De Arcturiërs, over Buitenaardse Realiteiten ( laatste artikel)

De Arcturiërs over Buitenaardse Realiteiten

(Dit is het LAATSTE artikel uit deze serie “Oude berichten” van de Arcturiërs.) Bedank voor jullie aandacht.

ontvangen door Frank Hoogerbeets

Vandaag willen wij het met jullie hebben over een voor het merendeel van de mensen heel heikel onderwerp, namelijk “buitenaardse realiteiten”. Sommigen van jullie zijn gevoelig genoeg om te herkennen dat buitenaardse realiteiten werkelijk bestaan, zoals dit medium en andere mediums door wie wij onze boodschappen sturen. Maar behalve die telepathische herkenning – het gevoelsmatige besef dat buitenaardsen jullie planeet bezoeken, zijn er ook mensen die zeggen dat ze openlijk – fysiek – contact hebben met wezens van andere werelden. Wij moeten helaas constateren dat tot op de dag van vandaag deze mensen door de massa niet serieus worden genomen en zelfs belachelijk worden gemaakt.

Continue reading “De Arcturiërs, over Buitenaardse Realiteiten ( laatste artikel)”

Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’

Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’


Ontvangen door Valerie Donner
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

4 maart 2008 (maar nog zeer actueel)

Gegroet, ik ben Mira.

Ik kom vandaag met jullie de vele veranderingen bespreken die op jullie planeet op dit ogenblik plaatsvinden. Wij zijn blij hoe goed jullie je aanpassen aan deze veranderingen want wij weten dat zij niet gemakkelijk zijn. Jullie wereld zoals jullie die hebben gekend, valt uiteen. Als jullie om je heen kijken is het duidelijk dat delen van jullie wereld aan stukken zijn. Zaken waarvan jullie dachten dat die voor altijd van jullie zouden zijn, verdwijnen uit jullie leven. Wat te doen wanneer dat wat voor jullie werkelijk leek er niet meer is?

Vanuit ons gezichtspunt zien wij een opheldering van energie en een hervorming. De oude woorden van het verleden worden niet meer gehoord. De oude manieren om dingen te zien verdwijnen voor jullie eigenlijke ogen. Het grootste deel van de mensheid is in een diepe staat van vermoeidheid. Zij hebben niet begrepen wat het leven werkelijk is. Zij hebben zich aan de helden van het verleden vastgeklampt en zien dat die voor hun ogen zijn gevallen nu nieuwe waarheden over hen worden geopenbaard.

Continue reading “Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’”

Ancient Awakenings, “Angst heeft geen plaats in de Hoger Dimensionale Frequenties”

 “Angst heeft geen plaats in de Hoger Dimensionale Frequenties”

Saint Germain gechanneld door James McConnell  

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 15 augustus 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain 

Ik ben jullie Saint Germain. Ik kom op dit moment om jullie te blijven helpen bij het kennen en begrijpen van alles wat er op de planeet gebeurt.

Niet alleen hier in dit land, de Verenigde Staten, maar over de hele planeet. Want wat hier in dit land gebeurt, in deze Verenigde Staten van Amerika, zal de loop van de geschiedenis over de hele planeet bepalen. Want wat hier gebeurt, zal overal gebeuren als vrijheid opnieuw heerst in dit land en over de hele planeet. Dit alles beweegt zich nu in die richting, om de Grote Omschakeling tot stand te brengen.

Continue reading “Ancient Awakenings, “Angst heeft geen plaats in de Hoger Dimensionale Frequenties””

Jenny Schiltz, De verborgen piramides activeren

De verborgen piramides activeren-Het is gedaan !

door Jenny Schiltz, 14 juli 2021

Mijn reis naar Mexico, met name het eiland Cozumel, was gewoonweg geweldig. Zodra we aankwamen voelde ik een verschuiving, een opening, het was alsof ik een adem uitademde waarvan ik niet eens wist dat ik hem vasthield.

Ik kon de landgeesten, de bewakers, de beschermers en de god en godinnen van het Maya-volk voelen. Onze eerste nacht in het appartement was vol met deze wezens die wachtten om verbinding te maken. Het was als een welkomstfeestje. Mijn dochter voelde iets en ze hoorde steeds voetstappen, dus ik moest een grens om haar kamer zetten zodat ze niet gestoord zou worden. Ze maakt steeds meer gebruik van haar eigen mogelijkheden, maar dit zou een beetje te veel geweest zijn.

Het was op die eerste nacht dat ik Ixchel ontmoette, een Maya-godin van de Maan, van het water, van het weven, van de medicijnen en van de bevallingen. Zij is de Moeder van alle Maya-goden en heerst over de cycli van leven en dood. Ze liet me zichzelf zien in al haar fasen, het meisje, de moeder, het oude vrouwtje. Er was ook een grote mannelijke godheid die me aan Zeus deed denken, maar het was een Maya-hemelgod genaamd Itzamna, waarvan ik later hoorde dat het de echtgenoot van Ixchel is. Hij stond op de achtergrond en keek woest.

Continue reading “Jenny Schiltz, De verborgen piramides activeren”