James Gilliland, Boodschap Van de Galactische Federatie van Werelden, Galactische Raden, Opgestegen Meesters, Engelen en Binnenste Aarde.

Boodschap Van de Galactische Federatie van Werelden, Galactische Raden, Opgestegen Meesters, Engelen en Binnenste Aarde.

Door: James Gilliland – 31 Oktober 2021

MENSEN VAN DE AARDE

Enki was de scheppergod, een meester-geneticus die van zijn creaties hield. Enlil was een verslagen generaal die zich op Aarde vestigde en een einde wenste aan het experiment dat Aardse mensheid heette. Hij vond hen een luidruchtige overlast en was altijd bezig manieren te bedenken om hen te verwijderen. Dit is de basis van wat zich vandaag ontvouwt.

Er werd veel genetisch gesleuteld aan mensen die zich op natuurlijke wijze ontwikkelden. Hun zonen splitsten zich ook op in verschillende facties die verschillende sectoren van de Aarde bestuurden. De zoon die de meest negatieve invloed op de Aarde had, was Marduk. Marduk sloot een pact met de Grijze Alliantie en de Reptilians voor totale overheersing van de Aarde en keerde zich tegen zijn eigen volk. Dit werd gevolgd door wrede oorlogen en de onderwerping van zijn eigen volk.

De Aarde wordt beheerst door deze krachten en zij die vrijheid zoeken voeren al meer dan 400.000 jaar oorlog tegen deze alliantie. In de loop der tijd zijn zij bekend geworden onder vele namen, de Phoeniciërs, Kazariërs, Cabal allen voortkomend uit de oorspronkelijke Lyriërs die vielen van de Universele Wet. Hun controlerende factie in Amerika staat bekend als de Deep State, die is geïnfiltreerd in alle agentschappen en instellingen, maar hetzelfde netwerk is wereldwijd. Velen noemen zichzelf Zonen van Marduk

Dit zijn de krachten achter de genocidale dictators en tirannen door de geschiedenis heen, het zijn de internationale bankiers, de oorlogs- en ziekteprofiteurs die elke oorlog sinds Napoleon hebben gefinancierd. We zijn bezig met de laatste hoofdstukken van deze tirannieke krachten, de val van de tirannen. De poolverschuivingen en andere cataclysmen dwongen de mensheid van de Aarde om opnieuw te beginnen met sterk verminderde beschavingen die door tirannie werden geregeerd, totdat de tweede grote kolonie werd gesticht door de vreedzame Lyriërs die vluchtten naar het Pleiaden-, Orion- en Haydee-systeem, gevolgd door de Aarde, Mars en Maldek of Milona zoals andere culturen het noemden.

Maldek is de verdwenen planeet die nu jullie asteroïdengordel is als gevolg van een extreem misbruik van technologie. Atlantis en Lemurië of MU werden gesticht door de Pleiadiërs, een zeer vreedzaam geavanceerd ras dat niet zo groot was als hun Lyrische voorouders als gevolg van aanpassingen in de loop der jaren aan de planeten die zij koloniseerden. Andere Sterrennaties sloten zich bij deze kolonies aan, de Aarde heeft een verscheidenheid aan genetica uit de sterren. Helaas zijn er tot op de dag van vandaag overblijfselen van de tirannen, die zijn opgeklommen tot machtsposities die nu weer een bedreiging vormen voor de hele beschaving. Deze tirannen staan nog steeds onder de controle en leiding van de grijze en reptielachtige alliantie. Zij staan nu bekend als de wereldelite, de cabal, waarvan de meesten Satanisch/Luciferisch zijn. Zij beheersen jullie monetaire systeem, jullie politieke systeem, de grote religies, de mainstream en sociale media, de muziek- en filmindustrie. Zij zijn ook betrokken bij drugshandel en kinderhandel, kinderoffers, en de adrenochrome voorraden die afkomstig zijn van gemartelde en vermoorde kinderen.

In hun duistere rituelen worden kinderen geofferd aan hun godheden. Satan/Lucifer, Moloch en Baphomet. Zij die met hen op één lijn zitten hebben hun ziel verkocht voor macht, roem of rijkdom en zijn nu verstoken van liefde, vreugde, empathie, zijn moreel bankroet en hebben alle positieve eigenschappen van de mensheid verloren. Met andere woorden, er is zoveel onmenselijkheid op Aarde als gevolg van NIET-MENSELIJKE bemoeienis. De tirannieke elite is in oorlog met de Schepper in de hele Schepping. Dit is geen samenzwering, dit is geschiedenis.

Het is tijd voor een reality check. Deze tirannieke elite bestaat uit narcistische miljardairs-eugenetisten die duidelijk hebben verklaard dat zij de wereldbevolking met wel 80 tot 90% willen verminderen. Het staat geschreven in hun manifesten en in steen, de Georgia Guide Stones als voorbeeld. Zij hebben zich aangesloten bij de Communistische Chinese Partij van de CCP, waar het verkrijgen van het bio-wapen dat zij Covid 19 noemen, wordt gefinancierd door de NIH, “Fauci en vrienden”. Zij willen 13 van de 14 wereldbewoners dood, de rest gehoorzame slaven. Ze willen ook dat iedereen gechipt wordt met totale controle over elk aspect van hun leven, vergelijkbaar met de richting die China is ingeslagen.

De vax paspoorten en codes in je telefoons zijn de eerste stap. Laat dat bezinken, onderzoek het, kijk naar wat zich voor je ogen afspeelt. Ze mandateren experimentele gentherapieën gecombineerd met een extern controleerbaar besturingssysteem dat ze per vergissing een vaccin noemen dat geen enkele immuniteit verleent. De president heeft het decreet nooit ondertekend, het is niet goedgekeurd door de FDA en politici, instanties, schoolbesturen, ziekenhuizen, grote bedrijven zitten op één lijn met de tirannieke elite die deze mandaten afdwingt. Waarom? Omdat ze miljarden hebben gekregen om de masker- en vaccinmandaten af te dwingen. Velen kregen of kochten aandelen in de vaccinbedrijven. Ziekenhuizen kregen bonussen om het aantal sterfgevallen door inentingen op te voeren en werden royaal betaald voor het gebruik van remdesivir en beademingsapparatuur, die volgens de laatste onderzoeken een doodvonnis zijn.

Miskramen zijn met 366% toegenomen, kanker is met meer dan 2000% toegenomen, de ziekenhuizen zijn gevuld met volledig gevaccineerde mensen die niet door het vaccin werden beschermd en nu zijn de gevaccineerden de nieuwe superverspreiders van de varianten. Kleine tip: je natuurlijke immuunsysteem is 13 keer krachtiger om je te beschermen tegen de virussen, inclusief cov19 biowapens en hun varianten.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat de gevaccineerden 251 keer meer virus in hun neusgaten hebben dan de ongevaccineerden. De gecensureerde ernstige bijwerkingen, verlammingen en sterfgevallen als gevolg van de experimentele gentherapieën rijzen de pan uit en de sterfgevallen als gevolg van de vaccins zijn nu veel groter dan de sterfgevallen als gevolg van het virus, waarvan minder dan 1% is geregistreerd. En dat allemaal voor een virus met een genezingspercentage van 99,98%. Het is niet genoeg voor hen om de ongeboren kinderen uit te schakelen met de 366% toename van miskramen, nu komen ze achter de kinderen aan die een bijna nul kans hebben om te sterven aan het virus met een heksenbrouwsel van kankerverwekkende en dodelijke toxines, een experimentele gentherapie met een besturingssysteem dat van buitenaf kan worden gecontroleerd. Als het “vaccin uw kinderen niet steriliseert, kreupel maakt of doodt, zullen zij niet afgestemd zijn op de geest. Ze zullen afgestemd zijn op een machine, AI.

Onderzoek de bestanddelen. Volgens onderzoek van Stanford beschermen maskers je niet tegen het virus, ze veroorzaken secundaire longontsteking, hersen- en orgaanschade en psychische stoornissen. Dit blijkt nu perfect te passen in hun extreme bevolkingsreductieprogramma’s en behoefte aan totale dominantie zoals vermeld in hun manifesten en de Georgia Guidestones.

Onwetendheid en ontkenning kunnen fataal zijn voor jou, je vrienden en familie. Nu is het tijd om in opstand te komen. De kritisch denkende, door onderzoek gestoorde, sociaal gemanipuleerde massa’s zullen niet overleven wat komen gaat, evenmin als de moreel uitgedaagden die steekpenningen hebben aangenomen. Degenen die instemmen met deze mandaten hebben ingestemd met een toekomst van totale slavernij in het beste geval, of zullen vallen onder de 13 van de 14 mensen die van de planeet zijn verwijderd.

Sta op alsof het leven van jou en je familie ervan afhangt. Sta op voor de toekomstige generaties. Dit is geen samenzwering, dit is geen oefening, dit is een kans om in waarheid te staan, in je eigen goddelijkheid, sta verenigd voor de gezondheid en vrijheid van de wereld. Het maakt niet uit welke cultuur, ras, religie, instelling of instantie, niemand krijgt een vrijbrief voor de doelen van tirannie. De lockdowns vernietigen de economie, vooral kleine bedrijven door opzet, de reisbeperkingen zijn zinloos met open grenzen, maskers en vaccin mandaten zijn allemaal een totale mislukking. Ze gaan in tegen de Grondwet en de Neurenberg Codes. Het is alsof onze huidige regering wordt geregeerd door China en de Globale elite in een plan om Amerika ten val te brengen, zoals blijkt uit hun daden. Er wordt gezegd dat het karakter van een man/vrouw wordt bepaald door hun daden. 

Ik wil jullie achterlaten met één voorbeeld dat de lockdowns, reisbeperkingen, masker- en vaccinmandaten tenietdoet. Een provincie in India, Uttar Pradesh, heeft 240.000.000 mensen, bijna net zoveel als de bevolking van Amerika. Zij lieten 5 tot 7% van de mensen vaccineren. Zij kozen ervoor om Ivermectine te gebruiken, een wondermiddel dat voor mensen is gemaakt door een Nobelprijswinnaar en dat wordt goedgekeurd door de CDC en de FDA, ondanks wat de mainstream en de sociale media u vertellen. Ivermectine werkte zo goed dat ze besloten het ook voor boerderijdieren te gebruiken. Ze zijn nu COVID VRIJ, geen reisbeperkingen, lockdowns, maskers of vaccin mandaten.

Vergelijk dat met de Amerikaanse statistieken, Florida is een staat die geen lockdowns of mandaten heeft met de laagste covid-19 gevallen. De opgedrongen protocollen, gestuurd door de vaccinbedrijven met wetenschap die winst nastreeft, blijken een totale mislukking te zijn, die naadloos aansluit bij de plannen van de wereldwijde tirannie.

Is er net een klein lichtje gaan branden? We moeten allemaal ons deel doen. Het is niet aan de hogere sferen om je te redden. Zij hebben hun deel gedaan in het beëindigen van de grijze/reptielachtige alliantie, de overgrote meerderheid van de negatieve invloeden van buitenaf. Vrijheid heeft een prijs, de strijd om het te behouden eindigt nooit.

Universele Wet dringt binnen op Aarde, samen met een hoger bewustzijn en energie. We moeten de moed, onberispelijke integriteit en morele fundering vinden om ons deel te doen. Het wordt Nobele deugd genoemd en het komt in elk ras, cultuur en geloof. Er wordt gezegd dat God/Schepper/Grote spirit het beste heeft gegeven voor deze tijden. Het is tijd voor de leeuwen om te ontwaken. Wees de oplossing. De multidimensionale grotere familie van man/vrouw door de hele Melkweg wacht op de Aarde om zich te verenigen onder de Universele Wet en zich bij hen aan te sluiten.

James Gilliland https://www.eceti.org/

Toestemming om te delen verleend, geef dit ver en breed door.  

———————————————————–

Gerelateerd:

240 miljoen Indiërs zijn nu vrij van covids in deze staat/provincie in India.

Leer wat Ivermectine Zal Doen VOOR de Gevaccineerden!

DRINGEND: 5 DOKTERS KOMEN OVEREEN DAT COVID-19 INJECTIES BIOWAPENS ZIJN EN BESPREKEN WAT ER AAN TE DOEN

BELANGRIJKSTE VIDEO DIE JE ZULT ZIEN / BEKIJKEN / LUISTEREN / DELEN MET DIERBAREN

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten