dit is de alchemist in co-creatie met mijn hogere aspecten of multidimensionale zelven.

Dit gaat allemaal over het openen van portalen als een bezorgsysteem voor alle energieën die we verlangen, aangezien de codering al binnenin bestaat. Het was een plotselinge drang voor mij om dit aan te roepen terwijl ik ging zitten om te mediteren en het weten wat ik moest doen stroomde er gewoon doorheen, ook al kon ik wel zeggen dat ik me niet bewust was van details, maar ik was me bewust van de aanwezigheid van de elementen die ik aanriep omdat ik specifiek was.

Verder lezen “Christy Wallace, Portaal openen om ondersteuning te geven aan de energieën van specifieke elementen.”

De Arcturiërs over Terrorisme

De Arcturiërs over Terrorisme

ontvangen door Frank Hoogerbeets

9 April 2006

Wij zijn de Arcturiërs, en komen opnieuw naar jullie toe om onze Liefde met jullie te delen. Er is veel gaande in jullie wereld en velen vragen zich af wat de nabije toekomst zal brengen. Wij kunnen jullie zeggen dat er heel veel op jullie aan het afkomen is. De veranderingen zullen zo groot zijn dat jullie je daar nog geen voorstelling van kunnen maken. Het is niet onze bedoeling om jullie bang te maken, integendeel, jullie hebben je heel goed voorbereid op de komende veranderingen en jullie zouden niet in deze tijd op Aarde zijn als jullie niet zouden zijn opgewassen tegen de taken die jullie zelf hebben uitgekozen voordat jullie aan deze incarnatie begonnen.

Alles wat nu gebeurt en nog gaat gebeuren staat in het teken van het schoonmaken en opruimen van verouderde energieën en de geboorte van een nieuwe wereld. En in dit proces maakt ieder van jullie de keus om te blijven bij het oude of om mee te gaan met het nieuwe. Dat is in essentie waar het in deze tijd om draait. En niemand zal aan dit proces kunnen ontkomen, want het karakteriseert de voltooiing van jullie derde cyclus. Liefde is de spil waar alles om draait en de tijd waarin jullie nu leven biedt jullie de grootste kans om de les van Onvoorwaardelijke Liefde te leren. Besef dat lessen niet kunnen worden geleerd zonder uitdagingen. De beproevingen waarvoor jullie worden gesteld moeten ook in dat licht worden gezien. Jullie worden niet gestraft!

Verder lezen “De Arcturiërs over Terrorisme”

Ancient Awakenings, Atlantas en Lemurie zullen weer herrijzen

Atlantas en Lemurie zullen weer herrijzen” 

Ashtar gechanneld door James McConnell 

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 28 maart 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Asthar  

Ik ben Ashtar. Ik kom op dit moment om jullie te blijven helpen met het perspectief dat wij hebben te begrijpen. Het perspectief dat we willen dat jullie allemaal ook hebben.    

Als we naar beneden kijken en de Aarde zien, zien we leven op de planeet. We zien het zoals het bedoeld is. Niet per se hoe het nu is. We zien het hoger bewustzijn over heel de planeet, niet de delen met lager bewustzijn. Ja, natuurlijk zijn we ons bewust van de duisternis. We zijn ons bewust van die duistere wezens die er alles aan blijven doen om het ascensieproces tegen te houden, zoals ze al duizenden en duizenden jaren hebben geweten van de komst van dit ascensieproces. En ze hebben er alles aan gedaan om het tegen te houden. Maar het tegen houden, dat kunnen ze niet meer.        

Want ze vechten tegen een opkomend tij, een opkomend tij van ontwaken, terwijl deze golf van ontwaken zich over de planeet beweegt. Dit is wat ze het meest vreesden, dat de bevolking zou ontwaken en hun niet langer nodig zou hebben. Ze hebben het gevoel gehad dat ze nodig waren. En hun grootste angst is dat niemand ze meer zal willen of nodig zal hebben. Zo moet het zijn.

Verder lezen “Ancient Awakenings, Atlantas en Lemurie zullen weer herrijzen”