Herstel de Republiek, Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 1 van 3)

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 1 van 3)

Februari 2022

We zullen proberen een voorlopige analyse van het slagveld in Oekraïne te maken aan de hand van berichten, ontdaan van propaganda en het interpreteren van kaarten.

Maar eerst is van belang om te weten dat het Russische parlement een wet heeft aangenomen als reactie op de magnifiek gecoördineerde westerse sanctiepolitiek.

Om met Rusland in de nabije toekomst nog zaken te kunnen doen, zullen in het vervolg drie hindernissen moeten worden genomen.

(1) De onderneming en het management moet van onbesproken gedrag zijn.

(2) De voorgenomen transacties moeten worden gepresenteerd aan een speciale parlementscommissie, die het voorstel vervolgens aan de Doema moet voorleggen ter goedkeuring.

(3) Bij goedkeuring door de Doema moet de regering tot ratificatie overgaan. Of het afwijzen.

In het geval dat bijvoorbeeld een staat als Nederland handel wil drijven, zal hetzelfde gelden. De STAAT DER NEDERLANDEN is als onderneming geregistreerd in Washington D.C. en het management moet van onbesproken gedrag zijn.

Ieder land of bedrijf dat heeft meegewerkt aan de sanctiemaatregelen wordt aan nader onderzoek onderworpen.

De eenduidigheid van de sancties door (vrijwel uitsluitend) WEF leden roept herinneringen op aan de volkomen gelijkgeschakelde media terreur na de afkondiging van een pandemie door middel van het codewoord “COVID-19”. Alsof er geen andere mogelijkheid is, alsof men wordt gedwongen. Censuur zorgt voor eliminatie van nuancering, laat staan kritiek. Dat gebeurt nu weer en Rusland lijkt het lijdzaam aan te zien.

De situatie op het slagveld na 13 dagen

Zo was de situatie volgens Russische bronnen 2 dagen na de inval van de voorhoede van het leger én de bombardementen van doelen verspreid over heel Oekraïne. Daarvan weten we nu dat het biowapenlaboratoria zijn die direct als eerste moesten worden vernietigd.

26 februari 2022

Na een kleine week is te zien dat de Russische troepen aardig zijn opgeschoten. Doorgestoten tot voorbij Kiev, de oostelijke grensstreek veiliggesteld, een omsingelingsbeweging van 11 Oekraïense divisies die tegenover de beide Volksrepublieken zijn gestationeerd. Ook is een aanmerkelijk gebied vanuit de Krim heroverd en worden pogingen ondernomen om de grote kerncentrale van Zaporizhia onder controle te krijgen.

03 maart 2022

Dan de situatie van gisteren en vanmorgen, inmiddels zijn we een week verder. Te zien is dat Kiev binnenkort zal zijn afgesloten, maar in het zuiden is geen winst geboekt. Ook is de omsingeling van het Oekraïense Donbass leger nog steeds niet voltooid. Mariupol in het zuiden is een nazi bolwerk en is volledig ingesloten, maar kan door de Russen niet worden aangepakt wegens gevaar voor de burgerbevolking. Vluchtcorridors worden door de nazi’s beschoten en met landmijnen bezaaid.

9 maart 2022

Is hier sprake van een patstelling, om in schaaktermen te blijven?

Als we de laatste twee kaarten goed bestuderen, dan valt op dat de frontlinies op verschillende plaatsen zijn teruggetrokken, alsof er geconsolideerd is. Er is geen omtrekkende beweging rond Kiev meer. Het Donbass leger van Oekraïne lijkt meer lucht te krijgen. De Oekraïners verschansen zich in woonwijken van de steden, voor Russische troepen onmogelijk om uit te schakelen zonder daarmee massaal burgers te doden. De humanitaire corridors worden regelmatig beschoten en overal worden booby traps aangelegd door het Oekraïense leger.

Rapporten ter plekke spreken uitsluitend over Oekraïense troepen die woonwijken en vluchtroutes beschieten. Het Oekraïense regime heeft belang bij volle woonwijken. Het wordt een uiterst vuile oorlog.

Maar welk onderliggend plan wordt hier nu uitgevoerd. De biowapenlaboratoria zijn ongeveer allemaal uitgeschakeld, de luchtmacht bestaat niet meer (een deel is uitgeweken naar Roemenië!), de marine is tot zinken gebracht. Speciale Spetsnaz eenheden zijn diep doorgedrongen in het binnenland en hebben verschillende missies op hun naam staan, onder andere het bevrijden van honderden gekidnapte Russische kinderen.

Het Russische leger had het land binnen een week op de knieën kunnen krijgen. Wat we zien is dat bij de grondtroepen wordt gewerkt met vrij gedateerd materiaal. Vlak over de grens staan grote gemotoriseerde legergroepen bestaande uit tientallen divisies met de modernste gevechtsuitrusting “in de wacht” – met het geweer aan de voet.

Na 13 dagen zien we verder nog twee opvallende ontwikkelingen.

(1) Het hoefijzer in het oosten. Het lijkt alsof het leger niet bij machte is de tang te sluiten en 90% van de tegenstander in een wurggreep te houden tot de munitie is verschoten. Waar wacht men op?

(2) Misschien herinnert u zich dat we ons eerder al eens hebben afgevraagd, waarom er geen afsluit offensief in het Westen van Oekraïne wordt uitgevoerd. Alle grenzen kunnen dan worden afgesloten om te voorkomen dat hulp vanuit de NATO kan worden geleverd in de vorm van wapens, munitie, huurlingenlegertjes, nazi sympathisanten en “humanitaire” bijstand.

Afsluiting Deel 1

Het lijkt een domme fout om de poorten naar het Westen open te laten en op deze manier de bevoorrading van het lamgeslagen Oekraïense leger en nazi gespuis intact te houden, ondanks een enkel bombardement van een konvooi. Maar omdat Russen niet dom zijn en verreweg de meeste schaakgrootmeesters hebben geleverd moeten wij die conclusie niet te snel trekken.

(1) De NATO moet zich noodgedwongen afzijdig houden omdat de Amerikanen geen aanstalten maken om de Russen te dwarsbomen in een gewapend conflict. De laatste Amerikaanse troepen zijn een week voor de Russische inval uit Oekraïne teruggetrokken.

(2) Buurlanden en leden van de NATO hebben te kennen gegeven dat er vanaf hun grondgebied geen gevechtsvliegtuigen tegen de Russen mogen opereren. Polen heeft de Amerikanen en Duitsland Mig-29 aangeboden om aan Oekraïne te leveren.

(3) De landen die daadwerkelijk wapens aan het regime in Kiev leveren zijn Duitsland en Nederland.

Dit laatste punt is het begin van “Vladimir Putin – Het Grote Plan (Deel 2)“.

“Iedereen die wapens aan het nazi regime in Kiev levert moet rekening houden met maatregelen, welke nog nooit zijn vertoond in de geschiedenis.” Deze opmerking van Putin was ook gericht aan Israël, die wapens wil leveren aan Oekraïne. Een aanzienlijk tot de tanden bewapend vlooteskader ligt voor de kust van Libanon te wachten op orders.

Bron : https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2022/03/vladimir-putin-masterplan.pdf

Terug naar pagina Diverse Berichten