De Arcturiërs, Hogerdimensionale Zelven

Hogerdimensionale Zelven


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

30 Oktober 2007

Hogerdimensionale Zelven

Wij, de Arcturiërs spreken nu tot jullie vanuit de achtste trilling. Op ons dichtheidsniveau bestaat er geen behoefte aan namen. Wij zijn onze planeet. Sommigen hebben ons de Planetaire Logos genoemd.

De zevende trilling is de Overziel, de achtste is de Planetaire Logos, de negende is de Solaire Elohim, de tiende/elfde is de Stellaire Elohim en de twaalfde trilling is de Bron. Maar eenmaal voorbij de zevende trilling van de Overziel vervagen en vermengen de dimensies zich in een grote kosmische dans.

De Overziel, die de laatste dimensie is die nog de beperkingen heeft van leven in vorm, is verantwoordelijk voor de vele Zielen in de dimensies/trillingen onder de zevende. De vele Zielen die leden zijn van een Overziel kunnen elk van de lagere dimensionale werelden, realiteiten, Melkwegen en planeten bewonen terwijl de Overziel dient als hun hogere dimensionale Ziel of Overziel. Op dezelfde manier overziet elk van deze Zielen zijn persoonlijke incarnaties in dimensies, Melkwegen en planeten.

Jullie hebben dus een Ziel en jullie Ziel heeft een Overziel, en net zoals jullie Ziel zijn vele persoonlijke incarnaties overziet, waakt jullie Overziel over jullie vele Zielen. Als je je Ziel/ZELF kunt herinneren en ermee kunt communiceren tijdens je verblijf in een lichaam van vlees, kun je je bewust verenigen met je vele andere geïncarneerde vormen door je af te stemmen op je Ziel. Deze grote samenkomst van het ZELF kan plaatsvinden terwijl je nog steeds een fysieke vorm bewoont, direct na je dood, en/of tussen je incarnaties.

Als je geen herinnering hebt aan en verbinding hebt met je Ziel terwijl je in een fysieke vorm verblijft, zal je geloof in de Hemel en/of in de Hel bepalen wat je ervaring zal zijn na je dood. Als je eenmaal ontdekt dat je daadwerkelijk je lichaam hebt verlaten, kun je je openstellen voor mogelijkheden die ondenkbaar waren toen je nog beperkt werd door je driedimensionale denken.Als je overgaat naar de hogere dimensies, kijk je terug op je laatste leven om de lessen te begrijpen van die incarnatie. Op dat moment kun je kiezen of je dat leven als een permanente realiteit wilt blijven ervaren, of dat je het wilt verwijderen uit je groep van wisselende realiteiten.

Deze wisselende realiteiten worden vaak “vorige levens” genoemd. Echter, tijd zoals jullie die kennen, bestaat alleen in de derde dimensie. In de vierde dimensie is tijd heel kneedbaar, en in de vijfde dimensie en daarboven is tijd slechts het NU van het ENE. Daarom kennen jullie vanuit het gezichtspunt van jullie driedimensionale incarnatie alleen vroegere, huidige en toekomstige realiteiten. Omgekeerd, vanuit het gezichtspunt van jullie Ziel/ZELF ervaren jullie wisselende realiteiten die allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. Niettemin kunnen jullie vanuit dat gezichtspunt naar ieder driedimensionaal leven kijken om de stroom van diens tijdlijn te volgen.

Als een leven zo zwaar was dat je niet kon beseffen dat je het vermogen had om jezelf te zien vanuit het gezichtspunt van je Ziel, zou je opnieuw naar een leven kunnen gaan dat heel veel lijkt op het leven dat je zojuist had verlaten om te voltooien wat je had besloten te ervaren in die incarnatie. Op dat moment worden beide levens één realiteit, zoals een droom die niet is voltooid en waar je naar terugkeert als je weer in slaap valt.

Als je gedurende een incarnatie in staat bent om te communiceren met de wezens van je Ziel of Overziel in de hogere dimensies, kunnen deze frequenties van je totale ZELF dienen als gidsen voor je driedimensionale aardse voertuig. Deze hogerdimensionale communicatie zal je bewustzijn enorm verruimen omdat je gaat beseffen dat je totale essentie niet is beperkt tot één klein omhulsel van klei.

Onvoorwaardelijke Ascensie

Bij onvoorwaardelijke ascensie zal iedereen een vijfdimensionaal lichaam van licht aannemen ten tijde van planetaire ascensie. Zodra Zielen hun lichaam van klei hebben getransmuteerd tot een vijfdimensionaal lichaam van licht, zullen zij bepalen of die levensstroom zo’n frequentie van bewustzijn kan vasthouden. Als zij vinden dat zij dat niet kunnen omdat zij nog niet al hun drie- en vierdimensionale ervaringen hebben voltooid, kunnen zij naar een planeet gaan waar zij de ervaringen zullen hebben die voor hen noodzakelijk zijn om hun fysieke ervaringen van afscheiding en beperking te voltooien. Echter, als zij die beslissing eenmaal nemen zullen zij binnen de evolutie van die planeet moeten blijven totdat zij vinden dat zij al hun driedimensionale ervaringen hebben voltooid en zover zijn dat zij een vijfdimensionaal lichtlichaam kunnen aannemen.

Er is geen reden voor schuld of vergeving voor diegenen die hebben besloten terug te keren naar een driedimensionale vorm, behalve voor diegenen die nog steeds gehecht zijn aan een drie- en vierdimensionaal bewustzijn. Op het moment van ontwaken zullen deze mensen van grote waarde zijn op de plek van hun incarnatie, want zij zullen de gedenkwaardige gebeurtenis hebben ervaren van planetaire ascensie. Zodra zij zich hun ascensie kunnen herinneren zullen zij anderen kunnen vertellen over hun ervaring en dus enorm bijdragen aan de evolutie van die planeet.

Wij op Arcturus verwachten jullie terugkeer naar het lichtlichaam van jullie Multidimensionale ZELF. Wij houden onvoorwaardelijk van ieder van jullie en er is er niet één van jullie die wij hebben vergeten. Wij hebben de Vlam der Waarheid voor jullie levendig gehouden sinds de val van Atlantis in het Leeuw tijdperk en zijn nu hier om jullie te herinneren aan onze aanwezigheid op het moment dat jullie het Watermantijdperk binnengaan. Wij bieden onze dienst aan om jullie te helpen ons te herinneren en jullie Ziel/ZELF te herinneren.

Naarmate jullie de fotonengordel van de Waterman constellatie steeds verder binnengaan, zal jullie weer met een alarmerend hoog tempo steeds meer veranderen, wat door de grootste sceptici zal worden opgemerkt. Ook zullen telepathische vermogens steeds sterker worden omdat jullie via het internet berichten versturen zonder zichtbare aanwijzingen en jullie hoofdzakelijk moeten communiceren via elkaars bewustzijn. Het proces van communicatie met iemand heel ver weg en in een andere tijdzone zonder enige zichtbare signalen lijkt veel op het proces waardoor je zult communiceren met je Ziel en de vele aspecten van je Multidimensionale ZELF.

Velen van jullie zullen plotseling reacties of berichten ontvangen van onbekende wezens die niet van de aardse wereld zijn. Steeds meer van jullie zullen niet langer bang zijn voor deze berichten en ze steeds meer gaan accepteren en er blij om zijn. Wij, de Arcturiërs, luisteren altijd naar jullie roep. Alles wat jullie hoeven te doen om met ons te spreken is het gevoel volgen van onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in je ZELF.

Onze bijdrage aan deze Melkweg is dienen als de Poortwachters voor toegang van en naar de derde/vierde dimensie. Hierdoor zijn wij nu sterk aanwezig in jullie hogere bewustzijn opdat wij jullie kunnen helpen met jullie persoonlijke en planetaire transmutatie naar de vijfde dimensie. Wij presenteren nu aan jullie een visualisatie om jullie te helpen met jullie transformatie naar jullie vijfdimensionale en hogere lichtlichaam.

Jullie Lichtlichaam Visualiseren

Stel je voor hoe je lichaam van licht eruit zou kunnen zien. Zie via de verbeelding van je Derde Oog je natuurlijke emanatie van licht. Voel hoe dat licht tintelt en beweegt. Twijfel niet aan je innerlijke waarnemingen. Herinner wie je werkelijk bent.

Zie nu met de visie van je Derde Oog het lichtlichaam, dat de bron is van je lichtemanaties. Focus eerst op de handen van licht die je menselijke handen omgeven. Voel de gewichtloosheid van de handen van je lichtlichaam in vergelijking met je menselijke handen.

Voel hoe het energieveld net boven je menselijke handen elke beweging van je fysieke handen bepaalt. Draai je handen om en voel de handen van je lichtlichaam terwijl ze de palmen van je menselijke handen strelen om in je menselijke handen te integreren.

Geef de controle van je menselijke handen over aan de handen van je lichtlichaam en laat ze langzaam omhoog komen. Terwijl je handen omhoog komen zie je hun licht langs je armen omhoog gaan en rondcirkelen naar je hart. Breng je handen bij je (oog)Brauwchakra zodat je Derde Oog ze duidelijker kan zien. Voel hun uitstraling van licht op je gezicht.

Ervaar hoe dit licht naar je Kruinchakra gaat en vervolgens naar beneden in je Hartchakra. Voel door de verenigde energie van je hart en geest de uitbarsting van creativiteit in je Keelchakra.

Laat nu de handen van je lichtlichaam dalen en je hart aanraken. Visualiseer de uitbarsting van licht in je Hartchakra terwijl je dat aanraakt met je handen van licht en het hart van je lichtlichaam activeert.

Het hart van je lichtlichaam bevindt zich in en om je menselijke hart. Ja, je kunt zien dat de kleur van je lichtlichaam-hart net buiten je menselijke zicht valt. Het lijkt op groen, maar het is geen groen. Het is de kleur in het centrum van een lichtspectrum dat meerdere octaven boven het lichtspectrum van je menselijke zicht bestaat. Je lichtlichaam-hart lijkt groen omdat het resoneert met het centrum van het lichtspectrum. Door deze gecentreerdheid kan je lichtlichaam in Eenheidsbewustzijn leven.

Haal driemaal langzaam en diep adem om dit groene licht in te ademen en via je lichaam door te geven aan het lichaam van Gaia. Inhaleer het groene licht en exhaleer terwijl je eerst je Solar Plexus aanraakt, dan je Navelchakra en dan je Wortelchakra. Adem het licht nu via je benen door je voeten en in het planetaire lichaam van Gaia. Voel hoe jouw lichtlichaam één is met het lichtlichaam van Gaia.

Adem met je verruimde Eenheidsbewustzijn dit hogerdimensionale groen via je benen naar het lichaam van Gaia. Voel hoe je lichtlichaam EEN is met het lichtlichaam van de Aarde en hoe je bewustzijn EEN is met Gaia, het bewustzijn van de Aarde.

Violet geeft de hoogste trilling aan van het lichtspectrum en is de kleur van je Kruinchakra en je geopende Derde Oog. Stel je een violet licht voor dat anders is dan het violet op Aarde omdat het een aantal octaven erboven is.

Inhaler de hogere frequentie van dit violette licht via je Kruinchakra en exhaleer het via je Derde Oog naar je bewustzijn en aura. Zie hoe dit licht zich naar buiten projecteert en versmelt met het aura en het bewustzijn van Gaia.

Denk tijdens je dagelijkse bezigheden aan het hogere groen in je Hartchakra en ZIE het in de handen van je lichtlichaam. Voel hoe hun trilling één is met je lichtlichaam-hart. Besef dat je adem en aanraking je omgeving beïnvloedt.

Ervaar het land waarop je loopt, de lucht die je ademt. het water dat je drinkt of in baadt, en het vuur van de zon als een deel van het Eenheidsbewustzijn dat jouw lichtlichaam vermengt met het lichtlichaam van Gaia.

Op deze manier zul je beginnen je ZELF te ZIJN te midden van je aardse leven.

Geduld

Geliefden, tenslotte willen we jullie vertellen dat jullie Pad jullie naar de rand van een klif heeft gebracht, en jullie kunnen geen kant meer op. Jullie kunnen alleen met jullie gezicht naar de wind staan met de armen wijd om al het leven te omarmen. En wacht dan tot jullie worden meegevoerd naar het volgende niveau. Dit nieuwe niveau van het leven is nog steeds onzichtbaar voor jullie menselijke waarneming, maar als jullie je ontspannen en overgeven aan jullie Ziel, zal het zich geleidelijk aan openbaren, zoals het ochtendgloren door een mistige dageraad.

Aanvankelijk zal de bron van het licht vaag zijn door de mist en de dauw, maar als jullie vastberaden en geduldig blijven zal de zon de dauw verdampen en zal de mist zich naar het land terugtrekken. Op dat moment van helderheid zullen jullie je beslissingen nemen. Tot die tijd kunnen jullie alleen wachten met het visoen van jullie lichtlichaam in jullie geest en de waarheid van jullie ZELF in jullie hart.

Wees rustig, open en vooral OPRECHT. Houd de expressie van je ZELF niet tegen en volg niet het “moeten” van anderen. Zoek binnenin de zeer noodzakelijke rust waar jullie naar hunkeren terwijl je ook anderen helpt en hen je waarheid vertelt. Die handeling zal niet alleen in de wereld voortgaan, maar ook oude muren van zelfbescherming en angst neerhalen. Vertrouw erop dat je weet aan wie je moet vertellen en wat je moet vertellen. Open bij twijfel gewoon je mond en laat de waarheid naar buiten komen!

Oneindig, De Arcturiërs

Terug naar pagina De Arcturiërs