Ancient Awakenings, De enige controle die de duistere krachten hebben bestaan alleen in de 3e dimensionale illusie.

De enige controle die de duistere krachten hebben bestaan alleen in de 3e dimensionale illusie.

Saint Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 11 april 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain   

Ik ben jullie Saint Germain. Ik ben hier op dit moment, net zoals elke keer dat we samenkomen, om deze uitdrukking voort te zetten. Deze uitdrukking van liefde, deze uitdrukking van eenheid. Deze uitdrukking van de Violette Vlam die weer is geschonken aan het bewustzijn van de mens.  

Want lang geleden hielden we allemaal deze Violette Vlam in ons. En we wisten van het bestaan ​​ervan. We wisten van zijn verbinding met Alles, met het Ene bewustzijn. Maar we zijn dat kwijtgeraakt. Wij, het ‘collectieve wij’ van de mensheid op deze planeet om de driedimensionale illusie te ervaren. We kenden de verbondenheid. En we lieten het doelbewust los zodat het spel kon worden gespeeld, het spel dat vandaag nog steeds gaande is.           

Maar dit spel heeft zijn glans verloren. Of beter gezegd, degenen die het spel beheersten hebben de controle erover verloren, ook al weet je het misschien nog niet, want er gebeuren nog steeds zoveel dingen achter de schermen.  

Maar al die dingen die nu achter de schermen gebeuren brengen de veranderingen naar deze planeet waardoor jullie uit de illusie komen en de sluier laten vallen. De sluier die er in wezen nooit was. Het is er alleen in je denkproces, in je geprogrammeerde proces.     

Maar als je programmering verandert zal de sluier steeds meer verdwijnen. Dat is waar je nu, op dit moment, naartoe gaat. Je komt tot de nieuwe, hogere expressie in jezelf en je voelt steeds meer de hogere vibraties in je en begint zelfs te begrijpen wat vibratie is. Wat een hoger bestaan is. Omdat de herinneringen naar je terugkeren. Misschien niet op een bewust niveau, maar zeker op een onbewust niveau, op een onderbewust niveau zijn de herinneringen er. En ze regisseren nu je leven.        

Je Hoger Zelf maakt nu op de een of andere manier weer verbinding met jullie allemaal, met sommige meer dan met andere. Maar je Hoger Zelf heeft de controle weer overgenomen. Dit betekent niet dat je geen controle heeft over jezelf, je emoties en je daden. Die controle heb je altijd. Jij, het bewust wetende zelf, heeft  altijd de controle. Dat zal nooit van je worden afgenomen. Je hebt altijd vrije keuze. Maar je Hoger Zelf wordt steeds meer onderdeel van die vrije keuze. Dat is wat er nu over de hele planeet gebeurt aangezien de Lichtwerker Gemeenschap ontwaakt is. Degenen die geen deel uitmaken van de Lichtwerker Gemeenschap worden er deel van en ze maken zichzelf steeds meer wakker.

En de machten van duisternis zijn vast proberen te blijven houden, vast blijven houden aan alles wat ze wisten, alles waarop ze zich hebben voorbereid. Ze verliezen de controle steeds meer, sneller en sneller. En als je in de illusie van de derde dimensie kijkt, ja, dan lijken ze nog steeds de controle te hebben. Maar wanneer je in staat bent om er uit te glippen, voorbij de driedimensionale illusie, naar een hogere vibratie, naar de hogere vierde en zelfs de vijfde dimensie en daar voorbij, dan weet je op dat punt, op dat moment, dat ze geen enkele controle meer hebben. Dat is het zicht dat wij hebben vanaf de schepen. Vanaf hogere trillingsfrequenties, dat is wat wij nu zien. We zien dat ze helemaal geen controle meer hebben.       

De enige controle die ze hebben bestaat alleen in de illusie. Alleen in de programmering die ze blijven uitvaardigen, denkende, hopende dat ze je nog steeds kunnen vasthouden in die programmering, je vast kunnen houden met die propaganda. Maar zelfs zij weten op een dieper niveau dat ze de strijd hebben verloren. Ze hebben zelfs de oorlog verloren, als je het zo wilt noemen. Het is een oorlog van kwaad tegen goed, van donker tegen licht.     

Maar zoals je heel goed weet, kan duisternis het licht nooit overspoelen. Het licht zal altijd schijnen, het zal altijd schijnen door welke duisternis dan ook. Welke planeet het ook is, welk Melkwegstelsel het ook is, het licht zal altijd door de duisternis schijnen.   

Dat is hoe de schepping begon. Want er was licht. En het licht scheen door de duisternis die op dat moment een ongemanifesteerde schepping was. Het licht scheen door het donker, net als nu.       

Terwijl creatie verder gaat ben jij tegelijkertijd de creëerder en de gecreëerde. Zoals de schepper, creëren wat je maar wilt in je leven, van moment tot moment, van gedachten tot gedachten, creëer de nieuwe wereld, de nieuwe Gouden Eeuw van Gaia. Creëer het nu op elk moment terwijl je voortgaat. En als je dat doet, jij als de ‘collectieve jij’, dan zal alles wat je aan het creëren bent door de duisternis schijnen en de schepping zijn die eindeloos is op deze planeet, in dit Zonnestelsel en in deze Melkweg.   

Ik ben Saint Germain en ik verlaat jullie nu in liefde, vrede, harmonie en eenheid. En dat de Violette Vlam alle oude programmering blijft verwijderen. Laat het gaan. Laat de oude herinneringen vallen. Ze hebben geen controle meer over je. En voel in plaats daarvan, in de plaats van de oude herinneringen, voel de aanwezigheid van het NU. Voel de aanwezigheid van het IK BEN bewustzijn in je.        

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen