Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’

Mira van de Pleiadische Hoge Raad over ‘Slippunten’


Ontvangen door Valerie Donner
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

4 maart 2008 (maar nog zeer actueel)

Gegroet, ik ben Mira.

Ik kom vandaag met jullie de vele veranderingen bespreken die op jullie planeet op dit ogenblik plaatsvinden. Wij zijn blij hoe goed jullie je aanpassen aan deze veranderingen want wij weten dat zij niet gemakkelijk zijn. Jullie wereld zoals jullie die hebben gekend, valt uiteen. Als jullie om je heen kijken is het duidelijk dat delen van jullie wereld aan stukken zijn. Zaken waarvan jullie dachten dat die voor altijd van jullie zouden zijn, verdwijnen uit jullie leven. Wat te doen wanneer dat wat voor jullie werkelijk leek er niet meer is?

Vanuit ons gezichtspunt zien wij een opheldering van energie en een hervorming. De oude woorden van het verleden worden niet meer gehoord. De oude manieren om dingen te zien verdwijnen voor jullie eigenlijke ogen. Het grootste deel van de mensheid is in een diepe staat van vermoeidheid. Zij hebben niet begrepen wat het leven werkelijk is. Zij hebben zich aan de helden van het verleden vastgeklampt en zien dat die voor hun ogen zijn gevallen nu nieuwe waarheden over hen worden geopenbaard.

De financiële en materiële nadruk kan, zoals het nu gaat, tot narigheden leiden. Dit is wat wij een slippunt noemen. Slippunten ontstaan wanneer er behoefte is aan een nieuwe richting. Het is als een modderpoel die je dwingt er omheen te gaan. Je kunt het negeren maar je moet een andere route vinden. De Aarde staat nu talrijke slippunten te wachten.

De nieuwe regel van de dag zal aanpassing zijn. Iedereen zal zich moeten aanpassen aan wat er gebeurt door de slippunten in hun leven. Op een evoluerende planeet zoals van jullie, moet men flexibel en kneedbaar worden. Jullie moeten leren om in vindingrijkheid en creativiteit te leven. Jullie moeten rond de slippunten bewegen en rekening met elkaar houden als waarborg van jullie leven. Jullie zullen het belang gaan inzien van samenwerking en gemeenschapszin. De dagen van het verleden waar de buren elkaar niet kennen zullen voorbij zijn. Jullie zullen moeten helpen en samenwerken, niet concurreren. Jullie zullen gaan begrijpen wat de werkelijke waarden van het leven zijn.

Hoewel de tijd blijft versnellen zullen jullie merken dat het ook een hoogtepunt bereikt en dan weer een tijdje lijkt te vertragen. Dit is een punt van rust en jullie zullen het nodig hebben. Het komt overeen met de inademing en uitademing van een moeder die geboorte geeft terwijl zij wacht op de volgende barenswee.
Ja, het kan een pijnlijk proces zijn om door zulk een wedergeboorte te gaan. Groei is een proces en kan heel wat energie kosten, en tegelijkertijd is het zo waardevol om te zien wat daarna komt. Jullie zullen versteld staan van sommige wonderen van de wereld, die erop wachten door jullie verkend te worden.

Natuurlijk zijn wij nog steeds bezig met het helpen ontwaken van anderen door onze toenemende verschijningen in jullie hemel. De tijd komt snel naderbij dat wij voor jullie zichtbaar en beschikbaar zullen zijn als hulpbron, familie en vrienden. Jullie zullen ons toegankelijk en vriendelijker vinden dan sommige van jullie eigen, niet zo vriendschappelijke, aardse medebewoners.

Het is hoog tijd dat wij dingen in gang zetten voor onze reis samen. Spoedig zullen de vertragingen worden opgeheven en zullen jullie het leven veel plezieriger en interessanter vinden. Samenwerken zal verheffend en plezierig zijn. Wij hebben veel te leren samen aangezien wij op de dag wachten dat er een vrij ‘komen en gaan’ zal zijn.
Dit is een stellaire reis waarop wij ons bevinden. Wij kijken ernaar met humor en blijdschap. Wij zien dat jullie snel ontwaken en weten dat velen van jullie nauwelijks kunnen wachten tot het moment dat wij volledig contact hebben. Tot die tijd zullen wij met de aangewezen kanalen werken als voorbereiding op onze goddelijke hereniging.

De goddelijke tijdlijnen voegen samen. Mooie, nieuwe energieën komen tevoorschijn nu de mensheid uit zijn droomstaat begint te ontwaken. Dit zal het mogelijk maken om echt op de Aarde te leven op de manier zoals jullie altijd hebben gedroomd dat het zou zijn. Niets anders dan de verwezenlijking van het goddelijke plan is nu van belang. De goddelijke richtlijnen komen vanuit alle invalshoeken. In een oogwenk zullen jullie een nieuwe jij en een nieuwe wereld zien. Dit is zoals het zal zijn.

Jullie zijn als takken van een Boom van Licht die de Schepper uitzond om de wortels van een nieuwe wereld te vormen. De wortels groeien diep en de Lichten stralen helder. Wij zijn één met jullie in het vestigen van de mooie Nieuwe Aarde.

Ik ben Mira van de Pleiadische Hoge Raad

Terug naar pagina Diverse Berichten