Ivo van Vega: Macht over Anderen Versus Macht over Zichzelf Systemen

Ivo van Vega: Macht over Anderen Versus Macht over Zichzelf Systemen

Gechanneld door: Sharon Stewart – 8 Juni 2021

Twee systemen: Macht over Anderen (Draconisch) systeem, en Macht over Jezelf (Natuurlijk menselijk) systeem.

Sharon: Mensen met macht over zichzelf gaan met elkaar om als gelijken. Mensen met macht over zichzelf werken samen, respecteren elkaar en genieten van elkaars gezelschap.

Mensen met macht over anderen gaan met elkaar om als ongelijken. De een is inferieur, de ander superieur. Mensen met macht over anderen wedijveren in hun relaties om dominantie, respecteren elkaar niet hoewel ze zeggen dat ze dat wel doen, en ze vinden het niet prettig om met iemand om te gaan waarvan ze denken dat ze zich onder iemand moeten plaatsen om met iemand om te gaan of tegen wie ze zich moeten vernederen om met iemand om te gaan. Mensen met macht over anderen zien hun overheerser als iemand waar ze angstig omheen moeten lopen, of ze zien hun minderen als iemand die een lastpost is waar ze last van moeten hebben.

Mensen met macht over anderen zijn nep en liegen in hun relaties met zichzelf en anderen. Mensen met macht over anderen geven vaak gemengde boodschappen. Ik vind je leuk, ik vind je niet leuk, ik heb je nodig, ga niet bij me weg.

Authentieke mensen met macht over zichzelf waarderen het niet om met mensen met macht over anderen om te gaan, omdat ze weten dat ze een standpunt moeten innemen dat ze niet willen innemen om met hen te kunnen omgaan.

Authentieke mensen willen niet liegen in hun relaties. Zij kunnen dwars door de macht over anderen persoon heen zien en wat deze probeert uit te halen over hen. Vaak kwetst hun eerlijkheid de macht over anderen persoon.

Macht over anderen gedrag ziet eruit als:

– te veel praten, proberen een ander in een gesprek te betrekken, maar een muur van woorden op hem afvuren,

– de grenzen van anderen niet respecteren:

– jezelf zo superieur vinden dat al je vrienden je willen kennen,

– niet luisteren naar wat anderen van je vragen, omdat je probeert je zin te krijgen en hen te overheersen,

– denken dat hun grenzen niet voor jou gelden omdat je speciaal bent,

– ze hebben relaties die op leugens zijn gebouwd,

– inferieure macht over anderen mensen denken dat ze moeten smeken en kruipen om aandacht te krijgen, maar de authentieke persoon ziet het als de manipulatie die het werkelijk is,

– inferieure macht over anderen mensen zullen stalken, lastig vallen, en anderszins de authentieke persoon niet laten om hun werk te doen. Hun behoefte aan aandacht riekt naar energie vampieren,

– authentieke mensen houden er niet van als hun kont wordt gekust,

– superieure macht over anderen mensen denken dat ze rechten hebben die niemand anders heeft, waarom zou van hen verwacht worden dat ze zich aan de regels houden?

– er vanaf het begin vanuit gaan dat jullie beste vrienden zijn.

– de persoon al je intiemste gedachten en levensgebeurtenissen vertellen. Dit is vaak gênant voor de authentieke persoon omdat die nog niet op dat niveau met je wil omgaan of misschien wel helemaal nooit.

– gewoon aannemen dat je “in” bent zonder verder onderzoek naar je gedrag.

– het proces van persoonlijke onthulling overslaan omdat je nu “in” bent met de persoon door wie je geaccepteerd wilt worden.

– een ander niet accepteren omdat je weet dat zij dat willen.

– mensen naar jou laten raden. Ik raad niet over mensen. Als je niet duidelijk bent, ga dan spelletjes spelen met iemand anders.

– mensen met macht over anderen projecteren al hun pijn, schuld en woede op mensen. Ze geven anderen de schuld en verwijten hen dat ze niet zijn wat zij wilden of er niet voor hen zijn.

– superieure mensen met macht over anderen zijn erg controlerend.

– inferieure macht over anderen mensen worden graag gecontroleerd, omdat ze niet gewend zijn om voor zichzelf op te komen in het leven. Dit komt omdat ze gecontroleerd zijn.

– authentieke mensen worden liever gerespecteerd en hebben liever liefdevolle interacties met andere mensen dan dat ze genoegen nemen met vleierij. Daden zeggen meer dan woorden.

– onauthentieke macht over anderen mensen spelen spelletjes. gedachtespelletjes, fysieke spelletjes, en dan vragen ze zich af waarom ze zich leeg voelen.

– mensen met macht over anderen zijn vaak onbetrouwbaar. Ze komen niet over de brug in relaties, omdat ze alleen maar met zichzelf bezig zijn en met hun eigen behoeften, niet met die van anderen.

– mensen met macht over anderen zijn op zichzelf gericht en vervalsen relaties met anderen. Hun verborgen agenda van krijgen in plaats van relateren is een dunne vermomming.

– macht over zichzelf mensen vinden het niet prettig om een van beide posities in te nemen in een relatie, omdat het hen vaak herinnert aan het misbruik dat ze hebben meegemaakt toen ze jonger waren, of aan hun misbruikers. Met jou in relatie staan met de denkwijze van hun misbruiker is opnieuw traumatiserend voor de macht over zichzelf persoon. Ze beseffen dat dit een weg naar de hel is, en ze zullen het stoppen voor het uit de hand loopt.

– feit is dat elk van deze posities voelt als uit de hand lopen voor de macht over zichzelf authentieke persoon. Zij kunnen, zoals ik, een leven lang bezig zijn met het overwinnen van het macht over anderen systeem en het uitroeien ervan in zichzelf. Dus je herinnert hen eraan, en je pogingen om hen er terug in te trekken, worden niet op prijs gesteld.

– mensen met macht over anderen, of ze nu superieur of inferieur zijn, hebben verborgen agenda’s. Ze verbergen de reden waarom ze andere mensen benaderd hebben voor een relatie.

– mensen met macht over anderen lezen geen signalen van authentieke mensen. Dat komt omdat ze niet weten hoe ze zich eerlijk moeten verhouden in relaties en denken dat iedereen hetzelfde is als zij.

– wat een ander punt maakt: Denken dat iedereen hetzelfde is als jij is behoorlijk superieur.

– macht over anderen mensen positioneren zichzelf vaak als slachtoffers of daders, en de authentieke macht over zichzelf persoon als een redder of een slachtoffer.

– mensen met macht over zichzelf gaan assertief met het leven om.

– mensen met macht over anderen proberen te domineren en te manipuleren. Mensen met macht over zichzelf zijn het beu om steeds grenzen te moeten stellen en nee te moeten zeggen.

– mensen met macht over anderen gebruiken anderen voor ego bevrediging. Mensen met macht over zichzelf gebruiken geen mensen en willen zich tot anderen verhouden. Ze komen niet uit een leeg gat dat ze proberen op te vullen met de interactie van anderen met hen.

– macht over anderen mensen zijn een hoop werk om mee om te gaan. Ze maken hun leven en dat van anderen ingewikkelder omdat ze “verborgen” agenda’s hebben.

– mensen die authentiek zijn, zijn gemakkelijk om mee om te gaan omdat ze een agenda van samenwerking hebben, en er niet aan twijfelen dat samenwerken hun behoeften vervuld zal krijgen. Mensen die macht over anderen hebben vertellen anderen niet wat hun agenda’s zijn uit schaamte of schuldgevoel, maar ze verbergen agenda’s omdat ze dingen proberen te doen waarvan ze weten dat de persoon hen ervoor zou afwijzen. Dit maakt hen ook onbetrouwbaar.

– mensen met macht over anderen kunnen tot de ‘aardigste’ mensen op aarde behoren. Je zou er geen idee van hebben dat ze zo sluw zijn omdat ze het zo goed verbergen.

– mensen met macht over anderen proberen de baas te spelen door ongewenst advies te geven. Ze steken hun neus in jouw zaken, of je er nu om gevraagd hebt of niet. Dit is omdat zij zichzelf als superieur zien en zij zeker uw problemen kunnen oplossen terwijl u dat niet kunt.

– macht over anderen Mensen gedragen zich beledigd als je ze op hun donder geeft. Ze proberen te doen alsof ze niet wisten wat ze deden.

– macht over anderen mensen voelen zich volledig gerechtvaardigd om te doen wat ze doen. Ze zien het leven als tegen hen gericht, alles is klote, ik ben zo ongelukkig en het is de schuld van alle anderen, alle rechtvaardigingen. Deze mensen zijn eigenlijk slachtoffers met een slachtoffermentaliteit. Ze kunnen stelen rechtvaardigen omdat het leven van hen gestolen heeft, etc etc. Elk zwak excuus dat ze kunnen bedenken.

Dit zijn slechts enkele van de dingen die degenen die in het systeem van macht over anderen zitten, doen.

Ivo: Als jullie allemaal leren authentiek te zijn, zul je je niet meer afvragen waarom je geboren bent – je zult met een doel geboren worden.

Je hoeft je niet meer af te vragen wie je zielsverwant is – je zult het van jongs af aan weten.

Je hoeft je niet meer af te vragen wat je verleden is – je zult je verleden kennen.

Je hoeft je niet meer af te vragen hoe je met anderen uit je verleden kunt communiceren – want je zult het kunnen.

Er zullen geen channelaars meer zijn – iedereen zal een channeler zijn.

Er zal geen verwarring meer zijn – want iedereen zal telepathisch zijn.

Jullie wisselvallige benadering van het omgaan met andere mensen op deze planeet zal stoppen. Het is omdat jullie niet telepathisch zijn dat jullie anderen niet begrijpen en misschien de pijn waarin zij leven.

Jullie zullen ophouden te leven in een systeem dat vereist dat jullie je emoties afsluiten.

Jullie zullen ophouden te leven in een systeem waar jullie aangemoedigd worden om jezelf macht te geven ten koste van anderen. Want dit is geen macht. Dit is angst.

Jullie zullen ophouden anderen te vrezen en ophouden jezelf te vrezen.

Jullie zullen vrijer worden om eerlijk te zijn en te begrijpen dat dit de aard van jullie werkelijkheid is.

Jullie zullen anderen van dienst zijn, want als iedereen dat doet, zullen jullie niet meer bang zijn voor wat je buurman doet.

Sharon: Ik kan me daarmee in verband brengen. Bang zijn voor wat mijn buren aan het doen zijn. Gisteravond werd ik uitgescholden omdat ik mijn vuilnisbak dichter bij het appartement van mijn vriend had gezet. Het is niet eens dichtbij. Blijkbaar doe ik het om zijn ruimte te verpesten. Hij wil dat ik hem terugzet voor mijn voordeur. Alsof… Als hij het omver gegooid bij zijn voordeur vindt, kan hij zeggen dat hij het persoonlijk opvat, maar waar het nu is, is gewoon in een neutrale ruimte. Ik denk dat hij een tekort aan drugs had en een shot nodig had.

Ivo: Dit zal allemaal stoppen en jullie zullen allemaal leren met elkaar om te gaan.

Sharon: Sommigen van ons weten al hoe ze met elkaar moeten omgaan. Ik neem het mensen kwalijk dat ze me in de positie van hun redder en slachtoffer plaatsen. Ze kunnen zien dat ik geen dader ben, dus denken ze dat ik er moet zijn om misbruik van te maken. Achteraf komen ze erachter dat ze het mis hadden.

Ik vind het mooi wat iemand zei, jij of Sigrid,

Ivo: Als je wist dat alles wat je buurman doet jou ten goede komt, zou je veel beter met elkaar kunnen opschieten, nietwaar? Dit is een systeem waarin iedereen werkt voor het grotere goed.

Wat de channelings betreft, het formulier ligt er tot volgende zondag uit. Dan is het weer open en kun je weer bestellen en betalen. Als je me een e-mail stuurt, krijg je de link voor het formulier. Ik accepteer geen communicatie op een andere manier. Het kan me niet schelen of je mijn e-mailadressen hebt. Gebruik het formulier. Als het er niet is, is dat omdat ik geen bestellingen aanneem. Dank u.

Vertaling: Martien

Terug naar pagina Diverse Berichten