Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 3 van 3)

Vladimir Putin – Het Grote Plan (deel 3 van 3)

Het laatste deel over de analyse van het Grote Plan en de consequenties voor Nederland. Eerst de actualiteiten van de dag. Gebeurtenissen volgen elkaar nu in razend tempo op.

President Putin heeft in enkele videoboodschappen de volgende uitspraken gedaan:

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt.

Wat bijvoorbeeld de bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te geven van hun fouten.”

Sommige landen protesteren tegen mij en noemen mij een moordenaar en Hitler, maar zij zien niet dat ik tegen het nazisme vecht.

Ik geef de mensen die vandaag tegen mij zijn niet de schuld, want de mensen hebben geen schuld.

 Sommige media zijn erin geslaagd om mensen met hun leugens te manipuleren en tegen mij op te zetten, maar de dingen zijn niet zoals ze lijken te zijn.

Rusland pompt nog steeds ongelimiteerd olie en gas naar Duitsland en Europa. En zo moet het blijven, tenminste als het aan Putin ligt. Hij wil de energieleveranties in stand houden, ook welke via Oekraïne worden geleverd. Ondanks de ongekende sancties van het Westen:

“Wij voldoen aan al onze energievoorzieningsverplichtingen. Wij leveren alles wat wij moeten leveren en Europa is de belangrijkste afnemer van Russische energiebronnen.”

Dit is verre van oorlogszuchtige taal, doch meer een rechtstreeks appèl aan ons, de Europese en Amerikaanse burgers om de huidige regeringen te beoordelen op de gevolgen van hun daden, niet op wat de gecontroleerde media in hun opdracht aan leugens rondbazuinen. Daarmee vormen die media een ongekende barrière voor de mensen en houden het echte nieuws bij hen weg.

Voor iedere dagelijkse lezer op de Binnenlandsche Bataafsche Courant kijken er naar schatting 100.000 Nederlanders naar de TV, waar volstrekt GEEN genuanceerd en eerlijk nieuws meer vandaan komt.

Enkele opvallende ontwikkelingen die ergens toe zouden moeten leiden:

1. Rusland koppelt zich op 11 maart 2022 van het Internet af, lees: CERN/Darpa;

2. Rusland koppelt vanaf 11 maart 2022 de Roebel aan de goudprijs;

3. Rusland heeft op 11 maart 2022 een speciale vergadering van de VN belegd om de biowapen vondsten van de VS in Oekraïne te presenteren;

4. Rusland wordt op 11 maart 2022 van het internationale betalingsverkeer (SWIFT) afgesloten.

Russische bronnen melden dat “vrijdagavond een mooie avond voor een wereldwijde gebeurtenis en dat er geen weg terug meer is; Rusland zal zich nooit aan de NATO onderwerpen….”

In Duitsland (Hannover, Karlsruhe, Stuttgart) zouden Russische troepen zijn gesignaleerd en burgemeesters de opdracht hebben gekregen alle beperkende en verplichtende maatregelen te annuleren en zich voor “Justitie” beschikbaar te houden. Niet bevestigd. Maar er komen wel vaker “niet bevestigde” geruchten uit.

Ondertussen zijn er ook Russische motorbenden in Duitsland gearriveerd om vastzittende Russische truckers te helpen.

Ondertussen in New York…..

Medewerkers van de Verenigde Naties hebben de stringente instructie gekregen dat de zuiveringsoperatie in Oekraïne geen “oorlog” of “invasie” mag worden genoemd. Waarom blèren de media dan nog steeds dat er oorlog is, Putin moet worden geliquideerd en dat Rusland overal de schuld van moet krijgen?

Het wordt de hoogste tijd dat de oude propagandistische nepmedia (inclusief social media) wettelijk het absolute zwijgen op wordt gelegd wegens opruiing en leugens. Facebook en Instagram laten toe dat wordt opgeroepen om Putin te vermoorden, maar over biowapens mag niets worden vermeld?

SCENARIO NEDERLAND

Terug naar het Grote Plan.

Lezers van deze krant weten inmiddels wel dat Nederland in 1945 niet is bevrijd en weer soeverein verklaard. De Duitse Wehrmacht heeft gecapituleerd en de Canadezen hebben militair gezag op het grondgebied gevestigd en overgedragen aan een ongekozen staatshoofd en een ongekozen Staten Generaal. De bevolking is niets gevraagd, werd klaargestoomd om Indië te herbezetten en het puin in Nederland te ruimen.

Na de inval van nazi Duitsland op 10 mei 1940 had de regering slechts 3 dagen nodig om te vluchten en werd op 15 mei 1940 door de Nederlandse Stijdkrachten gecapituleerd.

Het Koninkrijk was grondwettelijk opgeheven, vanwege Artikel 21 GW 1938:

Het was vrij eenvoudig: rechtsvoorganger was de Bataafse Republiek, maar deze moest al op 18 mei 1940 al weer ondergronds, omdat de Staten Generaal in de Haagse Ridderzaal een nieuwe Reichskommissar kozen om het landsbestuur voort te zetten. Arthur Seyss-Inquart was zijn naam, het Nederlands grondgebied werd ingelijfd bij het Derde Rijk.

Op 9 mei 1945 capituleerde de Duitse Wehrmacht en gold voor het Duitse grondgebied volgens de grenzen van de Weimar Republiek 1937 Militair Gezag: de SHAEF wetgeving. Ook voor Nederland, want op 5 en 6 mei 1945 is in Wageningen niet door het Duitse leger gecapituleerd, maar een ontwapeningsprocedure in ontvangst genomen, welke is uitgevoerd zonder tussenkomst van de Nederlandse autoriteiten.

Er heeft geen overdracht van soevereiniteit plaatsgevonden en de Staten Generaal heeft de inlijving van 18 mei 1940 niet ongedaan gemaakt door de Reichskommissar te vervangen door een rechtsopvolger. Derhalve is vanaf 9 mei 1945 SHAEF wetgeving van toepassing, zoals deze ook van toepassing is op het bezette Duitse grondgebied.

De Geallieerde Controleraad had geen jurisdictie over het Nederlandse deel van bezet Duitsland, zoals het die wel had over bijvoorbeeld Nordrhein Westfalen en het Ruhrgebied. Nederland heeft vanaf die dag geopereerd in een gezagsvacuüm, zonder soevereiniteit en door middel van ongeldige wetgeving. Nederland is in het Zwei plus Vier Verdrag niet specifiek genoemd, zoals de Duitse Länder wél zijn genoemd als onderdeel van de eenwording.

 Omdat er geen soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden is Nederland nog steeds onder vreemd bestuur, waargenomen door de onderneming STAAT DER NEDERLANDEN te Washington D.C. met een incompetent management, die orders opvolgt van vreemde mogendheden of agenten daarvan.

Omdat Nederland dus nog steeds deel uitmaakt van bezet Duitsland, doch onder een eigen regime acteert, geldt bij twijfel de SHAEF wetgeving en is de Geallieerde Controleraad de hoogste soevereine bevoegdheid.

Dat betekent ook dat Nederland de wapenstilstand heeft geschonden door wapens te leveren aan een lid van de Geallieerde Controleraad: Rusland.

In het vorige artikel zal de voorzitter van de Geallieerde Controleraad (Rusland) de overige leden bijeen moeten roepen en maatregelen treffen tegen de staten die de wapenstilstand hebben verbroken en daarmee in oorlog zijn met Rusland. Het verbreken van de overeengekomen wapenstilstand is een ernstige schending van het volkerenrecht.

Ook Nederland (de STAAT) is rechtstreeks in oorlog met Rusland.

De consequenties zijn desastreus.

De VS en Engeland zijn als lid van de Controleraad beiden in staat van faillissement. Het essentiële deel van de Amerikaanse strijdkrachten is onder controle van de NESARA Groep. Waarschijnlijk is dit in het Verenigd Koninkrijk ook zo. Frankrijk is wellicht nog in het proces van overname, we gaan dat merken op het moment dat de presidentsverkiezingen zullen worden vervalst om Macron aan de macht te houden.

De enige stabiele factor is dus Rusland, met als consequentie dat Rusland het DDR-gedeelte van Duitsland inclusief Berlijn weer onder controle krijgt en de rest (inclusief Nederland) onder controle van het geallieerde militair gezag staat: SHAEF wetgeving. Geallieerde troepen, inclusief de Russische nemen de macht over in Berlijn, in alle Duitse Länder en in Nederland.

Er wordt door de Geallieerde Controleraad een Hoge Commissaris aangesteld, die de STAAT moet afwikkelen en de nieuwe Volksregeringen door verkiezingen moet organiseren.

De regimes in Berlijn en Den Haag zullen onmiddellijk worden verwijderd.

De strijdkrachten worden onder gezag van de geallieerden geplaatst, in casu de Geallieerde Controleraad.

Alle overige staatsagenturen worden gedepolitiseerd, gedemilitariseerd, gedenazificeerd en ontwapend.

De grondgebieden van Duitsland en Nederland zullen worden gezuiverd (gedenazificeerd) van de plegers van overtredingen van het oorlogsrecht.

De grondgebieden van Duitsland en Nederland worden teruggetrokken uit de NATO, de EU en de VN en soeverein verklaard onder een nieuw te kiezen Volksregering.

Het Nederlandse overheidsapparaat teruggebracht naar 10% van de huidige kolossale omvang, met ontneming van ALLE soorten van bevoegdheden. Overheidsagenten (ambtenaren) hebben geen enkel gezag meer.

Bedrijven die hebben meegewerkt aan de bevoorrading van Oekraïne zullen worden ontmanteld.

Zoals gezegd: de consequenties zijn desastreus en het verbreken van de wapenstilstand door de STAAT heeft het einde van die STAAT tot onherroepelijk gevolg. De Nederlanders op het grondgebied zijn weer soeverein en maken vredesverdragen met de Duitse bevolking, waar wij immers als volk nog steeds mee in oorlog zijn.

Door de invoering van de wet NESARA zijn Nederlanders van al hun schulden af en wordt een aan het goud gekoppelde nieuwe Gulden ingevoerd. Belastingen worden afgeschaft. Een nieuw rechtssysteem wordt ingesteld. Het medische kartel wordt ontmanteld en schuldigen aan genocide onderworpen aan Militair recht.

Het zelfverklaarde regime, ongekozen, kwaadaardig, nazi-sympathisanten en onwettig…. DOELWIT……Kijk er nog maar even goed naar, het kan nu nog:

Het WEF klasje landverraders

Bron:

https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2022/03/vladimir-putin-masterplan.pdf

Terug naar pagina Diverse Berichten