De Arcturiërs over Loslaten

De Arcturiërs over Loslaten

ontvangen door Frank Hoogerbeets
vertaald uit het Engels

19 januari 2007

Geliefden, wij komen opnieuw naar jullie toe om onze liefde en inzichten met jullie te delen. Zoals wij vaak hebben gezegd, leven jullie in een heel opwindend moment in de geschiedenis van jullie wereld, en wij weten dat het niet altijd gemakkelijk voor jullie is geweest om jullie evenwicht te handhaven in de vele turbulente momenten. Maar het verhogen van de energieën als deel van elke progressieve ontwikkeling is nooit verstoken van problemen en jullie, geliefden, waren de bakens van licht in de duisternis en ieder van jullie was speciaal uitgekozen voor dit werk want jullie beschikken allemaal over de kwaliteiten die nodig zijn om de lichtenergieën op deze planeet te aarden en vast te houden.

Door dat te doen hebben jullie het de planeet mogelijk gemaakt om haar frequenties naar steeds hogere banden te brengen, en nu zijn jullie op het punt aangekomen waarop jullie wereld naar nieuwe realiteiten, hogere dimensies, zal verschuiven, de driedimensionale beperkingen en de beperkende systemen gecreëerd door de mens loslatend. Iedereen is uitgenodigd om zich bij het ascensieproces te voegen, iedereen wordt een kans geboden om het licht te omarmen dat in jullie wereld wordt geprojecteerd.

Er zijn echter nog steeds krachten in jullie wereld die met alle mogelijke middelen proberen de lichtenergieën tegen te houden, maar hun invloed is snel aan het afbreken en zij worden met de dag wanhopiger. De reden waarom zij nog steeds verkiezen zich tegen de frequenties van het Licht te verzetten, is omdat zij zichzelf hebben afgesneden van hun eigen innerlijke bron, en als gevolg daarvan beschikken zij niet over enige spirituele kennis of inzichten. Tot op heden weigeren een aantal nog steeds om zich open te stellen voor hun Innerlijke Zelf, bang als ze zijn te verliezen wat zij beschouwen als hun rechtmatige bezit. Zij weten letterlijk niet wat zij doen en je kunt niet van hen verwachten dat zij intelligent handelen. Echter, zij die het Licht omarmen, zullen op geen enkele manier door hen worden beïnvloed. De frequenties in jullie wereld hebben zich verhoogd tot een niveau waarop de scheiding tussen hogere en lagere werelden veel duidelijker zichtbaar aan het worden is.

De scheiding heeft niets te maken met wat vanuit jullie religieuze gezichtspunt “het laatste oordeel” wordt genoemd. Er bestaat niet zo iets als een laatste oordeel. En er is zeker niet een god of hoger wezen waar ook in het universum, dat oordeelt over zielen op de lagere bestaansniveaus. Wij willen jullie dat heel duidelijk maken. Deze scheiding maakt gewoon deel uit van jullie huidige evolutionaire cyclus waarbij iedere ziel op Aarde wordt uitgenodigd om te leven in de wereld die zij willen ervaren, en er is echt niets “goed” of “slecht” hieraan. Het is gewoon een kwestie van keuze.

Dit jaar, 2007 in jullie aardse tijdlijn, markeert de voltooiing van een negenjarige cyclus die begon in 1999. Het was een cyclus van het loslaten/integreren van jullie ego door het in balans brengen van de lagere en hogere aspecten van jullie fysieke wezen in jullie hartchakra. Wij hoeven jullie niet te vertellen over de gewelddadige reacties gedurende deze jaren van diegenen die ervoor hebben gekozen hun perceptie te beperken tot de driedimensionale wereld. Gedurende deze cyclus voelden alle mensen op de planeet, inclusief jullie leiders die hun macht niet willen opgeven, de uitnodiging om de lagere energieën te transformeren naar het licht van jullie hart. En wij vertellen met vreugde dat velen van jullie positief hebben gereageerd op die uitnodiging en dat jullie daarmee de frequenties in jullie wereld hebben verhoogd. Dit jaar zal de voltooiing zijn van die cyclus en ieder van jullie is uitgenodigd om die laatste stap te zetten om jezelf te bevrijden van de ketenen die jullie zo lang gevangen hebben gehouden.

Het is geen gemakkelijke reis voor jullie geweest, maar de beloningen die jullie wachten zijn de prijs die jullie moesten betalen vanaf het moment dat jullie opnieuw verkozen te incarneren op het fysieke niveau, meer dan waard. Voor velen van jullie zal het de laatste incarnatie zijn in een driedimensionale wereld. Wij eren jullie om wie jullie zijn en om wat jullie hebben bereikt, want het transformatieproces op de planeet Aarde had zonder jullie niet kunnen plaatsvinden. Op momenten leek het misschien alsof jullie heel “klein” waren vanuit een fysiek gezichtspunt, maar jullie werk was van vitaal belang voor de planeet en voor het universum.

Diegenen die nog steeds gevangen zitten in de lagere frequenties krijgen de gelegenheid om de ware aard van polariteit en dualiteit te leren kennen die jullie zo lang hebben ervaren. Jullie zullen snel ontdekken hoe illusoir dualiteit feitelijk is. En wanneer jullie deze inzichten krijgen zullen jullie ook zien dat tijd zoals jullie dat kennen, feitelijk niet bestaat. Alleen door de zeer lage frequenties en de daaruit voortvloeiende sterke polariteit in jullie wereld, leek dualiteit voor jullie heel echt. Maar dat zal snel veranderen naarmate de frequenties steeds hoger worden en jullie waarneming met de dag groter wordt.

Er zal dit jaar een enorme verandering komen op de planeet en jullie spirituele bewustzijn zal veel sterker worden, tenminste, als jullie dat toestaan! Onthoud, jullie zijn de scheppers van jullie wereld, jullie alleen bepalen de realiteit van jullie wereld. Wij zijn hier alleen om jullie te steunen op jullie reis, nooit zullen wij dicteren wat jullie moeten doen. Wij maken de mogelijkheden aan jullie duidelijk telkens wanneer nieuwe constellaties voor jullie nieuwe mogelijkheden creëren om de spiraal van ascensie te beklimmen.

2007 is een uitstekend jaar voor jullie om alles los te laten wat jullie niet langer dient op jullie evolutionaire pad. Voor sommigen kan het proces van loslaten heel pijnlijk zijn, maar onthoud dat er alleen dan lijden is wanneer je illusie en realiteit door elkaar haalt. Wanneer je eenmaal oude energieën loslaat die een last voor je zouden worden wanneer je ervoor zou kiezen om aan ze vast te houden, zullen nieuwe inzichten en verstandhoudingen tevoorschijn komen en zullen nieuwe aspecten van je ware zelf naar buiten treden. Uiteindelijk is er geen verlies, want je kunt nooit verliezen wat je al bent! Fysieke grenzen zullen wegvallen als je dat toestaat en als je bereid bent om die beperkingen los te laten. Denk aan de prachtige geschenken die op jullie wachten, zodra jullie kunnen zien voorbij de beperkingen van jullie begrensde wereld. Er is werkelijk niets wat jullie niet kunnen bereiken!

Wij zijn de Arcturiërs en wij zullen terugkomen.

Terug naar pagina De Arcturiërs