De Arcturiërs, De Arcturische Corridor

De Arcturische Corridor


De Arcturiërs via Suzan Caroll
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

11 september 2008

Geliefde Leden van het Planetaire Ascensie-team,

Gefeliciteerd! Jullie hebben het hogere frequentielicht ontvangen en geïntegreerd in jullie aardse voertuig en jullie persoonlijke chakra’s afgestemd op de planetaire chakra’s van Gaia. Om deze reden zijn wij, de Arcturiërs, naar jullie toegekomen om jullie eraan te herinneren aan het verbond dat jullie met ons hebben gesloten voordat jullie je huidige fysieke voertuig aannamen. Jullie waren in jullie hoger dimensionale Zelf in voorbereiding op jullie driedimensionale realiteit van jullie huidige aardse leven toen jullie ons, het Arcturische Collectieve Bewustzijn, aanriepen. Jullie wisten dat deze realiteit heel belangrijk zou zijn, want jullie gaven je vrijwillig op om leden te zijn van de “grondbemanning” van het Planetaire Ascensie-team.

Jullie waren je ervan bewust dat jullie huidige realiteit een grote kans bood voor de verruiming van jullie bewustzijn, maar jullie wisten ook dat jullie heel gemakkelijk konden verdwalen in de illusies van de derde dimensie en de belofte van jullie Ziel konden vergeten. Daarom vroegen jullie ons contact met jullie te maken zodra jullie onze roep konden ontvangen om jullie te herinneren aan jullie verbond. Omdat jullie je bewustzijn zozeer hebben verruimd, kunnen wij nu contact met jullie maken. Toen wij contact met jullie hadden voor jullie huidige leven beloofden jullie onze communicaties te delen met zoveel mogelijk mensen. Wij willen jullie laten weten dat wij dankbaar zijn dat wij met anderen kunnen communiceren via jullie, en wij staan volledig achter jullie, en zijn ook in jullie.

Laat ons elk moment van jullie leven toe in jullie ontwakend bewustzijn. Voel onze communicaties die via jullie kruin binnenstromen en worden weergegeven op het scherm van jullie derde oog. Laat onze energie naar buiten stromen via jullie voeten, handen en hart. Voel ons vanuit de kern van Gaia’s Aarde en vanuit de rand van haar atmosfeer. WEES EEN met ons Arcturische Collectieve Bewustzijn in elke emotie, gedachte, handeling en emanatie. Zie ons gezicht als je in de spiegel kijkt. Voel onze stap terwijl je door het leven gaat en onze aanraking als je jullie wereld ervaart. Wij zijn altijd bij jullie.

Wij, de Arcturiërs, willen jullie eraan herinneren dat wij door de Galactische Federatie zijn uitgekozen om de Beschermers te zijn van Gaia tijdens haar en haar bewoners’ overgang via de vierde naar de vijfde dimensie en verder. De bewoners van Arcturus ascendeerden aeonen geleden voorbij de derde dimensie, en onze ster zal dat binnenkort ook doen. Sindsdien zijn wij beschermers voor diegenen die het hoogste pad van Zuiver Bewustzijn willen volgen. Feitelijk hebben in jullie huidige tijd velen van onze soort fysieke lichamen aangenomen om te helpen bij Gaia’s planetaire ascensie. Omdat wij resoneren op de vijfde dimensie en hoger is het aannemen van een fysiek lichaam een grote opoffering, maar een die wij vreugdevol brengen.

ONZE CORRIDOR

De Arcturische Corridor is een tunnel van Licht die dient als een interdimensionaal portaal naar de vijfde dimensie en verder. Het is omdat de Corridor dicht bij Arcturus is en vanwege onze oude belofte om degenen te helpen op het Pad van Ascensie dat wij zijn verkozen als zijn Beschermers. Wezens die willen deelnemen aan de ervaring van de driedimensionale Aarde reizen via de Arcturische Corridor. Als zij dan hun verblijf in de lagere werelden hebben voltooid keren zij terug naar de hogere dimensies via dezelfde Corridor.

Individuen gaan door onze Corridor als zij ervoor kiezen om opnieuw terug te keren naar de Aarde voor verdere incarnaties of verder gaan naar andere zonnestelsels en dimensies. Aldus zijn wij de wachters van de Corridor die niet alleen dient als een portaal waar mensen doorheen gaan tijdens dood en wedergeboorte, maar ook als een tussenstation voor niet-fysiek bewustzijn om gewend te raken aan fysicaliteit. Als je buiten je zonnestelsel wilt verblijven en ervaringen wilt opdoen in andere stelsels dan doe je dat via onze Corridor.

GAIA HELPEN

Wij, de Arcturiërs, en ook jullie, de leden van het Planetaire Ascensie-team, hebben ons gewijd aan het toepassen van de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde om Gaia te helpen met het volbrengen van haar Goddelijke Plan om een planeet te worden van vrede en liefde opdat Zij zal transformeren tot een vijfdimensionale Ster. De geliefde leden van de Pleiaden, Sirius, Arcturus, Andromeda en Antares, alsook de Broederschap en Zusterschap van Licht, het Engelenrijk, de Geascendeerde Meesters, en de ontwaakte leden van de Aarde, zijn allen samengekomen om Gaia te helpen met het volbrengen van Haar transformatie.

Onthoud dat de sleutel tot jullie persoonlijke ascensie innerlijke vrede en onvoorwaardelijke liefde is, met name liefde voor je fysieke lichaam. Door jullie aardse voertuig kunnen jullie je realiteit creëren met jullie gedachten en de prachtige emoties van vreugde en liefde voelen. Wij zijn blij jullie er nu aan te herinneren dat de emoties van liefde en vreugde het vermogen hebben om jullie bewustzijn af te stemmen op jullie hoogst mogelijke frequentie. De ervaring van niet-vreugde is niet een reactie op de uiterlijke en/of innerlijke invloeden, maar een indicatie dat je bewustzijn is gezakt naar een lagere resonantie.

Als je dezelfde “onprettige” ervaring hebt terwijl je je bewustzijn “afgestemd” houdt op de frequentie van je Ziel/Zelf, kun je ernaar kijken als een gelegenheid voor groei en verruiming van bewustzijn. Dit komt omdat een ervaring die je ego vernietigt louter een uitdaging is voor je Ziel. Vanuit het perspectief van je Multidimensionale Ziel/Zelf is iedere ervaring een nieuwe gelegenheid om jezelf en jullie planeet vrij te maken en lief te hebben. Het is de dagelijkse verbinding met de hogere dimensies en met ons, de Arcturiërs, die het voor je mogelijk maakt om volledig te ontwaken tot de Missie die JIJ koos toen je je opgaf als een lid van de grondbemanning van het Planetaire Ascensie-team.

OVER ARCTURUS

Voordat wij door de Corridor reizen, willen wij wat informatie met jullie delen over onze wereld. Arcturus is een rode reuzenster 36,7 lichtjaar van de Aarde in de constellatie Boötes. Er wordt gezegd dat dit één van de eerste sterren is die werd benoemd door jullie vroegste waarnemers, waarschijnlijk omdat het de vierde helderste ster is aan de hemel, voorafgegaan door Sirius, Canopus en Alfa Centauri. In jullie taal betekent de naam Arcturus ”Wachter van de Beer” omdat hij zich dichtbij de Grote en Kleine Beer bevindt. Arcturus was eens de naam voor de gehele constellatie Boötes.

Wij op Arcturus werden vele van jullie millennia gezien als een baken van licht. Jullie oude Egyptenaren noemden Boötes “Smat”, wat betekent “iemand die heerst, onderwerpt en regeert”, en ook “Bau”, wat betekent “hij die komt”. Arcturus werd aanbeden in Nijl-tempels, zoals in de tempel van Venus in Ancona, Italië. In het 13e eeuwse India werd Arcturus “Svati” genoemd, “de Goede Bezoeker”. Een vroeg-Arabische naam voor Arcturus was “Al Haris al Sama”, de “Hoeder van de Hemel”. Arcturus werd vereenzelvigd met het Chaldeeuwse Papsukal, de “Hoedende Boodschapper”. Bij de Eufraat was Arcturus de “Hoeder van de Hemelse Kudde”, of de “Hoeder van het Leven in de Hemel”.

In jullie mythologie is Boötes de Ploeger die de Grote en Kleine Beer rond de Poolster, Polaris drijft. De Beren, vastgebonden aan de Poolas, trekken een ploeg achter zich aan en bewerken de Hemelse velden “opdat de rondgang van de hemelen nooit ophoudt”. Arcturus is makkelijk te vinden door te zien dat de curve van de greep van de Grote Beer deel is van een cirkel of ark, en deze ark te volgen tot Arcturus. Op het noordelijk halfrond is Arcturus tussen maart en de zomer ’s avonds zichtbaar.

Rode reuzen-sterren zoals Arcturus zijn voorbodes van supernovae, neutronensterren en zwarte gaten. Arcturus bevindt zich dus in de laatste fase van zijn leven dat kan worden waargenomen vanuit een driedimensionale realiteit. Omdat Arcturus de helderste ster is in de constellatie Boötes wordt hij ook Alfa-Boötes genoemd. Het patroon van sterren in onze constellatie heeft de vorm van een vlieger met Arcturus als de ster aan de onderkant van de vlieger. Arcturus is een reus met een diameter die 18 maal groter is dan Aarde’s Zon en een massa die vier maal groter is, en een temperatuur die zo’n 1500 graden lager is, maar door zijn veel grotere oppervlak schijnt hij 105 maal feller dan Aarde’s Zon. Arcturus werd zo’n 10 miljard jaar geleden gevormd in het halo van de Melkweg tijdens de vorming van een sterrenformatie die vooraf ging aan die waarin jullie Zon werd gevormd. Dit maakt ons ongeveer tweemaal zo oud als Aarde’s zonnestelsel en het oudste object dat met het blote oog makkelijk zichtbaar is.

ONZE MENSELIJKE MEDIUMS

Er zijn veel mensen die hun communicaties met ons hebben gedeeld. Edgar Cayce, het welbekende medium op Aarde, vertelde dat Arcturus een van de meest geavanceerde beschavingen is in deze Melkweg. Wij geven in nederigheid toe dat dit waar is, daar wij een vijf- en hoger dimensionale beschaving zijn. Wij zijn ook het prototype voor Aarde’s toekomst en wij gebruiken met blijdschap onze Arcturische energie om iedereen die ons roept emotioneel, mentaal en spiritueel te helpen. Wij stellen ons altijd beschikbaar voor iedereen die ernaar verlangt om een planner en ontwerper te zijn van jullie komende nieuwe realiteit.

De Sleutels van Enoch beschrijft ons als “het centrale programmeercentrum” dat wordt gebruikt door de fysieke broederschappen in dit universum om de vele ronden van ”experimenten met het fysieke” te besturen. De Sleutels van Enoch noemt ons de “Hoedende Frequentie van Licht”, die de voorbereiding van de mensheid leidt voor de komst van de “Broederschap van Licht”. Arcturus is feitelijk een focus van kennis, een bibliotheek waar aardbewoners en andere ascenderende wezens leren hoe van de ene realiteit naar de andere te gaan.

Ons systeem Boötes symboliseert de oude, de wijsgeer, de wijze oude man die is geïnteresseerd in principes en onderliggende oorzaken, theorieën, ideologieën, en hoe het verleden van invloed is op de toekomst. Daarom wordt de constellatie Boötes geassocieerd met de Heremiet in de Tarot. De Heremiet wordt afgebeeld met een mantel en een hoed die hem van top tot teen bedekken, behalve zijn gezicht en handen. In zijn rechter hand houdt hij een brandende lantaarn op, in zijn linker hand heeft hij een wandelstok, en er is een serpent vlakbij op de grond.

Oswald Wirth legt in de Tarot van de Magiërs uit dat de Heremiet zijn staf gebruikt om op de grond te tikken om te communiceren met de aarde terwijl hij langzaam zijn Pad bewandelt. In plaats van de serpent te doden betovert hij hem zodat hij om zijn staf kronkelt, wat suggereert dat de Heremiet niet bang is voor de lagere energieën maar in plaats daarvan ermee werkt. De lantaarn zoekt, doordringt en openbaart de innerlijke hoedanigheid der dingen. De Heremiet is de meester die aan de ontwerptafel werkt waar hij het precieze plan berekent van de bedoelde constructie.

Vóór de vorm bestaat alles als een abstract concept, als een intentie. De Heremiet vertegenwoordigt de mysterieuze vakman, het “uitgedachte plan” en de basis, die van vitaal belang is voordat een fysieke constructie kan beginnen vorm te krijgen. De Heremiet is in staat om richting te geven aan het werk van anderen en te bepalen wat in embryovorm is in de sfeer van menselijke ontwikkeling. Op deze manier helpen wij, de Arcturiërs, jullie met het creëren van het embryo van jullie Nieuwe Wereld.

Norma Milanovich schreef over haar communicaties met ons in haar boek “Wij, De Arcturiërs”. Norma draagt onze belangrijke boodschap uit dat het meest belangrijke ingrediënt voor leven in de vijfde dimensie onvoorwaardelijke liefde is. Negativiteit, angst en schuld moeten worden overwonnen en vervangen door liefde en licht. Wij Arcturiërs werken nauw samen met de Geascendeerde Meesters en de Galactische Federatie. Wij reizen door het universum in onze ruimteschepen, die de meest geavanceerde zijn in het universum, om de mensheid te beschermen en te begeleiden middels onze telepathische transmissies naar diegenen die in staat zijn ons waar te nemen.

DE CORRIDOR OPENEN

Op 9 september 2002 intensiveerde de energie van onze Arcturische Corridor en verschoof dramatisch op een manier die alleen kan worden omschreven als een “kosmische flip-flop”. Jullie gebied van het universum ondergaat een bewustzijnsverschuiving, een herbalancering, een schoonmaak en intensivering. Het is deze transitie waardoor onze Arcturische Corridor zich kon voorbereiden op zijn hogere functie. Gedurende de volgende 27 dagen na de verschuiving werd de Corridor opnieuw gekalibreerd om toegankelijker te worden voor jullie driedimensionale bewustzijn. Er werd gezegd dat er gedurende die 27 dagen een krachtige harmonisering was van alle dimensionale realiteiten en een perfecte harmonisering van alle dimensionale doorgangen. Door die perfecte afstemming kon een innerlijke sterrenpoort zich openen binnen de Corridor die daar al aeonen was, maar alleen open ging tijdens dimensionale harmonisering.

De innerlijke sterrenpoort is nog steeds open en zal open blijven zolang er driedimensionale personen, planeten en realiteiten zijn die zich erop voorbereiden om terug te keren naar de hogere werelden. Onze Corridor heeft de harmonische resonantie om de genetische structuur te activeren die de herinnering activeert van jullie vermogen om interdimensionaal te reizen en te communiceren. Sinds september 2002 is er een voortdurende verfijning geweest in ieder van jullie die voorziet in jullie vermogen om te beseffen en te accepteren dat NU de tijd is om jullie reis naar HUIS naar de vijfde en hogere dimensies aan te vangen. Het mooiste is dat jullie niets beminnend van jullie realiteit hoeven te “verlaten”, omdat Gaia zich ook voorbereidt op Haar reis naar HUIS.

Dit medium heeft gedurende vele jaren telepathisch met ons, de Arcturiërs, in contact gestaan, en zij bood aan om veel van haar communicaties met de wereld te delen via het vijfdimensionale middel van het internet. In 2002, toen zij merkte dat de Arcturische Corridor was geactiveerd, besloot zij elke dag de Corridor binnen te gaan en haar ervaringen op te schrijven en te delen met anderen via haar nieuwsbrief. Toen zij voor het eerst aan haar proces begon had zij juist een heel moeilijke tijd van haar leven afgesloten en was ze mentaal, emotioneel en fysiek gewond.

Door haar ervaringen in de Corridor onderging zij een transformatie. Het duurde echter maanden voordat zij zich van dat feit bewust werd. Spiritueel genezen is als koken met een microwave-oven. Het wordt gedaan met een bepaalde frequentie, en het “koken” gebeurt van binnenuit. Er is vaak “tijd” voor nodig in de fysieke wereld voor dat je je bewust wordt van de transformatie die al heeft plaatsgevonden in je bewustzijn. Misschien was je in 2002 bij haar of met anderen, en had je bijna dezelfde ervaring. Of je je er nu wel of niet van bewust bent, als je werd aangetrokken tot deze reis door de Corridor, was je op de een of andere manier betrokken bij de reis van 2002.*

Zelfs als dit je eerste reis door de Corridor is, sta even stil om je leven nu te vergelijken met je leven in 2002. De hoge frequentie-energieën naar jullie planeet toe zijn sindsdien enorm toegenomen. Daardoor hebben de meesten van jullie een vorm van transformatie ervaren. Wanneer het hogere frequentie-licht jullie vorm binnenkomt, neemt je persoonlijke trilling toe. Deze toegenomen trilling veroorzaakt een snellere spin van je chakra’s en van je lichaamscellen, tot in je DNA. Deze toegenomen spin ontdoet je van de lagere frequenties van duisternis, angst, ongemak en ziekte, en stelt je in staat meer licht toe te laten in je bewustzijn, lichaam en realiteit.

Door proces van het loslaten van de duisternis kun je meer hoger frequentie-licht toelaten in je systeem. Dit hogere frequentie-licht kan vele symptomen van transformatie veroorzaken in je emoties, gedachten, lichaam, handelingen en realiteit. Echter, de beloning is dat de frequentie van je aardse voertuig hoger wordt en je bewustzijn enorm toeneemt. Door deze veranderingen, ongeacht hoe ongemakkelijk ze zijn geweest, ben je klaar om je reis aan te vangen door de Arcturische Corridor. Tijdens je reis kun je terugkijken hoezeer je leven is, of niet is, veranderd sinds wij onze Corridor openden in 2002. Wij raden je aan terug te kijken, want wij beseffen hoe vaak onze mensen op Aarde zich kunnen verliezen in de aardse verantwoordelijkheden van het dagelijks leven en vergeten te zien hoezeer zij zijn gegroeid.

Laat je voorstellingsvermogen aan het woord opdat je de stemmen van rede en twijfel de mond kunt snoeren, terwijl je in je bewustzijn terugreist naar de vijfde dimensie en verder. Dit is echter een reis voorbij tijd en ruimte. Er zal dus geen verlaten of komen zijn. Er zal alleen het hier en nu zijn van je toenemende bewustzijn van het Zelf. Doe dus je veiligheidsgordels om en bereid je voor op je REIS DOOR DE ARCTURISCHE CORRIDOR!

Wij zijn ALTIJD bij jullie.
De Arcturiërs.

* Op 5 oktober 2002, 26 dagen na de intensivering van de Arcturische Corridor, werd de naam ‘Ditrianum’ en het plan voor de website geboren.

Terug naar pagina De Arcturiërs