Ancient Awakenings, “Uiteenlopende Paden”

“Uiteenlopende Paden”

Aartsengel Michael gechanneld door James McConnell

Dit bericht werd doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 1 mei 2022.  (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.

Aartsengel Michael

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik kom om bij jullie te zijn op dit moment, op deze momenten, terwijl er veel dingen veranderen over de hele planeet.

Veel van jullie broeders, veel van jullie broeders en zusters, vrienden en familieleden weten niet wat jij weet. Ze begrijpen niet dat alles wat verandert, voorgoed verandert. Het verandert naar het Licht, ook al lijkt de duisternis steeds meer naar buiten te sijpelen voor degenen die er niet klaar voor zijn om het Licht te zien, te voelen en het Licht te kennen. De waarheid te kennen. Maar de waarheid komt inderdaad naar buiten.

En als je doorgaat met je leven door elk moment vooruit te gaan, weet dat het pad dat je bewandelt uiteenloopt. Je wijkt af naar één pad. Je neemt het pad van de ‘minder bereisde weg’. Dat heb je het meeste gedaan, zo niet je hele leven. Je was voorbestemd om op die weg te zijn, op dat pad. Ja, je bent af en toe afgedwaald. Maar nu merk je dat je volledig op dat pad bent, volledig op het pad naar ascentie. Terwijl het andere pad afwijkt, waar sommige van je vrienden, je broeders, je zusters, familieleden, afwijken in andere richtingen en niet het pad volgen dat jij volgt.

Maar dat is oké, want ze volgen hun eigen weg, hun eigen pad, het pad dat zij moeten bewandelen, want het is hun pad. Net zoals jij op de jouwe bent, zijn zij op het hunne. En ze leren de lessen misschien die jij al hebt geleerd. Het is oké dat je ze de ruimte geeft, net zoals jij wilt dat ze jou de ruimte geven. Jij wilt je leven kunnen leven zoals jij het wilt leven, net zoals zij dat ook moeten doen.

Probeer dus niemand te overtuigen die er niet klaar voor is. Maar als ze ook maar een greintje verlangen tonen om zich open te stellen voor de waarheden die er zijn, dan is het tijd voor jou om je ervoor open te stellen. Maar niet voordat ze erom vragen. Want als je ze informatie probeert te geven waar ze nog niet klaar voor zijn, sluiten ze zich nog meer af dan voorheen. Net zoals jij je hele leven deed toen je dingen hoorde die onwaar waren, die niet het pad volgden dat jij bewandelde. Toen je die dingen hoorde, draaide je je weg van die berichten.

Zij draaien zich nu weg  van de berichten. Want ze blijven in hun comfortzone, omdat dat alles is wat ze hebben gekend. En velen zijn nog niet klaar om te ontwaken, dat is oké. Want in hun tijd, op hun moment, zullen ze de opening vinden. Net zoals jij die opening vond, of het nu de harmonische convergentie was waar vele van jullie op die momenten wakker werden, omdat het hele mensenras op verschillende manieren ontwaakt in de tijd. En natuurlijk, in jullie tijdsperiode van 2012 waarin er velen ontwaakten, en nog bleven ontwaken gedurende dat decennium en in het 2020 decennium.

Veel, veel meer zullen ontwaken. Veel, veel meer zullen van het pad af gaan waar ze zich nu op bevinden en in de richting gaan van het pad waar jij je op bevindt. Zij zullen ook de minder bereisde weg nemen als ze er klaar voor zijn.

Uiteenlopende paden, dat is wat er nu gebeurt. En er is niets en niemand, dat je op dit moment kunt doen om dat te veranderen. Probeer het zo hard als je kunt, je zult jezelf tegen blijven komen tegen wat je een ‘muur’ noemt. Probeer het dus geen eens, tenzij ze er klaar voor zijn. En nogmaals, steeds meer zullen er klaar voor zijn om de waarheid voor zichzelf te vinden, om onderzoek te gaan doen, net zoals velen van jullie hebben gedaan, om letterlijk naar de waarheid te zoeken.

Omdat ze steeds meer zullen ondervinden dat alles wat ze gedurende hun leven hebben geleerd hen in die comfortzone heeft gehouden, en nu zijn ze klaar om los te breken. Los te breken van de matrix, net zoals jij hebt gedaan. Net zoals jullie allemaal de rode pil hebben ingenomen, zullen ook zij klaar zijn om ook die rode pil te te nemen.

Dus wees geduldig. Wees geduldig met hen. Maar nog belangrijker, wees geduldig met jezelf. En laat alles blijven evolueren. Laat alles naar buiten blijven komen in waarheid, in Licht, in liefde. Omdat dat de manier is van de nieuwe uitdrukking van de hogere Aarde, de hogere God-Zelf-Aarde. Laat alles mee blijven bewegen.

Ik verlaat jullie nu op dit moment, op deze momenten, terwijl de dingen zich steeds meer beginnen op te stapelen, zich steeds meer vermenigvuldigen. Het momentum staat aan jullie kant. Het momentum zet zich voort. Laat het dat maar doen. En weet dat alles leidt tot een groots crescendo.

Ik ben Aartsengel Michaël en ik verlaat jullie in liefde, vrede en eenheid. Ga door, mijn vrienden, ga door.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen