Jahn J. Kassl, “Wat is er in 2012 gebeurd”

Wat is er in 2012 gebeurd”

Door: Jahn J. Kassl, 20 mei 2022

Gesprek met Meester St. Germain

Profetieën zijn waarschijnlijkheden gezien vanuit het perspectief van de tijd. Als de mensen van koers veranderen voordat een gebeurtenis plaatsvindt, verandert de profetie ook.

Dit gesprek vond plaats op 9 september 2020 voor het boek ERLÖSUNG (verlossing). Daarin antwoordt MEESTER ST. GERMAIN op belangrijke vragen over die tijd en grotere contexten kunnen gemakkelijker worden begrepen. In deze geest wens ik je met deze boodschap nieuwe inzichten en lichtvolle ankers. Uit het boek – ERLÖSUNG (p.251 ev.)


Wat is er in 2012 gebeurd?

Op het spoor van 2012

JJK: Volgens de Maya-kalender zouden er in 2012 grote omwentelingen op deze aarde zijn, althans volgens de interpretatie. Maar er gebeurde weinig. Ook ik bleef berichten ontvangen die erop wezen dat sommige profetieën hun geldigheid hebben verloren. In het boek „DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN“ (De Grote Tijd Is Gekomen) vertelt Aartsengel MICHAEL ons: “Alle profetieën van vroeger hebben weinig betekenis voor de hogere niveaus van Zijn, ook al kunnen bepaalde situaties wel precies op deze voorspellingen lijken.“

Waarom is dat veranderd en hebben de Maya´s zich echt vergist?

Tegelijkertijd lees ik steeds berichten over extreem dreigende zonnevlammen (sunflares). Daarbij beweegt heet geïoniseerd gas met een snelheid van enkele miljoenen kilometers per uur de interplanetaire ruimte in. (12) (13)

Deze zonnevlammen komen vaak onheilspellend dicht bij de aarde en veranderen soms op het laatste moment van koers, alsof een GODDELIJKE HAND tussenbeide komt. Dingen die hadden moeten gebeuren, gebeuren niet.

In een spannend interview op „Erwache TV“ meldde Dieter Broers zelfs dat we jaren geleden werden bedreigd door zo’n enorme zonnewind dat Air Force One al was gestart en hooggeplaatste politici in de bunkers werden gehuisvest. De elektromagnetische puls had de aarde moeten raken en we zouden terug kunnen keren in het stenen tijdperk. Maar zelfs in dit geval verandert de koers om volkomen onverklaarbare redenen op het laatste moment en is er geen geologische catastrofe uitgekomen.

Mijn vragen: Wat zit er achter het feit dat 2012 bijna geruisloos aan ons voorbij is gegaan en dat bepaalde voorspellingen keer op keer niet uitkomen? Wordt het einde van de wereld gewoon uitgesteld? Speelt het holografische universum hierin een rol?

MEESTER ST. GERMAIN: Ik omhels je met de violette vlam van transformatie.

Ik ben bij alle mensen die nu deze overdracht van transformatie-energie volgen. We zijn één en we maken grote stappen richting de tijd na deze tijd.

Alles is in beweging gekomen naarmate steeds meer mensen zich van binnen bewegen en zich bevrijden uit hun starheid. Dit is het zekere teken dat alles uiteindelijk goed zal komen en dat al het leven zal terugkeren naar het licht en de liefde van God – al het leven en alle mensen.

Kijk eens naar de gebeurtenissen rond 2012 – inderdaad – God in Zijn genade werkt en grijpt direct in! De profetieën van de ingewijden uit de cultuur van de jullie bekende Maya’s waren en zijn – hoewel ze niet zijn uitgekomen – correct. De voorspellingen van vele zieners uit verschillende tijdperken zijn net zo correct. Daarover later meer in ons gesprek.

Fundamentele vibratie voor nieuwe tijdlijnen

Het is waar, de aarde stevende af op de vernietiging. Door de innerlijke volwassenheid van veel mensen – door het transformatiewerk van individuen – kon dit proces nog voor 2012 worden afgebroken. Nu vindt alles zijn vervulling op een mildere en meer harmonieuze manier.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een geschikte basistrilling om over te schakelen naar de nieuwe tijdlijn van de Nieuwe Aarde. De CENTRALE ZON stuurt onophoudelijk transformatie-energie en licht naar deze aarde. Dit spirituele licht bereikt de harten van de mensen en ze verlaten deze matrix. Dit is een proces dat geleidelijk aan plaatsvindt.

Veel mensen hebben tegenwoordig het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Dit is een duidelijk teken dat deze mensen op een andere tijdlijn bestaan, of in ieder geval tussen de oude en nieuwe tijdlijnen wisselen.

Bestudeer het holografische universum en je zult een goed begrip ontwikkelen over wat hier is gezegd. Samengevat betekent dit:

Ascensie vindt elke dag plaats en voltrekt zich als de mens zijn vibratie verhoogt.

Nu is het duidelijk dat die krachten die dit proces willen blokkeren niet langer kunnen doordringen tot degenen die in hun hart voor het licht hebben gekozen. De duisternis wordt net zo goed achtergelaten, als de duistere entiteiten zelf achter moeten blijven.

Ascensie betekent ook een sprong in de tijd en de verandering naar een hoger vibrerende tijdlijn – de NIEUWE AARDE.

Op fijnstoffelijk niveau is dit proces al ver gevorderd en zijn er al veel mensen actief op de Nieuwe Aarde. Op het nog verdichte 3D-niveau dat nog steeds jullie dagelijks leven vormt, zitten we midden in de laatste confrontatie tussen lichtvolle en lichtarme krachten.

De confrontatie

Het is de confrontatie met degenen die jullie tegenhouden, jullie niet willen laten gaan, niet willen laten ASCENDEREN.

Deze krachten hebben de zielskracht van mensen nodig voor hun eigen overleving en ze willen het veld niet ruimen. Daarom beleven jullie momenteel een unieke angstcampagne door de onlichte krachten. Wetende dat ze het spel en heel veel mensen met een ziel hebben verloren, zijn de duistere machten des te wanhopiger om maatregelen te nemen om op de een of andere manier de klok terug te draaien naar vóór 2012. Dit is onmogelijk en kan niet meer gebeuren!

JJK: In die zin is dit besluit dus al genomen. Dat wil zeggen, alles wat we vandaag zien van ontwrichting zijn wanhopige pogingen om de zaken weer om te draaien. Ik vind het interessant dat we tegelijkertijd op twee aardes leven. Terwijl we hier nog afbreken, zijn we ons op de nieuwe tijdlijn al aan het settelen.

Mijn vraag: Kan het zijn dat de mensen die de Corona-paniek echt als reëel voelen tot de oude 3D-tijdlijn behoren, terwijl degenen die er niet bang voor zijn al op de Nieuwe Aarde verankerd zijn?

Kan het zijn dat voor sommige mensen de ziekenhuizen echt vol met coronapatiënten zijn? Is het mogelijk dat er echt veel corona-doden zijn op 3D-aarde en dat er een massale uitsterving is – en dat degenen die ons regeren hun beslissingen nemen vanuit deze realiteit? Is deze Corona-paradox werkelijkheid? Als ik naar de gezichten van onze politici kijk (Trump is echt een uitzondering!), dan zie ik pure angst.

De Corona-paradox

MEESTER ST. GERMAIN: Het is niet alleen mogelijk, het is zoals jij het beschrijft. Het onderwerp Corona laat op wonderbaarlijke wijze zien hoe verschillend de perceptie van mensen kan zijn en hoe de realiteit wordt geschapen. Ieder mens leeft in de wereld die hij door zijn gedachten creëert.

Ieder mens creëert zijn eigen realiteit, die ofwel uit angst bestaat of doordrenkt is met liefde. Reëel is wat een persoon innerlijk ervaart, en hoe sterker zijn gehechtheid aan deze gedachten en gevoelens, des te krachtiger zijn de manifestaties aan de buitenkant. Bij het thema Corona kan ieder mens zien waar hij staat in zijn ontwikkeling. Word je geregeerd door angsten of word je gedragen door liefde?.

JJK: Er wordt vaak gezegd over mensen die een heel specifieke waarneming hebben: “die leeft in een paralleluniversum.”. Dat is helemaal niet zo ver van de waarheid af – of wel?

MEESTER ST. GERMAIN: Dat is de waarheid!

Het is daarom cruciaal dat jullie je altijd op het lichtvolle concentreren en verbonden blijven met het licht. Daardoor blijft jullie vibratie constant en jullie verankeren jezelf steeds meer met de hoog vibrerende tijdlijn van de Nieuwe Aarde.

JJK: Dat betekent dat, hoewel het spel hier “BENEDEN” al gespeeld is en grote omwentelingen uitblijven, er nog genoeg te doen is.

MEESTER ST. GERMAIN: Nu hangt het van elk individu af. Hoe meer mensen nu wakker worden, hoe soepeler de overgang naar de Nieuwe Aarde zal zijn.

Elke transformatie betekent verandering, de vraag is: welke omstandigheden begeleiden deze verandering?

Wakker worden betekent jezelf herkennen als een Goddelijk wezen en ernaar streven jezelf in een constante liefdevolle fundamentele vibratie te brengen.

Op deze manier wordt mededogen ontwikkeld en echte innerlijke vrede bereikt.

Dat is de uitdaging voor de mensen in deze tijd. Alleen hierdoor verdwijnen de angsten die van buitenaf als een constante regen over jullie heen worden uitgestort.

In de 8 jaar na 2012 heeft een deel van de mensheid een grote sprong naar het licht gemaakt, daarom is er nu heel veel mogelijk.

Dit verklaart ook waarom de transformatie van de mensheid en de transitie van de mensheid naar de volgende dimensie tot nu toe met relatief milde bijwerkingen heeft kunnen verlopen.

Wanneer grijpen lichtkrachten in?

JJK: Ik wil graag terugkomen op de vragen die aan het begin zijn gesteld. Veel wat had moeten gebeuren, werd en wordt verijdeld door de krachten van het licht.

Er zijn berichten over vliegtuigen met kernwapens die vlak voor de lancering door onbekende personen zijn uitgeschakeld, dat UFO’s vaak in de buurt van militaire bases te vinden zijn, dat HAARP wordt gesaboteerd, dat chemtrails onwerkzaam worden gemaakt, dat veel van de nucleaire straling in Fukushima door de spirituele wereld verwijderd is en dat de spirituele lichtkrachten er ook voor zorgen dat bepaalde satellieten die geacht worden schadelijke elektromagnetische velden op aarde uit te stralen onschadelijk worden gemaakt.

Mijn vraag is: hoe groot is de invloed van de lichtkrachten werkelijk en in welke gevallen grijpt de “hand van God” direct in?

MEESTER ST. GERMAIN: Bij ieder mens die zichzelf bevrijdt en bewuster wordt, krijgen de verenigde lichtkrachten meer speelruimte.

Het directe ingrijpen van de hand van God is mogelijk in dezelfde mate waarin de mensen zich naar het niveau van God toe bewegen.

Daarom is het bewustwordingswerk van elke individuele persoon cruciaal.

Het zijn niet de revoluties op de straten die de verandering brengen, het zijn de inspanningen van het individu om van angst naar liefde te gaan. Hiervoor is de hulp van de violette vlam van transformatie nodig.

Maak alsjeblieft steeds meer gebruik van deze mogelijkheid, ik sta klaar als jij er klaar voor bent.

JJK: Wat is de betekenis van profetieën? Niet alleen de zonnevlammen passeren de aarde, ook de voorspellingen van Nostradamus, Irlmaier, Baba Wanga of de palmbladbibliotheken komen vaak niet uit. Kun je nog eens uitleggen waar de veranderingen en verschuivingen het gevolg van zijn?

Profetieën zijn waarschijnlijkheden

MEESTER ST. GERMAIN: Profetieën zijn altijd waarschijnlijkheden. Alles is in beweging. Wat zich uiteindelijk manifesteert, is afhankelijk van de individuele beslissingen. De vrije wil van de mensen dicteert wat er gebeurt – afhankelijk van waar iemand zijn energie en zijn aandacht op richt.

Profetieën zijn waarschijnlijkheden gezien vanuit het perspectief van de tijd. Als de mensen van koers veranderen voordat een gebeurtenis plaatsvindt, verandert de profetie ook.

Dit gebeurt de hele tijd. Hieruit kun je zien hoe krachtig je beslissingen zijn en hoe de vrije wil specifiek de actualiteit beïnvloedt.

Hoe machtig een andere macht ook lijkt, jij bent degene op wie het aankomt! Jij bepaalt de koers van de aarde.

JJK: Onze belangrijkste taak is dus om ons eigen stoepje te vegen! Gaan er nu nog grotere veranderingen komen?

MEESTER ST. GERMAIN: Ieder mens beleeft de omwentelingen vanuit zijn eigen perspectief. Ascensies of descencies zijn er zoveel als er mensen zijn. Het is allemaal een kwestie van bewustzijn.

Planeet aarde, onze thuisplaneet, waar we onszelf als mens hebben kunnen waarnemen en vele rollen hebben uitgeprobeerd, zal deze transformatie onder de hoede van God voltooien. Voor sommige mensen betekent dit “ga terug naar start”, maar niet voor de mensheid of de aarde als geheel.

De wereld of zichzelf redden?

JJK: Dat zijn hele mooie vooruitzichten. Waarop komt het nu voor elk individu aan – de wereld of zichzelf redden?

MEESTER ST. GERMAIN: Duik diep in de zee van je oneindige ziel en verhoog je trilling naar het niveau van je transcendente bewustzijn!

Dat is het werk waar het nu op aankomt. Wie de wereld wil redden, zal zichzelf en de wereld verliezen. Meer dan ooit hangt het nu van jou af.

Als je denkt dat één persoon niets kan bereiken of veranderen, dan zeg ik je: je bent nog niet diep genoeg gedoken.

Jouw angsten, blokkades, ideeën, patronen, overtuigingen of meningen creëren jouw werkelijkheid. Als je deze realiteit wilt veranderen, verander dan je innerlijke programmering en laat de angsten los. Dat is waar het bij al het bewustzijnswerk om gaat.

De violette vlam van transformatie dient jou zoals ik jou dien. Wil je de wereld veranderen en omringd worden door betere mensen? Verander dan jezelf en word zelf een beter mens!

Jij bepaalt wat je op het canvas van je leven projecteert. In het hier en nu ben jij de ontwerper van jouw toekomst.

Ik hou oneindig veel van je,
MEESTER ST. GERMAIN

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten