De Arcturiërs, Hogerdimensionale Zelven

Hogerdimensionale Zelven


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

30 Oktober 2007

Hogerdimensionale Zelven

Wij, de Arcturiërs spreken nu tot jullie vanuit de achtste trilling. Op ons dichtheidsniveau bestaat er geen behoefte aan namen. Wij zijn onze planeet. Sommigen hebben ons de Planetaire Logos genoemd.

De zevende trilling is de Overziel, de achtste is de Planetaire Logos, de negende is de Solaire Elohim, de tiende/elfde is de Stellaire Elohim en de twaalfde trilling is de Bron. Maar eenmaal voorbij de zevende trilling van de Overziel vervagen en vermengen de dimensies zich in een grote kosmische dans.

De Overziel, die de laatste dimensie is die nog de beperkingen heeft van leven in vorm, is verantwoordelijk voor de vele Zielen in de dimensies/trillingen onder de zevende. De vele Zielen die leden zijn van een Overziel kunnen elk van de lagere dimensionale werelden, realiteiten, Melkwegen en planeten bewonen terwijl de Overziel dient als hun hogere dimensionale Ziel of Overziel. Op dezelfde manier overziet elk van deze Zielen zijn persoonlijke incarnaties in dimensies, Melkwegen en planeten.

Verder lezen “De Arcturiërs, Hogerdimensionale Zelven”

De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf

De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf


De Hiërarchie via Frank Hoogerbeets

11 November 2008 (dit bericht is zeer actueel op dit moment)

Terwijl de Aarde omhoog beweegt op de spiraal van evolutie naar hogere frequentiebanden van het bestaan, veranderen geleidelijk aan jullie concepten van het leven en worden ze volwassener. Als je terugkijkt zie je een enorme verandering in hoe jullie in het verleden naar de wereld keken en hoe jullie er nu naar kijken. Het is met name jullie veranderende concept van dualiteit waar we het deze keer over willen hebben.

In het verleden wisten jullie niet beter dan dat er ‘goede’ en ‘slechte’ dingen in het leven waren en dienovereenkomstig gaven jullie vorm aan jullie leven; als je met iets goeds (of vertrouwds) te maken had opende je jezelf of omarmde je het zelfs, maar als je te maken kreeg met iets slechts (of vreemds), deinsde je terug en kregen emoties van angst de overhand. Deze concepten maakten deel uit van jullie afgelopen evolutionaire cyclus, en als kinderen van de Schepping moesten jullie je weg vinden in de lagere dichtheden door onderscheid te maken tussen goed en slecht, juist en onjuist, oordeel en niet-oordeel.

Verder lezen “De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf”