ADAMU – Het Sterrenzaad Contract, Planetaire Ascentie – Maart 2017

ADAMU – Het Sterrenzaad Contract, Planetaire Ascentie – Maart 2017  

Mijn lieve vrienden,

Ik ben Adamu van de Monadische Entiteit van de Pleiadische beschaving die weer tot mij spreekt via mijn schrijver, Zingdad.

Vandaag wil ik rechtstreeks tot de Sterrenzaden van Planeet Aarde spreken. Maar zelfs als je het niet voor mogelijk acht dat je zelf een Sterrenzaad bent, nodig ik je uit om toch deze uitgave te lezen. Ik denk dat iedereen met een open geest er waarde in zal vinden!

Dus, mijn beste Sterrenzaden, ik heb zoveel met jullie te delen in deze update. Zoveel punten om aan te halen om mijn laatste punt te bereiken. En dat laatste punt is een uitnodiging aan jou om je te herinneren wie je werkelijk bent zodat je in je goddelijke creatieve kracht kunt stappen. Zodat je zou kunnen doen wat je van plan was voordat je werd geboren in deze huidige incarnatie van jou en zodat je zou kunnen deelnemen aan de creatie van een nieuw gouden tijdperk van de mensheid.

Er is dus veel te zeggen. De beste plaats om te beginnen is om je te vertellen over het contract dat alle Sterrenzaden hebben ondertekend voordat ze naar de aarde kwamen. Al deze informatie dient om je diepe herinneringen aan een plek ver weg en een tijd vele levens geleden, te activeren. Van wie je was. Van de moed en zelfopoffering die je ertoe brachten te kiezen zoals je deed. En van de toezeggingen die je aan jezelf hebt gedaan over hoe je zou handelen, hoe je zou helpen, hoe je jezelf zou genezen, hoe je je zou herinneren… en hoe je anderen zou genezen, zoals je deed.

Het Sterrenzaad-contract

Er zijn zes onderdelen van het Sterrenzaad contract waaraan je als Sterrenzaad herinnerd moet worden. Ze staan ​​bekend als de Uitnodiging, de Verbrijzeling, het Herstel, het geven van Geschenken, de Terugkeer en de Ontbinding. Ik zal deze componenten één voor één bespreken.

De Uitnodiging

Als Sterrenzaad verrees je tot zelfbewustzijn vanuit de matrix van een planetaire beschaving elders in deze Melkweg, zoals bijvoorbeeld op de Pleiaden. Na het aanbreken van je bewustzijn op die verre wereld, evolueerde je spiritueel en verhief je jezelf door de dichtheden van bewustzijn door talloze incarnaties op je thuisplaneet. Op een gegeven moment zou je jezelf als een gevorderde ziel zijn gaan beschouwen; klaar om te promoveren van incarnaties in een bewustzijnsdichtheid op jullie thuisplaneet naar de volgende hogere bewustzijnsdichtheid. Dan zou je een uitnodiging hebben gekregen; een kans om het Leven een geschenk terug te geven dat in overeenstemming is met alles wat je tijdens je leven hebt ontvangen. Dit is een overgangsritueel voor al diegenen die evolueren langs het Service aan Anderen pad. Als je ontvangen hebt, geef je minstens zoveel terug als je hebt ontvangen.

Er zijn vele, vele manieren om terug te geven op dit moment. Een van deze manieren is om jezelf te verbinden aan een Sterrenzaad-contract: ermee in te stemmen om het comfort en de veiligheid van je zielenfamilie en geestenhuis te verlaten en erop uit te trekken en te incarneren tussen een groep die totaal anders is dan de jouwe. Door dit te doen, verplicht je je om eerst je bewustzijn te verlagen tot de trillingsfrequentie van de beschaving die je gaat bezoeken. Je kunt niet tussen hen geboren worden als je helemaal niet van hun dichtheid bent. En dan stem je ermee in om te ontwaken, om jezelf terug te brengen, terwijl je tussen hen bent, naar je vorige bewustzijnsstaat. Dat is de kern van het Sterrenzaad-contract: dat je jezelf zult helen naar je vorige staat van bewustzijn terwijl je op die buitenaardse planeet bent en terwijl je in die buitenaardse cultuur leeft. Misschien zul je het nu intuïtief niet begrijpen wat een enorme gave je daardoor geeft. Maar zie je, aangezien alles Eén is, wat je jezelf aandoet, doe je ook een ander aan. Als je dit werk van zelfgenezing op een planeet doet, maak je voor anderen hetzelfde genezingspad op de planeet beschikbaar dat jij hebt bewandeld. Je hoeft er geen woord tegen een ander over te zeggen. Gewoon jezelf genezen terwijl je in hun planetaire bewustzijnsraster bent is op zich al een prachtig geschenk aan hun beschaving.

Natuurlijk is het zo dat je van nature een liefdevol, vriendelijk, goedhartig wezen bent. Als je iets vindt dat het waard is om met anderen te delen, zul je proberen het te delen. Als je kunt helpen, doe je dat. Als je kunt dienen, zul je dat doen. Als je anderen iets kunt leren, doe je dat. Als je genezing kunt bieden, zul je dat doen. Dat is je basiskarakter, geëvolueerd naar een hoog niveau in een Service aan Anderen-samenleving. Dus je zult niet alleen jezelf genezen op die buitenaardse planeet, je zult vrijwel zeker ook merken dat je een soort geschenken gever bent terwijl je dat doet.

Sterrenzaden zijn een diepe zegen waar ze ook gaan.

En wanneer je je proces van terugkeer naar je vorige bewustzijnsniveau hebt afgerond en je incarnatie op die planeet tot een einde komt, dan mag je terugkeren naar je thuis-zielengroep en een triomfantelijke en een vreugdevolle hereniging met hen hebben op het hogere bewustzijnsniveau dat je nu bewoont.

En zo komt het dat je een uitnodiging hebt ontvangen. Je leefde te midden van je zielenfamilie op je thuisplaneet. Je had een hoogtepunt bereikt in je spirituele evolutie. Je was klaar om door te gaan naar de volgende fase van je zielenreis. En terwijl je nadacht over je Grote Dienst, werd je benaderd door een Terugkerende Meester.

Ik zal je over een poosje meer over hen vertellen. Maar een gerespecteerd wezen van grote wijsheid en vooruitgang benaderde je om je te laten weten dat je was geselecteerd. Of je bereid was. Je bleek het temperament en de vooruitgang te hebben die geschikt waren voor de uitdagingen en worstelingen van een Sterrenzaad-contract naar een van de vele evoluerende planeten in deze Melkweg.

Nadat je instemde met deze nobele onderneming begon een rigoureus proces van training en voorbereiding. Je werd verteld over de verschillende planeten in de Melkweg die Sterrenzaden nodig hebben. Planeten waarvan de planetaire raad een oproep voor contracten had gedaan. Toen koos je de bestemming voor je Geweldige Service!

De Aarde is op dit moment een behoorlijk aandachts bestemming. Het is de grootste bestemming voor Pleiadiaanse Sterrenzaden. Daar zijn een aantal redenen voor. Een daarvan is de nauwe familiale relatie tussen Pleiadianen en Aardemensen. Een andere is de grote behoefte op dit moment op Aarde. Ook is er het feit van de hoge moeilijkheidsgraad en uitdaging. De Aarde wordt in feite beschouwd als de allermoeilijkste opdracht van allemaal.

En Pleiadianen zijn van nature dappere mensen. Sommigen zouden zeggen roekeloos. We zijn altijd bereid om onszelf over te geven aan de meest uitdagende inspanningen. Maar bovenal zijn we hier in grote aantallen vanwege het cruciale belang voor de hele Melkweg dat de menselijke bevolking van de Aarde slaagt in het in-situ ascensieproces dat hier wordt geprobeerd. Dit is nog nooit eerder gedaan. En als het lukt, zal de galactische relaties onherroepelijk veranderen. Het zal voor eens en voor altijd een einde maken aan de interplanetaire oorlogen die sinds het begin der tijden hebben gewoed.

De reden waarom de Aarde zo cruciaal is, is complex, maar ik zal het zo eenvoudig mogelijk uitleggen. Op dit moment wens ik dat je begrijpt dat dit een werkelijk cruciale missie is van letterlijk galactisch belang! Ik kan me geen andere manier voorstellen waarop je op dit specifieke moment een grotere dienst zou kunnen verlenen dan een Sterrenzaad-contract op planeet Aarde.

Zoveel, vele Pleiadianen zijn hier nu, om hun Grote Gave uit te voeren.

Voordat degene met een contract hier kwamen, moeten ze tijd hebben doorgebracht onder de voogdij van de eerder genoemde terugkerende meesters. Dit zijn wezens die hun Sterrenzaad-contract al hebben voltooid, hun bewustzijn is opgestegen naar hun bestemmingsplaneet en ze zijn teruggekeerd om te onderwijzen wat ze weten. Je moet worden voorbereid, getraind en onderwezen door de meest gerespecteerde van alle Terugkerende Meesters, degenen die waren teruggekeerd van hun plicht op Aarde. Zij hebben je verteld wat je kon verwachten.

Ze hebben je de grote moeilijkheden ingeprent die inherent zijn aan deze onderneming. Het risico om vele levens lang in die realiteit te verdwalen. De schok van acculturatie van de harmonieuze Pleiadische cultuur naar de ruwe en agressieve Aardse cultuur. Het psychische geluid op Aarde dat je op de rand van waanzin kan brengen en je inherente spirituele vermogens kan uitschakelen. De uitdaging om te weten dat je “anders” bent dan de Aardse mensen om je heen, maar niet wetend waarom en je missie niet herinneren. De pijn van isolatie die de meesten van jullie zouden ervaren als gevolg van het ‘alleen’ incarneren tussen een zee van vreemden. De pijn om altijd als apart, vreemd en zelfs gestoord te worden beschouwd omdat je gewoon spreekt en handelt op een manier die voor jou juist, goed en waar is.

Dit alles, en nog veel meer, heeft jou beoordeeld in je briefing. En je bent ook verteld over de ongelooflijke wonderen van de Aarde. Bijvoorbeeld: De natuurlijke schoonheid en diversiteit die zijn gelijke niet kent.

En dan, goed voorbereid, zou jij, degene met een Sterrenzaad-contract, vertrekken om je Grote Dienst te beginnen.

De Verbrijzeling

Het moeilijkste deel van de vervulling van een Sterrenzaad-contract komt eerst. Om de spirituele vibratie te verlagen van de hoge 4e , 5e of misschien zelfs de 6e dichtheid waar je voor aanvang van je contract verbleef, naar de lage 3e dichtheid waar jij je dienst moet invoeren op de Aarde, je moet eerst een proces doorlopen genaamd de Verbrijzeling.

De voorwaarden voor het verbrijzelen van elke Sterrenzaad worden vooraf overeengekomen door de Sterrenzaad met hun spirituele gidsen en Terugkerende Meesters bij de hand om te adviseren. In principe zou men twee ervaringen moeten hebben. De ene is een slachtofferervaring en de andere is een daderervaring. Maar deze zouden voldoende schokkend moeten zijn voor het Sterrenzaad dat ze hun geloof in hun eigen goedheid en de goedheid van anderen zullen vernietigen.

In wezen is het geloof van de Sterrenzaad in hun eigen inherente goddelijkheid en de inherente goddelijkheid van alle anderen wat verbrijzeld is. Jezelf niet langer zien als een deel van de eeuwige Eenheid en jezelf in plaats daarvan zien als louter een object van de schepping is het einddoel. En daarmee natuurlijk te geloven dat alle anderen om je heen net zo gewoon sterfelijke, verloren, machteloze kleine creaties zijn.

Zonder deze Verbrijzeling kun je je bewustzijn niet verlagen naar de diepe dualiteit van de 3e dichtheid, de  trillingsfrequentie van de Aarde. En als je je frequentie niet verlaagt, kun je niet als een van hen op Aarde geboren worden, als een aardmens. En dus ben je hiermee akkoord gegaan. Je stemde in met, en contracteerde, de Verbrijzeling.

Om te zeggen dat deze ervaringen traumatisch zijn, is een understatement. Maar dit is de enige manier om een ​​laagje wantrouwen te bedekken en los te koppelen van het zielsdiepe weten dat in het hart van de Sterrenzaad woont dat alles liefde is, dat alles Eén is, dat alles een vonk van het goddelijke in zichzelf draagt. De ervaring moet dus van nature traumatisch zijn.

Door anderen mishandeld te worden. Verkracht, gemarteld, misbruikt. Als heks worden verbrand op de brandstapel. Als soldaat, of als burger gevangen worden in een oorlog, onderworpen worden aan herhaalde gruweldaden. Levend begraven worden. Door je stam afgewezen worden om alleen in de wildernis te verhongeren. Dit soort slachtofferervaringen vormen het eerste deel van het verbrijzelen. Een deel dat het Sterrenzaad gelooft dat anderen kwaadaardig zijn, slecht, niet te vertrouwen, geen liefde waard zijn.

En dan, met hun geloof in anderen gebroken, zullen de Sterrenzaden bereid zijn zichzelf tegen de ander te verdedigen. Uit zelfverdediging naar de ander uithalen. En dus, meestal in een apart leven, merken Starseeds ook dat ze anderen misbruiken en wreedheden begaan. Hun natuurlijke gaven en krachten gebruiken om anderen in hun gemeenschap tot slachtoffer te maken. Anderen op een dwaalspoor brengen voor hun eigen ego bevrediging. Een ravage aanrichten. Schade toebrengen. En aan het einde van dat leven aankomen met voldoende bewijs om tot de overtuiging te komen dat ze zelf slecht zijn en liefde onwaardig.

En zo is De Verbrijzeling afgelopen. Het duurt misschien een leven of twee, maar meestal een paar meer. Maar het punt is dat Sterrenzaden zichzelf dan in het zelfde dualiteitbewustzijn bevinden die iedereen in de 3e dichtheid op Aarde bewoont. Dan zijn ze klaar voor de volgende fase.

De Herstelling

Op een bepaald moment, wanneer ze er klaar voor zijn om het te horen, voelt elke Sterrenzaad een roep in hun hart om zich te herinneren. Om voorbij het trauma van het Verbrijzelen te reiken naar de transcendente bewustzijnen die genezing brengen. De waarheid van de Eenheid van Allen. De diepgewortelde oude leringen van hun volk. De vibratie van hun thuisplaneet. Deze dingen, samen met gecontracteerde ingevingen en herinneringen (zoals deze overdracht natuurlijk!) helpen Sterrenzaden allemaal om actief deel te nemen aan hun eigen genezing.

En zo begint de Herstelling. Het is langzaam, geduldig werk. Er zijn geen tussendoor-wegen en geen snelle oplossingen. Maar ik kan zeggen dat de kern van het proces zelfliefde is. Zelfliefde waardoor de Sterrenzaden hun hart-verbinding weer kunnen vinden. Om verder te reiken dan de laag van pijn die is toegebracht tijdens de verbrijzeling naar hun diepste, oudste weten.

Ik zal dit proces een grote slechte dienst bewijzen als ik doe alsof dit niet zowel ingewikkeld als moeilijk is. Jezelf helen in een plaats van zo’n grote verwarring als de sub-realiteit van de dualiteit verre van gemakkelijk is. Het vinden van je hartverbinding op een plek met zo’n psychisch geluid is een gigantische taak.

Maar geen Sterrenzaad werd ooit beloofd dat het gemakkelijk zou zijn. Nogal het tegenovergestelde. Het is een uitdaging die de dapperste zielen waardig is. En zelfs de dappersten worden tot het uiterste op de proef gesteld. Zelfs de wijste en meest spiritueel verbondene kunnen op deze plek verdwalen. Soms zwerven ze tientallen, honderden of zelfs duizenden levens rond in een staat van diep geheugenverlies en spirituele nood voordat ze geholpen kunnen worden om zich te herinneren. Het gebeurt. Maar hoe het ook zij, degenen die op koers blijven, worden uiteindelijk allemaal wakker, genezen zichzelf naar hun vorige trillingsniveau en keren terug naar Huis.

Het Geven van Geschenken

Voordat we over De Terugkeer kunnen spreken, moet ik eerst Het Geven van Geschenken aankaarten.

Zie je, jezelf genezen is op zich al een wonderbaarlijke gave. Als je dat doet, werk je op een pad in bewustzijn dat dan gemakkelijker wordt voor anderen om te volgen. Door jezelf te helen, genees je anderen zonder het zelfs maar te proberen. En, zoals eerder vermeld, zullen de meesten van jullie, standaard, ook allerlei prachtige en liefdevolle geschenken aanbieden aan degenen die samenleven in jouw werkelijkheid, gewoon omdat dat het soort wezen is dat je bent.

Dus het is zo dat, wanneer je genezen bent, als je klaar bent om terug te keren, het gemakkelijk zal zijn om te beweren dat je je grootste geschenk al aan de Aarde en haar bewoners hebt gegeven. Maar voor velen van jullie zal dit niet genoeg zijn. Velen van jullie zullen over de drempel stappen, dat leven verlaten en dan, kort daarna, teleurgesteld zijn in jezelf. Velen van jullie zullen iets zeggen zoals: “ Oh nee, er was iets heel belangrijks dat ik wilde doen toen ik nog op Aarde leefde. Ik had het kunnen doen. Ik was daar. Ik had alles wat ik nodig had om het te doen… maar ik deed het niet”.

Velen van jullie zullen dit sterk genoeg voelen om te vragen om terug te keren via incarnatie. Sommigen zullen terugkeren naar diezelfde incarnatie, anderen zullen een nieuwe incarnatie beginnen en weer anderen zullen een alternatieve ervaring hebben, zoals een “walk-in” zijn bijvoorbeeld.

Maar ik wil niet verzanden in zulke details, hoe interessant velen van jullie ze ook zullen vinden. Het punt is dat ik je uitnodig om je nu al bewust te worden van dit probleem, zodat je er nu over na kunt denken. Terwijl je je bewustzijn verhoogt en jezelf geneest, geef jezelf af en toe wat tijd met de gedachte van, wat zou je GRAAG voor deze wereld willen doen… welke boodschap heb je aan deze wereld te geven… welk geschenk kun je achterlaten dat je een voldaan en compleet gevoel geeft als je hier wegloopt?

Wanneer De Herstelling and Het Geschenk voltooid is, begint De Terugkeer…

De Terugkeer

Met de Terugkeer worden de deuren naar de Melkweg (en daarbuiten) voor je opengegooid. Nadat je succesvol bent teruggekeerd van een Sterrenzaad-contract, vooral een moeilijk contract diep in de dichtheden van vergeten, zoals op Aarde, heb je eindeloze opties met betrekking tot waar je vervolgens naartoe wilt gaan.

Je hebt ongetwijfeld gehoord van de Opgestegen Meesters? Nou, je zult je bij hun gelederen voegen! En als zodanig word je beschouwd als een nuttige en wenselijke mede-schepper op een van de vele plaatsen in de Melkweg, een van de vele rollen vervullent. Een daarvan is om de rol van Terugkerende Meester te spelen op je thuisplaneet, onderwijzen, adviseren en begeleiden van de volgende generatie potentiële kandidaat-Sterrenzaden.

Veel Opgestegen Meesters kiezen ervoor om betrokken te blijven bij hun aangenomen planetaire cultuur… in dit geval kiezen ze ervoor om actief te blijven als gidsen en leraren voor zielen die hier op Aarde zijn geïncarneerd.

Maar gezien wat de Terugkerende Sterrenzaad heeft meegemaakt, gezien de diepe zelfkennis, het diepe mededogen en de wijsheid die ze per definitie zullen hebben bereikt, zijn ze vrij om ontelbare alternatieve opties te verkennen. Sommigen nemen graag een sabbatical waarin ze als rustend Sterrenzaad door de Melkweg reizen. Bewoonde planeten bezoeken zoals hun hart hen ingeeft. Hun gaven en hun wijsheid brengend waar ze ook worden geroepen. En dan, meestal, een situatie vinden die past bij hun specifieke interesses en capaciteiten… een plaats om thuis te noemen voor de volgende stap in hun evolutie op de reis naar Eenheid.

De Ontbinding

Maar niet elke Sterrenzaad maakt zijn contract af. De meeste wel. Maar er zijn er altijd een aantal die dat om verschillende redenen niet doet.

Hoezeer elk Sterrenzaad voorafgaand aan hun missie ook wordt gecoacht en voorbereid, ik denk dat geen enkele Sterrenzaad ooit zijn missie heeft voltooid zonder vaak om hulp te roepen en te zeggen: ” Ik wist niet hoe moeilijk dit zou zijn! Het is gewoon zo dat geen enkele hoeveelheid van vooraf coaching een ziel volledig kan voorbereiden op de schokken en ontberingen van, eerst De Verbrijzeling en vervolgens de lange levens van diepe isolatie die voortkomen uit het zijn tussen degenen die niet van je eigen zielenfamilie zijn.

Om deze reden is het niet meer dan eerlijk dat Sterrenzaden hun contract moeten kunnen beëindigen. Het moet mogelijk zijn voor het Sterrenzaad om te zeggen: “ Dit is te veel, ik kan er niet mee doorgaan! En inderdaad, er is voorzien in een dergelijke situatie.

In de levenskaart van elke incarnatie van elke Sterrenzaad zijn een aantal exit-evenementen ontworpen. Deze kwestie wordt tot op zekere hoogte behandeld door mijn gewaardeerde collega, Meester 8, een wezen dat waakt over alle zielscontracten in deze realiteit. Hij spreekt hierover, ook via Zingdad, in Boek 1 van The Ascension Papers .

[Zingdad Opmerking: Je bent uitgenodigd om dit boek gratis te downloaden van mijn website . Hier verwijst Adamu naar de subtekst “De dood begrijpen” in hoofdstuk 8 van boek 1 van The Ascension Papers .]

Hoewel ik je adviseer om dat materiaal te lezen om een ​​vollediger begrip te krijgen wat ik je wil aanbieden, is het simpele besef dat elk leven vooraf geplande momenten bevat waarop je uit de stroom van je leven wordt gehaald, om voor je meesters en gidsen te verschijnen en herinnerd te worden aan waar je je voor hebt aangemeld, herinnerd te worden aan het belang van wat je doet, en vervolgens gevraagd wordt om te bevestigen dat je je missie wilt voortzetten.

Als je ermee instemt om door te gaan, keer je op een geschikt moment terug naar die levensstroom, misschien enige tijd voor de exit-gebeurtenis, en deze keer passeer je de exit-gebeurtenis zonder te worden weggenomen. Wat betekent dat u geen herinnering aan de onttrekking zult hebben. Je zet je missie voort zonder inmenging.

Als je het er niet mee eens bent en ervoor kiest om je Sterrenzaad-contract te ontbinden, wordt de Exit Gebeurtenis volledig uitgevoerd. Die incarnatie wordt beëindigd. Voor degenen die je in dat leven hebben gekend, lijkt het erop dat je bent overleden. Misschien bij een soort ongeval of een gezondheidstrauma. Je krijgt dan een zachte en liefdevolle debriefing en keert terug naar een incarnatie onder je eigen mensen in je eigen sterrenstelsel zodat je kan terugkeren naar je evenwicht en spirituele evolutie.

Dit wordt niet als falen gezien en er is geen schande inherent aan het nemen van een Exit Gebeurtenis. Er zou sowieso veel goeds zijn bereikt door zo’n Sterrenzaad voorafgaand aan die exit.

Om verwarring te voorkomen wil ik duidelijk maken dat geen enkel Exit Gebeurtenis ooit gepland is als zelfmoord. Ik heb geen oordeel over zelfmoord. Maar zelfmoord veroorzaakt wel een enorm trauma bij dierbaren die achterblijven. Om deze reden zijn Exit Gebeurtenissen niet op deze manier gepland. Lees a.u.b. het hierboven genoemde gedeelte van Zingdad’s boek als je meer begrip nodig heeft van dit zeer gevoelige onderwerp.

Het Speciale Geval

Dus zodoende heb ik zojuist voor je geschetst hoe een Sterrenzaad-contract eruit ziet. Dit is in grote lijnen wat er in alle Sterrenzaad-contracten te vinden is, ongeacht waar de contracter vandaan komt. Aldebaran, Arcturus, de Pleiaden, Sirius… deze en vele andere sterrenstelsels sturen regelmatig Sterrenzaden de Melkweg in om hun goede werk te doen. En Sterrenzaden zijn door de eeuwen heen geïncarneerd op een groot aantal andere planeten. De Aarde is maar een van de vele bestemmingen die zijn aangedaan. En op Aarde is de jouwe slechts de laatste van een opeenvolging van beschavingen die deelneemt aan zijn eigen ascensie van bewustzijn en daarom een ​​contingent van Sterrenzaden ontvangt.

Dus wens ik je allereerst te begrijpen dat dit een oude en wijdverbreide oefening is. En ten tweede, wens ik dat je begrijpt dat wat er nu op Aarde gebeurt ook volledig uniek is, heel speciaal en absoluut cruciaal voor het welzijn en de vooruitgang van het bewustzijn van de hele Melkweg.

Vanaf hier zal ik het verhaal in mijn volgende uitzending oppikken.

Volgende

In mijn volgende update zal ik spreken over de uniciteit van de situatie op Planeet Aarde. Ik zal je vertellen hoe de ascentie van de Aarde verschilt van alle andere. En ik zal je vertellen waarom een ​​succesvolle ascentie uiterst cruciaal is voor het welzijn van de hele Melkweg. Het is allemaal best een interessant verhaal!

Maar het zal moeten wachten tot de volgende keer. Als je in de tussentijd de eerdere releases in deze serie wilt lezen kun je dat doen op zingdad.com/adamu en als je op de hoogte wilt worden gehouden wanneer ik een nieuwe uitzending uitbreng via Zingdad, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief op zingdad.com/newsletter

En daarmee wens ik je een heel dierbaar afscheid, tot de volgende keer.

Ik ben Adamu van de Monadische entiteit van de Pleiadische beschaving en ik heb, zoals altijd, tot je gesproken via Zingdad.

Bron:  https://eraoflight.com/2017/03/21/adamu-the-starseed-contract-and-planetary-ascension/   (deze link bestaat niet meer)

Terug naar pagina Diverse Berichten