Ancient Awakenings, “Het Licht zal altijd het duister Verlichten”

“Het Licht zal altijd het duister Verlichten”

De Bewaker van de Nieuwe Dispensatie

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 19 september 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

De Bewaker

Ik Ben de Bewaker van de Nieuwe Dispensatie.

De Bewakers zijn teruggekeerd. Teruggekeerd om weer boodschappen te brengen. Want ik zei enige tijd geleden tegen deze groep dat we een tijd weg zouden gaan. Maar we zouden terugkeren als de tijd gekomen was. Wanneer de vibraties een bepaald punt bereikten. Wanneer de dingen die jullie over de hele planeet worden getoond onthuld beginnen te worden, in termen van de waarheid die naar buiten komt. En die tijd is nu aangebroken.

Ik kom hier om bij jullie te zijn om deze NIEUWE DISPENSATIE in te luiden. Om deze nieuwe Gouden Eeuw van Gaia in te luiden. Dat is mijn missie. Om bij jullie te blijven gedurende dit hele proces. En ik en mijn broeders en zusters zullen bij jullie zijn gedurende dit proces, voor de rest van deze weg.

Want het is tijd. Het is tijd dat jullie het hoogste niveau van zijn in jezelf zullen vinden. De beloften die lang geleden aan jullie werden gedaan waarover Sananda heeft gesproken. Deze beloften worden nu geopenbaard en worden vervuld.

Want jullie zijn niet naar hier gekomen om getuige te zijn van de overname van de wereld in termen van een Nieuwe Wereld Orde. Daar kwamen jullie niet voor. Jullie zouden je niet vrijwillig aangemeld hebben om daar deel van uit te maken. Maar jullie hebben je wel vrijwillig aangemeld om deel uit te maken van de nieuwe expressie die deze Nieuwe Wereldorde zou tegenhouden.

Want de Nieuwe Wereldorde kan niet, en zal niet gebeuren. Het is niet mogelijk. Want duisternis kan niet blijven heersen terwijl het licht blijft binnenstromen. Het is niet mogelijk. Terwijl de energieën blijven stijgen, terwijl de trillingen blijven stijgen, en het daaruit voortvloeiende bewustzijn, dan kunnen degenen met een lagere trilling en een lager bewustzijn niet blijven bestaan. Dat is niet mogelijk.

Jullie moeten dus begrijpen dat alles, alles wat jullie hebben gehoord, waarvan jullie is verteld dat het zou volgen, zou gebeuren, nu aan het gebeuren is terwijl ik tot jullie spreek. Ja, het is waar, het is soms moeilijk om het licht te zien, want jullie zoeken door verschillende lagen van duisternis om dat licht te vinden. Maar het licht is er hoe dan ook. En het licht zal altijd het duister verlichten. Het kan niet andersom.

Dus blijf vertrouwen mijn broeders en zusters. Blijf niet alleen op het plan vertrouwen, want het plan is onbreekbaar, het plan is onmiskenbaar, maar vertrouw op jezelf. Want jullie zijn allemaal een deel van dit grote plan. En dit grote plan kan niet plaatsvinden zonder jullie, zonder jullie, de Lichtwerkers. En, nog belangrijker, jullie, de Lichtstrijders. Degenen die het licht dragen. Het niet alleen vasthouden, het niet alleen nu verankeren, maar het dragen, het verspreiden, het naar de uithoeken van de planeet brengen. Jullie doen dat allemaal. Jullie zijn in de miljoenen die dat doen.

Ja, deze groep waar ik nu tegen maakt er deel van uit, een groot deel. Maar het is zeker niet het geheel. Er zijn vele groepen, vele individuen die naar voren komen, die ontwaakt zijn, en vele anderen die nog zullen ontwaken.

Want het is voorbestemd voor deze tijd, voor deze periode, om het licht te openbaren, de waarheid te openbaren aan de hele mensheid. En allen die klaar zijn om het te horen, die de oren hebben om te horen en de ogen om te zien zullen in staat zijn om te blijven en er deel van uit te maken. Degenen die er niet klaar voor zijn zullen worden ondergebracht op de manier waarop zij ondergebracht moeten worden, om hun persoonlijke reis te blijven volgen, wat die ook moge zijn.

Jij hebt jouw reis. Je kunt de reis van iemand anders niet beïnvloeden, tenzij ze er zelf om vragen. Tenzij hun Hoger Zelf de deur voor hen heeft geopend om je te horen.

We hoorden eerder de term veranderen. Jullie zijn hier niet om iemand tot iets te veranderen. Maar jullie zijn hier om gidsen te zijn. De gidsen die hun armen zullen openen voor een ander die bereid is om hun armen voor jullie te openen.

Dat is waar het bij hoger bewustzijn om gaat. Uitreiken naar je broeders en zusters wanneer zij naar jou uitreiken.

Ik ben de Bewaker van de Nieuwe Dispensatie. De Nieuwe Dispensatie die er aankomt, zelfs nu terwijl we spreken. En in veel opzichten is het al gearriveerd, alleen zien we het nog niet, nog niet volledig. Maar ik beloof jullie, in de komende tijden, in de korte tijd die voor ons ligt, zullen jullie zoveel meer gaan zien, voelen en weten.

Wanneer jullie deze verschillende synchroniciteiten ervaren die gebeuren, maak je dan klaar, want ze zullen vertienvoudigen, omdat jullie er klaar voor zijn. Jullie hebben je geacclimatiseerd aan deze energieën. Jullie hebben je voorbereid om diegenen te zijn en DE ENE, om naar voren te komen en de waarheid te verspreiden wanneer er om gevraagd wordt.

Mijn vrede en liefde zij met jullie allen. En ik zal hier nu steeds meer zijn, net als mijn broeders en zuster. Wij, de Bewakers. De Bewakers van niet alleen deze planeet, maar de Bewakers van het zonnestelsel en de Melkweg voorbij dit zonnestelsel, en de melkwegstelsels daarachter.

Wij zijn oud in termen van bewustzijn. Wij waken al heel, heel lang over jullie, en zullen over ieder van jullie blijven waken, samen met de gidsen die hier ook zijn om bij jullie te zijn.

Jullie hebben veel. Jullie hebben veel om dankbaar voor te zijn, en veel om naar uit te kijken. Want inderdaad, het beste moet nog komen.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen