Ancient Awakenings, ”Jullie zijn de Velen om de Ene te worden”

”Jullie zijn  de Velen om de Ene te worden”

 Yeshua / Sananda gechanneld door James McConnell  

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 4 april 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Yeshua / Sananda
 

Ik ben Yeshua en ook Sananda. Samen komen we nu in deze geweldige tijd van expressie. De uitdrukking van eenheid. De uitdrukking van voorbij de driedimensionale illusie gaan naar de hogere vierde, vijfde en zelfs hogere dimensionale frequenties.      

Terwijl jullie, stuk voor stuk, door jullie opstanding gaan, jullie ascentie als een ascensieproces, net zoals ik ook door dat proces ging zo lang geleden, 2000 en meer jaren geleden, waar ik mijn broeders en zusters probeerde te bereiken om ze te vertellen wat ik wist op een manier die ze konden begrijpen. Wat je hebt gehoord als gelijkenissen en verhalen om hen te helpen waarderen en in sommige gevallen zelfs te herinneren wie ze waren.

Maar helaas bleven velen van hen slapen. Velen van hen gingen door met de programmering die ze hadden ontvangen. Maar er waren natuurlijk ook mensen die uit die programmering stapten. Degenen die klaar waren om wakker te worden en in staat waren om mijn woorden te horen, mijn begrip, dat ik hen de hand zou kunnen reiken en alles zou kunnen delen wat ik wist, alles wat ik begreep, alles wat ik me herinnerde, in de hoop dat ze het zich ook zouden herinneren wie zij zijn.  

Zie je nu het verband tussen wat er toen gebeurde en wat er nu met jullie allemaal gebeurt? Want jij bent de opstanding en het leven! Ieder van jullie die deze woorden hoort en ermee resoneert! Jij bent de weg, de waarheid en het leven, precies zoals ik dat naar voren bracht. Maar jullie zijn het collectief hiervan. Niet één man, maar een verzameling van velen om de Ene te worden. Net zoals ik degene was die de velen verzamelde.            

Je kijkt nu naar de uitdrukking die overal om je heen is in de driedimensionale illusie. En als je erover nadenkt, het was niet zo lang geleden dat je niet eens begreep dat dit een illusie was. Maar zo velen van jullie zijn tot het besef gekomen dat dit niet de realiteit is. De enige realiteit is wat je ervan maakt, wat je eraan geeft. Maar verder is het een illusie. Velen van jullie zijn voorbij deze illusie gegaan, niet de hele tijd, maar een groot deel van de tijd, veel meer dan voorgaande jaren en levens waarin jullie genesteld waren in de programmering. Maar nu bevind je je soms nog in de programmering, maar op andere momenten ben je er voorbij ontwaakt.

De slaper in jullie is ontwaakt. Dat is wat er in het verschiet ligt voor jullie broeders en zusters, degenen die klaar zijn om zelf wakker te worden. Die klaar zijn om de alarmklok in zichzelf te horen terwijl hun Hoger Zelf tegen hen fluistert, “word wakker mijn broeders, mijn zusters, maak mijn kind wakker”.  

Dit is nu de tijd voor jullie allemaal, niet alleen maken jullie jezelf wakker, maar zijn hier om anderen wakker te maken, net zoals ik er was om anderen wakker te maken aangezien er velen wilden luisteren. Zo maak jij ook zoveel mogelijk mensen wakker die naar je zullen luisteren terwijl je je licht verspreidt en je licht deelt. En zelfs af en toe voor wonderen zorgen, die allemaal in je zijn om uit te voeren terwijl je je volledig bewust wordt van wie je bent, dat je in staat bent om te voorzien in alles wat nodig is voor de mensen om je heen, je dierbaren. 

Kun je ze allemaal bereiken? Nee. Net zoals ik ze niet allemaal heb bereikt, slechts enkelen. Maar dat sommigen, de een of twee of drie, hier en daar, hun licht uitstaken en een ander wakker maakten, en nog een, en nog een. Al snel, 2000 jaar geleden, ontstond er een beweging. Een geheel nieuwe filosofie, een nieuw begrip werd gecreëerd op basis van mijn eenvoudige woorden. Net zoals je nu kunt uitreiken met je licht waar je ook bent, reik je licht uit en raak er iemand mee aan. En dan zullen ze op hun beurt hun licht uitreiken en iemand aanraken en zij zullen iemand aanraken, enzovoort, enzovoort.

Dit is hoe een hele revolutie, of evolutie, begint, zoals die hier al is begonnen. Het is zijn hoogtepunt aan het bereiken. Geen einde, maar een nieuw begin. Een soort einde, een einde aan de oude programmering en het begin van het nieuwe creatieve proces dat zich in elk wezen op de planeet afspeelt. Maar niet alleen op deze planeet maar het hele Zonnestelsel en zelfs de Melkweg door dit ascensieproces beweegt. Daarom zijn er zo velen hier om getuige te zijn van deze revolutie en evolutie van de mens, van de mensheid, van het leven hier, van dit deel van het universum.                

Jullie allemaal, iedereen, hebben het in je om de weg, de waarheid en het leven te worden. Niet om het te worden, maar om te weten dat je het al bent. Zoals je nu hoort, ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ wordt nu ‘ik ben de liefde, ik ben het licht, ik ben de waarheid, ik BEN. IK BEN de opstanding en het leven van allen op deze planeet om de liefde te ervaren die er voor iedereen is om te delen en te kennen.   

De tijd is gekomen. De tijd is nu om deel uit te maken van deze nieuwe hogere expressie op Aarde. Als de Aarde, Gaia, aan het ascenderen is en jullie allemaal meeneemt die klaar zijn om met haar te ascenderen, om samen met haar te ascenderen. Niet ascenderen waar je fysieke vorm moet sterven, maar het licht in jou doet herrijzen. Om het te verhogen naar een nieuwe hogere uitdrukking op deze planeet, op deze Aarde, op Gaia.     

En als je dat allemaal hebt gedaan, is de viering die op dat moment zal plaatsvinden niets vergeleken met wat je in het verleden had. Ver voorbij de vieringen die je ooit hebt meegemaakt. Want dit zal niet alleen een viering zijn van één, maar zal een viering zijn van velen. Jullie zijn de velen in de Ene, en het ene in de vele.    

Weet dat terwijl je door deze dag gaat, deze viering van Paaszondag,  niet van mijn opstanding, maar jullie opstanding, jullie leven, jullie voortdurende uitdrukking van liefde voorbij de illusie.    

Ik ben Yeshua en Sananda. We waarderen deze tijd dat we bij jullie zijn en kunnen delen en openstellen voor de vele niveaus van expressie in jullie allemaal.  

Vrede en liefde zij met jullie allemaal. 

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen