Peter B. Meyer, “Wees voorbereid op de grote verandering”

“Wees voorbereid op de grote verandering”

9 december 2021

Geweldig nieuws; We zijn bevrijd;
Geen enkel cabal crimineel zal ontsnappen

Het fundament van de nieuwe 5D-wereld is gebaseerd op dankbaarheid, vreugde en steun aan anderen.

Voor velen van jullie voelt het alsof er niets verandert, de corrupte zielen hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd de gebeurtenissen, omdat jullie niet alles zien, wat er gaande is. Gelukkig, staan elke dag nieuwe groepen mensen op tegen de Wereldorde die dicteert hoe we ons leven moeten leiden.

Er is veel bereikt, maar bewust weinig over gepubliceerd. Maar hier volgt een korte samenvatting van de grote vooruitgang die op verschillende fronten is geboekt.

Veel lezers zullen het niet willen geloven, omdat de mensheid opzettelijk dom is gehouden. Maar, andere buitenaardse civilisaties lopen minstens vele duizend jaren voor op onze kennis en technologie van vandaag. Dus als het ongeloofwaardig klinkt, overweeg dan dit en beschouw het als een feit.

Inmiddels, is planeet Aarde volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van, vooralsnog, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan de Aardse sfeer ontsnappen. Zij die naar Mars wilden vluchten, werden teruggestuurd. Alle bases op de Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk gemaakt voor Deep State Cabal Elites.

In januari van dit jaar werd het Octopus Hoofd, de top van de criminele cabal piramide gevestigd in Zwitserland onder het Meer van Genève, ingerekend en uitgeschakeld.

Ondertussen zijn alle ondergrondse Dumps vernietigd. Cabal figuren hebben geen schuilplaats meer en kunnen worden gelokaliseerd op het aardoppervlak. Binnenkort zullen massa-arrestaties beginnen, ook van bekende marionetten.

Het zijn degenen, die de mensheid willen uitroeien, en inmiddels uitgeput raken van ideeën, zoals o.a. het opnieuw brengen van een ander virus. Inmiddels beginnen zelfs de ongelovigen het beu te worden dat de fake COVID pandemie niet gebaseerd is op enig wetenschappelijk bewijs. Maar bedenk; dat ieder van ons nog steeds de essentie van God in zich draagt, en dat de vonk van deze essentie spoedig de rest van de bevolking zal doen ontvlammen.

De mensheid moet inmiddels moe en uitgeput zijn van de voortdurende leugens en bangmakerij door de respectievelijke overheden en de valse media berichtgevingen. We hebben nu dringend mensen nodig die opstaan en zeggen: “Niet Meer”, “We willen vrij zijn”, etc.

Onze planeet is bezig met een zeer snelle transformatie naar 5D. De hoofdrolspelers proberen haastig te ontsnappen, omdat ze weten dat hun tijd om is en ze niets meer kunnen redden. Alleen de marionetten op de lagere niveaus proberen nog steeds de leiding te nemen, wat niet meer zal lukken. Het plan was om 90% van de bevolking te doden en vervolgens speciale werkkampen op te zetten om de rest gevangen te zetten.

Hun 2030 agenda is gefaald, en de alliantie gaat door met het opruimen van geheime cellen en het redden van vrouwen en kinderen van marteling en moord.

Het Quantum Financieel Systeem, vrije energie, nieuw internet enz. zijn reeds opgezet en operationeel, deze zijn al maanden gereed om gebruikt te worden.

Blijf gewoon vertrouwen hebben en doe je deel door Licht en Liefde naar elkaar te zenden om het proces van overgang naar de Nieuwe 5-D Wereld te versoepelen en te versnellen.

Geen crimineel tegen de mensheid zal ontsnappen. Elke betrokken medeplichtige van hoog tot laag o.a. betrokken bij de nep COVID pandemie, zal worden gearresteerd en ter dood worden veroordeeld. Inclusief de verpleeg(st)ers die de gifspuiten hanteerden.

Massale ontwaking moet de ommekeer teweeg brengen. Al degenen die niet of onvoldoende wakker zijn worden uiteindelijk van planeet Aarde verwijderd.

Het proces is begonnen om de aardfrequentie wordt stap voor stap verhoogd tot ca 40 Hz, om de wakkeren onder ons voor te bereiden op de 5D-wereld. Buitenaardsen die op onze planeet aanwezig zijn zoals de criminele Draco’s en Grays kunnen niet op hogere frequentie leven en worden zo automatisch uitgeschakeld.

De cabal is verslagen, wat nu plaatsvindt zijn achterhoedegevechten van de kleinere marionetten die nog niet weten dat het leiderschap is uitgeschakeld, zij hebben verloren.   Zij duchten het Licht, omdat het hen verbrandt en pijn doet. Niets staat meer in de weg om onze planeet te zuiveren en transformeren.

De snelheid van de voltooiing van deze laatste fase hangt af van het moment en de omvang van onze massale ontwaking, dus het ligt in onze eigen handen.

Als men niet vecht voor de eigen bevrijding, kan vrijheid geen waarde verkrijgen voor de mensheid. Er zullen grote ontwikkelingen plaatsvinden op planeet Aarde. Vele nieuwe beroepen zullen worden gecreëerd.

Onze Buitenaardse gast, Pleiadiani Commander Kalighal bericht onderstaand in meer detail wat ons te wachten staat.

De Grote Gebeurtenis

Ik breng jullie een prachtig rapport. Alle duistere ondergrondse machten zijn volledig uitgeschakeld. Er is geen enkel risico meer voor jullie. De vernietiging van hun bases, moest zeer zorgvuldig gebeuren, met veel planning. Want ze hadden een netwerk gecreëerd voor massale vernietiging van planeet Aarde. En wel zodanig, als slechts één plek tot ontploffing zou worden gebracht, een kettingreactie zou plaatsvinden om alles te vernietigen.

Alles moest dus zeer zorgvuldig en precies worden uitgevoerd. Maar nu is er geen gevaar meer dat ze ontploffen. Dit is voorbij. Het moment van actie op het aardoppervlak is nu aangebroken. T.w. massaal arrestaties te verrichten om de waarheid voor iedereen naar buiten brengen. Maar deze missie is niet van ons, deze missie behoort toe aan hen die dit proces leiden.

Wij zullen reikhalzend uitkijken naar de bekendmaking van ons bestaan, de openbaring van de reden waarom wij, extraterrestrials, nu al enige tijd hier op jullie planeet zijn. Dit zal reden voor grote vreugde bij ons zijn. Dan kunnen we effectief onze ruimteschepen aan de openbaarheid tonen, het zal een moment zijn, zoals Sananda zou zeggen, van puur ego, maar dat gevoel hebben we niet.

Het moment van onze manifestatie is enkel voor diegenen die reeds in ons geloven, om de waarheid van ons bestaan te bevestigen. Om, jullie onze prachtige schepen te tonen, te laten zien wat jullie in de nabije toekomst zelf kunnen bouwen; en in staat zullen zijn door het Universum te reizen, precies zoals wij nu doen. En, met groot plezier en met trots te demonstreren wat we doen als we door het Universum reizen, strikt voor ons genoegen.

Voor de vreugde van het ontdekken van nieuwe werelden, voor het genot nieuwe vrienden te maken. Inderdaad, natuurlijk bestaat dit. Wij kennen niet intiem alle mensen van het Universum, wij kennen sommigen, diplomaten, dat wil zeggen zij die deel uitmaken van de Galactische Federatie, maar wij bezoeken hen nooit, want de toerist van andere planeten, is iets heel anders dan de toerist die jullie kennen.

Jullie zijn gewend aan de 3e dimensie, waar alles tastbaar is, heel fysiek, zoals de natuur die jullie kennen op jullie planeet. Echter, heel weinig andere planeten hebben zo’n overweldigende pracht. Deze planeet staat in het hele Universum bekend om haar schoonheid, om alles wat door Vader/Moeder God is geschapen en in elkaar is gezet om deze prachtig blauwe planeet te scheppen.

Ik zeg niet dat onze eigen planeten, ons thuis, niet mooi zijn; ze zijn echter wel heel mooi, dat wil zeggen, ze maken deel uit van de Galactische Federatie, maar wij bezoeken ze nooit als toeristen, die alleen maar op de planeet landen om te zien wat er zo mooi is aan elk van hen. Dan kan ik jullie zeggen dat de schoonheid van elke planeet heel anders is dan het stramien dat jullie kennen. Jullie zijn gewend aan deze 3e dimensie, waar alles tastbaar is, heel fysiek, zoals de natuur die jullie op deze planeet kennen, maar deze pracht komt echt maar heel weinig voor.

Planeet Aarde staat in het hele Universum bekend om zijn schoonheid, om alles wat door Vader/Moeder God werd geschapen. We hebben geleerd de schoonheden te bewonderen die deze planeet ons toont en we geven toe dat ze immens zijn. Het heeft geen zin, hierover commentaar te leveren, behalve wat betreft de woestijnen, waar geen schoonheid is; maar zelfs woestijnen zijn het waard om gewaardeerd te worden. Want zij vormen zeer interessante taferelen, bergen en lagen, die ons veel doen denken aan planeten die wij kennen. Dus elke planeet, die in het heelal bestaat, heeft zijn eigen schoonheden en u zult met de tijd leren deze te bewonderen.

Als lid van de Galactische Federatie, zullen jullie andere planeten mogen bezoeken, andere beschavingen leren kennen. Maar alles binnen een zeer goed geplande tijdsindeling en orde. Niemand komt op een planeet gewoon omdat ze op reis zijn. Dit alles moet een plan hebben, het moet toestemming hebben, zodat er geen verrassingen zijn. Elke planeet controleert haar luchtruim, laten we zeggen, zeer zorgvuldig. Want zij die hier al lang zijn, proberen altijd ergens in te breken. Dat is hun levensgewoonte. Dus de verdedigingswerken van elke planeet zijn altijd zeer goed voorbereid.

Wij kunnen zeggen dat oorlogen eigenlijk niet bestaan in het Universum, maar wij weten van hun bestaan, van de opeenvolgende pogingen, van hen om andere planeten binnendringen om daaruit de ontwikkelingen en technologieën te stelen, die in staat zijn uw lichamen voor te bereiden door middel van apparatuur en kamers, waar u pijnloos wordt behandeld, zonder ongemakken of angst, zodat jullie lichamen zich kunnen aanpassen aan de 5e dimensie. Dus, niet overhaasten.

Niemand zal lijden, er zal geen lijden zijn om te evolueren. De enige vorm van lijden die er kan zijn is wanneer je weigert te evolueren, of behandeld te worden; wanneer je weigert het gevoel te delen dat nodig is voor de 5e dimensie. Dan zal het een veel diepere en pijnlijkere training zijn, opdat jullie leren op de juiste manier te leven.

Om de juiste dimensie te bereiken is dat niet pijnlijk door martelingen, door apparatuur dat je verveelt, het soort dingen dat je in films hebt gezien. We kunnen wel zeggen dat die behoorlijk gruwelijk zijn uitgevoerd.

Alles wordt met veel liefde gedaan, d.m.v. vele lessen voor mentale training. Er is geen chipinjectie, geen injectie van wat dan ook in je hersenen om je te laten evolueren. Jullie zullen de tijd nemen die nodig is voor de evolutie, waar jullie voor worden opgeleid, jullie wordt alles getoond en opgeleid om gezond te leven.

Dit proces zal net zo lang duren als nodig is, er is geen haast meer, er is geen toekomst, de tijd is hier en nu. Dan zullen jullie aanwezig zijn, om deel te nemen aan deze training zodat jullie kunnen leven binnen de regels van de 5de Dimensie. En wij zullen daarbij met grote vreugde helpen, gewoon te zijn zoals wij zijn kunnen jullie ook zijn.Gezamenlijk, zullen wij een grote alliantie vormen, een alliantie van grote liefde, van vooruitgang, vooral van technologische vooruitgang; het schoonmaken van de planeet; en als je het goed beseft, zul je duizenden jaren leven, omdat jullie lichamen niet langer zullen achteruitgaan.

Om dit te laten gebeuren moeten jullie klaar zijn voor de nieuwe energieën. Dus, houd je vibraties hoog. Droom van deze nieuwe wereld, want die is echt. Zeer binnenkort zal het niet langer een droom zijn, het zal echt zijn voor allen die hiervan deel willen uitmaken.

Wij zullen daarin samen zijn. Klaar, om jullie met een groot applaus te ontvangen, met onze immense harten van Licht en vreugde die op elk van jullie wachten. En wij zullen voor jullie allemaal op deze planeet een groot ontvangstfeest maken. Wees nooit bang vibreer nooit angst, wan angst bestaat niet meer. Alleen vreugde voor allemaal.

Deze aflevering is de eerste van drie buitenaardse boodschappen. Zorg ervoor van alle drie kennis te nemen en te downloaden voor latere referentie.

Link naar Youtube film: Een verborgen bericht is naar je toegezonden, 2021 door de Pleiadianen.

Peter B. Meyer

Bron: Wakkeremensen

Terug naar pagina Diverse Berichten