Raad van Overzieners: Toegang Krijgen tot Jullie Superkrachten

Raad van Overzieners: Toegang Krijgen tot Jullie Superkrachten

Gechanneld door: L’Aura Pleiadian – 7 Maart 2022

Wij zijn aanwezig bij jullie op Planeet Aarde, wij zijn de Goddelijke Raad van Overzieners. Wij zegenen jullie bewustzijn voor jullie persoonlijke grotere Eenheid met alles wat jullie reeds zijn.

De Goddelijke Glorie die nu eeuwig bestaat, is toegankelijk voor allen door hun hart.

Dit Goddelijk Huwelijk en deze Mystieke Unie, waarnaar door de millennia heen is gestreefd, bestaat ironisch genoeg al voor jullie. De poging om iets te grijpen waarvan men zich niet bewust is, dat buiten bereik lijkt, wordt contra-intuïtief.

De aard zelf van Goddelijke kracht zou voor de meeste mensen een gezochte SUPERKRACHT zijn, die vele verschillende soorten krachten kan omvatten. Maar ook voor sommigen bestaat Goddelijke kracht helemaal niet in hun bewustzijn.

Hemelse kracht, onaardse kracht, paranormale kracht; telepathie, psychokinese (naast vele andere) die ook metafysisch bewustzijn, genezing, transcendentie, mirakels, ascensie, bilocatie en nog veel meer kunnen omvatten, zouden voor de meesten onbegrijpelijk zijn om zich voor te stellen als echt.

Toch bevinden al deze superkrachten zich in jullie hart. Ze bestaan al, potentieel sluimerend in het bewustzijn om er nu toegang toe te krijgen.

Jouw Mystieke Unie die je verenigt met je eeuwige jij, die reeds bestaat als de GEASCENDEERDE jij, Goddelijke Kosmische God Zelf, is het verenigen van jezelf op Aarde met al je Goddelijke Krachten.

Wanneer het bewuste bewustzijn van waarlijk leven in het moment jullie manier van zijn op Aarde wordt, beginnen de sluizen van alles wat jullie eeuwig zijn, te ontwaken in jullie eigen bewustzijn.

De verschuiving in jouw bewustzijn van dat wat afgescheiden is van jou, naar dat wat je al eeuwig bent, is het eigenlijke proces van toegang tot en ontwaken uit je mystieke eenheid. Tot jouw Goddelijke kracht. Tot je toegang tot jouw ware superkrachten.

Jullie zijn slechts tijdelijk vergeten wat jullie werkelijk zijn, als jullie nu niet zo leven. Alle codes, alles is op zijn plaats voor volledige activering ALS ZIJN de eeuwige die jullie nu ZIJN.

Nooit eerder op Aarde heeft de omvang van de frequentie dit niveau bereikt om zo gemakkelijk de meest diepgaande verschuivingen, die voor de meesten onbegrijpelijk zijn, op dit moment op Aarde te activeren.

We spreken over wonderen. Jullie laten alle percepties van beperkingen los. Van alles wat gescheiden leek van jullie.

In deze zegening van wonderen voor jullie, terwijl jullie je alles herinneren wat jullie zijn, terwijl jullie je verenigen met je eeuwige Goddelijke Kosmische Zelf en toegang krijgen tot je eigen Goddelijke Krachten, zijn wij met jullie aanwezig, in Goddelijke Liefde en Glorie, nu en eeuwig.

Kanaal: L’Aura Pleiadian

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten