Blossom Goodchild, – De Galactische Federatie van het Licht – 16 oktober 2021

Blossom Goodchild, – De Galactische Federatie van het Licht – 16 oktober 2021

Blossom: Hallo daar! Ik tracht uit te stijgen boven de waanzin op onze Planeet, omdat ik weet dat we ons moeten richten op een schitterende toekomst, zodat die tot stand kan komen. In Australië hebben veel mensen het er al over om te vluchten, vuurwapens zijn schijnbaar schaars nu de mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten beschermen!* Ik dacht dat u ons misschien kon meenemen op een uitstapje van Vreugde, en dat u ons wilt vertellen over de Brug … De Regenboogbrug. Dat klinkt als een uitstapje waar ik wel zin in heb. Mijn koffer staat klaar!

Federatie van het Licht: Wij begroeten u allen met een glimlach! Ieder van u die HET LICHT HOOG HOUDT, wanneer velen het gevoel hebben dat het verdwenen is. Maar U DIE KRACHTIG BENT, WÉÉT dat dat niet zo is.

Blossom: We weten dat we het nog in ons dragen, maar als je kijkt naar alles om ons heen kan ik u vertellen dat het er behoorlijk somber uitziet! Soms voel ik me zo gedeprimeerd door ongeloof, en het einde van de tirannie lijkt niet in zicht.

Federatie van het Licht: Maar … U WÉÉT DAT DIT NIET HET GEVAL IS.
Want u wéét dat er doorheen de geschiedenis verhalen werden verteld over DE GROTE VERANDERING. Een ‘Gebeuren’ dat alles zal veranderen.

Blossom: Wel, de geschiedenis is niet bepaald iets waar we echt op kunnen vertrouwen als zijnde de Waarheid. Sterker nog, niets van wat ons ooit werd verteld kan worden vertrouwd als zijnde de Waarheid. Dit leidt voor veel mensen tot nog grotere depressie!

Federatie van het Licht: Wat blijft er dan nog over, Blossom?

Blossom: Vertelt u me dat maar.

Federatie van het Licht: UZELF EN UW BESEF VAN DE WAARHEID BLIJVEN DAN OVER.

Blossom: Eigenlijk klopt dat niet. Want ik weet niet wat de Waarheid is en wat niet. U heeft ons – voordat deze hele onzin begon – verteld dat alles echt op zijn kop zou gaan staan, en u zegt dat er nog méér gaat komen. Mijn hart, mijn brein kunnen van heel veel dingen de Waarheid niet inschatten. U zegt dat ons hart het ons zal vertellen … maar dat doet het niet. Voor sommige dingen wel, maar voor veel andere dingen niet. Maar goed, laat ons daar niet verder op ingaan … hoe laat vertrekt de bus naar de Regenboogbrug? Iedereen instappen!

Federatie van het Licht: Wij willen u herinneren aan het feit dat, toen u erin toestemde om naar deze Planeet te komen en deze buitengewone opdracht te vervullen – u gewaarschuwd werd dat er tijden zouden komen waarin u zou willen opgeven … waarop u naar Huis zou willen … vanwege de verwarring van alles om u heen. Toen werd u ook verteld dat de ongekend sterke krachten van het duister elk van uw bewegingen zou verhinderen. Maar u was er zozeer op gebrand om ‘af te dalen’ en al het foute weer goed te maken.

De uiteindelijke afloop werd u ook verteld. U kreeg beelden te zien van Lichtrijken, waar iedereen die er woonde elkaar zou herkennen als Brengers van Vreugde, als Sterke Strijders die zovelen over de Brug brachten, naar een plek van Schoonheid en Verwondering.

Overtuigd van uw Vaardigheden, dacht u er niet aan dat het niet volbracht kon worden. Want de reden voor deze opdracht … om het duister te verdrijven van uw Planeet … was zo enorm belangrijk.

Blossom: Wat is De Brug dan precies?**

Federatie van het Licht: Natuurlijk bestaat die niet fysiek. Toch willen wij dat u het beschouwt als de weg … naar uw Verlichting.

Blossom: Ik moet alweer even onderbreken. Zou u de Verlichting omschrijven als een werk in uitvoering, of bereiken wij op een dag plotseling Verlichting en Alwetendheid?

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat in uw huidige toestand als ‘Bewoners van de Aarde’, uw ‘Verlichting’ inderdaad een werk in uitvoering is! Maar als Lichten van Liefde – wat u van oorsprong bent – bent u uiteraard volledig Verlicht. Want u bevindt zich op een plek waar alles duidelijk is.

Blossom: Deze boom kon vandaag wel eens vele takken hebben. Maar als dat het geval is, waarom moeten we dan leven na leven blijven terugkeren, voor de groei/Verlichting van onze Ziel?

Federatie van het Licht: Om verschillende ervaringen op te doen. Maar velen van u die nu op de Planeet zijn, zijn niet hier om te ‘groeien’ qua Inzicht van de Ziel – want zoals u weet bezit u die kennis al … binnenin Ieder van U. Daarom zouden we zeggen dat u niet specifiek hier bent voor de rit … maar omdat uw Ziel als enige doel heeft, uw Planeet terug te brengen tot haar oorspronkelijke, Hogere positie.

Blossom: Misschien kunt u opheldering geven over of wij al dan niet – wanneer we over ‘De Brug’ gaan – wij ons ‘elders’ bevinden, of dat we dan nog steeds op Aarde zijn?

Federatie van het Licht: U bent dan inderdaad nog steeds op de Aarde. Maar, een andere Aarde. In die zin, dat het nog steeds als het ware het ‘basiskamp’ is, maar qua Trilling zal zij onherkenbaar veranderd zijn.

Blossom: U heeft gezegd dat wij heen en weer over ‘De Brug’ kunnen gaan, en dat wij mensen zouden meebrengen. Gaan wij dan steeds weer terug naar de andere, ‘lagere Trilling’ als we dat doen?

Federatie van het Licht: Ja. Maar slechts voor korte tijd. Na enige tijd zal uw ‘lichaam’ niet meer in staat zijn om de lagere frequenties te verdragen, en dan zult u ‘aan de Andere Kant’ blijven. Anderen zullen dan uw taak overnemen.

Blossom: Aan de Andere Kant? Dat klinkt toch als ‘elders’.

Federatie van het Licht: Op uw Planeet heeft u deuren … u gaat er doorheen, dan bent u aan de andere kant – maar nog steeds op dezelfde Planeet.

Blossom: Is dat dan een beetje zoals het Elementale Rijk … op onze Planeet, maar niet in dezelfde Trilling?

Federatie van het Licht: Voor nu. Het is moeilijk om de uitleg van wat ‘Buiten de Rijken’ precies betekent, te verwoorden.

Blossom: Heel kort dan: is iets wat zich op een andere Trilling bevindt hetzelfde, als iets wat zich in/op een andere dimensie bevindt?

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijk. Want er zijn veel verschillende Trillingen binnen een Dimensie, en er zijn vele Dimensies binnen een bepaalde Trilling.

Blossom: Oké. Voordat we verdwalen in dat konijnenhol, laat ons terugkeren naar ‘De Brug’ als het mag?

Federatie van het Licht: De eenvoudigste uitleg is, dat u het zult weten wanneer u er heenloopt.

Blossom: En dat doen we al?

Federatie van het Licht: Inderdaad. U zult het weten wanneer u aan het begin staat ervan. U zult het weten wanneer u die Brug oversteekt … en u zult het weten wanneer u aan de andere kant bent aangekomen. Zij wacht daar op uw komst.

Blossom: Ligt ze binnenin ons?

Federatie van het Licht: Vanzelfsprekend. Alles ligt binnenin u. Als het zich niet binnenin u bevindt … is het een illusie.

Blossom: Ook aan dit konijnenhol gaan we vandaag maar voorbij … dus, is het een gevoel?

Federatie van het Licht: ‘De Brug’ is nu nog geen gevoel, maar u zult het voelen als u er deel van gaat uitmaken.

Uw reizen gedurende eonen in dit Aarderijk, hebben u laten ervaren wat het is om mens te zijn. Het bracht Verwondering, maar het heeft uw Ziel ook diep verdriet laten ervaren.
WANNEER UW ‘ZIEL’ OVER DE BRUG GAAT, ZULT U ZICH DE ECHTE ‘U’ HERINNEREN.

U zult opnieuw in staat zijn om de echte ‘u’ te ervaren via uw fysiek bestaan op Aarde. Al zo lang werd de echte ‘u’ gevangen en het zwijgen opgelegd. Maar dit ‘Ontwaken’ zal de ‘ervaring van het Leven’ in een menselijk lichaam weer doen opleven … in de beste betekenis … NIET DE SLECHTSTE.

U gaat dus nergens heen. Toch zult u als het ware ‘overgaan’ naar ergens … maar dat is nog steeds op deze Planeet.

Blossom: Veel mensen maken zich er zorgen over, dat ze dierbaren zullen achterlaten.

Federatie van het Licht: U zult dit begrijpen wanneer u het ervaart. Want met dit ‘nieuwe’ komt ook veel innerlijke kennis naar voren … u zult de EENHEID VAN ALLES herkennen, dat tegelijk ook vorm krijgt als individualiteit – en in dat besef ontstaat dan een … loskomen … uit/van … de verwarring.

Er is in deze Hogere Trilling een aanvaarding van alle Wezens, en de door hen gekozen positie.

Wij willen u aanmoedigen om u naar binnen te keren, want u allen … ieder van u … is zich bewust van deze Brug en het Inzicht, het Besef en de Vrijheid die ermee samenhangen.

U zou er goed aan doen, om u aan te wennen om daarnaar uit te kijken. Om u te richten op waar u heen gaat … niet op waar u geweest bent.

Blossom: Oké, een beladen vraag. Kunnen we bij de Brug komen vóór HET GEBEUREN?

Federatie van het Licht: Neen.

Blossom: Dat was duidelijk!

Federatie van het Licht: Het Gebeuren zal de onthulling betekenen. De doorbraak naar zovele mogelijkheden en richtingen … want ook dan blijft er nog steeds een keuze.

HET GEBEUREN ZAL MET ZICH EEN INSTROOM VAN HOGERE KRACHT BRENGEN, DIE GEEN ENKELE ZIEL KAN NEGEREN.

ER ZAL EEN LIEFDE WORDEN GEVOELD, DIE IEDEREEN IN VOLLEDIGE ZALIGHEID ZAL BRENGEN.

U HEEFT DIT BESEF BINNENIN U. U KREEG HET ADVIES OM TE BLIJVEN VOLHOUDEN MET VOLHOUDEN … OM ALLES TE DOEN WAT IN UW VERMOGEN LAG OM HET LICHT HOOG TE HOUDEN EN TE VERANKEREN.

UW LICHT.

WANT U BENT HET LICHT, DE LIEFDE EN DE WAARHEID … EN HET IS VIA U DAT DEZE STROOM VAN ENERGIE ZICH KAN MANIFESTEREN OP UW PLANEET.

Tel bij dit alles ook nog eens hetzelfde op dat wat ‘binnenkomt’ en BESEF dan de samenwerking en … zomaar ineens … op het juiste ogenblik … zal Het Gebeuren plaatsvinden.

U WIST HET … U WÉÉT HET … WANT HET ZAL ALLES VERANDEREN.

Wij vragen u nogmaals om u te richten op de Goedheid.

Deze GROTE VERANDERING die moet gaan plaatsvinden … waar uw Ziel kan ademen en dan WÉÉT … dat … het volbracht is.

De reis van daaraf zal een nieuwe weg inslaan … maar dat, liefste Blossom, is iets voor een heel ander ‘tijdstip’.

Blossom: Intussen, terug naar het heden … we leven in een wereld die bestuurd ‘lijkt’ te worden door het duister … nog steeds.

Federatie van het Licht: Maar wij zeggen u dat dat niet zo is. Het op zijn kop staan zal nog enige tijd aanhouden, opdat er dingen aan het Licht kunnen komen … en wanneer dat Licht doorheen de barsten schijnt, zal er eerst … een hele korte tijd zijn waarin de stenen in de muur afbrokkelen … en datgene wat wordt onthuld wanneer die muur verdwenen is, zal dingen in gang zetten in een dusdanig tempo … dat u het niet allemaal zult kunnen bevatten.

ALS HET ZOVER IS … HERHAAL DAN DE MANTRA
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.
Telkens en telkens weer, zodat uw Ziel op de grond kan blijven, en u in Waarheid dienstbaar kunt zijn aan allen die zoeken naar uw Licht en uw bijstand.

Blossom: Iets wat steeds door mijn hoofd gaat, voordat we afsluiten … de Monolieten, de Kristallen en zo meer … alles waarover u heeft gesproken … heb ik het goed als ik denk … (omdat ik het me niet kan herinneren) … dat het startschot voor dat alles moet worden gegeven opdat Het Gebeuren van start kan gaan?

Federatie van het Licht: Het is één en hetzelfde.

Blossom: Vanaf mijn plekje op de Planeet, op dit ogenblik … lijkt het zo raar om te bedenken dat dit gaat gebeuren. Het lijkt zo science-fiction … zo onwerkelijk … zo onwaarschijnlijk.

Federatie van het Licht: Wat een geweldige houding, Blossom!

Blossom: Ja, hè! De eerste keer dat u sarcasme gebruikt. Misschien heeft u dat van mij geleerd.

Federatie van het Licht: Of wij wilden een grapje maken!

Blossom: Hoe dan ook … we ploeteren maar voort. Al zouden vijf seconden van een beeld/gevoel van al deze Vreugde die gaat komen, echt een oppepper zijn voor onze moraal.

Federatie van het Licht: En u denkt niet dat dat mogelijk is?
U ONDERSCHAT ALLES WAT U BENT. ALS U TOCH MAAR UZELF ZOU KENNEN ZOALS WIJ U KENNEN.

Blossom: Zou dat niet geweldig zijn? Om mijzelf te kennen zoals u mij kent.

Federatie van het Licht: Maar natuurlijk doet u dat. Hoe zou u niet uzelf kunnen kennen?

Blossom: Heel gemakkelijk! Ik weet wie ik ben als Blossom. Maar mijzelf ‘helemaal’? Nee hoor! Nog niet. Ik weet zeker dat we er allemaal naar uitkijken om onszelf te herontdekken.

Federatie van het Licht: Op elk door u gewenst ogenblik … op elke door u gewenste manier … Vraag, en het zal u worden gegeven.

Blossom: Eh … een kopje thee, alstublieft!

Federatie van het Licht: LIEFSTE BLOSSOM EN ALLEN DIE ZO INNIG GELIEFD ZIJN. DE TAAK DIE U UITVOERT BETOONT DE GROOTSTE DIENST AAN DE MENSHEID EN DE MENSELIJKE SOEVEREINITEIT.

Het LiefdesLicht dat ieder van u meedraagt is zo Helder en Krachtig.
Blijf deze Waarheid uitstralen als het I AM.

Blijf Vertrouwen in het BESEF dat de wereld gaat veranderen, en zal terugkeren tot haar vroegere Glorie en nog zoveel méér.

VANWEGE U … UW MOED … UW VASTBESLOTENHEID … UW KRACHT OM DÓÓR TE ZETTEN …
U BENT HET LIEFDELICHT VAN DE WERELD.
IEDER VAN U … STRALEND ALS ÉÉN.

WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: En wij houden van u. Poeh! Fijn dat we weer hebben kunnen praten. Ik mis het als dat niet mogelijk is. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

* Ik woon in Queensland, waar het er heel anders aan toegaat dan in Melbourne of Sydney waar al de maatregelen gelden. God zij dank!

** Mijn eerste gesprekken met de Federatie van Licht is een boek met de titel ‘THE BRIDGE’, (in het Engels – V) en als boek of E-book te koop in de shop op mijn website.

Blijf alstublieft bidden voor mijn echtgenoot. Hoewel het er nu naar uitziet dat we bidden voor een soepele overgang door de Sluier heen, als de tijd daar is. Heel hartelijk dank aan iedereen voor zoveel Liefde. Het helpt ons allebei enorm.

DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen
http://galacticchannelings.com/nederlands/

Terug naar pagina Diverse Berichten