Ancient Awakenings, “Jullie creëren je nieuwe werkelijkheid”

Jullie creëren je nieuwe werkelijkheid

Ashtar gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 20 maart 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Ashtar

Ik ben Ashtar. Ik kom op dit moment om bij jullie te zijn, om jullie te helpen de waarheid van je wezen te begrijpen, wie jij bent, wat je hier komt doen.

Velen van jullie zijn zich er op dit moment volledig van bewust dat jullie degenen zijn die hier kwamen om het ascentieproces tot stand te brengen, om te helpen bij dat ascentieproces.

Verder lezen “Ancient Awakenings, “Jullie creëren je nieuwe werkelijkheid””

RUSSISCHE SPIRIT – Vader Absolute

RUSSISCHE SPIRIT – Vader Absolute

Gechanneld door: Marta – 4 April 2022

Gegroet, Mijn Dierbaar geliefde kinderen!

Vandaag wil IK een korte analyse maken van wat er gaande is in de zogenaamde “ontwikkelde” landen van de wereld.

Op het eerste gezicht kunnen de acties van hun autoriteiten absoluut absurd en zinloos lijken, aangezien er vlak voor onze ogen de vernietiging van de economie van deze landen en het welzijn van hun burgers plaatsvindt.

In feite is het slechts een topje van de ijsberg.

Verder lezen “RUSSISCHE SPIRIT – Vader Absolute”

DE RAAD – Niemands inspanning zal overbodig zijn.

DE RAAD – NIEMANDS INSPANNING ZAL OVERBODIG ZIJN

Gechanneld door: Ron Head – 9 April 2022

Wij zullen onszelf in deze boodschap zeer waarschijnlijk vele malen herhalen. Maar bedenk wel dat de gebeurtenissen die zijn voorzien, waarvoor wij jullie hebben gewaarschuwd, zeer waarschijnlijk spoedig over jullie heen zullen komen.

Een groot deel van wat verwezenlijkt moest worden, is voltooid. Er zijn nog enkele laatste aanpassingen en regelingen overgebleven, maar wat vroeger vooruitgang werd genoemd, moet nu snelheid worden genoemd.

Toen wij met deze boodschappen begonnen, vertelden we jullie over grote veranderingen die bijna onmiddellijk of van de ene dag op de andere zouden plaatsvinden. Als dat gebeurd zou zijn, zou er waarschijnlijk grote chaos ontstaan. Sindsdien hebben we die voorspelling verschillende keren aangepast. En dat hebben we gedaan vanwege jullie eigen collectieve beslissingen.

Verder lezen “DE RAAD – Niemands inspanning zal overbodig zijn.”

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 3 van 3)

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 3 van 3)

Het laatste deel over de analyse van het Grote Plan en de consequenties voor Nederland. Eerst de actualiteiten van de dag. Gebeurtenissen volgen elkaar nu in razend tempo op.

President Putin heeft in enkele videoboodschappen de volgende uitspraken gedaan:

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt.

Wat bijvoorbeeld de bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te geven van hun fouten.”

Sommige landen protesteren tegen mij en noemen mij een moordenaar en Hitler, maar zij zien niet dat ik tegen het nazisme vecht.

Verder lezen “Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 3 van 3)”

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 2 van 3)

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 2 van 3)

In vervolg op ons vorige artikel analyseren we wat de consequenties zijn van het abnormale gedrag van het Westen en de uitspraak van Vladimir Putin als hij spreekt over wat er gebeurt naar aanleiding van de sancties en wapenleveranties. Welke zijn deze consequenties, die hun weerga niet kennen?

Wat betreft dat “abnormale gedrag” spreekt Putin met een videoboodschap in feite rechtstreeks het volk, de burgers, ons toe en zegt:

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt. Wat bijvoorbeeld de bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te geven van hun fouten.”

Daarnaast heeft de Russische president het meermalen over de “EU constructie”.

Verder lezen “Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 2 van 3)”

Ancient Awakenings, “Houd vast aan de Droom”

Houd vast aan de Droom

Saint Germain gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 13 maart 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Saint Germain

Ik ben jullie Saint Germain. Ik kom op dit moment omdat veel dingen over de hele planeet op stoom beginnen te komen, steeds meer deel beginnen te worden van de nieuwe hogere expressie in jullie allemaal terwijl jullie allemaal vooruit gaan.

Ook al weet je het misschien niet, ook al voel je het misschien niet, jullie gaan allemaal vooruit als collectief. Het gebeurt en de droom gaat verder. Dus hou die droom vast. Laat hem niet gaan. Raak niet opnieuw verankerd in de oude illusie. Want de oude illusie valt snel weg. Je zult het bewijs daarvan gaan zien.

Verder lezen “Ancient Awakenings, “Houd vast aan de Droom””

Herstel de Republiek, Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 1 van 3)

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 1 van 3)

Februari 2022

We zullen proberen een voorlopige analyse van het slagveld in Oekraïne te maken aan de hand van berichten, ontdaan van propaganda en het interpreteren van kaarten.

Maar eerst is van belang om te weten dat het Russische parlement een wet heeft aangenomen als reactie op de magnifiek gecoördineerde westerse sanctiepolitiek.

Om met Rusland in de nabije toekomst nog zaken te kunnen doen, zullen in het vervolg drie hindernissen moeten worden genomen.

Verder lezen “Herstel de Republiek, Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 1 van 3)”