De Arcturiërs, De Integratie van Sterrenzaden

De Integratie van Sterrenzaden


De Arcturiërs via Lauren
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

7-2-2007
(een 9-dag: 2+7+2+0+0+7=18, 1+8=9)

Wij zijn gekomen om te spreken over de huidige toestand van aardse veranderingen en de energie die daarmee is verbonden. Gedurende vele decennia zijn er merkbare veranderingen geweest op jullie planeet door het groeiende bewustzijn van de Aardse bewoners. Wat wij doen is toezicht houden op de elektromagnetische frequentierasters en het helpen veranderen van de krachtlijnen om de overgang te vergemakkelijken.

Het is onze taak om de mensen van de Aarde te helpen opdat de overgang vanuit dichtheid naar een hogere trilling relatief gemakkelijk zal zijn. Ons aandeel is ook toezicht houden op de ontwikkeling van toenemend massabewustzijn en hoe dat, wetenschappelijk gezien, in verband staat met de veranderingen op Aarde en in de atmosfeer.

Nooit eerder is een experiment zoals deze uitgevoerd. Daarom willen wij zo graag dat de inspanningen van dit grote experiment vruchten dragen. Waar wij het vandaag over willen hebben is de wijze waarop de veranderingen in deze dichtheid de bevolking beïnvloeden.

De weg van de mens is die van blind vertrouwen. Dit is de kunst van het incarneren als mens, om te evolueren vanuit een staat van onwetendheid naar alwetendheid. Dit is het vermogen van velen op Aarde in deze tijd, zouden zij daarvoor kiezen. Bij deze staat van wetendheid zijn veel aspecten van energetische resonantie en trillingsverandering betrokken. Dit geldt ook voor de planeet aangezien ieder van jullie onlosmakelijk is verbonden met het geheel.

Wat er gebeurt tijdens een bewustzijnsverhoging is gecompliceerd en veelomvattend en nauwkeurig georkestreerd. Dit is niet iets wat de planeet noch het menselijke ras kan ondergaan zonder de directe begeleiding van hoger ontwikkelde beschavingen en wezens van het licht.

Dit is waarom velen van jullie op Aarde in deze tijd het oorspronkelijke zaad en de DNA-replica’s bevatten van hogere beschavingen. Het is aan deze zaadwerkers om het goddelijke plan te vervullen van de ascensie van Moeder Aarde en om het licht der waarheid voor iedereen zichtbaar naar voren te brengen.

Wanneer ieder lid van de galactische wereld zijn ware identiteit openbaart, vallen nieuwe rasters op hun plaats om het nieuwe bewustzijnsniveau te dragen voor degenen die aan het ontwaken zijn. Deze rasterlijnen wachten op het kosmische signaal vanuit het galactische centrum om te worden geactiveerd met het versmelten, verankeren en de volledige integratie van sterrenzaden.

De integratieperiode zal relatief kort zijn en sommigen van jullie beginnen nu met deze overgang. Het doel van de volledige integratie is om te beginnen met de energetische plannen voor een beschaving die de reis aanvangt langs de spiraal omhoog naar de Godheid of het verenigde veld van eenheid. Wanneer ieder van jullie ontwaakt, zal jullie DNA snel veranderen en jullie waarnemingen veranderen. Het zal een waarnemingsverschuiving zijn van helderheid en een goddelijke bedoeling. Weet dat wanneer ieder van jullie op Aarde zijn ware identiteit ontsluiert, er een ruimte wordt geactiveerd waar hij verblijft. Deze ruimte van geactiveerde rasters zal een energetisch portaal worden van geïntensiveerd licht voor transmutatie dat een grote reikwijdte heeft.

Het licht dat jullie uitstralen vanuit het galactische hart zal anderen naar de waarheid voeren. Het zal voor velen van jullie op de planeet een roerige tijd zijn en dit is precies waarom ieder van jullie de rol van wegbereider op zich heeft genomen. Wegbereiders zijn er altijd voor diegenen die klaar en bereid zijn een andere weg te zien. Vele meesters zijn in jullie geschiedenis op geschikte momenten geïncarneerd om de veilige aankomst te garanderen van degenen die bereid zijn hun perceptie van de werkelijkheid te verschuiven naar eenheid en waarheid. Deze huidige verschuiving heeft een enorme omvang, en daarom is het nodig dat veel meesters in hun volledige licht gaan staan. Diegenen die op zielsniveau het contract hebben getekend om dat te doen zullen de weg en het licht zijn voor anderen. Dit is het doel van jullie strijd om te ontwaken. De ervaring die jullie uit eerste hand hebben opgedaan heeft jullie onmiskenbaar voorbereid op wat er komen gaat.

Nu iets over ontwaken. Diegenen die de codes in hun schedelruimte hebben geactiveerd voor het volledig opnieuw verbinden van DNA, zullen muteren tot een meer verheven mensenras. Het mutatieproces zal basisdichtheden uitschakelen en jullie voorbereiden op jullie rol van goddelijke perfectie. In deze ruimte van goddelijke perfectie houden jullie de zaden vast om de harten van anderen te planten, maar dit kan alleen worden gedaan door een voorbeeld te zijn. Jullie woorden zullen minder invloed hebben als jullie frequenties niet overeenkomen met de trilling waarmee jullie spreken. Daarom adviseren wij dat ieder van jullie zich degelijk voorbereidt door jullie kosmische afkomst te activeren alvorens jullie je reis als wegbereiders aanvangen.

Dit kan eenvoudig worden gedaan door middel van intentie. Jullie zullen weten wanneer jullie volledig zijn geïntegreerd, want het is een zijnstoestand die heel anders is dan waarin jullie nu verkeren. Volledige integratie is een toestand van evenwicht, vrede, helderheid, vreugde en een diepe alwetendheid dat alles precies is zoals het moet zijn. Wanneer je deze staat van afstemming hebt bereikt, zul je je daar heel goed van bewust zijn. Je hoeft niets te activeren, het is iets wat reeds in jullie codes is vastgelegd, een eenvoudige spirituele evolutionaire stap dat je continu probeert jezelf te openen voor het licht der waarheid.

Diegenen van jullie die twijfelen aan jullie rol, hoeven zich geen zorgen te maken over hoe het zal worden uitgespeeld. Wanneer ieder van jullie onze kracht gaat gebruiken, zal het de ontvouwing zijn van goddelijke implementatie en grote vastberadenheid. De strijd die jullie eens kenden zal snel naar de achtergrond verdwijnen en jullie ziel zal op de voorgrond treden. Wanneer dit gebeurt zullen jullie alle noodzakelijke elementen naar jullie toe trekken om jezelf in totale harmonische resonantie te brengen met de intentie en bedoeling van jullie ziel voor nieuwe creatie. Weet dat wanneer jullie jezelf afstemmen op alle aspecten van jullie geïntegreerde wezen, jullie in een ruimte zullen verkeren van spirituele volwassenheid en snelle manifestatie. Dit is een ruimte die jullie bewuste aandacht vereist maar die veel makkelijker in stand te houden is als je geïntegreerd bent.

Wij zijn leden van de galactische federatie van licht en wij houden toezicht op de ontwikkeling van velen van jullie. Weet dat wij elk aspect van jullie volledige integratie begeleiden en dat wij goed zijn voorbereid om jullie te helpen met alle aspecten van afstemming. Dit is een heel natuurlijk proces en voor ieder van jullie zal het natuurlijker overkomen dan jullie huidige zijnstoestand.

Wees je ervan bewust dat wanneer jullie beginnen te muteren, jullie ook fysiek zullen veranderen. Ga waar jullie naartoe geleid worden en blijf te allen tijde afgestemd op jullie energie. Dit zal een grote indicator zijn voor wat nodig is om het proces van opnieuw verbinden te voltooien. Het is mechanisch én  spiritueel van aard, want alle componenten zijn met elkaar verbonden. Laat je lichaam gebruiken wat het nodig heeft voor een gemakkelijke transitie.

Deze tijd in jullie levens is een bijzondere, een tijd waar jullie hard naartoe hebben gewerkt. Wij hebben over jullie gewaakt en jullie bijgestaan waar wij konden, maar het was aan jullie om dit proces te voltooien. Jullie hebben een heel moeilijke maar ook heilzame initiatie voltooid en wij zijn trots om met ieder van jullie verbonden te zijn. Jullie toegang naar kosmisch bewustzijn en jullie hereniging met jullie galactische afkomst is precies waarom jullie je hebben gehandhaafd. Nu hebben jullie je contracten vervuld en zijn jullie vrij om te creëren zoals jullie willen. Deel jullie gaven met velen en jullie zullen eeuwige gelukzaligheid en vreugde vinden in al jullie waakuren.

Wij zijn de Arcturiërs en wij vinden genot in onze rol van toezicht houden op jullie ascensieproces. Onze beschaving is de blauwdruk voor jullie nieuwe wereld en wij hebben ons met vreugde voorbereid om jullie te helpen jullie intenties van de hemel op aarde te verwerkelijken. Jullie hebben de kosmische wind nu in jullie zeilen en jullie zijn vrij om de eindeloze zeeën te bevaren. Gebruik de wind als jullie gids en jullie zullen altijd landen in de extase van jullie creaties. Vaar-wel en veel reisplezier.

Dank jullie, Arcturiërs

Terug naar pagina De Arcturiërs