De Arcturiërs, Het Bereiken van Jullie Volgende Bestaansniveau, Deel 3

Het Bereiken van Jullie Volgende Bestaansniveau, Deel 3

De Arcturiërs via Frank Hoogerbeets
vertaald uit het Engels

16 Mei 2007

Geliefde broeders en zusters, naarmate de instroming van energieën vanuit de Centrale Zon van jullie Melkweg doorgaat jullie geleidelijk aan te verheffen naar jullie nieuwe vijfdimensionale staat van zijn – en niets kan deze energiestroom tegenhouden die al het leven op jullie planeet doordringt – ervaren jullie allemaal de gevolgen van deze hogere frequenties in jullie dagelijkse leven. Wij willen jullie opnieuw duidelijk maken dat dit een heel bijzonder moment is in de geschiedenis van jullie Aardse wereld, en jullie hebben er allemaal voor gekozen om nu hier te zijn, ongeacht hoe makkelijk of moeilijk jullie persoonlijke omstandigheden zijn.

Vandaag willen wij het met jullie hebben over energiepatronen die bestaan tussen menselijke relaties. Sommige raken nu, tijdens de wording van jullie vijfdimensionale staat van zijn, ‘verouderd’. Elke dag merken jullie dat jullie driedimensionale manieren van leven steeds moeilijker in stand te houden zijn en het is niet altijd even duidelijk waarom relaties die jullie zo prettig vonden, niet langer lijken te werken zoals ze dat in het verleden deden.

In jullie driedimensionale staat van ontwikkeling leerden jullie voornamelijk door fysieke ervaringen waarbij jullie je meestal niet bewust waren van jullie ‘onderstromen’ – energiepatronen uit vorige levens. Tot nu toe waren jullie tot op zekere hoogte in staat om die onderstromen te negeren, waarbij jullie je eigen illusie creëerden dat alles ‘goed’ was. En zelfs wanneer jullie soms deze ‘probleemstromen’ herkenden, verkozen jullie ze gewoon te negeren omdat jullie ze ongemakkelijk vonden, en ze niet beantwoordden aan jullie verwachtingen. Maar die tijden zijn voorbij, zoals velen van jullie al weten, omdat het jullie niet langer wordt toegestaan om die onderstromen te negeren. Ieder van jullie wordt beproefd om naar zijn of haar eigen energiepatronen te kijken totdat jullie jezelf voldoende in balans hebben gebracht. Als gevolg worden veel relaties, met je partner, je vriend of je collega, beëindigd omdat in het schoonmaakproces steeds meer energiepatronen naar boven komen die niet met elkaar overeenkomen.

Dus als je relatie voornamelijk is gebaseerd op illusie of de ‘verkeerde’ motivatie en niet langer het hoogste goed dient, zul je merken dat het niet langer functioneert, en de druk van binnenuit om los te laten zal elke dag groter worden, totdat je gehoor geeft aan de roep van je innerlijke Zelf om de noodzakelijke veranderingen in je leven aan te brengen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat sommigen van degenen die je liefhebt, je niet zullen vergezellen op jouw weg naar een vijfdimensionale manier van leven. Er zijn diegenen die, om verschillende redenen, een andere weg zullen gaan en het is belangrijk dat je hun keuze respecteert. Alles gebeurt volgens een Goddelijk Plan, en diegenen die je erg liefhebt, maar met wie je niet langer een duidelijke verbinding kunt maken, hebben de bestemming om op een andere manier en op een ander niveau dienstbaar te zijn. Dit geldt voor beide kanten; weet dat iedereen een voorbestemde plaats heeft in het grote plan van de Schepping en dat sommigen dienstbaar kunnen zijn op een manier die, op dit moment, jullie begrip te boven kan gaan.

Wij vragen ieder van jullie niets en niemand de schuld te geven; als je je hart al hebt geopend of op het punt staat je hart te openen, zul je je steeds ongemakkelijker voelen bij deze lagere emoties. In het proces van het beëindigen van relaties zul je merken dat je niet meer ‘alles kunt hebben’. Dit betekent dat wanneer sommige aspecten binnen een relatie ‘goed’ werken, meestal die welke je fysiek genot geven en waaraan velen van jullie in het verleden verslaafd zijn geweest, maar andere niet en er niet een wederzijds begrip bestaat op zielsniveau, de druk om los te laten met de dag groter wordt, totdat je het niet langer kunt negeren en het onder ogen moet zien om met je leven verder te kunnen gaan.

Wij weten dat het proces van uit elkaar gaan dat velen van jullie nu ervaren vergezeld gaat van sterke en pijnlijke emoties. Echter, wanneer je je richt op je innerlijke zelf en om innerlijke leiding en antwoorden vraagt waarom deze veranderingen in je leven plaatsvinden, zul je duidelijke antwoorden krijgen en de helderheid om te begrijpen waarom dit proces plaatsvindt. Uiteindelijk zul je herkennen dat het je eigen proces was van bevrijding van de vele driedimensionale beperkingen, en dat de beloningen de moeilijke situaties die je onder ogen moest zien, meer dan waard zijn.

Dus kop op, geliefden! Dit is een tijd van vreugde en feest. Dit is de tijd waarop jullie lang hebben gewacht, de bevrijding van jullie driedimensionale ketenen en de wedergeboorte van een nieuwe wereld waar alleen jullie aanwezigheid al voldoende is voor creativiteit, in plaats van zoveel moeite te moeten doen om te creëren wat jullie wensen. Een lange cyclus van gevangenschap, waarbij jullie je kruis moesten dragen, komt ten einde, en dit is een zeer vreugdevol moment voor iedere ziel om te ervaren op zijn lange reis door iedere progressieve evolutionaire cyclus.

Wij zijn de Arcturiërs en wij begeleiden jullie op jullie heilige reis.

Terug naar pagina De Arcturiërs