Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “NATUUR-GEWELD”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers, met als Thema: “NATUUR-GEWELD”

5 november 2018 / Astrid

Lieve mensen,

het is verdrietig hoe het er momenteel aan toe gaat.

Zóveel Dierenleed, zóveel Mensenleed, wáár gaat dit naartoe?..

Overstromingen, Aardbevingen, Doden en Gewonden: wat wil dit zeggen?

De Aarde beeft onder het GEWELD wat haar wordt aangedaan.

Waarom wordt dit geen HALT toegeroepen??

Lieve mensen, er wórdt aan gewerkt.

De ogen gaan langzaam MAAR ZEKER OPEN: dit kàn niet meer.

Hier is geen Kruid meer tegen gewassen .. we moeten het via een Andere Route gaan proberen.

EEN ANDERE ROUTE.

En dàn?

Wàt houdt dat ín??

Een resetten van alles wat ONHOUDBAAR is geworden.

Met andere Woorden een Herzien van alles wat NIET MEER door de Beugel kan.

Mensen staan óp, mensen met Inzichten die verhelderend werken, die Licht geven in deze Duisternis, die een Weg banen waardoor er weer Lucht en Ruimte komt.

Duurt dat lang dan?..

Ja.

Héél lang.

Want er is zó onnoemelijk veel SCHADE aangericht dat het bijna onbegonnen Werk lijkt.

MAAR HET ÍS GÉÉN ONBEGONNEN WERK WANT MÍJN ZEGEN RUST EROP.

Dat houdt ín dat IK ALTIJD over ALLES WÁÁK.

Ik (bege)leid mensen, óók in hun Ingevingen.

En ook al moeten zij NIETS van GOD hebben tòch BÈN IK er voor ze, ongemerkt.

Want Ik ben níet GEK.

ÍK BEPAAL en NÍET de MENSHEID want ÍK heb het Overzicht!

HET GAAT VÈR MAAR TÓT ZOVER en dàn ben Ik er zat van.

Dàn wordt er ingegrepen, van MIJN KANT dan, en zoek IK Uitwegen en die reiken vèr.

Voor MIJ zijn àlle mensen inzetbaar als het moet zijn.

Vergéét dat NÍET lieve mensen, vergéét dat NIET!

Dus óók de “slechte” mensen, mensen die het Goede Leven willen “afbreken”.

En daar zíjn er genoeg van zoals wij allen weten…

Maar tegen MIJ kan niemand óp want IK ben de VERTEGENWOORDIGER van dit alles en daar zal Ik voor zórgen!

IK BEPAAL de In ’s en Out ’s  zullen we maar zeggen.

Zodat de Schade “BEPERKT” blijft.

En met beperkt bedoel Ik: zover het kan zíjn.

Wat wij met z’n Allen kunnen dragen.

IK doe hier niet moeilijk over.

Het zijn de mensen, de onwillige mensen die MIJ proberen onderuit te halen.

Maar GOD is de ALMACHT en zolang het Goede óók nog op Aarde is zullen zij het Heft van Overwinning NÓÓIT in Handen krijgen!

IK BEN níet gek.

Ik ben GOD die Hemel en Aarde geschapen heeft en hier valt NIETS tegenin te brengen!!

Het Lot van de Aarde IS BEPAALD.

Dat houdt ín dat IK WEET wanneer het een aflopende Zaak is: geen MENS heeft hier Zicht op.

De OORDELEN, de KRETEN die de mensen slaken, het is allemaal Doemdenken omdat de Waarheid voor de MENS níet zichtbaar is..

En nóóit zal wórden overigens..

Dus HÓU uw Gemak.

Ik grijp ín wanneer dit NODIG is en díe Waarheid zal dan ogenblikkelijk ZICHTBAAR ZIJN voor héél de Mensheid!

Dus géén Angsten meer, al ís dit zó naar: er kómt een EINDE aan als de Tijd RIJP is..

Zo is het altijd al gewéést en zo zal het óók blíjven..

Want het Einde der Tijden bepaal ÍK.. en NIEMAND ANDERS..

IK zíe dat wij nog ruimschoots vooruit kunnen.

De leermeesters staan gereed om u te ondersteunen in uw Angst en Woede die zeer terecht is, gelóóf Mij..

Maar géén REDEN is om uw Hoofd nu maar direct te laten hangen..

ÍK BEN BAAS en NIEMAND ANDERS.

ZÓ IS HET BEPAALD EN ZO ZAL HET ALTIJD BLÍJVEN.

Zet uw Angsten terzijde en leef dóór: de enige Remedie om dit te boven te komen.

Het is volbracht als ÍK het zèg: pas dàn gaan de Poorten des Onheils open en wordt het overtollig “Afval” afgevoerd naar een Plek waar het géén Kwaad meer kan.

Waarom zèg Ik u dit?

Omdat ú Rust moet vinden; omdat ú moet leren gelóven in Míjn Woorden die Ik u

niet voor niets geef.

U zult het gaan zíen: de Wereldorde zoals deze nú is opgebouwd houdt géén Stand en zal zéér spoedig voor úw Ogen verdwijnen!

Want als het klaar is is het klaar en kunnen we VREDE sluiten.

Vrede om te kunnen gaan bouwen aan deze gehavende maar ó zo liefdevolle Wereld die haar Weerga NÍET kènt.

GOD zegene u.

In Liefde verheven,

uw Vader in de Hemel.

05.11.18 13.20 uur – 13.58 uur

uit: “Openbaringen”.

https://bureaunurlaila.nl/home/

Gepost door wakkeremensen op 11:35:00

Terug naar pagina Diverse berichten