Frank Hoogerbeets, Een Nieuwe Planeet, Een Nieuw Tijdperk: Eris of Janus?

Een Nieuwe Planeet, Een Nieuw Tijdperk: Eris of Janus?


door Frank Hoogerbeets, 7 juni 2009

Toen in 1930 Pluto werd ontdekt, luidde dat het begin van het atoomtijdperk in (plutonium). De planeet Pluto was 75 jaar lang de 9e planeet van ons zonnestelsel. Maar met de ontdekking van een planeet in 2005, veranderde de status van Pluto; in 2006 besloot de IAU (International Astronomical Union) om Pluto evenals de nieuwe planeet ‘dwergplaneten’ te noemen, omdat astronomen ze ‘te klein’ vinden. Pluto is namelijk kleiner dan bijvoorbeeld onze Maan (die de astronomen in verhouding tot de Aarde eigenlijk weer te groot vinden om een maan te zijn). Het blijkt dus dat astronomen het er maar niet over eens kunnen worden, waarbij steeds de fysieke aspecten, d.w.z. de massa, het uitgangspunt vormen. Maar kijken we naar wat er gebeurt na de ontdekking van een planeet, dan zien we overduidelijk een energetische invloed waaruit ontwikkelingen voortkomen, zoals vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw nadat Pluto was ontdekt.

In 2005 werd in ons zonnestelsel een nieuwe planeet ontdekt die nog verder verwijderd is dan Pluto. Omdat de massa van deze planeet ook niet erg groot is, slechts 27% meer dan de massa van Pluto, begonnen astronomen zich af te vragen wat nu eigenlijk de definitie van een planeet is. In 2006 kwam de IAU dus met een antwoord: “Een dwergplaneet is een hemellichaam dat om de zon draait en voldoende massa heeft om door zijn eigen gravitatie een ronde vorm aan te nemen, maar die zijn directe omgeving niet heeft vrijgemaakt van ‘planetesimals’ en ook geen satelliet (maan) is.” Als we deze definitie consequent zouden doorvoeren, dan is Saturnus beslist ook geen planeet, en de vraag is dan ook wat de definitie van de ‘directe omgeving’ is. Het blijkt maar weer dat wetenschappers de grootste moeite hebben om fysieke waarnemingen te benoemen en te classificeren (in hokjes te plaatsten).

Een veel betere maatstaf zou zijn om na de ontdekking van een planeet de gevolgen op Aarde waar te nemen. Welke ontwikkelingen vinden er plaats, wat zijn de kenmerken van het nieuwe collectieve bewustzijn van de mens? Deze benadering overstijgt de beperking van fysieke waarneming. We gaan onze intuïtie gebruiken en voelen wat een planeet teweeg brengt! We begeven ons dan uiteraard op het gebied van Astrologie.

We komen uit een tijdperk (het Vissentijdperk) waarin alles was gebaseerd op fysieke waarneming; wat men niet kon zien bestond gewoonweg niet, en als er toch onverklaarbare invloeden waren, dan werd men bang. Heel wat mensen zijn daardoor op de brandstapel terecht gekomen. De huidige wetenschap op Aarde volgt grotendeels nog steeds de lijn van fysieke waarneming, in combinatie met ratio. Voor gevoel en intuïtie is nog steeds geen plaats, zo blijkt maar weer uit de problemen die voor astronomen ontstaan na de ontdekking van een planeet. Maar we zullen niet langer hierbij stilstaan.

Toen ik op mijn 14e in aanraking kwam met de ‘regel van Titius en Bode’ gebeurde er iets met mij. Ik raakte enorm gefascineerd en wist dat dit heel belangrijk was. Ik kon alleen niet verklaren waarom. Later ging ik dit fenomeen veel dieper bestuderen en kwam tot de conclusie dat er minstens nog één, misschien wel twee planeten voorbij Pluto waren. Ik probeerde mij ook telepathisch met deze planeet te verbinden, en de naam die ik herhaaldelijk hoorde had steeds de klank ‘AN’. Meer kon ik er niet van maken. De tijd was blijkbaar nog niet rijp.

Na de bekendmaking van de nieuwe planeet op 29 juli 2005, die nu officieel Eris wordt genoemd, ging ik meteen aan de slag, en het bleek dat deze planeet uitstekend in het wiskundige model van Titius en Bode past! Een gevoel van vreugde ging door me heen, want ik wist dat dit een nieuw tijdperk zou inluiden voor de mensheid. Met spanning wachtte ik af wat de officiële naam van deze nieuwe planeet zou worden. Toen hij in 2006 de naam Eris kreeg en de status van onbeduidende dwergplaneet, voelde ik een teleurstelling.

De IAU hanteert namelijk regels voor de naamgeving van hemellichamen, en alleen planeten mogen de naam van een Latijnse godheid krijgen, zoals Uranus of Neptunus. Door zijn naam is Pluto nu dus een uitzondering op de regel. Eris mocht dus geen Latijnse naam krijgen, gebaseerd op het feit dat hij de status van ‘dwergplaneet’ heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de IAU en de astronomen die hiervoor hebben gekozen een grote vergissing begaan. De tijd zal dit uitwijzen, maar nu al zie ik aanwijzingen die duiden op de invloed van deze planeet.

Eén van de belangrijkste aanwijzingen is de invloed van het getal 11, die dit jaar groot is vanwege het jaartal 2009.

Onder de invloed van het getal 11 zien we ofwel meesterschap in het hanteren van polariteit (het verenigen der elementen), ofwel verdeeldheid en een grotere mate van dualiteit.

Na de transmissie van gisteren is mij veel duidelijk geworden. Hierin werden een paar dingen naar voren gebracht waardoor voor mij ‘het kwartje viel’ zogezegd. Er werd gezegd dat de nieuwe planeet Eris de heerser is van Tweelingen.

Ook werd er gezegd dat de wereld de komende tijd ‘twee gezichten’ zou zien.

Gisteravond schoot het ineens door mijn hoofd: Janus! In de Romeinse mythologie is Janus ‘de god van poorten, deuren, doorgangen, afsluiting en een nieuw begin.’ Hij wordt vaak afgebeeld met twee gezichten of hoofden. Ik begreep ook meteen waarom ik destijds steeds de klank ‘AN’ hoorde: jANus.

Zijn er nog meer aanwijzingen? Jawel! Als we weer even in de getallen duiken dan zien we het volgende. De officiële naam van de nieuwe planeet is ‘136199 ERIS.’ Het getal voor de naam is waarschijnlijk een catalogusnummer. Tellen we dit getal op dan krijgen we:

1+3+6+1+9+9=29/11

Verrassend? Feitelijk staat er dus dit: 136199 = Eris, ofwel 29=Eris! Niet verwonderlijk dus dat deze informatie nu in 2009 naar buiten komt. De invloed van Eris/Janus zal dit jaar een grote rol spelen op Aarde en voor de mensheid. Kijken we naar de naam Janus, dan blijkt dat het ‘catalogusgetal’ van Eris ons de juiste aanwijzing heeft gegeven. Rekenen we de naamwaarde van Janus uit, dan krijgen we:

JANUS
11531

1+1+5+3+1=11

Er zullen beslist interessante feiten aan het licht komen over de invloed van Janus als we kijken naar zijn rondgang door de tekens van de dierenriem, en dit afzetten tegen de wereldgebeurtenissen van de afgelopen paar honderd jaar (Janus heeft een omlooptijd van ongeveer 557 jaar).

De ontdekkingen van planeten hebben altijd voor grote veranderingen gezorgd op Aarde.

Denk maar aan de ontdekking van Uranus in de 18e eeuw, Neptunus in de 19e eeuw en Pluto in de 20e eeuw. Ook nu gaan we een revolutionaire tijd tegemoet.

De nieuwe planeet, verbonden met de naam Janus (en niet Eris) geeft precies aan om welke veranderingen het gaat. Janus is de nieuwe planeet, heerser van het teken Tweelingen, en het lijkt erop dat dit inzicht nu in 2009 aan het indalen is in het menselijke collectieve bewustzijn.

Frank Hoogerbeets

Terug naar pagina Diverse Berichten