DE RAAD – Niemands inspanning zal overbodig zijn.

DE RAAD – NIEMANDS INSPANNING ZAL OVERBODIG ZIJN

Gechanneld door: Ron Head – 9 April 2022

Wij zullen onszelf in deze boodschap zeer waarschijnlijk vele malen herhalen. Maar bedenk wel dat de gebeurtenissen die zijn voorzien, waarvoor wij jullie hebben gewaarschuwd, zeer waarschijnlijk spoedig over jullie heen zullen komen.

Een groot deel van wat verwezenlijkt moest worden, is voltooid. Er zijn nog enkele laatste aanpassingen en regelingen overgebleven, maar wat vroeger vooruitgang werd genoemd, moet nu snelheid worden genoemd.

Toen wij met deze boodschappen begonnen, vertelden we jullie over grote veranderingen die bijna onmiddellijk of van de ene dag op de andere zouden plaatsvinden. Als dat gebeurd zou zijn, zou er waarschijnlijk grote chaos ontstaan. Sindsdien hebben we die voorspelling verschillende keren aangepast. En dat hebben we gedaan vanwege jullie eigen collectieve beslissingen.

Nu horen we altijd geroep van “Dat heb ik nooit besloten. Ik wil het nu meteen.” Etc. Maar we zeggen jullie nogmaals, zoals we in het verleden al vele malen hebben gedaan, dat wat jullie als jullie zelf beschouwen in feite niet eens een echt groot deel is van jullie ware zelf.

Het grootste deel van jullie ware zelf is onbekend voor het bewustzijn van de meesten van jullie. En het grootste deel van jullie bewustzijn is in voortdurende communicatie met ons en met elkaar. Hoe sneller jullie grip krijgen op dit concept van jullie wezen, hoe sneller jullie evolutie zal versnellen. Dat is wat jullie als kernmotivatie van je bestaan hebben, ook al staan jullie er meestal niet zo bij stil.

Wees nu voorbereid op de gebeurtenissen die jullie hebben gewild. Wees erop voorbereid dat ze zich zullen voltrekken op manieren die jullie je nooit hadden kunnen voorstellen. Wees bereid om mee te werken en een nieuwe wereld op te bouwen. Er zal niet veel vraag zijn naar bankhangers.

In jullie verleden werd jullie het gevoel gegeven hulpeloos te zijn. “Wat kan ik doen?” was een vaak gehoord refrein. In de toekomst zullen jullie kunnen uitzoeken wat je kunt doen. Niemands inspanning zal overbodig zijn. Er zal meer te doen zijn dan er handen zullen zijn om het te doen. Er zullen bijvoorbeeld enorme hoeveelheden technologie beschikbaar zijn. De meeste van jullie systemen zullen volledig opnieuw worden geconfigureerd.

Zoek uit wat je graag doet. Vind uit waar je goed in bent. Hoeveel geld het je oplevert, zal binnenkort weinig betekenis meer hebben. En in de toekomst zal het helemaal geen betekenis meer hebben. Niemand zal zonder zijn behoeften bestaan. De verdeling van de rijkdommen van jullie wereld zal eerlijk zijn voor elk van haar inwoners.

Dit gebeurt allemaal terwijl jullie dachten dat er niets gebeurde. Er zijn velen aan wie jullie dank verschuldigd zijn, ook al zullen jullie nooit van hen horen.

Wees dankbaar.

De Raad

Vertaling: Sjra / voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten