Jahn J. Kassl, De Grote zwendel komt Nu aan het Licht !

DE GROTE ZWENDEL KOMT NU AAN HET LICHT!

Gechanneld door: Jahn J. Kassl – 8 Maart 2022

De Arcturiaanse Raad

“Het goede en positieve aan deze tijd is dat hoewel er veel slechte dingen worden gedaan, er uiteindelijk goede dingen worden gecreëerd”.

Boodschap uit de 119e lichtlezing, video vanaf 1:07:10 minuten

De grote zwendel komt nu aan het licht!

Het bedrog

Alles keert terug naar de Goddelijke orde –angst wordt liefde, het licht doordringt de duisternis en de grote vrede breidt zich over de aarde uit!

Geliefde mensen,
de grote zwendel, het bedrog, van hoe eens uit trotse Goddelijke wezens onderdrukte slaven werden gemaakt, komt nu aan het licht!

Het duurt niet meer lang – dan worden degenen die voor deze toestanden op aarde verantwoordelijk zijn, ter verantwoording geroepen.

Wijze rechtbanken in deze wereld en de andere wereld zullen degenen verantwoordelijk houden die zichzelf hebben overgegeven aan hun machtslust. De geheime plannen die zoveel onheil en schade hebben veroorzaakt, worden zichtbaar gemaakt en degenen die ze uitvoeren zullen met naam en toenaam genoemd worden.

Verbroken contracten

De spirituele hiërarchieën doen er alles aan om de verandering zo harmonieus mogelijk te laten verlopen, zodat de mensheid niet nogmaals ernstig getraumatiseerd wordt.

Dit is echter precies waar de tegenkrachten naar streven en ze waren er gedeeltelijk in geslaagd om de mensen steeds steviger aan het wiel van de tijd te ketenen.

Ondanks dat de huidige gebeurtenissen op de Boven-Aarde veel mensen wakker schudden, zijn de psychologische verwondingen die daarbij worden veroorzaakt aanzienlijk.

Dit gebeurde, doordat de donkere entiteiten op deze aarde de contracten gebroken hebben en ze zich noch aan de overeenkomst hebben gehouden om de aarde te verlaten, noch hebben ze het project om de mensheid tot slaven te maken opgegeven.

In opdracht van God worden deze krachten nu ontmaskerd en wordt het voor alle mensen zichtbaar, wie aan de touwtjes hebben getrokken en waar het toe heeft geleid.

“De dagen van de donkere heersers op deze aarde zijn geteld, het spel is over!”

Want ze hebben niet het recht noch de macht om de mensheid verder te onderdrukken en zo te manipuleren, dat slimme mensen dit bedrog niet doorzien en hun onderdrukking als vrijheid ervaren.

Het goede daaraan is …

Het goede en positieve aan deze tijd is dat hoewel er veel slechte dingen worden gedaan, er uiteindelijk goede dingen worden gecreëerd.

Heel veel mensen die nooit wakker waren geworden, krijgen nu de impuls om wakker te worden.

Ze zien dat er iets niet klopt – en ze ontwikkelen kracht en moed om de huidige realiteit te vernietigen. Ze worden wakker!

Dit is het goede en waardevolle aspect van deze dagen, maar het vermindert op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van degenen die de aarde in een vuilnisbelt hebben veranderd en de zielen van de mensen tot woestijnen hebben gemaakt.

Zo is bepaald dat de waarheid aan het licht zal komen en gerechtigheid zal geschieden zowel in de hemel als op aarde.

Jullie bevinden je op de overgang naar de 5e dimensie en wij staan ​​aan jullie zijde. Wij zijn degenen die aan jullie verschijnen als engelen en wezens van licht en die ook als mensen onder jullie leven.

Wij nemen jullie soort lichaam aan om in deze belangrijke dagen bij jullie te zijn. We blijven ook bij jullie, totdat jullie de overgang naar de vijfde dimensie hebben voltooid.

De macht van God en de liefde van de Schepper zijn in deze tijd van de grote schoonmaak alomtegenwoordig – en alomtegenwoordig zijn wij, de wachters van de aarde.

In oneindige liefde
De Arcturiaanse Raad

Kanaal: Jahn J. Kassl

Vertaling: Petra / voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten