Jahn J. Kassl, HET KONINKRIJK ONTSTAAT (deel 1)

HET KONINKRIJK ONTSTAAT (deel 1)

Jahn J. Kassl, 26 mei 2022

Boodschap van Jezus Sananda

Het is niet alleen de aarde die ascendeert, nee, het is de hele schepping.


Uit het nieuwe boek – SANANDA OFFENBARUNGEN 2 (p.199 ev)

10e Openbaring, Het nieuwe koninkrijk ontstaat!

Onophoudbaar is het op weg naar jullie, het is deel van een heilig proces, doordat het Licht in de hele schepping zegeviert. Ik omring elk mensenkind dat deze zinnen nu leest met mijn liefde. Je wordt vereerd want echt, je bent uniek.

In deze 10e openbaring, moet het jullie duidelijk zijn geworden dat de verandering op deze aarde de hele schepping, het hele universum beïnvloedt. Dit “lokale evenement” vormt de hele schepping.

Waarom is dat zo?

Omdat de eeuwige strijd tussen het duister en het licht plaatsvindt op alle bestaansniveaus. Vanwege de ligging, de locatie van deze planeet, die lang aan de buitenste rand van de schepping heeft gestaan, heeft de Aarde deze betekenis. En omdat die strijd, de illusie van dualiteit, daar het meest uitgesproken was.

Wat Jeruzalem betekent voor wereldvrede, betekent Gaia TERRA XX voor de vrede op universele schaal. Dit betekent dat als het koninkrijk van vrede eenmaal op Aarde is opgebouwd en de transformatie naar het licht zo ver is gevorderd dat zelfs de laatste schaduwen zijn verdwenen, de hele schepping het punt heeft bereikt waarop de duisternis voor eens en voor altijd is verwijderd.

In het nieuwe scheppingsbeeld worden de planeten, alle planeten, in de Goddelijke orde hersteld. En opnieuw vinden de gebeurtenissen op Aarde een weerspiegeling.

De Aarde verandert haar gezicht, waar land is, zal water zijn, waar vandaag water is, zal vaste grond verrijzen – alles zal worden herschikt; dus ook in de universele context.

De Aarde zal aan het einde van de ascensie precies in het centrum van de schepping verschijnen als haar helderste ster. De tijd dat de Aarde haar evolutie aan de uiterste rand van het bestaan ​​beleefde is voorbij.

Houd er rekening mee dat alle berekeningen van de sterren, die zijn gemaakt met de tot nu toe gebruikelijke methoden, niet langer correct zijn. Dat betekent dus dat zodra de Aarde volledig in het licht staat en het duister heeft afgeworpen, het hele universum in het licht opstijgt, aangezien de Aarde de grootste excessen van deze evolutie heeft moeten doorstaan; de strijd tussen het donker en het licht was nergens feller dan op deze planeet.

Dit verklaart waarom dit indrukwekkende aantal meesters en bewezen lichtwezens naar de Aarde is teruggekeerd. De oproep van de mensen bereikte ons en we hebben er direct op gereageerd. Deze oproep, geuit door 144.000 mensenharten, op basis van hun vrije wil, staat nu Gods genade toe en maakt ons werk, in de onmiddellijke aanwezigheid onder en met jullie, mogelijk.

Het is niet alleen de Aarde die ascendeert, nee, het is de hele schepping.

Het tweede punt hier is dat ieder mens die hier op Aarde is gestationeerd, onbeperkt is in zijn omvang. Onbeperkt zoals jullie het je voorheen niet konden voorstellen.

Jullie worden „Goden“ genoemd, maar wat betekent dat?

Jullie zijn allemaal scheppers van werelden. Jullie zijn de makers van vele planeten en alle sterren die je vanaf de Aarde aan de hemel ziet zijn naar jullie vernoemd. Dat wil zeggen, de lijnen van de schepping, de scheppingsbeginselen, waardoor een leven zichzelf ervaart nadat het aan de grote reis is begonnen, lopen van het hoogste principe naar het laagste principe; en elk wezen dat zich losmaakt van de oerbron van het Zijn doorloopt deze evolutie.

Ten eerste is het de hoogste goddelijke uitdrukking en deze co creëert in goddelijkheid het universum, is heerser en vormgever. Dan neemt zo’n wezen steeds meer afstand van de bron. En naarmate die afstand groter wordt, neemt het vermogen om te creëren af ​​totdat het helemaal verloren gaat, totdat je bij de mensheid aankomt.

Dit betekent dat voordat je mens kunt worden, je alle niveaus van de schepping van “bovenaf” vanaf het hoogste startpunt moet hebben doorlopen, alleen dan heb je de kwalificaties om naar de Aarde te mogen komen.

Weten jullie nu wie jullie zijn en waarom jullie zo vereerd worden? Er zijn geen grotere engelen in het universum dan jullie, dan jij, mens.

Het bijzondere is dat je nu aan de terugreis begint. En nogmaals, het is het omgekeerde proces, stap voor stap door alle scheppingsprincipes heen totdat je in al je Schepperskracht en Goddelijkheid aankomt.

En ik zeg jullie, er is maar één wezen dat beide wegen volledig heeft afgelegd, de weg naar beneden en de weg terug, “omhoog”. Hij was de eerste en je kent hem: BABAJI EA’H SAT NAM .

Begrijpen jullie nu wat is, waarom jullie aangekomen zijn en welke unieke kans deze reis is? Begrijpen jullie nu, waar jullie staan en wat het betekent mens te zijn?

Welk predicaat dat is?

Op de weg naar beneden moet alles worden opgegeven, op de weg naar boven moet alles worden geaccepteerd. En we oefenen dit al tientallen jaren, alle transformatieprocessen zijn hiervoor gemaakt, daarom komen we naar jullie toe, om jullie eraan te herinneren: WIE JULLIE ECHT ZIJN!

Weten jullie nu meer over jezelf? Ja geliefden, dat weten jullie.

Dus ga heen en eer jullie leven, want elk wezen in de schepping kan zien dat jullie als mens gediend hebben als jullie terugkeren naar het fijnstoffelijke. En er is geen hogere orde in het Zijn, als diegene die in jullie lichtkleed geweven is en jullie als wezen identificeert dat deze reis al gemaakt heeft.

Het is aan jullie geopenbaard in het cijfer 10. De 1 staat voor het begin, de 0 maakt jullie goddelijkheid duidelijk, dat is ALLES WAT IS.

En dat is wat jullie zijn, het begin van ALLES WAT IS.

Degene, die oneindig veel van jullie houdt,
JEZUS SANANDA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org

Terug naar pagina Diverse Berichten