De Arcturiërs over Terrorisme

De Arcturiërs over Terrorisme

ontvangen door Frank Hoogerbeets

9 April 2006

Wij zijn de Arcturiërs, en komen opnieuw naar jullie toe om onze Liefde met jullie te delen. Er is veel gaande in jullie wereld en velen vragen zich af wat de nabije toekomst zal brengen. Wij kunnen jullie zeggen dat er heel veel op jullie aan het afkomen is. De veranderingen zullen zo groot zijn dat jullie je daar nog geen voorstelling van kunnen maken. Het is niet onze bedoeling om jullie bang te maken, integendeel, jullie hebben je heel goed voorbereid op de komende veranderingen en jullie zouden niet in deze tijd op Aarde zijn als jullie niet zouden zijn opgewassen tegen de taken die jullie zelf hebben uitgekozen voordat jullie aan deze incarnatie begonnen.

Alles wat nu gebeurt en nog gaat gebeuren staat in het teken van het schoonmaken en opruimen van verouderde energieën en de geboorte van een nieuwe wereld. En in dit proces maakt ieder van jullie de keus om te blijven bij het oude of om mee te gaan met het nieuwe. Dat is in essentie waar het in deze tijd om draait. En niemand zal aan dit proces kunnen ontkomen, want het karakteriseert de voltooiing van jullie derde cyclus. Liefde is de spil waar alles om draait en de tijd waarin jullie nu leven biedt jullie de grootste kans om de les van Onvoorwaardelijke Liefde te leren. Besef dat lessen niet kunnen worden geleerd zonder uitdagingen. De beproevingen waarvoor jullie worden gesteld moeten ook in dat licht worden gezien. Jullie worden niet gestraft!

Liefde vraagt dat jullie flexibel zijn, dat jullie accepteren wat er gebeurt, ook al keuren jullie het niet goed. Veel zielen die nu op Aarde zijn leren de les van “macht over anderen”. Zij denken dat zij hun eigen, individuele koers kunnen varen, los van het evolutieproces in het Universum. Het zijn heel harde en moeilijke lessen, want door de koers die zij hebben gekozen, maken zij het voor zichzelf beslist niet gemakkelijk! Hoger ontwikkelde zielen staan altijd in dienst van de minder hoog ontwikkelde zielen. Dus diegenen van jullie die begrijpen dat “macht over anderen” een illusie is en beseffen dat in de Schepping niemand macht over een ander kan hebben omdat jullie allemaal Eén zijn, zouden alle begrip en Liefde moeten tonen voor deze nog minder verlichte wezens.

Zie daar de les die geleerd kan worden in deze tijd. Voor ieder van jullie valt er iets te leren en het geldt dat hoe hoger je bewustzijn, des te groter het offer dat van je zal worden gevraagd, omdat je meer Licht uitstraalt en dus meer te bieden hebt. Dat is jullie taak als Lichtwerkers in deze tijd.

Het is waar dat er samenzweringen zijn op Aarde en dat er zielen zijn die ogenschijnlijk veel macht naar zich toetrekken. Anderen lijken daarvan de dupe, en velen van jullie hebben het gevoel dat zij gebukt gaan onder de machtsgreep van de elite. Maar deze macht, deze druk die op jullie wordt uitgeoefend, maakt jullie sterk en het versnelt jullie ontwikkeling enorm! Kijk maar eens terug op je huidige leven en besef dan hoeveel sterker je nu bent dan 5 of 10 jaar geleden. Deze versnelling is noodzakelijk omdat de mensheid anders te langzaam vooruit zou komen in verhouding tot de kosmische cyclus waarvan de Aarde deel uitmaakt. Wij vragen jullie dan ook niet te oordelen over diegenen onder jullie die ogenschijnlijk “kwaad” doen en proberen jullie in slavernij te brengen. Wij plaatsen kwaad met opzet tussen aanhalingstekens want zoals jullie weten bestaat er in essentie geen goed of kwaad.

Maar deze negatieve energie zoals jullie die ervaren, maakt een reactie los in jullie Hart. Jullie Hart ontwaakt en jullie beginnen te beseffen wie jullie werkelijk zijn en wat jullie hier op Aarde doen. Het zijn heel interessante tijden en ondanks de negatieve invloeden die jullie nu op Aarde voelen, is er tegelijkertijd diep van binnen ook dat enorme gevoel van opwinding. Jullie vinden het vaak moeilijk om jullie “hoofd boven water te houden” maar vinden het toch ook weer spannend, en velen van jullie vragen zich dagelijks af wat de volgende dag zal brengen. Onbewust weten jullie dat deze tijd zo rijk is aan ervaringen!

Dit medium heeft ons gevraagd wat wij van de terroristische aanslagen vinden die de laatste jaren op Aarde zijn gepleegd. Het is duidelijk dat degenen die hierachter zitten proberen om angst te zaaien om zich zo met jullie emoties te kunnen voeden. En ofschoon velen van jullie deze tactiek doorzien, is het heel belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen in staat is om zich los te maken van deze lage trillingen. Dit heeft alles te maken met hun bewustzijnsniveau. Natuurlijk is angst een illusie want er is niets buiten jullie wat voor jullie een bedreiging kan vormen. Maar voor zielen met een lager bewustzijnsniveau is die dreiging en het daaruit voortkomende angstgevoel heel werkelijk! Maar ook dit “vangnet” dient een doel. Zij die in de huidige tijd nog niet de sprong naar een hoger bewustzijn kunnen of willen maken, zullen dat in een andere tijd doen. Jullie weten dat tijd uiteindelijk geen rol speelt, dus wees niet bedroefd dat sommigen voor deze weg kiezen. Het is hun keuze en het is heel belangrijk om dat te accepteren! Denk ook niet dat degenen die op dit moment een andere weg kiezen “minder” zijn. Meer en minder zijn uitsluitend begrippen van het ego en hebben op zielsniveau geen enkele betekenis.

Het zou jullie tot nadenken moeten stemmen dat zoveel mensen zich zo makkelijk om de tuin laten leiden door deze angstzaaiers. De cover-up die door jullie media in stand wordt gehouden, is vanaf het begin af aan alleen mogelijk geweest omdat nog te weinig van jullie zich bewust waren van hun intenties. Toch komt daarin op dit moment heel veel verandering. Als wij vanuit onze positie naar de Aarde kijken dan zien wij een toenemend aantal lichtpunten, wat betekent dat steeds meer zielen ontwaken en gaan beseffen hoe de verhoudingen op Aarde werkelijk zijn. Dit jaar zullen velen van jullie letterlijk het Licht gaan zien, en als dat eenmaal gebeurt, zal geen enkele invloed jullie meer uit jullie evenwicht kunnen brengen. De machthebbers met hun materiële rijkdommen zullen geheel betekenisloos worden en jullie zullen nog meer compassie gaan voelen voor deze zielen die nog niet in staat zijn om verder te kijken dan het persoonlijke gewin dat zij denken te kunnen behalen in deze wereld.

Niettemin zullen zij doorgaan met het proberen te vestigen van hun wereldheerschappij en zij zullen hiermee voor veel mensen extra leed veroorzaken. Wij komen dan ook met het speciale verzoek aan alle Lichtwerkers om de komende tijd jullie krachten te bundelen en jullie Licht te verspreiden, vooral naar de plaatsen waar op dit moment conflicten zijn, maar ook naar het Amerikaanse continent. Dit is werkelijk een gezegende tijd die zeer rijk is aan ervaringen.

Wij zijn de Arcturiërs en wij houden van jullie allemaal.

Terug naar pagina De Arcturiërs