Ancient Awakenings, “Het Licht overwint de Duisternis”

Het Licht overwint de Duisternis”

Yeshua gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 17 april 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Yeshua

Ik ben jullie broeder, Yeshua. Ik kom op dit moment, op deze momenten, deze momenten van grote vreugde, omdat de lente is aangebroken. De vernieuwing van al het leven is nu hier op deze momenten.

Deze dagen die jullie Pasen noemen, gaan niet over wat jullie vele, vele keren is verteld, steeds maar weer. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om de vernieuwing. Het gaat over de nieuwe lente die naar voren komt. Al het leven komt weer terug. Het gaat niet over mijn opstanding, maar over hemelvaart. Het draait allemaal om ascentie. Niet mijn ascentie, maar ieders ascentie. Ascentie heeft de mensheid als geheel verhuist naar een hogere trillingsruimte in dimensionale frequentie.

Deze dag, net als al jullie andere feestdagen, ongeacht waar ze vandaan komen, ongeacht de oorsprong van deze dagen. Weet dat deze dagen mensen samenbrengen. De liefde komt weer tevoorschijn. Want de Kerst, Thanksgiving,  Pasen en zelfs de vierde juli en al die andere feestdagen over de hele planeet in al de verschillende landen waar jullie als één samenkomen in liefde. Het geluk voelen. De vreugde voelen. Dat is waar deze dag over gaat, vreugde.

Niet over mijn dood, hoewel ik toen niet stierf. Net zoals velen van jullie zijn gaan begrijpen. Jullie leren eindelijk de waarheid. Maar of je nu weet of niet dat ik op dat moment wel of niet stierf doet er niet toe. Het gaat er alleen om dat ik leefde.

Net zoals jullie allemaal vandaag leven en allemaal op weg zijn naar je eigen ascentie. Allemaal op weg zijn naar het eeuwige leven. Want eeuwig leven is precies dat, Eeuwig. Het stopt nooit. Jij eindigt nooit! Dat is wat ik in die tijd aan iedereen kwam laten zien. Om het te laten zien met mijn acties, niet alleen met woorden, maar met daden, het draait allemaal om liefde. Alles draait om verbonden zijn met elkaar. Alles draait om broederschap en zusterschap. En nogmaals, in vreugde zijn in het moment.

Want elke dag dat je verdergaat in dit leven, gaat het om de vreugde in elk moment. Vind die vreugde in elk moment. Als je dat doet, en dat blijft doen, zul je je eigen opstanding vinden, je eigen hemelvaart.

Ik kwam om de weg te wijzen. Anderen voor mij deden hetzelfde. Ik was niet de enige. Ik was niet de enige die de Christus werd. En ieder van jullie is hier om ook het Christusbewustzijn op zich te nemen. Want dat komt met je ascentie – bij jullie allemaal. Ieder van jullie die door het ascentieproces gaat en die ascentie voltooit, ieder van jullie zal dan het Christusbewustzijn (in zich) hebben. Jullie zouden dan allemaal Christus genoemd kunnen worden.

Nogmaals, daar gaat het ook weer niet over. Het gaat erom dat alles samenkomt als één. Een zijn. Samen De Ene zijn, steeds meer en meer. Het wordt tijd dat je elkaar gaat vertrouwen. Vertrouwen in elkaar hebben. Omdat jullie hier allemaal samen doorheen gaan, niet gescheiden zoals de duistere krachten willen doen, om jullie gescheiden te houden zoals ze hebben geprobeerd te doen. Maar steeds meer van jullie zeggen, “Niet meer!” Dat is niet de weg van liefde. Dat is de weg van angst en dat kan niet! Want je kunt geen planeet van Licht hebben als er zo’n angst is. En de duistere krachten weten dit al zo lang en hebben geprobeerd de duisternis vast te houden door overal waar ze konden angst te verspreiden. Maar het Licht is gekomen.

Er is weer licht op deze planeet en het overwint alle duisternis. En jullie zijn hier om de weg te wijzen aan degenen die nog steeds in die duisternis gehuld zijn, die nog steeds in slaap zijn, in slaap voor de waarheid en de leugen volgen waarin ze geprogrammeerd zijn om te geloven. Niet meer! Ik zeg, niet meer!

Het is tijd. Het is tijd om boven alle illusies uit het verleden uit te stijgen. Het is tijd om de mantel van wie je bent weer op zich te nemen en wat je volledig gaat worden. Om de Christus te worden. Het Christusbewustzijn dat op Aarde loopt in ieder van jullie. Zodat het bewustzijn van Licht regeert.

Jullie zijn al dat Bewustzijn van Licht. Licht keert inderdaad terug naar de Aarde, keert terug naar Gaia. Net zoals het Christusbewustzijn in jou terugkeert.

Al mijn vrede en liefde zij met jullie allemaal. Ik ben Yeshua. Ik ben niet jullie redder. Dat ben ik nooit geweest, dat zou ik nooit kunnen zijn. Ik ben jullie broeder. Jullie broeder in eenheid en voor altijd samen.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen