Patrick H. Berlinger, De Waarheid in een Notendop

DE WAARHEID IN EEN NOTENDOP

Patrick H. Bellringer, 2-9-22

Uit de Bellringer geschriften: http://www.fourwinds10.com

Alle kennis zoals geschiedenis, wetenschap en religie is veranderd om de waarheid te verbergen. De “heilige boeken” die als gidsen aan de mensheid werden doorgegeven, zijn speciaal aangepast om de Waarheid te verbergen. Dit werd opzettelijk gedaan zodat we de Wetten van God zouden overtreden door vrijelijk het kwade boven het goede te verkiezen. Onze zielsgroei zou worden gestopt en Satan zou winnen, omdat hij nu onze vrije wil beheerst.

De laatste tijd wordt de waarheid weer naar de mensen van de aarde gebracht. Sommige mensen hebben oprecht om hulp gebeden tot de enige ware God van het licht, Aton. God Aton (Schepper God) heeft die verzoeken gehonoreerd en heeft de “Gezelschap van de Hemel” gestuurd om ons te helpen. Het Gezelschap van de Hemel zijn onze kosmische broeders en zusters van de Pleiaden en van Sirius en andere sterrenstelsels van de Kosmos. Sommige mensen noemen ze engelen, ook al zijn ze HU-mens (Hoger Universeel-mens) en lijken ze op ons. Anderen noemen ze aliens. Deze kosmische mensen komen uit de 5e en hogere dimensies of de hemel. Wij van de Aarde zijn van de derde dimensie. Ze hebben hogere frequenties dan wij, hebben meer technologie en maken deel uit van de Hemelse Rijken. Er is geen kwaad in de 5e en hogere dimensies, dus komen ze in liefde en licht. Ze zijn gekomen om ons nog een keer de Waarheid te brengen voor het einde van deze laatste driedimensionale beschaving op onze Aarde.

De Pleiadiërs van de sterrengroep de “Zeven Zusters” van de Pleiaden, en andere Broeders en Zusters van Licht cirkelen momenteel rond onze Aarde in hun ruimteschepen. Sommigen van hen zijn hier sinds de jaren ’30 in hun ruimteschepen en op Aarde in menselijke vorm. Hun ruimteschepen verschijnen aan de nachtelijke hemel als flitsende of fonkelende sterren. Veel van deze schepen hebben flitsende regenboogkleurige lichten en verschijnen als knipperende rode, blauwe, gouden, groene en witte lichten. Ze zijn op een heldere, donkere nacht gemakkelijk met het blote oog te zien.

De boodschap die ze brengen is de Waarheid. Een deel van deze Waarheid is via een radiosignaalcode van het commandoschip van commandant Gyeorgos Ceres Hatonn, de Phoenix, naar zijn schrijver, Doris Ekker (Dharma), die met haar man, EJ Ekker, in Tehachapi, Californië woonde, verzonden. Dharma zette deze kortegolf radiosignaaltransmissies om in geschreven vorm door de computer. Deze schriftelijke vorm werd vervolgens gepubliceerd in de internationale krant Contact en in de Phoenix tijdschriften. Deze Phoenix Dagboeken zijn de Waarheid van Schepper God die speciaal aan ons in onze tijd in ongewijzigde vorm opnieuw is doorgegeven. U wordt aangemoedigd om ze te lezen en voor uzelf te onderscheiden wat de Waarheid is. Ik stel voor dat u begint met het lezen van de basis Phoenix Journals, de nummers 2, 3, 5, 7, 27 en 47. Deze waarheidsboodschappen die de heerscharen van God Aton ons vandaag brengen is eenvoudig, maar voor veel mensen erg verontrustend als ze de “leugen” van Satan ontdekken. Ik zal deze boodschap zo beknopt mogelijk formuleren — de Waarheid in een “Notendop”.

We leven op een planeet die we “Aarde” noemen. Dit woord “Aarde” is een algemene term voor “planeet”. Het universum bevat veel “Aarden”, elk met een kosmische naam. De kosmische naam voor onze Aarde is “Shan”, wat de planeet van tranen betekent, dus de hemelse rijken verwijzen naar onze Aarde als Aarde Shan. We noemen onze Aarde soms “Moeder Aarde”. De kosmische naam die “moeder Aarde” betekent, is Gaia. Onze Gaia of Moeder Aarde is echt een levend bewust wezen. Als moeder bevat onze Aarde levens- en energiefrequenties. Ze baart ons, voedt ons en ondersteunt ons leven.

Wij, de mensen op Aarde-Shan, zijn misleid om leugens en verkeerde informatie over elk aspect van ons bestaan te geloven. Er is ons de leugen verteld dat God Aton een God van toorn en oordeel is. God Aton is de God van Licht en Liefde. Hij schiep ons naar Zijn beeld (HU-man), [Hoger-Universeel mens] met een vrije wil om onze weg van goed of kwaad te kiezen.

Er is ons de leugen verteld dat God Aton in de “hemel” leeft en dat Hij op Zijn troon zit en de wereld regeert en oordeelt. De waarheid is dat God Aton in elk van zijn creaties leeft. Hij leeft in ons als onze God Geest. Ons fysieke lichaam is Zijn tempel. Door vrije wil kunnen onze gedachten de gedachten van God Aton worden. We hebben de geest van God Aton in ons. We hebben de kracht van God Aton in ons. Zo hebben we de macht om geest te scheppen zoals God Aton geest schept! Dit is Waarheid, en onze God-Geest in ons kent deze Waarheid, want onze God-Geest kent alle Waarheid.

Ons pad van zielsvooruitgang is als een gigantische spiraal. Als we ons helemaal op ons pad voortbewegen, gaan we ofwel omhoog of omlaag. Omdat het leven dynamisch is, dat verandert voortdurend, we staan nooit stil. We gaan altijd omhoog naar het Licht of naar beneden naar de Duisternis. Bij God Aton is er geen middenweg. We leven ofwel aan de kant van het goede of aan de kant van het kwade, van zielsperfectie of van zielsregressie.

Er is ons verteld dat reïncarnatie niet waar is. Deze uitspraak maakt deel uit van Satans “leugen”. Esu Immanuel leerde zijn discipelen over reïncarnatie. Hij leerde dat het doel van het menselijk leven op deze planeet is om ervaringen te verschaffen waardoor we onze ziel kunnen vervolmaken. Gedurende vele levensstromen gaan we door met onze lessen in zielsperfectie totdat we, door onze vrije wilskeuzes, hebben geleerd om het goede boven het kwade te verkiezen. Ons doel is om volgens de Wetten van God en de Wetten van de Schepping te leren leven, in balans en harmonie en weer Eén te worden met God Aton, onze Schepper. In 323 n.Chr. werd het Tweede Concilie van Nicea gehouden door de kerkvaders om de “geschriften” te veranderen vanwege hun kwade bedoelingen. In die tijd verwijderden ze bijvoorbeeld alle leringen van Esu Immanuel over reïncarnatie en elke specifieke verwijzing naar ruimteschepen uit de “heilige bijbel”. Reïncarnatie, buitenaardse wezens of buitenaardse mensen en kosmische reizen per ruimteschip zijn feiten die uit de vroege geschriften zijn verwijderd.

Een andere leugen is dat we niet echt verantwoordelijk zijn voor het kwaad dat we hebben gedaan, omdat “God ons zal redden”. De leugen zegt dat God ons zal vergeven omdat hij Zijn Zoon aan een kruis heeft geofferd om voor onze zonden te betalen om Gods toorn te wreken. Laat een God van Liefde opzettelijk toe dat Zijn Zoon wordt gedood, als een offer voor heel veel slechte mensen? Natuurlijk niet! De basiswet van de kosmos, de wet van oorzaak en gevolg of de wet van terugkeer stelt dat er een oorzaak en een gevolg is voor alles wat er gebeurt. Anders gezegd, de Wet op de Terugkeer zegt dat je zult oogsten wat je zaait. Dit betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn keuzes en acties, en verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn resultaten. Deze satanische sekteleugens willen ons anders doen geloven. De waarheid is dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze keuzes tussen goed en kwaad. Wij worden verantwoordelijk gehouden voor het overtreden van de Wetten van God Aton en van de Schepping. Er is niemand die het voor ons “goed zal maken”, behalve wijzelf. Niemand gaat ons “redden” van onze zonden! We worden persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor elke Kosmische Wet die we overtreden.

De waarheid is dat Esu Immanuel kwam als een Waarheidbrenger, de zoon van Aartsengel Gabriël. Hij stierf niet zoals gemeld, maar overleefde de moordpoging (kruisiging) tegen hem door de Khazariaanse Zionistische Joden (Farizeeërs). Hij vluchtte naar India, trouwde, kreeg een gezin, reisde veel en onderwees de Waarheid tot zijn dood in Kasjmir op 107-jarige leeftijd. Esu is niet gekomen om iemand te redden. Hij bracht de Wetten van God en de Wetten van de Schepping weer naar de mensen van de Aarde. God oordeelt niet over ons. We beoordelen onszelf volgens die wetten. God redt ons niet. We redden onszelf door te leven volgens de Wetten van God en de Schepping. Aan het einde van elk van onze levensstromen staan we weer alleen voor God Aton en oordelen we over onze zielsgroei en zielsperfectie. We bepalen dan waar we naartoe gaan voor onze volgende levensstroom van lessen.

Een andere leugen die Satan en zijn volgelingen ons hebben verteld, is dat er een “extase ” zal zijn, dat Esu Immanuel aan het einde van het tijdperk zou terugkeren in de wolken en de “getrouwen” op een magische manier ophoog brengen naar de “hemel”. Esu heeft dit nooit geleerd. In feite komt het woord “extase” niet eens voor in de “bijbel”! Het zijn de discipel Paulus en anderen die Esu’s leringen jaren later verdraaiden. Esu zei wel dat hij aan het einde van deze beschaving zou terugkeren na 2000 jaar studie. Hij zou een nieuwe naam krijgen, hij zou zegevieren over Satan en het Koninkrijk der Hemelen zou op dat moment op Aarde Shan worden gevestigd, terwijl ze haar overgang naar de vijfde dimensie maakte.

Esu’s echte naam was Esu Immanuel. Immanuël betekent “God met ons”. De naam, “Jezus Christus”, wat “de gezalfde” betekent, die de godheid aanduidt, werd hem jaren later door zijn vijanden toegewezen. Esu Immanuel heeft nu een nieuwe naam gekregen van de Heavenly Realms. Deze naam is ” Sananda “, wat “Een met God” betekent. Esu Immanuel Sananda (Jezus) keerde in 1954 terug naar Aarde-Shan en wacht nu op de bevelen van God Aton om de oprichting aan te kondigen van het Koninkrijk der Hemelen van Schepper God Aton op Aarde Shan in de 5e Dimensie. Sananda reist zoals alle hemelse wezens reizen, per ruimteschip. Hij is momenteel aan boord van het commandoschip, The Phoenix, in afwachting van zijn orders van Schepper God Aton.

Andere leugens die ons zijn verteld, is dat het leven van Aarde-Shan, onze “Moeder Aarde”, voor onbepaalde tijd doorgaat en dat de mensheid met Adam en Eva op deze planeet begon te leven. De waarheid over onze menselijke geschiedenis op deze planeet gaat 206 miljoen jaar terug. Aarde-Shan in het Melkwegstelsel, voltooit elke 206 miljoen jaar een “grote baan” rond de “Grootste Centrale Zon”, het centrum van het Melkwegstelsel. Aarde-Shan voltooide zijn tweeëntwintigste “grote baan” op 17 augustus 1987. Aan het begin van onze laatste “grote baan” (206 miljoen jaar geleden) werden mensen op Aarde-Shan geplaatst. Beschavingen uit het verleden hebben een gemiddelde lengte van 10.000 tot 12.000 jaar gehad; daarom hebben er veel beschavingen op onze aarde bestaan vóór onze huidige. De waarheid is dat “Adam en Eva” slechts 10.000 tot 12.000 jaar geleden zijn.

Aardse mensen kregen één “grote cyclus” (206 miljoen jaar) om de Wetten van God Aton en van de Schepping te leren en te volgen om zielsperfectie te bereiken om zo onze beschaving in totale harmonie en balans te brengen met de Wetten van God Aton en de Schepping . Dit werd nooit bereikt omdat mensen, door het uitoefenen van hun vrije wil, niet hebben geleerd om goed te kiezen tussen goed en kwaad. Ze kozen ervoor om de wetten van God Aton en de wetten van de schepping niet te volgen. In feite hebben Satan en zijn kwaadaardige volgelingen die wetten herschreven en opzettelijk de Waarheid verdraaid om iedereen te misleiden.

Aarde Shan, als een hemellichaam, heeft nu het kosmische recht verdiend om naar een hogere dimensie te gaan. Dit proces begon aan het einde van de laatste “grote baan” of op 17 augustus 1987. Aarde Shan gaat nu door een reinigingsproces van aardeveranderingen om alle door de mens veroorzaakte vervuiling en negatieve energieën die op haar aanwezig zijn te verwijderen. De kosmische wet stelt dat er geen kwaad is toegestaan buiten de vierde dimensie. Omdat Aarde-Shan nu naar de vijfde dimensie gaat moet al het kwaad van haar worden verwijderd. Op een bepaald moment moet iedereen deze planeet verlaten!

Dit is precies waarom onze Pleiadische broeders en zusters in deze tijd zijn gekomen, en dit is waarom Sananda is teruggekeerd. Ze brengen de Waarheid. Degenen onder ons die verlicht zijn tot de Waarheid en de Wetten van God en de Schepping naleven, zullen naar veilige plaatsen worden geëvacueerd. Sommigen zullen met onze planeet meegaan naar de vijfde dimensie (Hemel op Aarde). Degenen die ervoor kozen om niet naar de Waarheid te luisteren maar te wachten tot hun “nep-opname” plaatsvindt, zullen door reïncarnatie worden teruggevoerd naar een andere 3D-donkere planeet. Daar zullen ze doorgaan in hun zielsperfectie op de verschillende niveaus waar ze in deze levensstroom waren geëindigd . Anderen zullen naar de grotten gaan om opnieuw te beginnen, en anderen zullen naar de Leegte (hel) gaan, waar geen licht is. Ze zullen veel planeten hebben om uit te kiezen voor hun volgende lessen aangezien er alleen al in ons Melkwegstelsel meer dan 178 miljard levensondersteunende planeten zijn.

Zoals God Aton verordende, zou de Waarheid nog een keer uitgaan naar de vier windrichtingen. Een laatste keer zal de waarheid naar iedereen op Aarde Shan worden gebracht. Dit gebeurt nu! De waarheid wordt nu nog een keer vrijelijk aan iedereen op Aarde Shan gegeven. Bedenk alsjeblieft dat God Aton niet heeft bepaald dat je naar de waarheid moet luisteren, de waarheid moet lezen of de waarheid moet geloven. Met je eigen vrije wil moet je kiezen. Met je Goddelijke Geest binnenin zul je het weten. Dit is nu jouw kans om te kiezen, want dit is de Waarheid die je in dit schrijven wordt gepresenteerd. God Aton, de Gastheren van het Hemel- en Ruimtecommando geven geen garantie dat je ooit nog de waarheid in deze levensstroom zult ontvangen als je nu niet luistert. Moge je verstandig kiezen.

We naderen snel “het einde van het tijdperk”, het einde van de laatste beschaving van onze Aarde in de derde dimensie en het begin van het tijdperk van Verlichting. Aarde Shan, als een bewust wezen, heeft gevraagd, en Schepper God Aton heeft verordend dat deze huidige 3D-beschaving de laatste is voor onze planeet. Ze zal door haar normale reiniging gaan via aardse veranderingen en hersteld worden naar haar oorspronkelijke ongerepte toestand in de hogere frequenties van de vijfde dimensie waar geen kwaad bestaat.

[Een bespreking van komende aardveranderingen en planetaire evacuatie is te vinden in Phoenix Journal #4, hoofdstukken 8 en 9, en Phoenix Journal #5, hoofdstuk 5 ] .

Dit is de Waarheid. Of je ervoor kiest om te accepteren wat hier als Waarheid is geschreven, is jouw beslissing. Ik kan je nergens van overtuigen. Alleen door je innerlijke God-Geest kun je de waarheid kennen. Als je oprecht naar de waarheid zoekt heeft God Aton beloofd dat je die zult vinden. Waarheid is vrijheid van de ziel. Waarheid is totale vreugde in zijn en weten. Ik verzoek u dringend hierover goed na te denken.

De aanbevolen startersdagboeken zijn:

— De Bellringer – geschriften zijn te vinden op http://www.fourwinds10.com

— Het Phoenix Journal/Contact Nieuwsbrief Archief-website is te vinden op:http://www.phoenixarchives.com en http://www.fourwinds10.com

Terug naar pagina Diverse Berichten