Jahn Kassl, Boodschap van Jezus Christus, Geboorte en Kindertijd

GEBOORTE EN KINDERTIJD, BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS

Gechanneld door: Jahn J. Kassl 25 December 2021

UIT HET BOEK “JEZUS BIOGRAFIE 1” OPNIEUW VERKRIJGBAAR VANAF 10.1.2022!

“…. zo voegde ik mij bij Johannes in het Water en mijn Hart werd vervuld van Vreugde, ik liet mijn sandalen achter op de Oever
en terwijl het Water van de Jordaan over mij spoelde,
verspreidde zich een grote Vrede uit om ons heen en
in de Harten van de Mensen.

Zo werd bezegeld wat van Eeuwigheid af voorbestemd was.
De eeuwige Eenheid van de Mens met God, de Eenheid
tussen Hemel en Aarde.”

GEBOORTE EN KINDERTIJD, IN DE LENTE, VAN HET 4E JAAR

Geliefde Broeders en Zusters van het Licht.

Mijn Hart is gevuld met Vreugde dat er zoveel Energie van Liefde in jullie is. En dit innerlijke licht schijnt meer en meer, zodat het voor ons zichtbaar stroomt in het hele Universum.

Vandaag geef Ik jullie een Inkijkje in de Tijd rond mijn Geboorte, mijn Kindertijd en rond het levensgevoel in mijn eerste jaren, in het Leven als Jezus op Aarde.

Mijn geboorte was voorspeld en dus wist mijn Moeder Maria uit welke Kracht de Vrucht in haar schoot groeide. En de Sterren wezen de weg voor de Wijze mannen om hun Lof aan te bieden.

Dit Gebeurde in de Lente, het 4e jaar van jullie tijdrekening.

Mijn Kindertijd was Zorgeloos en ik Ademde de Gezonde en Liefdevolle omgeving van mijn ouders. Hoewel we vaak onderweg waren, had ik altijd het gevoel van Absolute Geborgenheid en in mij Vestigde zich het Vertrouwen in Alles Wat IS.

Dus ik groeide op, mijn Broers werden geboren en mijn Zussen.

Mijn Eerste Jaren werden Gekenmerkt door het gevoel van Liefde en van op aarde te zijn aangekomen.

Mijn ouders waren zich ten volle bewust van hun taak en waar het nodig en mogelijk leek, Begeleidden zij mij op een Wonderbaarlijke manier.

Langzaam werd ik van mijn Taken bewust gemaakt.

Veel was ingegeven door de traditie, want ik was van het huis van David en dit feit verklaarde dat ik de titel van Koning zou dragen. Maar voor het zover was, was er nog tijd.

HET IS HET JAAR 12.

Op dat moment was onze Familie in Egypte, in Alexandrië. Mijn vader werkte in zijn beroep als “timmerman”. Maar deze benaming komt niet helemaal overeen, want in die tijd betekende het dat men de hele planning deed, van het tekenen tot het bouwen van een huis.

In die tijd maakte ik kennis met de Joodse Gemeenschap van Alexandrië, en het was een heel mooie Tijd van Leren en Begrijpen. Ik bracht hele dagen in de Kamers van de Tempel door met het Lezen van de Geschriften.

We woonden in een klein huis en het ontbrak ons gezin aan niets. Alles was er altijd, zowel voor ons Lichamelijk Welzijn als voor onze Geestelijke Groei.

Het was een gevoel van Absoluut Vertrouwen in God dat ons gezin Vergezelde waar we ook gingen. En mijn ouders hadden dit Diepe Innerlijke Besef, dus ze maakten zich nooit zorgen.

Langzaam werd de Tempel mijn Thuis. Ik bracht er steeds meer tijd door, en de Broeders van deze Gemeenschap waren Open en aan hen kon ik mijn vragen uitbreiden.

“Mijn Innerlijke Behoefte om te Leren en de Kennis van de
Ultieme dingen te ervaren Groeide.”

Gedurende deze Tijd begon ik ook Contact te maken met mijn Leraren in mij. Door mijn Intuïtie en het Vermogen om “Gods Stem” te horen, was het voor mij al heel vroeg mogelijk om tot een Inzicht te komen dat veel Mensen verbaasde.

De Uitleg van de Schrift was een belangrijk Onderwerp van menige Discussie met de Schriftgeleerden.

In Alexandrië kon ik dit oefenen en langzamerhand kwam ik tot een allesomvattend Weten over onze Taken en over het Leven op Aarde.

Toen de toestand in Jeruzalem rustiger werd en dit leek te blijven Duren, keerden wij terug en toen ik twaalf Jaar oud was, werd ik daar officieel in de Tempel binnengeleid.

Mijn verworven Kennis van de Schriften en mijn Manier om ze voor te stellen verraste velen en sommigen waren daarover verbaasd.

De Joodse Gemeenschap van Jeruzalem was verknocht aan de Geschriften woord voor woord en het gemak waarmee ik er met hen over sprak, evenals mijn interpretaties, waren niet echt gewenst.

Toen onze Familie zich uitbreidde, op Jacobus volgde Simon, daarna kwam Judas, begon mijn Pad zich voor mij uit te breiden. Ik vergat vaak de “Tijd” om me heen terwijl ik luisterde naar Gods Antwoorden. De Kracht van Liefde begon zich in mij uit te breiden en vaak leek het alsof ik samensmolt met de hele Wereld.

“De Vrijheid die ik breng is niet van deze Wereld, maar zal deze Wereld verlossen.”

In dit Bewustzijn groeide Ik op. Mijn Dagelijks leven was dat van een Jongen uit deze Omgeving.

De Vader helpen met zijn Werk, en daarbij het vak leren, spelen met de Broers en Zussen, onder andere hadden we een geweldig Balspel, enigszins vergelijkbaar met jullie Voetbalspel, en vaak waren we met veel jonge Mensen die deze Vreugde deelden.

Onder hen waren vele latere Metgezellen, en in deze Tijd toonde ik ook het Vermogen om te genezen.

Wanneer iemand zich ook maar bezeerde, probeerde ik mijn Genezende Kracht te geven. Ofwel legde ik mijn Handen op het pijnlijke Plek van de Persoon, ofwel concentreerde ik mij en zond “Lichtstralen” in het Energieveld van de Mensen.

Deze Bekwaamheid kreeg jaren later grote Kracht, en waar ik ook was, er straalde een Lichtkracht van mij uit die Mensen Transformeerde en Heelde. En in deze Vroege Jaren testte ik deze goddelijke Zegening.

Mijn Moeder had het in die Jaren druk met het Zorgen voor het gezin, en haar Zachtmoedigheid en Liefde jegens alle mensen was voor mij een Bron van zuivere Erkenning, die zich in het Dagelijks leven door haar Handelingen toonde. Voor haar was er Goed noch Kwaad en elk Oordeel was haar vreemd.

Zo sprak zij ook nooit kwaad over anderen en haar hart was vol Vriendelijkheid en Mindfulness. De Liefde van mijn ouders kwam voort uit Diep Innerlijk Begrip voor hun partner, en ik had dikwijls de indruk dat deze Liefde in de loop der jaren Groeide, omdat men in hun ogen kon lezen hoe dicht hun Harten werkelijk bij elkaar stonden.

In deze omgeving kon ik mij Ontwikkelen, en de voorbereidingen voor mijn Zending vonden een vervolg op mijn 18e, toen ik mij de “Zuivere Leer” Eigen begon te maken.

ESSENEN GEMEENSCHAP

Mijn opname in de Essenen gemeenschap, buiten Jeruzalem, was de “logische” voortzetting van mijn Weg van Vorming en Groei. Van Begrijpen en Worden.

Gedurende deze jaren verwierf ik de meest Essentiële Bekwaamheden en alle kennis over de ware reden van het bestaan van de Mens op aarde. Veel werd mij bijgebracht door mijn broeders in Qumran, maar de essentie had ik ontvangen via mijn zich steeds meer openende Kanalen van Licht.

Mijn Hart was Onvoorwaardelijk Open en zo was ik in staat om mij op een vervullende manier te verbinden met de Wereld buiten de onze. Dit waren de jaren van opgroeien, zowel lichamelijk als, bovenal, Spiritueel.

In die tijd ontmoetten we elkaar vaak, want John was ook een broeder van de Congregatie, iets ouder en ver gevorderd in zijn reis om de Boodschap van Reinheid, Gerechtigheid, Nederigheid, Helderheid en Toewijding aan God te verspreiden. Reeds als kinderen herkenden wij elkaar, en hoewel wij elkaar niet al te vaak zagen, omringde ons een Gemeenschappelijke, zacht gevoelde Vertrouwdheid en Begrip, die woorden te boven gingen.

Wat ons Verenigde was onze Toewijding aan God en de Kennis van onze Zending. En in deze jaren werd dit besef van de betekenis van onze geboorte in dit deel van de aarde Dieper. Vaak zaten wij urenlang op stenen of onder een schaduwrijke boom, in het zand van de woestijn of op de binnenplaats van de tempel.

Wij spraken over de Vader in de Hemel en hoe de eeuwige terugkeer tot de Eenheid wordt verkregen. Maar het grootste deel van de tijd brachten we in Stilte door. Opgenomen in onszelf en Verbonden met de Bron die ons hier bracht, ons Samenbracht en ons Verlichtte.

Eindelijk was de tijd gekomen en Johannes ging op weg om zijn missie geheel alleen te ontplooien. Er werd een groot afscheidsfeest gegeven en de tranen die werden vergoten waren vooral tranen van vreugde. Want het was geen afscheid voor altijd en iedereen wist dat het Mysterie in Vervulling moest gaan.

En iedereen voelde een diepe band met zijn broeders, voorbij alle beperkingen die ons lichaam ons oplegde.

De jaren die volgden maakten hem wijd en zijd bekend, want zijn Scherpe Geest en niet aflatende toewijding aan de waarheid, bleven niet onopgemerkt. Ondertussen doorliep ik mijn “Processen”, mijn Bewustzijn nam gestaag toe, wat voor mij bestemd was groeide en ik Ontvouwde mijn Goddelijk Bewustzijn.

MIJN VOETTOCHT

Vol van Vrede in mij, nam ik afscheid van mijn Broers om op weg te gaan voor mijn voorlopig “Laatste” Reis.

Ik vertrok naar Egypte, Syrië en Griekenland. Maar deze reis bracht mij in mijn Hart, in mijn Innerlijke, en ik zag mijn Eeuwige Uitdrukking van Liefde in het Bewustzijn van de AL-Eenheid van alle Leven.

Terwijl dit gebeurde, bezocht ik vele dorpen en steden. Ik bestudeerde de Mensen en hun Gedrag, hun Bedoelingen en Beweegredenen. Hun verhaal was als een open boek voor mij, ik las hun Gedachten en kon hun Gevoelens zien. Mijn ogen werden scherper en de antwoorden over de zin van een Mensenleven werden mij Gegeven.

Steeds weer trok ik mij terug en vaak was ik Dagenlang Verzonken in gesprekken met mijn Vader in de Hemel. Met de Hemelse Boodschappers, de Meesters voorbij het zichtbare en met de Broeders en Zusters van mijn Geestelijk Thuis.

Tijdens deze jaren van omzwervingen keerde ik mij uiteindelijk naar mijn al-omvattende wezen en aanvaardde ik volledig wat mij gegeven werd. Zo groeide ik in de schoenen die mij werden aangemeten, mijn Familie waren nu de Mensen van de Hele Aarde, alle levende Wezens en elk Bewustzijn in God’s Schepping.

Toen ik terugkeerde naar Jeruzalem, was ik Een Ander en toch was ik Wie Ik Altijd Al Was Geweest: WIE IK BEN.

“Ik liet mijn sandalen achter op de oever en toen het water van de Jordaan over mij heen Spoelde, verspreidde zich een grote vrede om ons heen en in de harten van de mensen.

Zo werd Bezegeld wat van Eeuwigheid af Voorbestemd was. De Eeuwige Eenheid van de Mens met God, de Eenheid tussen Hemel en Aarde.”

Geliefde kind van God,

wij zijn allen één en Verenigd door de Kracht van Alomtegenwoordige Liefde. Omarm dit feit en Ontvouw je Schoonheid. Eenheid kan Alleen op deze manier Ervaren worden.

En Waarlijk, wij zijn ALLEN een.

Jullie zijn Oneindig Geliefd.

JEZUS CHRISTUS

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

Terug naar Pagina Diverse Berichten