STAAT DER NEDERLANDEN heeft de rol van Vaticaan overgenomen.

STAAT DER NEDERLANDEN heeft de rol van Vaticaan overgenomen. Alle overheids-functionarissen persoonlijk aansprakelijk voor schade en schuldcreatie.

De Binnenlandsche Bataafsche Courant

2 februari 2022

Er is een 100% kwaadaardige supermacht die over de Aardbewoners regeert. Uitsluitend door geweld en mogelijk gemaakt door een onuitputtelijke rijkdom, in de loop der eeuwen bij elkaar gestolen. Deze oude doorgefokte bloedlijnen komen nooit in de schijnwerper en worden altijd ongemoeid gelaten. Deze groep moet zichzelf in stand houden door inteelt en het creëren van onbalans, ontwrichting en massamoord. De drijfveer moet de jacht op het eeuwige leven zijn, vrijwel het enige wat hen ontbreekt en niet onder controle hebben.

Een onderdeel van deze draconische bloedlijnorde is het Vaticaan, sinds 1815 onder volledige controle van de militair georganiseerde Jezuïeten.

Voor die tijd was er steeds strijd tussen de rooms-katholieke kerk, andere religies en vooral wereldlijke leiders, de koningen en prinsen. De rooms-katholieke kerk is tot het verbod van de Jezuïeten in 1773 werktuig geweest van de bovengenoemde bloedlijnfamilies, die ook pausen leverde. Dat werktuig zorgde voor de diefstal en beslaglegging van de Aarde en alles wat er op leefde, ook de mensen. Dat is gebeurd via de zogenaamde Trusts. Het Vaticaan beheerde als een proto-multinational alle Trusts op Aarde. Ook ieder mens werd gezien als een werkmaatschappij, ontdaan van vrijheid, bezit en ziel.

Verder lezen “STAAT DER NEDERLANDEN heeft de rol van Vaticaan overgenomen.”