Ancient Awakenings, “De Velen zullen de weinigen overwinnen”

“De Velen zullen de weinigen overwinnen”

Saint Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 3 oktober 2021.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain

Ik ben Saint Germain. Ik kom op dit moment, in deze tijden die grote veranderingen vertonen, niet alleen in dit land waar velen van jullie zich nu bevinden, maar over de hele planeet.

Veel veranderingen. Veel veranderingen die jullie schijnbaar niet willen dat die gebeuren, maar wetende dat het veranderingen zijn die moeten gebeuren. Want het kan niet worden tegengehouden. Want het licht dat naar deze planeet komt, wat de vibraties verhoogt, wat het bewustzijn van deze planeet en allen op deze planeet verhoogt, allen moeten als één opstaan. Zoveel veranderingen zijn nu aan de gang.

Jullie is verteld je voor te bereiden op deze veranderingen, nooit wetende wanneer ze inderdaad zullen plaatsvinden. Maar ik zeg jullie nu, ze gebeuren op dit moment, vele dingen spelen zich nu achter de schermen af. Maar voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, jullie kunnen deze waarheden vinden. Ze zijn er. Alles wat je hoeft te doen is wat men noemt ‘de punten verbinden’, zoals velen over de hele planeet nu doen.

Want het gaat er allemaal om dat het licht in de duisternis komt overal en deze verlicht, en dat de duisternis meer en meer vervaagt. Maar voordat het verdwijnt, moet het eerst in het licht komen en het licht ervaren, de hogere vibraties ervaren. En dan heeft men een keuze, in de hogere vibraties gaan en in dat licht zijn of ervan verwijderen.

En ja, velen hebben al besloten om te verwijderen van het licht. Zij willen niet in het licht zijn. Denk aan velen van hen, zoals de vampieren in jullie fabels, in jullie verhalen. Zij vallen weg van het licht. Zij kunnen het licht niet aan. Zij vallen terug van de hogere vibraties omdat zij de hogere vibraties niet aankunnen en aangezien de Aarde, als Gaia, inderdaad blijft stijgen in vibratie blijft er steeds minder ruimte over voor degenen in lagere vibraties.

Het is voorbestemd. Jullie zijn voorbestemd, jullie allemaal. Iedereen die met deze woorden resoneert is voorbestemd om deel uit te maken van deze Grote Overgang die aan de gang is.

Velen van jullie maken er meer deel van uit dan jullie op dit moment zelfs maar beginnen te begrijpen. Sommigen van jullie treden naar buiten en zijn meer uitgesproken om voor jezelf op te komen, om je vrijheid, je soevereiniteit te verklaren. En anderen van jullie ontdekken dat jullie met energie werken. Jullie werken met het licht. Jullie werken met de vibratie in jezelf. En als jullie je op jezelf concentreren en de vibratie in jezelf verhogen, verhogen jullie de vibratie voor de hele mensheid, voor al het leven op deze planeet. Dus, zoals we al zo vaak hebben gezegd, jullie doen allemaal je deel. Maar wat dat deel ook is, weet dat het is wat je verondersteld wordt te doen als je je leiding volgt. Als je wegloopt van die leiding, dan volg je die inderdaad niet.

Dus voel het. Weet het in jezelf. Hoor die kleine fluisteringen in jezelf die je vertellen dat het tijd is, tijd om vooruit te gaan op wat voor manier dat ook moge zijn. Zoals enige tijd geleden werd gezegd, jullie hebben je orders. Het zijn geen orders van ons. Het zijn bevelen vanuit jezelf, vanuit je eigen Hoger Zelf om op te volgen, om vooruit te gaan, hoe dat ook moge zijn.

Maar het is nodig dat diegenen onder jullie, de laarzen op de grond, opstaan als één natie, als één wereld die opstaat en zegt: “Niet meer!” Zeggen, “Genoeg is genoeg!” En niet toegeven. Niet toegeven aan het systeem. Zelfs niet langer een deel van het systeem worden. Want dit systeem moet vallen. Het moet wel. Het kan zichzelf niet veel langer in stand houden.

En jullie hebben veel hulp wat uit elke richting komt, ook al kunnen ze niet tegen de Eerste Richtlijn ingaan. Ze kunnen zich niet direct bemoeien met jullie zielontwikkeling. Maar ze kunnen bemiddelen wanneer hun dat gevraagd wordt, of het nu de Buitenaardsen zijn, of wij, de Geascendeerden. We kunnen allemaal bemiddelen als het gevraagd wordt. De Agarthanen ook. Allen zijn hier om bij dit proces te helpen. Wij hebben allemaal op verschillende manieren geholpen, op meer manieren dan jullie je kunnen voorstellen.

Want als het niet voor de Galactische zelf was geweest zou dit systeem, zelfs deze planeet hier niet zijn. Het zou lang geleden al zijn vernietigd. En de beschaving zoals jullie die kennen zou verdwenen zijn. Dat was het plan, of hun plan, van de duistere krachten. Hun plan, zoals jullie het kennen, was de ontvolking van de planeet. Zodat ze dan een kleine groep slaven konden overheersen. Maar dat ging niet gebeuren. In de verschillende Raden die samenkwamen werd besloten dat dit nooit zou gebeuren. Het zou nooit worden toegestaan. Want het mensdom, de mensheid moest door blijven gaan op deze planeet.

Dus jullie hebben veel hulp, veel daarvan achter de schermen. Maar jullie allen, ieder van jullie, heeft een grote rol te spelen in het tot stand brengen van vrijheid, vrijheid zoals de Founding Fathers van dit land die wilden hebben. Maar niet alleen in dit land, het verspreidt zich over de hele planeet.

De grondleggers van dit land hadden een missie. Zij stelden dat alle mensen gelijk zijn geschapen. De hele mensheid is gelijk. In de ogen van de Vader God, en De Ene, het Schepper Wezen. En het is niet aan de mens om dat anders vast te stellen. Maar ze hebben het geprobeerd. En in veel gevallen zijn ze daar enige tijd in geslaagd. Maar die tijd is nu voorbij. Ze kunnen de controle die ze over de bevolking hebben niet volhouden. Want zij zijn met weinigen en jullie zijn met velen. En de velen zullen de weinigen overwinnen.

Ik zeg jullie nu, sta op, op welke manier dan ook, en geef jezelf niet gewonnen. Wees diegene waarvoor je hier kwam om dit systeem open te breken. Want zonder jullie, wie moet het dan doen?

Ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid.

Ik ben jullie Saint Germain, altijd hier om bij jullie te zijn en zelfs nog meer in de komende tijden.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen