RUSSISCHE SPIRIT – Vader Absolute

RUSSISCHE SPIRIT – Vader Absolute

Gechanneld door: Marta – 4 April 2022

Gegroet, Mijn Dierbaar geliefde kinderen!

Vandaag wil IK een korte analyse maken van wat er gaande is in de zogenaamde “ontwikkelde” landen van de wereld.

Op het eerste gezicht kunnen de acties van hun autoriteiten absoluut absurd en zinloos lijken, aangezien er vlak voor onze ogen de vernietiging van de economie van deze landen en het welzijn van hun burgers plaatsvindt.

In feite is het slechts een topje van de ijsberg.

De criminele samenzwering die de regeringen van deze landen hebben gesloten, nadat ze zich tegen Rusland hadden verenigd en hun best doen met alle beschikbare middelen om Rusland als agressors en absoluut kwaad in de ogen van de wereldgemeenschap te laten zien, werd geïnitieerd door de Deep State die strikt – op straffe van de dood – toezicht houden op de uitvoering van hun orders.

Daarom kregen de hoofden van deze landen geen keus: ze zijn veel banger voor hun meesters dan voor woede of ontevredenheid van hun burgers.

Ze zijn zich terdege bewust van het feit dat publieke protestacties kunnen worden tegengehouden, terwijl de bedreiging voor hun leven van de kant van de meesters heel reëel is.

Welnu, welke slechte wending heeft Rusland de schaduwregering aangedaan dat deze, terwijl ze ertegen vecht, het vreedzame en welvarende leven van miljoenen mensen over de hele wereld op het spel zet?

Eigenlijk hebben Rusland en het Russische volk hen altijd bang gemaakt met hun rebellie en liefde voor vrijheid.

Terwijl ze zich er zelf niet van bewust zijn, brengen vertegenwoordigers van Slavische naties een unieke energie van liefde voor vrijheid over die soms alleen ten koste van hun leven in hen kan worden aangetast.

Dit is de reden waarom de vertegenwoordigers van de deep state de afgelopen decennia al het mogelijke hebben gedaan om de Russische geest die ze haten en die levensgevaarlijk voor hen is, uit de Russische inwoners te verdrijven.

Maar toen globalisten en hun handlangers bijna geloofden in hun overwinning, nadat ze in Rusland een hele generatie mensen hadden grootgebracht die de zogenaamde ‘Europese waarden’ hadden geabsorbeerd, realiseerden ze zich plotseling dat ze er nog steeds niet in waren geslaagd de Russische geest aan te tasten.

En het militaire conflict dat ze in Oekraïne hebben uitgelokt, is verreweg het beste om het te bewijzen.

Eens vergeten door het Russische volk, is het gevoel van Eenheid, Rechtvaardigheid en Zelfrespect als een Phoenix uit de as herrezen en toont al zijn macht.

Hoe meer haat en agressie alles met betrekking tot Rusland overspoelen, voor het deel van de landen in de greep van globalisten, hoe meer verenigd de Russische natie wordt en hoe sneller haar vroegere grootsheid herleeft.

Globalisten zijn er niet in geslaagd Rusland te intimideren of te ruïneren en omdat ze hun verstand verloren hebben in haat, dringen ze er nu bij hun marionetten op aan om absurde en illegale acties te ondernemen ten nadele van hun landen en naties.

Maar dit alles zal binnenkort tot een einde komen en op een zeer betreurenswaardige manier voor de handlangers van globalisten, aangezien de mensen die gewend zijn een comfortabel en goed voorzien leven te leiden, in opstand zullen komen tegen hun regeringen die eisen dat ze weer een normaal leven gaan leiden.

Tegelijkertijd zal er een onthulling plaatsvinden van de corrupte top van de wereldregering, wat zal resulteren in arrestaties van marionetten en talrijke gerechtelijke onderzoeken.

Daarom zullen Rusland en zijn mensen direct en indirect de bevrijding van de wereld vergemakkelijken van eeuwenlange slavernij door de Draco-reptielen en de Orions die jullie planeet hebben ingenomen met het doel haar bevolking volledig te verknechten.

Terwijl ze hun ineenstorting voorzien, proberen globalisten zich te wreken op Rusland, de bevrijder voor hun nederlaag, door hele landen en naties ertegen uit te spelen via de media die nog steeds onder hun controle staan.

Wat je nu overal ziet.

Toch is het deze keer echt hun laatste kwelling. Daarom ziet het er zo grotesk en absurd uit.

Al snel zal de waarheid naar boven komen en niemand zal de stroom van informatie kunnen stoppen die criminelen aan het roer en al hun onmenselijke daden aan de kaak stelt.

Daarom, Mijn Dierbaren, blijf kalm en wijs.

Geef niet toe aan provocaties van de duistere krachten.

Vul jezelf en alle ruimte om je heen met goddelijke energieën waardoor de overwinning van de Lichtkrachten dichterbij komt.

Ik zegen jullie en hou enorm veel van jullie!

Vader-Absolute sprak met jullie.

Gechanneld door Marta

Bron

Vertaling: Agnes

Terug naar pagina Diverse Berichten