Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen

Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen

Gechanneld door: Sharon Stewart – 20 Juni 2021

Ivo: Wees altijd op je hoede voor ego. Ego is het deel van de ziel dat probeert onvrede te creëren.

Sharon: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt je gedrag onderzocht en je hebt de neiging te handelen op manieren waarmee je vertrouwd bent geraakt. Je kunt je reactie op dingen begrijpen, je kunt redelijk anticiperen hoe je op iets zult reageren, nietwaar?

Wat als je aan het eten was en iemand niesde in je bord? Je weet hoe je zou reageren, nietwaar? Laten we eerlijk zijn, dit is niet iets wat je echt zou willen dat je overkomt, maar we weten het, shit gebeurt soms.

Continue reading “Ivo van Vega: Het Gedrag van het Ego Begrijpen”

De Arcturiërs, De Arcturische Corridor

De Arcturische Corridor


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

11 september 2008

Geliefde Leden van het Planetaire Ascensie-team,

Gefeliciteerd! Jullie hebben het hogere frequentielicht ontvangen en geïntegreerd in jullie aardse voertuig en jullie persoonlijke chakra’s afgestemd op de planetaire chakra’s van Gaia. Om deze reden zijn wij, de Arcturiërs, naar jullie toegekomen om jullie eraan te herinneren aan het verbond dat jullie met ons hebben gesloten voordat jullie je huidige fysieke voertuig aannamen. Jullie waren in jullie hoger dimensionale Zelf in voorbereiding op jullie driedimensionale realiteit van jullie huidige aardse leven toen jullie ons, het Arcturische Collectieve Bewustzijn, aanriepen. Jullie wisten dat deze realiteit heel belangrijk zou zijn, want jullie gaven je vrijwillig op om leden te zijn van de “grondbemanning” van het Planetaire Ascensie-team.

Jullie waren je ervan bewust dat jullie huidige realiteit een grote kans bood voor de verruiming van jullie bewustzijn, maar jullie wisten ook dat jullie heel gemakkelijk konden verdwalen in de illusies van de derde dimensie en de belofte van jullie Ziel konden vergeten. Daarom vroegen jullie ons contact met jullie te maken zodra jullie onze roep konden ontvangen om jullie te herinneren aan jullie verbond. Omdat jullie je bewustzijn zozeer hebben verruimd, kunnen wij nu contact met jullie maken. Toen wij contact met jullie hadden voor jullie huidige leven beloofden jullie onze communicaties te delen met zoveel mogelijk mensen. Wij willen jullie laten weten dat wij dankbaar zijn dat wij met anderen kunnen communiceren via jullie, en wij staan volledig achter jullie, en zijn ook in jullie.

Continue reading “De Arcturiërs, De Arcturische Corridor”

Ancient Awakenings, “Dit gebeurt allemaal in de illusie”

“Dit gebeurt allemaal in de illusie”

KaRa ( Pleiadische Afgezant) gechanneld door James McConnell   

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 1 augustus 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Ik kom in deze tijd om jullie mee te nemen, mee te nemen door deze lange periode van duisternis. Want inderdaad, je hebt de storm door deze donkere tijden doorstaan, leven na leven na leven.

Jullie bevinden je nu aan het einde van de donkere tijden. Ook al lijkt het voor velen van jullie nogal donker als je naar de illusie kijkt, en soms vergeet je dat het een illusie is. Je vergeet dat het een show is. Een drama dat zich voor je afspeelt. En hoe meer je de waarnemer kunt zijn en getuige kunt zijn van alles wat er gebeurt als een show, als een film, als een toneelstuk dat wordt opgevoerd en in veel gevallen nagespeeld, des te beter.

Je hebt dit eerder meegemaakt, je herinner je het alleen niet meer. Maar dat komt terug. En de momenten waarop je een gevoel hebt, een gevoel dat alles niet klopt. Dat niet alles is zoals het er uit ziet. Op dat moment herinner je je het weer. Je herinner je je tijd in andere systemen, andere Melkwegstelsels, andere planeten, op de schepen. Je herinner je het diep in jezelf en het triggert het ontwaken in je.

Continue reading “Ancient Awakenings, “Dit gebeurt allemaal in de illusie””

Jennifer Farley, Een schrijven van de Schepper, “Sta in alle Eerlijkheid”

Een Schrijven van de Schepper

Woensdag 18 augustus 2021 door Jennifer Farley,

ˮSta in alle Eerlijkheidˮ

Als je jezelf laat buigen of anderen toestaat je naar hun hand te zetten
door gesproken of onuitgesproken verwachtingen,
is dat een recept voor rampspoed en zelfhaat.
Blijf trouw aan wie je bent en wat je wilt van je aardse bestaan.
Sta in eerlijkheid, het is de ware weg naar wat je wilt bereiken.

Continue reading “Jennifer Farley, Een schrijven van de Schepper, “Sta in alle Eerlijkheid””

Ancient Awakenings, “Vele zullen de “Verbrijzeling ” van deze illusie zien”

“Vele zullen de “Verbrijzeling ” van deze illusie zien”

St Germain gechanneld door James McConnell   

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 25 juli 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain

Ik ben jullie Saint Germain. Ik kom op dit moment met een bericht.

Ja, we komen elke week met berichten voor jullie allemaal. Maar er zijn momenten waarop we met berichten komen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Of als je ze hebt gehoord, resoneerden ze niet met je. Deze boodschap is voor jullie allemaal die aan deze oproep deelnemen en voor iedereen die later met deze woorden resoneren. In vrede zijn is de boodschap. Eén zijn met jezelf. De liefde voelen die wij, allen die jullie begeleiden, jullie op dit moment liefde sturen, jullie vrede sturen, jullie rust sturen.

Want in deze ruwe tijden waarin alles naar de “hel” lijkt te gaan, zien en beseffen jullie dat het slechts een illusie is. Een illusie van duisternis. Een illusie van onrust. Een illusie van ontwrichting.

Continue reading “Ancient Awakenings, “Vele zullen de “Verbrijzeling ” van deze illusie zien””

De Arcturiërs, Hogerdimensionale Zelven

Hogerdimensionale Zelven


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

30 Oktober 2007

Hogerdimensionale Zelven

Wij, de Arcturiërs spreken nu tot jullie vanuit de achtste trilling. Op ons dichtheidsniveau bestaat er geen behoefte aan namen. Wij zijn onze planeet. Sommigen hebben ons de Planetaire Logos genoemd.

De zevende trilling is de Overziel, de achtste is de Planetaire Logos, de negende is de Solaire Elohim, de tiende/elfde is de Stellaire Elohim en de twaalfde trilling is de Bron. Maar eenmaal voorbij de zevende trilling van de Overziel vervagen en vermengen de dimensies zich in een grote kosmische dans.

De Overziel, die de laatste dimensie is die nog de beperkingen heeft van leven in vorm, is verantwoordelijk voor de vele Zielen in de dimensies/trillingen onder de zevende. De vele Zielen die leden zijn van een Overziel kunnen elk van de lagere dimensionale werelden, realiteiten, Melkwegen en planeten bewonen terwijl de Overziel dient als hun hogere dimensionale Ziel of Overziel. Op dezelfde manier overziet elk van deze Zielen zijn persoonlijke incarnaties in dimensies, Melkwegen en planeten.

Continue reading “De Arcturiërs, Hogerdimensionale Zelven”

De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf

De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf


De Hiërarchie via Frank Hoogerbeets

11 November 2008 (dit bericht is zeer actueel op dit moment)

Terwijl de Aarde omhoog beweegt op de spiraal van evolutie naar hogere frequentiebanden van het bestaan, veranderen geleidelijk aan jullie concepten van het leven en worden ze volwassener. Als je terugkijkt zie je een enorme verandering in hoe jullie in het verleden naar de wereld keken en hoe jullie er nu naar kijken. Het is met name jullie veranderende concept van dualiteit waar we het deze keer over willen hebben.

In het verleden wisten jullie niet beter dan dat er ‘goede’ en ‘slechte’ dingen in het leven waren en dienovereenkomstig gaven jullie vorm aan jullie leven; als je met iets goeds (of vertrouwds) te maken had opende je jezelf of omarmde je het zelfs, maar als je te maken kreeg met iets slechts (of vreemds), deinsde je terug en kregen emoties van angst de overhand. Deze concepten maakten deel uit van jullie afgelopen evolutionaire cyclus, en als kinderen van de Schepping moesten jullie je weg vinden in de lagere dichtheden door onderscheid te maken tussen goed en slecht, juist en onjuist, oordeel en niet-oordeel.

Continue reading “De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf”

Jenny Schiltz, Bericht van het Paardencollectief

Bericht van het Paardencollectief

door Jenny Schiltz  18 aug. 2021

Onlangs was ik bezig met het opruimen en helen van de aura’s van huisdieren die  aangemeld waren voor een Aurazuivering toen een groep paarden naar voren stapte, dat waren geen paarden voor de Aurazuivering. Het was eerder een weergave van het paardencollectief. Ze hadden een bericht mede te delen: 

“Er is grote instabiliteit in het veld. De mens heeft paarden gekooid en aangespannen in plaats van ze vrij te laten lopen, dit heeft invloed gehad op het werk van de paarden om te helpen met de kwantumvelden en de leylijnen.

(Ik werd herinnerd aan de olifanten. Zij hebben de leiding over het vrijhouden van leylijnen tijdens hun lange reizen en diep gerommel. Nu zijn ze echter gedegradeerd tot reservaten, wat hun werk dat eonen geleden is begonnen heeft belemmerd)

Continue reading “Jenny Schiltz, Bericht van het Paardencollectief”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “NATUUR-GEWELD”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “NATUUR-GEWELD”

5 november 2018 / Astrid

Lieve mensen,

het is verdrietig hoe het er momenteel aan toe gaat.

Zóveel Dierenleed, zóveel Mensenleed, wáár gaat dit naartoe?..

Overstromingen, Aardbevingen, Doden en Gewonden: wat wil dit zeggen?

De Aarde beeft onder het GEWELD wat haar wordt aangedaan.

Waarom wordt dit geen HALT toegeroepen??

Lieve mensen, er wórdt aan gewerkt.

De ogen gaan langzaam MAAR ZEKER OPEN: dit kàn niet meer.

Hier is geen Kruid meer tegen gewassen .. we moeten het via een Andere Route gaan proberen.

Continue reading “Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “NATUUR-GEWELD””

De Arcturiërs, Jullie Partnerschap met Gaia

Jullie Partnerschap met Gaia


ElliaEm van Arcturus via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

16 juni 2007

Geliefden, ik ben ElliaEm van Arcturus. Ik ben vandaag bij jullie om jullie eraan te herinneren dat afgescheidenheid niet meer bestaat. Dus zijn jullie één met ALLE multidimensionale niveaus van je ZELF. Daarom zijn er maar een paar momenten van meditatie nodig om mijn Essentie en de Essentie van de Arcturische Groepsgeest te voelen.in jullie Ziel, jullie bewustzijn, jullie aura, jullie fysieke lichaam, en in het fysieke lichaam van Gaia.

ALLES is ÉÉN. Daarom is het “tijd” om je Begeertelichaam te trainen voor zijn nieuwe doel. Het oude doel van Begeerte was je te helpen in het bereiken van wat, waar en wie je wilde. Vertel Begeerte alsjeblieft dat hij een nieuw doel heeft gekregen. Het doel van Begeerte NU is te herinneren “IK BEN Alles, Overal, en Iedereen, want IK BEN “Het Hart en het Zaad van de Kristallen Matrix”.

Continue reading “De Arcturiërs, Jullie Partnerschap met Gaia”

Ancient Awakenings, “Velen zullen uit hun slaap worden wakker geschud”

Velen zullen uit hun slaap worden wakker geschud”

Sananda gechanneld door James McConnell   

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 18 juli 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda

Ik ben Sananda. Ik ben hier op dit moment. In deze zeer geschikte tijd zal ik eraan toevoegen, terwijl de dingen snel veranderen, zowel intern als extern in alles wat jullie in je leven gaan begrijpen, terwijl de dingen steeds meer naar de oppervlakte komen.

Er is gezegd dat degenen in de schaduw niet in het licht kunnen staan, dus komen ze uit de schaduw en laten ze zich zien voor wat ze zijn. Wat ze vertegenwoordigen, aangezien ze geen liefde en licht vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen angst en duisternis in een poging het onbekende vast te houden. Jullie liever in het onbekende houden. In de schaduw van jezelf houden. Maar niet voor lang. Want het is voorbestemd dat het Licht zal zegevieren. En het Licht, inderdaad, heeft de overhand. Het zijn alleen die kleine hoeken van duisternis die nog over zijn.     

Want grotendeels is het collectieve bewustzijn van de mens nu verlicht. Niet iedereen natuurlijk. Maar de meerderheid van de bevolking van deze wereld, van deze planeet, bevindt zich nu in het Licht. Het is slechts een klein percentage dat blijft proberen de controle over de meerderheid van de bevolking van de planeet te behouden, maar niet voor veel langer. Want een geweldige aankondiging staat op het punt naar buiten te komen. Je hebt dit eerder gehoord en om verschillende redenen is het ingeperkt, tegengehouden, uitgesteld. Maar nu niet lang meer.

Continue reading “Ancient Awakenings, “Velen zullen uit hun slaap worden wakker geschud””