De Hiërarchie, De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf

De Energieën van Licht en Donker en Harmonie Vinden in Jezelf


De Hiërarchie via Frank Hoogerbeets

11 November 2008 (dit bericht is zeer actueel op dit moment)

Terwijl de Aarde omhoog beweegt op de spiraal van evolutie naar hogere frequentiebanden van het bestaan, veranderen geleidelijk aan jullie concepten van het leven en worden ze volwassener. Als je terugkijkt zie je een enorme verandering in hoe jullie in het verleden naar de wereld keken en hoe jullie er nu naar kijken. Het is met name jullie veranderende concept van dualiteit waar we het deze keer over willen hebben.

In het verleden wisten jullie niet beter dan dat er ‘goede’ en ‘slechte’ dingen in het leven waren en dienovereenkomstig gaven jullie vorm aan jullie leven; als je met iets goeds (of vertrouwds) te maken had opende je jezelf of omarmde je het zelfs, maar als je te maken kreeg met iets slechts (of vreemds), deinsde je terug en kregen emoties van angst de overhand. Deze concepten maakten deel uit van jullie afgelopen evolutionaire cyclus, en als kinderen van de Schepping moesten jullie je weg vinden in de lagere dichtheden door onderscheid te maken tussen goed en slecht, juist en onjuist, oordeel en niet-oordeel.

Echter, wij kunnen jullie verzekeren dat deze dagen voorbij zijn! Jullie zullen niet langer heen en weer worden geslingerd tussen de extremen van het lagere dichtheidsfrequentiespectrum tenzij jullie daar zelf voor kiezen. Jullie hoeven niet langer verwarring en onzekerheid te ervaren bij het maken van keuzes tenzij jullie dat willen ervaren. Dit komt doordat de mensheid als geheel en de planeet op weg zijn om een nieuw niveau van bewustzijn te bereiken waar goed of slecht eenvoudigweg niet bestaat. Op dit nieuwe niveau van bewustzijn zullen jullie keuzes maken in overeenstemming met de verlangens van jullie ziel, jullie Hogere Zelf, wat jullie zullen ervaren als het verlangen van jullie hart.

In het verleden konden jullie ook de verlangens van jullie hart voelen maar vaak negeerden jullie ze uit angst, wat leidde tot onzekerheid en een gebrek aan eigenwaarde waarbij jullie verstand de leiding kon overnemen als vervanging. Dit was de situatie waarbij de minister of raadgever regeerde in plaats van de koning of koningin. Maar het verstand was nooit in staat om de wijsheid van de koning te bevatten; jullie hart WEET terwijl jullie verstand kan analyseren en conclusies trekken. In het verleden waren jullie hart en verstand ook heel erg met elkaar in conflict waarbij vaak de stem van jullie hart het zwijgen werd opgelegd. Het maakte allemaal deel uit van het ervaren van de lagere driedimensionale wereld en al jullie ervaringen droegen enorm bij aan jullie inzichten en wijsheid.

Terwijl jullie voortgaan in de overgang naar een nieuw, hoger bewustzijn, hebben jullie het vaak over het omarmen van het Licht en het achterlaten van de duisternis. Afhankelijk van hoe je deze woorden interpreteert, kan het zowel bevrijding als beperking betekenen. Natuurlijk streeft ieder van jullie ernaar om het Licht te omarmen en hogere staten van bewustzijn te bereiken waar harmonie en overvloed heersen. Velen van jullie verlangen hevig naar de komst van deze nieuwe wereld en het is goed om een duidelijk beeld te hebben van hoe je wilt dat je realiteit eruit ziet.

Echter, in het proces kun je de delen van je wezen vergeten of niet willen zien die nog niet in harmonie zijn maar ernaar smachten om naar buiten te komen om ook van de nieuwe wereld te gaan genieten. ALS JE NIET TOESTAAT DAT DISHARMONIEUZE DELEN VAN JEZELF WORDEN GEHEELD, KUN JE GEEN NIEUWE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN BETREDEN.

Wij weten dat delen van jullie wezen die hevig op zoek zijn naar harmonie, verbonden zijn met miscreaties uit het verleden en dat het een pijnlijk proces is om ze onder ogen te zijn, maar het is een essentieel onderdeel van het overgangsproces en je moet toestaan dat deze delen van je wezen worden geheeld. Wij hebben vaak gezegd dat er niet zoiets bestaat als goed en slecht, en dit is waar voor elk aspect, elke wereld, elk universum dat ooit is gecreëerd of wordt gecreëerd. Je kunt geen goede of slechte dingen doen; je creëert slechts je eigen realiteit in overeenstemming met wat je wenst te ervaren. Dit maakt deel uit van je vrije keuze, zoals we eerder hebben uitgelegd. Echter, binnen de context van het vrij kiezen, is er het concept van wat wij noemen gepolariseerde intentie.

De hele Schepping is gebaseerd op de polariteit positief en negatief, mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, opwaarts en neerwaarts. Jullie zouden niet kunnen bestaan zonder de creatie van een neerwaartse spiraal, die de snelweg was die jullie namen vanuit de Bron naar gefragmenteerde, ‘kleinere’ vonken van goddelijkheid. Dit is wat wij noemen negatief gepolariseerde intentie, en er is niets negatief aan in de zin van goed of slecht. Het is gewoon een uitdrukking van intentie en doel, en zoals jullie weten heeft ALLES in de Schepping een doel, namelijk het bereiken van steeds hogere staten van bewustzijn. Maar om hogere staten van bewustzijn te kunnen bereiken moet een opwaartse spiraal worden gecreëerd door positief gepolariseerde intentie. Vanuit het grotere beeld van de Schepping moeten neerwaartse en opwaartse spiralen altijd in evenwicht zijn omdat alles in de Schepping er voortdurend naar streeft om in evenwicht en harmonie te zijn. Er kan dus geen neerwaartse beweging zijn zonder opwaartse beweging.

Als je de intentie hebt om de opwaartse spiraal van Ascensie te volgen, wat uiteindelijk de intentie zal zijn van elke goddelijke vonk, MOET worden afgerekend met ALLE delen van je wezen die NIET in harmonie zijn! Er is geen andere weg. Dit betekent dat je naar jezelf moet kijken, dat je eerlijk moet zijn naar jezelf en het belangrijkste van alles, DAT JE NIET BANG BENT VOOR JEZELF.

Duisternis is gewoon een andere uitdrukking van creatieve energie, net zoals Licht, en je kunt de donkere energieën in jezelf niet wegstoppen of onderdrukken aangezien ze in harmonie moeten worden gebracht met je lichtenergieën. Uiteindelijk zijn licht en donker twee gezichten van de Schepping; zij zijn geen vijanden. En als je hogere niveaus van het bestaan bereikt breng je deze twee aspecten van de schepping in jezelf in harmonie door beiden volledig te laten integreren en versmelten, wat zal leiden tot een metamorfose en wedergeboorte van je wezen.

Zolang delen van je wezen of in de wereld als een uitdrukking van de realiteit door jou gecreëerd niet in harmonie zijn, is er voor jou als een medeschepper werk te doen. Dus wat jullie bedoelen en door de spirituele gemeenschappen vaak is aangeduid met ‘van de duisternis naar het Licht gaan’, betekent alle aspecten van jezelf in harmonie brengen, niet de donkere delen van jezelf wegstoppen en vluchten voor confrontaties.

Als confrontaties zich voordoen is dat een indicatie dat de tijd is gekomen om disharmonieuze aspecten in evenwicht te brengen, of dat nu aspecten in jezelf zijn, in je familie of in je gemeenschap. Uiteindelijk zijn zij allemaal met elkaar verbonden en maken zij deel uit van wie jij bent.

Een ander aspect dat wij hier willen noemen dat nauw verbonden is met dit onderwerp en in grote mate deel uitmaakt van de oude manieren van jullie wereld, is het aspect van oordeel. In jullie verleden werd het als normaal beschouwd om iemands gedrag te veroordelen als het niet voldeed aan jullie standaard of om iemand anders te beschuldigen als jullie iets overkwam.

Jullie deden dit omdat jullie niet beseften dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en deel uitmaakt van wie jullie zijn, en dat door te oordelen jullie het in je leven aantrokken en zelfs werden wat jullie veroordeelden! “Je wordt wat je veroordeelt.” Dit is een universele wet want in werkelijkheid veroordeel je altijd jezelf waarmee je je eigen ongenoegen en gebrek aan eigenliefde en eigenwaarde tot uitdrukking brengt.

Het is een onevenwichtige, disharmonieuze staat van zijn dat vroeg of laat moet worden geheeld. Daarom trek je het aan in je leven. En met het versnellen van de frequenties die zich nu op Aarde manifesteren zul je vrijwel direct worden geconfronteerd met je eigen oordeelgedrag als dat nog steeds deel uitmaakt van je energiesysteem.

Wat jullie steeds meer gaan ervaren is het wegvallen van de oude wereld en oude gewoonten.

De meesten van jullie werd in de jeugd geleerd dat het scheppen van een succesvol, gelukkig en comfortabel leven en het vinden van genoegzaamheid het doel is om te bereiken. Nu komen jullie tot de ontdekking dat het niet de voldoening brengt waarop jullie hadden gehoopt.

Dit komt omdat de oude wereld zich in het geheel niet bezig hield met spirituele groei, maar alleen maar met het vergaren van materiële goederen en luxe en het vinden van genoegzaamheid in een zelfgecreëerde comfortzone waar je een zekere gemoedsrust kon vinden, achterover kon leunen en… niets doen.

Het is de reden waarom jullie financiële stelsel ineenstort omdat het was gecreëerd en werd gedreven door hebzucht, die geen plaats kan hebben in de realiteit die zich nu op Aarde manifesteert.

Wat jullie werkelijk zoeken is harmonie in jezelf. Het is wat jullie altijd hebben gezocht!

De staat van harmonie en liefde heeft niets te maken met zelfgenoegzaamheid en passiviteit. Nee, het betekent een actieve rol spelen in het ontwikkelen en onderhouden van een samenleving die voldoet aan de behoeften van allen, niet aan die van enkelen. Het betekent elkaar helpen middels opofferende dienstbaarheid gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde in plaats van je eigen weg gaan ten koste van anderen.

Dit zijn de grote veranderingen die jullie de komende jaren op Aarde zullen zien manifesteren. Je zult geen harmonie vinden door je te verbergen maar door volledig stralend, zelfgecentreerd te staan, en door te buigen voor en uitdrukking te geven aan de Wil van je Hogere Zelf.

Heeft je Ziel weer de volledige macht verkregen over zijn fysieke voertuig dan zul je de werkelijke JIJ ontdekken, of eigenlijk herontdekken en dat er nooit iets anders is geweest dan de werkelijke JIJ! Alle conflicten zullen uiteindelijk naar harmonie voeren.

Conflicten zijn slechts van elkaar vervreemde uitdrukkingen van de Ene die elkaar weer ontmoeten en naar manieren zoeken om een staat van harmonie te bereiken. Besef en herken je eenmaal de Ene in alles en iedereen, dan zul je niet langer de behoefte voelen om disharmonieuze gevoelens uit te drukken zoals ontevredenheid, jaloezie en haat.

Wij zijn blij te zien dat zo velen van jullie de weg uit het labyrint van dualiteit weten te vinden. Wat vandaag gebeurt is de vereniging van geslachten, van rassen, religies en culturen. En ook al is de overgang voor jullie misschien moeilijk en ongemakkelijk terwijl je in een fysieke lichaam verkeert, het is een kleine prijs om te betalen voor wat jullie voorstaat.

Wij zijn de Hiërarchie en wij verwachten jullie volledig stralend en de Liefde uitdrukkend die jullie in jullie dragen.

Wij zegenen jullie

Terug naar pagina Diverse Berichten